Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

20 noiembrie 2018


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

 PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 20 noiembrie 2018.
În şedinţa extraordinara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 422 din 16.11.2018, la care participă un număr de 12 consilieri.
Domnul Nastasa Lazar lipseste motivat.
La şedinţa extraordinara a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (30.10.2018) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Borda Leon, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei extraordinare.
Domnul Borda Leon – „ In  conformitate cu Dispozitia nr. 422 din 16.11.2018 emisa de primarul comunei Pastraveni, am fost invitati pentru sedinta consiliului local cu urmatorul proiect de odine de zi:
1.     Proiect de hotarare –– privind aprobarea proiectului tehnic si realizarea obiectivului de investitii „ Teren multisport 42x22 m cu gazon sintetic, multifunctional” la Scoala Gimnaziala nr. 1 Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt;
2.     Proiect de hotarare –– privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Imbunatatirea serviciilor publice locale adresate populatiei comunei prin achizitionarea unui buldoexcavator in comuna Pastraveni, judetul Neamt;
3.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
4.   Proiect de hotarare privind modificarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2017 in anul bugetar 2018;
5.   Proiect de hotarare - privind infiintarea „ Muzeului Satului” in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt.
S
e supune la vot ordinea de zi care a fost aprobata cu 11 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1. Proiect de hotarare –– privind aprobarea proiectului tehnic si realizarea obiectivului de investitii „ Teren multisport 42x22 m cu gazon sintetic, multifunctional” la Scoala Gimnaziala nr. 1 Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Inainte de a trece la primul punct al ordinii de zi, era bine sa va cereti scuze, domnule Borda, fata de consiliul local pentru ca ati intarziat o ora la sedinta.
Terenul se va trece in proprietatea privata?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ A cui proprietate privata?”
Domnul Onisei Ioan – „ In proprietatea privata a domnului Gorea; se va pune taxa?”
Domnul primar – „ Se va pune taxa obligatoriu.”
Domnul Pascal Ioan – „ Ce marime va avea terenul?”
Domnul primar – „ Va fi identic cu cel realizat la Scoala Pastraveni.”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Vor fi aceeasi parametri, aceeasi indicatori.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare –– privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului „Imbunatatirea serviciilor publice locale adresate populatiei comunei prin achizitionarea unui buldoexcavator in comuna Pastraveni, judetul Neamt;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ O intrebare pentru domnul Borda: nu e mult suma de 29000 euro?”
Domnul Borda Leon – „ Nu, nu e mult.”
Domnul Pascal Ioan – „ Pretul e destul de mare; ce accesorii va avea? Trebuie un utilaj bun.”
Domnul primar – „ Am preferat sa luam un lucru bun desi este ceva mai scump, nu toate rablele de pe vremea lui Hitler. Este echipat standard, cu cupa. Nu putem depasi bugetul alocat. Accesoriile le cumparam dupa achizitionarea buldoexcavatorului.”
Domnul Borda Leon – „ Oricum va fi bun, fiind nou, nu de 50 de ani de la fier vechi, cum sunt alte utilaje din dotarea primariei. Este mai important si mai folositor decat un autogreder.”
Domnul Onisei Ioan – „ V – ati folosit de autogreder 2  ani de cand sunteti la guvernare. Pe perioada mandatului meu de primar, nu l-am avut prim – ministru pe Ionel Arsene.”
Domnul Borda Leon – „ Ne permitem sa achizitionam ceva nou, doar suntem la guvernare.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
D-ra Ripanu Eugenia – „ Se modifica proiectul rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli cu urmatoarele:
 - adaugarea unui articol in care sa se specifice suma alocata achizitionarii de produse cu prilejul Craciunului elevilor si prescolarilor cu suma de 15 000 lei;
- modificarea si completarea art. 7, in sensul suplimentarii sumei alocate festivalului „ Traditii si obiceiuri de iarna in comuna Pastraveni, judetul Neamt”, cu suma de 2500 lei;
- in anexa nr. 1 la HCL suma de 15000 lei necesara pentru demolarea fostului camin cultural din Pastraveni sa fie inclusa in cap.51.02.”
Domnul Pascal Ioan – „ Ati promis ca veti acorda si Bisericii Crestine dupa Evanghelie o suma de bani din bugetul local, asa cum ati facut pentru bisericile de la Lunca Moldovei, Radeni si Pastraveni.”
Domnul primar – „ Faceti o cerere in acest sens si vedem cum o vom solutiona.”
Domnul Borda Leon – „ Supunem la vot cele 3 amendamente propuse de d-ra Eugenia.”
Vot amendamente – unanimitate „pentru”.
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind modificarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2017 in anul bugetar 2018;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Pascal Ioan – „ Despre ce autoturism e vorba?”
Domnul primar – „ Analizand executia bugetului de venituri si cheltuieli, la data de 31 octombrie 2018 s-a constatat ca s-au incasat mai multi bani la cotele din impozitul pe salarii cat si la alte venituri bugetare, ceea ce ne permite a propune consiliului local aprobarea unor influente astfel incat sa se acopere cheltuielile necesare pana la sfarsitul anului.  Se stie ca daca nu ii cheltuim pana la finalul anului, posibil sa nu ii mai putem utiliza in anul urmator. De aceea am si propus sa achizitionam la nivelul primariei o masina, respectiv, Dacia Duster , deoarece toate primariile au Dacia Duster.
Domnul Pascal Ioan – „ Sa fie 4x4. Luati – o de culoare alba, inscriptionata „Primaria comunei Pastraveni”, sa se vada frumos.”
Domnul Onisei Ioan – „ Nu stiu daca era necesara achizitionarea unei masini noi, este destul de buna aceasta pe care o aveti acum. Sa aiba si vicele cu ce merge.”
Domnul Hanganu Emilian – „ Vicele nu merge de nebun; tot cu treburi pentru comuna merg cu masina Logan. Daca nu imi dadeai masina cat timp ai fost primar, ca i se uzau cauciucurile, nu inseamna ca de acum nu am voie sa merg cu masina.”
Domnul Onisei Ioan – „ De ce nu iei si vreo persoana daca o intalnesti pe drumul spre Radeni cu masina primariei si pe deasupra o mai si injuri?
Consider ca banii pe care doriti sa ii alocati achizitionarii unui autoturism pentru primarie erau mai potriviti a fi destinati construirii unui parc mai mic la Lunca Moldovei. Ati inchis scoala acolo, macar un parc meritau si ei.”
Domnul primar – „ Scoala a inchis-o Inspectoratul scolar judetean pentru ca nu sunt copii.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare - privind infiintarea „ Muzeului Satului” in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Roibu Vasile – „ Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, social – culturala, culte, munca, protectie sociala, tineret si sport a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.”
Discutii : 
Domnul Pascal Ioan – “ Ce va presupune acest muzeu? Ce se va expune, ce obiective de vizitat vor fi?”
Domnul Onisei Ioan – “Spete de la razboiul de tesut de la Radeni, oale de lut.”
Domnul primar – “ Domnul Onisei Ioan ia in deradere tot ce se face in comuna. Vor fi obiecte vechi, carti, manuscrise, asezate in vitrine.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                  CONSILIER JURIDIC,
        Leon BORDA                      Lidia BRÎNZEI           Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free