Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 octombrie 2018


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

 PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 30 octombrie 2018.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 383 din 23.10.2018, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 in functie, domnul Roibu Vasile lipseste motivat.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (20.09.2018) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Borda Leon, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare si da citire proiectului ordinii de zi:Domnul Borda Leon – „ In  conformitate cu Dispozitia nr. 383 din 23.10.2018 emisa de primarul comunei Pastraveni, am fost invitati pentru sedinta consiliului local cu urmatorul proiect de odine de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III – 2018.

 

 
 


2.     Intrebari – interpelari.

      Domnul Borda Leon, presedinte de sedinta, intreaba daca mai sunt propuneri a fi incluse pe ordinea de zi.
Domnul primar propune includerea pe ordinea de zi a proiectului:

1. Proiect de hotarare – privind implementarea “IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ADRESATE POPULATIEI COMUNEI PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Se supune la vot ordinea de zi in noua forma, cu propunerea ca ultimul punct sa ramana Intrebari – interpelari, care in unanimitate de voturi a fost aprobata.     
Se trece la primul punct al ordinii de zi.

1.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III – 2018

 

 

 

 

 
 

Domnul primar  –  prezintă referatul de aprobare.

      Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”      

      Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind implementarea “IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ADRESATE POPULATIEI COMUNEI PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”    

      Domnul primar  –  prezintă referatul de aprobare.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Pascal Ioan – „ Cum se deruleaza acest proiect? Ce valoare are proiectul si contributia in procent a primariei?”

Domnul primar – „ Proiectul este sustinut 100 % de G.A.L. Tinutul Zimbrilor.”

     D-ra Ripanu Eugenia – „ Valoarea estimata este de 350.000 lei, aproximativ 66500 euro. Licitatia se va desfasura dupa aprobarea in consiliul local.”
Domnul Movila Mihai – „ Buldoexcavatorul sa aiba si anexe: cupa lata, lama.”
Domnul primar – „ Nu are lama, este dotat doar cu cupa mica, aprobam in forma aceasta acum si putem sa achizitionam celelalte anexe dupa cumparare.”
Domnul Onisei Ioan – „ Domnul viceprimar a spus de iarna trecuta ca achizitionam buldoexcavator. Acest proiect a fost respins o data, acum depuneti din nou. Valoarea proiectului este mica; sunt comune, Raucesti, Draganesti, care au luat mai multi bani, pentru Pastraveni doar 60.000 euro. Daca nu se depune mai repede proiectul, pierdem, si iar va folositi de <<vechiturile lui Onisei>>.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3.         Intrebari – interpelari.
Domnul Borda Leon prezinta o cerere a domnului Marchidan Florinel prin care solicita cumpararea suprafetei de teren de 1022 mp concesionata prin contractul de concesiune nr. 2705/09.05.2011.
Domnul Onisei Ioan – „ Este o suprafata prea mare pentru vanzare; sa se diminueze si sa mai fie o suprafata pentru un alt tanar care vrea sa construiasca o casa.”
Domnul Borda Leon – Aviz de principiu favorabil pentru procedura licitatiei – 10 voturi “pentru”, 2 voturi „abtinere”( domnul Onisei Ioan, domnul Hanganu Emilian).
Domnul Borda Leon prezinta o cerere a doamnei Agachi Ana – Maria, care solicita concesionarea unei suprafete de teren de 540 mp aflati in curtea fostului C.A.P. Pastraveni, pentru construirea unei case.
Domnul Pascal Ioan – „ Doamna lucreaza la fabrica de lapte pe care o administrez avand functia de inginer. Vrea sa isi construiasca o casa si sa se stabileasca la noi in comuna.
D-ra Ripanu Eugenia – „ Suprafata respectiva de teren de 540 mp a mai fost scoasa la licitatie insa nu s-a inscris nimeni la licitatie.”
Domnul Movila Mihai – „ Daca se concesioneaza si se construieste casa pe teren, se mai poate intra in hala?”
Domnul Pascal Ioan – „ Sigur ca da, locatia e dincolo de drum, in fata la Anusca.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Sunt de acord sa se scoata la licitatie, dar sa ne spuneti concret unde se afla terenul, ce suprafata, sa stim exact ce anume votam aici.”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Terenul este liber, face parte din domeniul privat al comunei Pastraveni si poate fi concesionat.”
Domnul Borda Leon – Aviz de principiu favorabil pentru procedura licitatiei – 9 voturi “pentru”, 3 voturi „abtinere”( domnul Onisei Ioan, domnul Hanganu Emilian, domnul Movila Mihai).
Domnul Borda Leon prezinta o cerere a domnului Jipa Razvan – Constantin, care solicita concesionarea unei suprafete de teren de 763 mp aflata in curta fostului C.A.P. Pastraveni, pentru construirea unei locuinte personale.
Domnul Borda Leon – Aviz de principiu favorabil pentru procedura licitatiei – 11 voturi “pentru”, 1 vot „abtinere”( domnul Hanganu Emilian).
Domnul Borda Leon prezinta o cerere a doamnei Anton Didina, care solicita concesionarea unei suprafete de teren curti – constructii la fostul C.A.P. Pastraveni, parcela 11 Cc pentru constructia unei locuinte pentru fiul dansei, Anton Constantin – Claudiu.
Domnul Borda Leon – Aviz de principiu favorabil – unanimitate “pentru”.
Domnul Borda Leon prezinta o cerere a domnului Roibu Vasile, care solicita acordarea unei recompense in valoare de 5000 lei elevei Vartic Casiana – Ivona care a obtinut nota 10 la examenul de capacitate.
Domnul Nastasa Lazar – „ In primul rand, domnisoara Vartic nu a terminat la scoala Pastraveni pentru a i se acorda un astfel de premiu. Stiti ce inseamna cetatean de onoare al unei comune?”
Domnul Onisei Ioan – „ Nu mai dam bani la artisti la <<Ziua comunei>> si premiem astfel de copii.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Paine si circ.”
Domnul Borda Leon – „ Din pacate, nu exista baza legala pentru acordarea din bugetul local a unor astfel de premii. Premierea a fost facuta de Inspectoratul scolar.”
Domnul Borda Leon – Aviz de principiu – 1 vot „pentru” ( domnul Onisei Ioan) si 11 voturi „abtinere”.
Domnul Borda Leon prezinta o cerere a domnului Nastasa Lazar, care solicita concesionarea pe o perioada de 49 de ani suprafata de teren alaturata Punctului sanitar din Radeni, fiindu-i necesara pentru construirea unei toalete pentru pacienti si a unei magazii pentru lemne.
Domnul Onisei Ioan – „ Sunt de acord ca suprafata sa fie concesionata, domnul doctor trebuie sa se extinda, este loc suficient acolo, nu avem copii cat spatiu este.”
Domnul Borda Leon – „ exista un proiect in derulare acolo; pe cale de consecinta, nu avem cum sa concesionam.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Sa fie legal, daca concesionam. S-a facut vreo schita pentru parc?”
Domnul Borda Leon – „ Exista un proiect pentru suprafata respectiva intr-o stare avansata de derulare.”
Domnul Onisei Ioan – „ Se poate diminua suprafata din proiectul aflat in derulare. Se poate concesiona domnului Nastasa si ramane teren si pentru parc.”
Domnul primar – „ Nu se mai poate concesiona.”
Domnul Borda Leon – Aviz de principiu – 3 voturi „pentru” ( domnul Onisei Ioan, doamna Macovei Cristina, domnul Onisei Catalin) si 9 voturi „abtinere”.
Domnul Onisei Ioan – „ Cum se desfasoara procesul cu Curtea de Conturi, domnule primar?”
Domnul primar – „Va dura ani de zile.”
Domnul Onisei Ioan – „ Domnul vice, vine zapada, ocupati – va de curatenia in comuna, drumurile de la Lunca Moldovei, mergeti cu persoanele de la ajutor social si faceti curatenie, are cine sa stea in primarie. Tomberoanele sunt pline de gunoaie, vedeti punctele fierbinti.”
Domnul Hanganu Emilian – „ Care tomberoane? Vom racori punctele fierbinti.”
Domnul Movila Mihai – „ Ar fi bine de cumparat o cositoare pentru santuri.”
Domnul Hanganu Emilian – „Daca vom  achizitiona buldoexcavatorul, la el avem si cositoare.”
Domnul Borda Leon – „ Va multumesc pentru participare.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                  CONSILIER JURIDIC,
        Leon BORDA                      Lidia BRÎNZEI           Maria–Roxana DURUBALĂ

 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free