Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 decembrie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi,  27  decembrie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 357 din 22.12.2011, la care participa un numar de 11 domni consilieri din 13 in functie (sunt absenti domnii Borda Leon si Ciocoiu Victor).
Ca invitati participa d-ra Ripanu Eugenia - consilier in aparatul de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
 
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
 
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.11.2011) a fost aprobat unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.
Pentru buna desfasurare a sedintei ordinare lunare de astazi cat si pentru perioada urmatoare, este necesar alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri 
?
Domnul Nastasa  Lazar  propune pe domnul Perta  Ioan.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Perta Ioan  sa fie presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni si este aprobat cu un numar de 10 voturi « pentru », dl. Perta Ioan  nu voteaza.

Domnul Perta Ioan preia conducerea lucrarilor sedintei, prezinta proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare    privind rectificarea bugetului pe anul 2011.
2.    
Proiect de hotarare – privind executia bugetului local la 30.11.2011.
3.    
Proiect de hotarare  privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2011 a unor categorii de persoane fizice.
4.     Intrebari – interpelari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta supune la vot  ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi
:
Proiect de hotarare
  privind rectificarea bugetului pe anul 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul d-rei Ripanu Eugenia pentru a prezenta detalierea la rectificarea bugetului.
D-ra Ripanu Eugenia – aduce la cunostinta domnilor consilieri ca prin HGR nr. 1215/2011 s-a alocat suma de 1000 lei pentru podul din punct  „Domnica”, prin adresa DGFP Neamt s-a alocat suma de 5000 lei pentru suplimentare buget la cheltuieli de personal, din care s-au cheltuit 1000 lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice. Apoi,  s-au vandut cele doua autoutilitare ARO la fier vechi pe care s-au incasat 2000 lei, bani cu care am dori sa mai achitam la SC Viarom pentru asfaltarea dumului DC 19 Pastraveni – Radeni.
Dl. Gherasim Dumitru – referitor la suma repartizata prin HGR 1215/2011, respectiv pentru proiectul POD punct „Domnica”, s-au achitat toate cheltuielile?
D-ra Ripanu Eugenia – da! S-au cheltuit toti banii alocati in proiect, podul fiind terminat.
Gherasim Dumitru – intreaba: cat a costat podul?
D-ra Ripanu Eugenia – 7 miliarde.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba in continuare: s-au cheltuit toti?
D-ra Ripanu Eugenia – raspunde ca,  da!
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: atunci de ii mai trimite?
D-ra Ripanu Eugenia – raspunde: poate pentru ca se deruleaza inca proiectul.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: ce reprezinta suma de 3000 lei la reparatii drumuri?
D-ra Ripanu Eugenia – acesti bani fiind pe cheltuiala i-am prins la drumuri.
Dl. Gherasim Dumitru – dar ce a mai ramas?
D-ra Ripanu Eugenia – domnul primar a spus sa-i ducem pe iluminat public dar raman cuprinsi in plan pentru nu mai avem timp sa-i cheltuim. 
Nemaifiind alte discutii domnul presedinte de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare si se obtine  un numar de zece  voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul consilier  Nastasa Lazar).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:

roiect de hotarare
– privind executia bugetului local la 30.11.2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta raportul privind executia bugetului local la 30.11.2011.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Dl. Gherasim Dumitru – arata ca este prinsa suma de 3000 lei la cheltuieli de personal, la ce se refera?
D-ra Ripanu Eugenia – din cei  5000 de lei,  2000 lei s-au dat la scoala, iar 3000 lei au ramas in bugetul nostru la cheltuieli de personal,
Dl. Gherasim Dumitru – ar vrea sa stie daca acesti bani erau pentru vreun angajat?
D-ra Ripanu Eugenia - arata ca, nu! Trebuiau lasati la cheltuieli de personal pentru ca nu li se putea  da o alta destinatie. La sfarsit de an banii in plus la cheltuieli de personal se anuleaza de drept, incepand un nou an pe un alt buget.
Dl. Gherasim Dumitru – cand s-a aprobat generatorul trifazat?
D-ra Ripanu Eugenia – la aprobarea bugetului pe anul 2011.
Dl. Gherasim Dumitru – si nu l-ati luat nici acum?
Perta Ioan – ba da! Este si pus in functiune.
Gherasim Dumitru – banii veniti pentru camin cultural i-ati dat la PUG?
D-ra Ripanu Eugenia –  banii primit prin HGR pentru caminul cultural nu au fost folositi, intrucat sunt putini si nu ajung pentru inceperea lucrarilor.
Dl. Gherasim Dumitru -  si la studiul de fezabilitate  si topografic  drumuri  suma de 4000 lei?
D-ra Ripanu Eugenia – a fost o restanta de anul trecut si acum i-am platit.
Dl. Gherasim Dumitru – la care drumuri?
D-ra Ripanu Eugenia – DC 19.
Dl. Pascal Ioan – dar s-au aprobat proiectele depuse?
D-ra Ripanu Eugenia – proiectul a fost eligibil, dar nu  a intrunit punctajul maxim.
Iacob Gheorghe – arata ca proiectele sunt facute.
Nastasa Lazar – nu au fost facute cu cap.
Dl. Onisei Pavel – Catalin – dar sunt valabile.
Dl. Copcea Constantin – daca faci nu-i bun, daca nu faci iar nu-i bun.
Dl. Perta Ioan – alte discutii mai sunt pe marginea acestui proiect de hotarare?
Dl. Gherasim Dumitru – cu colectarea banilor la buget  cum stati?
D-ra Ripanu Eugenia – cam 60 – 68 %,  o sa actualizam in ianurie dupa bilant.
Dl. Perta Ioan – stie ca se facea la trimestru.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de noua voturi „pentru” si doua „abtineri” (domnii Nastasa Lazar si Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:

Proiect de hotarare
  privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2011 a unor categorii de persoane fizice.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
l. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Pelin Haralambe – s-a uitat pe lista, sunt oameni  care n-au stiut sa faca cerere de scutire.
Dl. Copcea Constantin – anul trecut au fost mai multi.
Dl. Iacob Gheorghe – la Lunca Moldovei sunt 2.
Copcea Constantin – la Pastraveni si Radeni sunt 40.
Gherasim Dumitru – trebuie vazut sa aiba casa, conform rolului agricol, nu sa stea cu parintii.
Pelin Haralambe – sunt cativa care nu ii vad si ei au casa, sau nu au stiut sa faca cerere.
D-ra. Ripanu Eugenia – poate nu au ajutor social.
Dl. Nastasa Lazar – Pelin Daniel?
viceprimar Chirila Constantin – dar nu are ajutor social, are drujba.
D-na. Secretar Brinzei Lidia – daca are drujba nu se incadreaza la ajutor social.
Dl. Pascal Ioan – nici unul nu are drujba din acestia?
Dl. Chirila Constantin – sunt care stau impreuna cu parintii si nu au casa in proprietate.
Dl. Pelin Haralambe – a vazut ca sunt deschise roluri separat pe doua camere.
D-na secretar – rolul agricol este declarativ, nu atesta proprietatea.
Dl. Gherasim Dumitru – dosarele cine le-a facut?
D-na. Secretar – cererile s-au primit la secretariat, au fost repartizate la contabilitate, dupa care s-au facut verificari in dosarele beneficiarilor ajutorului social la asistentul social din primarie. In baza acestor verificari compartimentul  contabilitate a intocmit lista.
Dl. Gherasim Dumitru – si cine le-a selectionat?
D-ra. Ripanu Eugenia – s-a verificat la ajutorul social.
Dl. Gherasim Dumitru – corect ar fi fost sa le faca la toti ancheta sociala. Daca sunt 2 parinti si nu au venituri, ar putea sa beneficieze?
D-ra. Ripanu Eugenia – nu au solicitat.
D-na. Secretar Brinzei Lidia – ba da, dar trebuie sa depuna cerere, sa aduca acte doveditoare din care sa reiasa veniturile realizate. In general aceste persoane au solicitat ajutor social.
Dl. Gherasim Dumitru – si cum ar fi cazul unei persoane care nu are nici un venit?
Dl. viceprimar Chirila Constantin – dar sunt persoane care nu au venituri si nu solicita ajutor social.
Dl. Pelin Haralambe – trebuie aprobat ajutor social.
Onisei Pavel – Catalin – dar daca nu au stiut oamenii?
Dl. Pelin Haralambe – am sa le arat oamenilor, la cati oameni primarul a aprobat scutiri de la plata impozitului si o sa-i  intreb  „voi nu ati stiut?”
Dl. Copcea Constantin – arata  ca, sunt oameni care stiu de ajutor social dar nu vor sa  depuna dosar pentru acordare deoarece le este rusine.
Dl. Gherasim Dumitru – arata ca, stie o persoana  care este bun  meserias, dar nu are unde sa lucreze, nu are nici un venit si  nici nu vrea sa solicite ajutor social.
De asemenea, au fost discutii referitoare la ajutoarele acordate unor categorii de persoane constand in alimente, conform  reglementarilor legale in vigoare,  la care doamna secretar spune ca au fost omise unele persoane, dar s-au intocmit liste cu aceste persone  si  au fost inaintate  la Piatra Neamt,  asteptam aprobare.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotarare si se  aproba in unanimitate de cei 11 consilieri prezenti.
Se  trece la utimul punct al ordinii de zi: Intrebari – interpelari.
Dl. Gherasim Dumitru – ce a-ti facut cu pasunea de la Malu Mare, ati fost acolo?
Dl. Viceprimar – am fost, dar in afara de politisti nu mai tine nimeni altcineva teren.
Dl. Gherasim Dumitru – in afara de acestia mai sunt altii? Tot cu aceasta problema au venit oamenii si au spus ca cei  de la Asociatia Miroslovesti, au arat pamantul parloaga, iar cand oamenii i-au intrebat acestia au spus ca, ori ne dati noua pamantul sa-l lucram,  ori platiti aratura.
Dl. viceprimar –i-a arat  si lui din  greseala si a  platit  400 de lei/ha.
Dl. Gherasim Dumitru – vedeti? Au mers abuziv peste el.
Dl. Copcea Constantin – este si Hogas Vasile care ara fara sa intrebe.
Dl. viceprimar – este pamantul care a fost dat la Politie.
Dl. Gherasim Dumitru – dar acum politia este la Urecheni, cum facem? Dam la toti politistii de la Urecheni?
Dl. Pelin Haralambe – am stat si eu de vorba cu dl. politist  si a zis ca este acolo o suprafata 1,5 ha teren pe care o intrebuinteaza. Daca este asa, da! Dar celelalte 2,5 ha trebuie vazut ce este cu ele.
Perta Ioan – aveam si eu candva o cerere pentru 0,50 ha ( teren in folosinta pentru specialisti), dar mi s-a spus ca nu este teren  disponibil.
Dl. presedinte de sedinta Perta Ioan -  intreaba, daca mai sunt probleme de discutat?
Dl. Gherasim Dumitru – o intreaba pe d-na secretar: cine raspunde de domeniul public si privat?
D-na secretar – consiliul local.
Dl. Pelin Haralambe – propune ca, la sedinta urmatoare dl. primar sa vina in capul mesei.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,    SECRETAR,      CONSILIER,  
Ioan PERTA                     Lidia BRINZEI         Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free