Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 decembrie 2018


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 27 decembrie 2018.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 449 din 20.12.2018, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 in functie, domnul primar si domnul Nastasa Lazar lipsesc motivat.
La şedinţa ordinară a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (20.11.2018) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar, Brinzei Lidia, solicita domnilor consilieri propuneri pentru un nou presedinte de sedinta, mandatul domnului Borda Leon a ajuns la final.
Domnul Pelin Haralambe  propune ca presedinte de sedinta pentru un mandat de trei luni pe domnul Hanganu Emilian, domnul Borda Leon il propune pe domnul Gherasim Dumitru ca presedinte de sedinta, domnul Onisei Ioan o propune pe doamna Macovei Cristina ca presedinte de sedinta. Se supune la vot prima propunere, cea a domnului Pelin Haralambe si se aproba cu 11 de voturi „pentru” si un vot „abtinere”  ( domnul Onisei Ioan).
Domnul Hanganu Emilian – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei – „ Va urez „ La multi ani!” de Craciun, „ La multi ani!” de Anul Nou, sper sa avem un an mai sanatos, mai prosper, sa mergem in continuare spre bine, sa lucram cel putin ca si pana acum, sa avem realizari si sanatate. Va doresc aceste lucruri din partea mea, ca si consilier local si viceprimar, din partea primarului si a intregului colectiv al primariei Pastraveni.”
Domnul Hanganu Emilian – presedinte de sedinta prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019;
2.     Proiect de hotarare -  privind abrogarea H.C.L. nr. 56 din 20.11.2018;
3.   Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul scolar 2019 - 2020;
4.     Proiect de hotarare -  privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
5.    Proiect de hotarare -  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2019;
6.   Proiect de hotarare -  privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.
7.     Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.                Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019;
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Roibu Vasile – „Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social – culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport  a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Mai sunt beneficiari de ajutor social? Nu i – am mai vazut pe drumurile din comuna.”
Domnul viceprimar – „ Mai sunt beneficiari… nu ati mai iesit nici dumneavoastra de mult daca nu i – ati mai vazut.”
Domnul Onisei Ioan – „ Au fost la pus parazapezi, in rest, cand a fost inzapezit nu i – am vazut deloc, de asta – vara nu i-am mai vazut… am vazut trecut aici in proiect ca aveti de gand sa plantati puieti..”
Domnul Irimoaia Ion – „ Nu au fost inzapezite drumurile.”
Domnul viceprimar – „ Avem in plan sa plantam puieti luati de la pepiniera de la Roman.”
Domnul Onisei Ioan – „ Mai intretineti pasunile, curata – ti - le..”
Domnul viceprimar – „ Pasunile se intretin destul de bine de cei care le – au concesionat.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.                Proiect de hotarare -  privind abrogarea H.C.L. nr. 56 din 20.11.2018;
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Roibu Vasile – „Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social – culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport  a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Eu cred ca doamna secretar, consilierul juridic, au activitate intensa, ma intreb cum de nu s-a sesizat domnul Borda Leon in aceasta situatie.”
Domnul Borda Leon – „ Trebuia sa se sesizeze comisia care a avizat proiectul de hotarare.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3.                Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul scolar 2019 - 2020;
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Roibu Vasile – „Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, social – culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport  a acordat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Se zvoneste ca aveti de gand sa inchideti scoala din satul Radeni de Sus. Care este situatia?”
Domnul viceprimar – „ Nu inchidem scoala de la Radeni 2; acolo natalitatea este in crestere, avem de gand sa facem un parc, sa amenajam un loc de joaca pentru copii.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4.                Proiect de hotarare -  privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Suma de 23000 lei mi se pare mica. Pentru comuna Pastraveni, e putin.”
Domnul Hanganu Emilian – „ La comuna Pastraveni au venit multi bani.”
Domnul Onisei Ioan – „ Insistati cat mai este domnul Arsene Ionel presedinte la Consiliul Judetean sa va dea bani sa aduceti apa si la Lunca Moldovei. Nu mai risipiti banii pe lucruri marunte. Ati facut parcul din fata primariei.. pe banci numai zapada, avem plan de actiune iarna.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5.     Proiect de hotarare -  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2019;
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ De ce s-au ridicat impoxitele si taxele fiscale?”
Domnul Irimoaia Ion – „ Raman la fel, nu se modifica.”
Domnul Onisei Ioan – „ Nu era aceasta taxa, doamna secretar, nu?”
Doamna secretar – „ Este o taxa nou propusa, cea pentru transcrierea actelor de stare civila intocmite in strainatate, in cuantum de 50 de lei. La DJEP Neamt doar avizul emis in regim de urgenta taxa este de 600 lei.”
Domnul Hanganu Emilian – „ S-au scumpit tonerele, hartia.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si doua voturi „abtinere” (domnul Onisei Ioan, domnul Roibu Vasile).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6.         Proiect de hotarare -  privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Pascal Ioan – „ Care sunt criteriile dupa care s-au scos din evidenta fiscala acesti cetateni?”
Domnul Hanganu Emilian – „ Criteriile au fost lipsa venituri, lipsa imobile, nu detin bunuri in calitate de proprietari.”
Domnul Pascal Ioan – „ Fiul meu are amenzi de plata, insa nu este trecut pe aceasta lista, nu este salariat, are dreptul sa fie tratat ca si ceilalti, poate presta munca in folosul comunitatii, de ce sa plateasca, doar ca este fiul lui Pascal?”
Domnul Borda Leon – „ Este o masura fiscala temporara.”
Domnul Irimoaia Ion – „ Puteti solicita in scris ca fiul dumneavoastra sa fie trecut pe aceasta lista.”
Domnul Pascal Ioan – „ Mi se pare normal sa beneficieze si el de acest drept.”
Domnul Onisei Ioan – „ Am o propunere: sa amanam acest proiect de hotarare pe luna viitoare. Vreau ca la sedinta consiliului local din ianuarie sa ii scutim pe toti cei care au amenzi de plata.”
Domnul Hanganu Emilian – „ Nu putem amana pentru sedinta viitoare. Fiecare cetatean are un dosar facut , munca de 5 ani a colegilor de la contabilitate se da peste cap.”
Domnul Pascal Ioan – „ Sa aplicam gratierea, ca tot e la moda.”
Domnul Roibu Vasile – „ Care este procedura?”
Domnul Hanganu Emilian – „ Amenzile se trec intr – un cont, este format un dosar in cadrul compartimentului impozite si taxe, care, dupa ancheta sociala si certificatul fiscal de la primarie, dosarul complet se va inainta instantei, instanta fiid cea care va stabili cate ore de munca in folosul comunitatii vor fi prestate de catre fiecare contravenient in parte.”
Domnul Onisei Ioan – „ Unii din ei vor mai aduna amenzi in continuare, drept pentru care propun sa venim cu un proiect de hotarare in acest sens in ianuarie 2019.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si doua voturi „abtinere” (domnul Onisei Ioan, domnul Pascal Ioan).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi:
7.         Intrebari – interpelari.
Domnul Onisei Ioan – „ Ce s-a intamplat cu procesul cu Curtea de Conturi?
Domnule Borda Leon, ati facut sesizare la DNA Bacau?”
Domnul Borda Leon – „ Vreau sa aduc multumiri conducerii primariei Pastraveni pentru proiectele realizate in anul 2018, sanatate si mult succes in continuare.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                  CONSILIER JURIDIC,
  Emilian HANGANU           Lidia BRÎNZEI           Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free