Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

06 februarie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 


PROCES-VERBAL
,

Încheiat astăzi,  6  februarie 2012.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr.27 din 01.02.2012, la care participă un număr de 13 domni consilieri din 13 în funcţie.
Ca invitaţi participă d-ra Rîpanu Eugenia - consilier în aparatul de specialitate al Primarului comunei Păstrăveni.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local nu participă domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia nu se afla în localitate, iar din cauza ninsorilor mijloacele de transport în comun nu circulă.
D-ra Gherasim Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.12.2011) a fost aprobat cu un număr de 12 voturi „pentru” şi o „abţinere” (dl. Borda Leon).
Domnul Perţa Ioan preia conducerea lucrărilor şedinţei, prezintă proiectul ordinii de zi:      
1.Proiect de hotărâre – privind  aprobarea bugetului local pe anul 2012.
2.Proiect de hotărâre – privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2011 – 2012.
3.Proiect de hotărâre – privind utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2011.
4. Informare - cu privire la organizarea şi administrarea păşunii comunale pe anul 2011.
5. Proiect de hotărâre –  privind aprobarea taxelor de păşunat pentru animale pe păşunea aflata în domeniul privat al comunei Păstrăveni.
6.Intrebări – interpelări.
Dl. preşedinte de şedinţă întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot  ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind  aprobarea bugetului local pe anul 2012.
Dl. viceprimar Chirilă Constantin – prezintă raportul de buget.
Dl. Copcea Constantin – preşedinte al comisiei de specialitate buget - finanţe arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-rei consilier în aparatul de specialitate al primarului, Rîpanu Eugenia pentru a prezenta pe larg bugetul pe anul 2012.
D-ra Rîpanu Eugenia – arată că, bugetul local pentru anul 2012 este estimat la suma de 2 378 mii lei faţă de bugetul iniţial al anului 2011 este mai mare cu 3 mii lei. Nu avem alte prevederi în plus la buget faţă de anul trecut. În continuare arată că, sunt cheltuieli pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare iar pentru învăţământ şi însoţitorii cu indemnizaţie ai persoanelor cu handicap se acoperă cheltuielile integral. Precizează că, la învăţământ cheltuielile materiale s-au determinat in functie de numarul de elevi. Mai sunt apoi sumele pentru dosarele de ajutoare de incalzire care sunt sub forma de subventii, care vin cu destinatie precisa. Deficitul se acopera din excedentul bugetului local.
Dl. Borda Leon -  mai avem bani la proiecte ?

D-ra Ripanu Eugenia – da ! 1000 mii lei pentru Camin cultural.
Dl. Borda Leon – intreaba: unde sunt alocate sumele ?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca acestea sunt incluse la Camin Cultural si li se pastreaza destinatia, mai sunt bani prevazuti pentru DC 19, dar per total bugetul de anul acesta este un buget cu deficit.
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca, a auzit ca s-au primit decizii de impunere la ajutor social, pentru ca nu au adus adeverinte de la somaj si le imputa o suma cu titlu executoriu din anul 2009 ori la alocatii complementare. Aceste sume se trec prin buget ?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, nu ! nu se trec prin buget, dar nu stiu ce sa spun despre aceste sume si nu vreau sa gresesc. In continuare arata ca, la cheltuieli de personal, de la nivel de judet, s-a stabilit pentru comuna Pastraveni suma de 1546 mii lei, inclusiv invatamantul, plata salariilor pentru personalul existent la aceasta data.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba:  fara 12,5% ?
D-ra Ripanu Eugenia – intreaba : care 12,5 % ? s-au alocat doar un procent de 5% pentru achitarea esalonata a unor sume castigate de personalul contractual prin sentinte judecatoresti, respectiv  4 000 lei.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: pentru ce sporuri sunt aceste sume ?
Dl. Borda Leon – arata ca, exista o hotarare judecatoreasca, proces in care a fost citat si pentru consiliul local, dar ei n-au stiut.
Dl. Perta Ioan – arata ca, astfel de sentinte au si cei din invatamant, dar ce inseamna 5% impartit in transe egale trimestrial.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, fata de anul trecut mai sunt incluse si sume  pentru alegeri locale si parlamentare estimate la cheltuielile cu alegerile din  anul 2008.
Dl. Borda Leon – intreaba:  nu vorbim si despre investitii ?
D-ra Ripanu Eugenia -  ar vrea sa stie daca parcurge tot bugetul.
Dl. Borda Leon – spune ca este de acord cu parcurgerea bugetului.
D-ra Ripanu Eugenia  - prezinta in continuare sumele atribuite la SVSU si face cunoscut faptul ca, STS-ul a prezentat un proiect menit ca personalul de la Politia locala sa acceseze datele de la MAI, dar pentru aceasta ar trebui o incapere special amenajata. In continuare spune ca, numarul de burse si cuantumul lor este aceleasi cu cel aprobat in luna octombrie a nului 2011. Este prevazut si transportul cadrelor didactice pana la sfarsitul anului scolar. Mentioneaza ca, insotitorii cu indemnizatie ai persoanelor cu handicap la inceput erau  in numar de 18, iar acum sunt 21.
Dl. Gherasim Dumitru – acest numar nu trebuia aprobat de noi ?
D-ra Ripanu Eugenia – acestia vin cu aviz de la comisia pentru persoane cu handicap de la Piatra Neamt. In continuare, arata ca, s-au alocat sume pentru tot anul la energie electrica ; au fost prevazute sume si la transporturi,  iar pentru carburanti  s-au prevazut 4000 lei, dar pentru ca in ultimul timp a nins tot mai mult si s-au cheltuit 2000 de lei pe combustibil pentru Vola  si a mai ramas doar 2000 lei,  a discutat si cu dl. Primar si, daca s-ar putea, sa se mai adauge 2000 de lei pentru carburanti la Vola pe care sa-i ia tot de la Transporturi,  respectiv reparatii curente.
Dl. Borda Leon – spune ca, d-ra contabil sa explice ce suma trebuie alocata fiecarei masini  pentru carburanti?  cum sunt foile de parcurs ? Spun asta pentru ca in fiecare zi masina primariei duce si-l aduce pe domnul primar de acasa.
D-ra Ripanu Eugenia – ii spune domnului Borda Leon ca, vorbim despre motorina necesara la Vola.
Dl. Borda Leon – ii spune d-rei Ripanu Eugenia ca, a mai intrebat-o odata daca stie unde era vola la un moment dat si ea nu i-a raspuns.
D-ra Ripanu Eugenia – i-a spus si atunci ca si acum  ca nu stie unde era.                                              
Dl. Borda Leon – propune sa se angajeze o persoana care sa stie si lucreze cu Vola pentru ca persoana care lucreaza cu ea acum nu stie sa mearga, nu a deszapezit cum trebuie.
Dl. Copcea Constantin – spune ca, vola este putin mai greu de manevrat,  nu se poate deszapezi ca si cu o lama.
Dl. Borda Leon – propune sa se cumpere si o lama, si apoi sa se mearga mai departe cu investitia pentru Camin cultural.
D-ra Ripanu Eugenia –  spune ca, s-a estimat valoarea Caminului cultural la suma de 7 miliarde lei (ROL), iar din banii pe care ii avem pentru camin cultural ne trebuiesc fonduri pentru studiu de fezabilitate si proiect tehnic si ne mai raman doar  70 mii lei.
Dl. Borda Leon – intreaba: ce facem, cum ii cheltuim ?
D-ra Ripanu Eugenia – acesti bani nu se cheltuie, dar trebuie sa-i prindem in buget.
Dl. Borda Leon – intreaba de ce nu se incepe proiectul ?
D-ra Ripanu Eugenia – precizeaza ca, daca incepem proiectul si nu il executam, trebuie sa-l actualizam mereu si mereu pana il terminam, ceea ce inseamna cheltuieli in plus.
Dl. Borda Leon – spune ca,  atunci ar trebui sa facem ceva. 
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, a solicitat schimbarea destinatiei  dar nu a  primit nici un raspuns.
Dl. Perta Ioan – arata ca, in proiect nu este prevazut doar camin cultural, ci si biblioteca, etc.
Dl. Borda Leon – are o nedumerire legata de banii prevazuti la investitii pentru primarie, abia ce s-au facut reparatii si se vine iar cu cheltuieli ?
Dl. Chirila Constantin – spune ca, acesti bani s-au prevazut pentru extindere, respectiv constructie WC si centrala termica.
Dl. Borda Leon – intreaba in continuare, ce reprezinta suma de la reparatii capitale DC 19.
D-ra  Ripanu Eugenia -  reprezinta plata catre SC Viarom.
Dl. Borda Leon – arata ca, este inregistrat ca reparatie capitala.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, acolo se incadreaza ca cheltuiala.
Dl. Nastasa Lazar – intreaba, daca nu se poate prinde ca restanta.
D-ra Ripanu Eugenia – mentioneaza ca, asta este contabilitatea bugetara, iar la banca se inregistreaza tot pe investitie.
Dl. Borda Leon -  ar dori, sa-i lamureasca si pe ei.
Dl. Pascal Ioan – spune ca, pe factura nu poti sa treci datorie, scrii investitii.
D-ra Ripanu Eugenia – in continuare, explica ce  diferenta a ramas de  achitat  la SC Viarom.
Dl. Borda  Leon – intreaba : a cui a fost proiectul de astfaltare a DC 19?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, este proiectul consiliului local.
Dl.. Borda Leon – s-a facut acest proiect fara sa avem bani. Legea bugetului spune ca nu putem sa angajam cheltuieli fara sa avem bani.
D-ra Ripanu Eugenia – deocamdata  achitam doar sume restante fara sa platim penalitati.
Dl. Borda Leon – arata ca la transporturi, la drumuri sunt prinsi 50 mii lei, in fiecare an punem mereu si mereu cate 50 mii lei atunci de ce nu punem astfalt ? Sa facem astfalt pana la Lunca Moldovei.
Dl. Perta Ioan – pentru asfaltarea drumurilor avem depus proiect la Masura 322, care este aprobat, a intrunit punctajul dar nu sunt bani.
Dl. Borda Leon – referitor la pasunea comunala dl. Viceprimar si dl.  primar vor trebui sa faca un proiect de hotarare pentru concesionare sau inchiriere si abia atunci se poate depune dosar la APIA pentru subventie.
Dl. Pascal Ioan – spune ca o inchiriaza el si daca nu vrea nu lasa alti cetateni sa pasuneze  animalele pe pasunea comunala.
Dl. Borda Leon – la inchiriere se face un caiet de sarcini si acolo se pot pune conditii.
Dl. Pasca Ioan – spune ca, concesionand sau inchiriind pasunea isi creeaza obligatii si nu-si poate permite sa o dea altora gratis. Cui i-ar conveni asta ?
Dl. Viceprimar Chirila Constantin – intreaba daca se poate face concesiune sau inchiriere fara licitatie.
Dl. Gherasim Dumitru – se poate da la toti.
Dl. Perta Ioan – trebuie sa fii foarte atent cum faci caietul de sarcini, ce conditii pui,  ar putea sa te dea in judecata  ca ii ingradesti dreptul de a participa la licitatie.
D-ra Ripanu Eugenia – schimbam ordinea proiectelor de hotarare si aprobam intai taxele la pasune ?  Eu am prins ca venituri taxele ce s-ar putea incasa la pasune.
Dl. Ciocoiu Victor – ar vrea sa stie cum stam cu incasatul taxelor.
D-ra Ripanu Eugenia – zero.
Dl. Borda Leon – exista un precedent cu Dispensarul de la Radeni.
Dl. Gherasim Dumitru – cu sentinta civila de la pasune cum ramane? a venit hotararea de la Bacau?
Dl. Borda Leon – spune ca,  s-a inaintat dosarul tarziu la Bacau.
Dl. Gherasim Dumitru – trebuie publicat pe SEAP pentru licitatie ? ce ar trebui sa prevada caietul de sarcini pentru ca sa aiba prioritate cetatenii comunei ?
Dl. Perta Ioan – s-ar pune problema in felul urmator, daca vine cineva si concesioneaza 5 ha pentru doua vaci si nu lasa si pe alti cetateni  sa pasuneze animalele. Dar daca tot discutam despre pasune cum procedam aprobam intai taxele la pasune, daca raman sau nu, pentru ca acestea constituie venit la buget?
Dl. Gherasim Dumitru – dar daca nu se aproba, ce va fi atunci ?
D-ra Ripanu Eugenia – as spune sa lasam bugetul asa cum este si eventual il rectificam pe parcurs.
Dl. Borda Leon – el ar vrea sa se faca concesionare si sa se depuna dosar pentru subventie ca sa nu mai plateasca cetateanul.
D-ra Ripanu Eugenia – nu stie daca se poate limita participarea la licitatie. Documentatia de licitatie se trimite la SEAP spre aprobare.  
Dl. Borda Leon – nu se poate limita participarea la licitatie.
Dl. Perta Ioan – din banii care se iau de la subventie nu se poate plati redeventa. Haideti sa ne indreptam atentia la buget.
Dl. Borda Leon – ar dori sa stie daca s-a incasat taxa la pasunat pentru anul 2012.
Dl. Viceprimar – nu s-a incasat.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 11 voturi “pentru” si doua « abtineri » (domnii consilieri Nastasa Lazar si  Borda Leon).
Se trece punctul doi  al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2011 – 2012.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Ciocoiu Victor – ar vrea sa stie ce se intelege prin copil bolnav.
Dl. Perta Ioan – arata ca, este o lege care prevede care sunt afectiunile de sanatate carora li se acorda burse, respectiv bolnavi de pneumonie, miopie, etc.
Dl. Nastasa Lazar – explica care sunt bolile carora li se acorda burse copiilor la scoala.
Dl. Perta Ioan – cele mai multe burse aprobate in consiliul de  administratie sunt  pentru copii orfani.
Dl. Viceprimar – propune ca pentru copiilor participanti la olimpiade sa li  se acorde  recompense din partea administratiei publice locale, macar cu niste carti.
Dl. Pascal Ioan – ar avea o propunere, daca s-ar putea, sa se dea premii chiar si in bani.
Dl. Perta Ioan – arata ca, este un elev care a luat locul II pe tara la un concurs de matematica. Avem copii buni si destepti si care ar trebui recompensati, dar poate aprobam astfel de premii si sa putem acorda la sfarsitul anului scolar.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, daca se aduce temeiul legal putem sa acordam.
Dl. Borda Leon – intreaba daca se acopera plafonul necesar  cu sumele care se vor aproba.
Dl. Perta Ioan – precizeaza ca, acestea sunt bursele care s-au aprobat in toamna anului trecut si se merge in continuare  pana la sfarsitul anului scolar.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate.
Se trece punctul trei  al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – ar vrea sa stie daca se platesc banii pentru reparatiile capitale la DC 19 la SC Viarom, pentru ca s-a mai discutat odata si s-a spusa ca nu s-a terminat lucrarea, respectiv nu s-a pus stratul de uzura, dovada si faptul ca reprezentantul Consiliului Judetean Neamt nu a semnat procesul – verbal de receptie.
Dl. Presedinte de sedinta – intreaba daca mai sunt discutii.
Nefiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 10 de voturi „pentru” si trei „abtineri” (d-nii Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece punctul la punctul patru al ordinii de zi:
Informare - cu privire la organizarea si administrarea pasunii comunale pe anul 2011.
Dl. Viceprimar – prezinta informarea cu privire la organizarea si administrarea pasunii.
Discutii:
Dl. Borda Leon – intreaba daca exista pasune comunala si in satul Lunca Moldovei.
Dl. Iacob Gheorghe – stie ca ar fi o suprafata de pasune, nu prea mare, dar e plina de apa, cum zic ei este „Bahna”.
Dl. Borda Leon – este nedumerit si intreaba cum ramane cu pasunea?
Dl. Iacob Gheorghe –  subliniaza ca acea suprafata de pasune este plina cu apa.
Dl. Borda Leon – arata ca, trebuie vazuta lipsa asta de interes privind concesionarea pasunii, considera ca cetatenii au fost lezati, trebuind sa plateasca taxa de pasunat. Continua spunand ca, unul dintre arendatori nu a folosit pasunea si ca nici unul dintre cei care au arendat pasunea nu a venit in consiliu local sa spuna ce masuri, ce lucrari a executat  pentru intretinerea pasunii. Din cate stie dumnealui, domnul viceprimar cu persoanele de la ajutor social a dat ingrasaminte pe pasunea comunala si ar dori sa i se comunice cantitatea de ingrasaminte necesara la hectar.
Dl. viceprimar – arata ca,  pe  pasunea comunala sunt multe  musuroaie.
Pentru ca nu mai sunt alte discutii inainte de a se trece la urmatorul punct al ordinii de zi.
Dl. presedinte de sedinta aduce in discutie un aspect care a fost propus la primul punct al ordinii de zi si anume, sa mai adaugam 2000 de lei pentru carburanti la Vola pe care sa-i luam  tot de la Transporturi, respectiv reparatii curente.
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca, este de acord cu aceasta modificare cu conditia ca vola sa desfunde toate ulitele comunei.
Dl.  Perta Ioan – spune ca, ar trebui sa se faca o deszapezire generala dupa ce se ridica CODUL GALBEN.
Au fost discutii despre consumul de carburanti atat la autovehiculele primariei cat si la vola, d-ra Ripanu Eugenia subliniid faptul ca,  avem  alocat 75 de litri de motorina/luna.
Dl. Borda Leon – ar vrea sa stie cata motorina s-a achizitionat  pentru deszapezire ?

D-ra Ripanu Eugenia –  spune ca in luna decembrie  a facut o comanda de 1500 l de motorina, iar de simbata pana luni s-au consumat 400 l de motorina.
Dl. Presedinte de sedinta – revine si supune la vot  modificarea in cadrul capitolului Transporturi, respectiv  diminuarea cu suma de 2000  lei de la reparatii curente si  adaugarea acesteia  la carburanti, modificare aprobata cu un numar de 12 voturi « pentru » si o « abtinere » (dl. Borda Leon).
Se trece punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – arata ca, nu s-a mentionat daca se poate recupera suma  neincasata.
Dl. Viceprimar – spune ca, se va incasa si cea de anul trecut  in momentul in care cetatenii vor plati  anul acesta taxa de pasune.
Dl. Copcea Constantin – propune sa se voteze taxele pentru pasune.
Dl.  Viceprimar – prezinta  programul de masuri anexa la proiectul de hotarare. 

Nemaifiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 10 de voturi „pentru”  si trei „abtineri”  (d-nii Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
1. Dl. Presedinte de sedinta – da citire solicitarii Bisericii Penticostale Pastraveni de a cumpara magazia de la fostul CAP Pastraveni in vederea folosirii acestuia ca depozit de ajutoare.
Consiliul local la solicitarea Bisericii Penticostale Pastraveni acorda in unanimitate avizul de principiu pentru cumpararea magaziei de la fostul CAP Pastraveni si initierea unui proiect de hotarare.
D-ra Ripanu Eugenia – subliniaza faptul ca pentru initierea proiectului de hotarare este necesar efectuarea unei evaluari care implica anumite costuri din bugetul local.
2. Dl. Presedinte de sedinta – prezinta o sesizare a locuitorilor de la bloc impotriva domnului Hogas Ioan care si-a construit un grajd pentru animale in apropierea blocului si deranjeaza pe toti locuitorii cu mirosul emanat de la gunoaiele rezultate de la acestea.
Dl. Borda Leon – spune ca, ar trebui vazut regimul juridic al terenului, respectiv daca este proprietate privata sau juridica (domeniul public sau privat al comueni) si in functie de asta se pot lua unele masuri. In continuare doreste a se verifica contractul de arenda a domnului Bratu Constantin pentru ca din informatiile pe care le are acesta nu ar fi fost cu oile la pasunat pe « Haitau ».
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                  SECRETAR,
        Ioan PERTA                                        Lidia BRINZEI  
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free