Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 iunie 2016

R O M A N I A

JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

 

 PROCES – VERBAL

 

Incheiat astazi 27 iunie 2016.
In sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Pastraveni, judetul Neamt, convocata in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care participa un numar de 8 domni consilieri din 13 in functie, lipsa fiind domnii Movila Mihai, Onisei Ioan, Onisei Pavel Catalin, Pascal Ioan si Roibu Vasile.
La sedinta extraordinara a consiliului local comunal participa doamna judecator Craiu Luminita-Monica, doamna Nistor Cristina Iulia – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si doamna Durubala Maria Roxana – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Doamna secretar Lidia Brinzei face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
Domnul Leon Borda –  preia conducerea lucrărilor şedinţei extraordinare şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Prezentarea Hotararii judecatoresti de validare a mandatului primarului.
2.     Depunerea juramantului de catre primar.
Supusa la vot ordinea de zi, este aprobata in unanimitate.
Doamna judecator Craiu Luminita-Monica aduce la cunostinta domnilor consilieri rezultatul alegerii primarului, respectiv validarea in functia de primar a domnului Gorea Anton-Nicolai, prin Sentinta Civila nr. 76 din 24.06.2016.
In continuare domnul primar Gorea Anton-Nicolai depune juramantul, cu mana pe biblie si pe Constitutie si apoi il semneaza. Procedura s-a desfasurat conform legislatiei in vigoare.
In urma depunerii juramantului, domnul primar Gorea Anton-Nicolai – afirma: „ A fost o campanie murdara, dar s-a ales omul. Va multumesc tuturor celor care m-au ales si sper sa-mi respect cuvantul pe care l-am dat, sa am o colaborare foarte buna cu consilierii locali, sa fie o unitate, sa facem o buna administratie publica locala. M-am intalnit cu domnii Cosmaciuc si Arsene si am spus ca nu voi face politica partidului, ci politica cetateanului. Nu ma intereseaza conflictele de la nivel judetean. Ma intereseaza sa aduc fonduri europene pentru comunitate.”
Doamna judecator Craiu Luminita-Monica – ii ureaza: „Mult succes si numai bine !”
Ordinea de zi fiind epuizata, domnul presedinte de sedinta Leon Borda propune sistarea lucrarilor sedintei extraordinare, propunere care a fost aprobata in unanimitate.
Drept pentru care, am incheiat prezentul proces verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,         SECRETAR,                   CONSILIER,
       Leon BORDA                             Lidia BRÎNZEI         Cristina-Iulia NISTOR


CONSILIER JURIDIC,
 Maria-Roxana DURUBALA

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free