Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

18 decembrie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI    

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 18 decembrie 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 439 din 11.12.2015, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (27.11.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu 12 voturi “pentru” si o “abtinere” (domnul Borda Leon, motivat de faptul ca, nu l-a citit).
Domnul Copcea Constantin – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind aprobarea  Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD  2015 pentru persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana  din comuna Pastraveni,  judetul Neamt.
2.     Proiect de  hotarare – privind aprobarea  Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea demolarii constructiei « MAGAZIE CENTRU PASTRAVENI»

4.     Proiect de hotarare – privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun « Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt ».
5.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei de interes local « Construire doua gradinite cu program normal in comuna Pastraveni, judetul Neamt ».
6.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
7.     Proiect de hotarare – privind implementarea proiectului « CONSTRUIRE DOUA GRADINITE CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT »
8.     Proiect de hotarare – privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor privind colectarea transportul si depozitarea deseurilor menajere de care beneficiaza utilizatorii (persoane fizice si juridice) din comuna Pastraveni si aprobarea « Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare ».
9.      Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Inainte de a se trece la primul punct al ordinii de zi, domnul Primar cere permisiunea domnilor consilieri de a aduce la cunostinta anumite probleme si anume: „Banii pentru incalzire lemne pentru beneficiarii Legii 416/2001, reactualizate, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi platiti pentru toate cele 5 luni, respectiv pentru lunile noiembrie 2015 - martie 2016. Produsele alimentare de la Uniunea Europeana nu au venit inca. Balast pentru drumuri – 75 masini nu au fost suficiente. Ne-am aprovizionat cu 3 tone motorina pentru deszapezire. S-au luat parazapezi – pentru 2 km + suport. S-a inceput organizarea concursului pentru ocuparea unui post de sofer autobuz si a unui post de asistent medical comunitar. S-au luat cadouri pentru 585 copii. Pentru calamitati, s-au platit bani de la bugetul de stat prin AJPIS Neamt, pentru un numar de 430 dosare si mai urmeaza intocmirea dosarelor pentru 40 persoane in 2016, pentru a fi si ele despagubite. S-a inceput repararea cabinetului medical si mutarea sediului Postei de unde este, pentru ca spatiul respectiv nu este adecvat. Licitatia pentru drumuri este in curs. S-au dat ajutoare de urgenta pentru constructia a 2 fantani, in satul Radeni si un ajutor pentru doamna Pelin Elena. Se vor prinde bani pentru camine culturale, pentru terenul de sport (unde azi este pasune). Cam atat. Daca am uitat ceva, sunt dispus sa va dau raspunsuri”.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea  Regulamentului de acordare a ajutoarelor alimentare distribuite in cadrul POAD  2015 pentru persoanele fara venituri sau ale caror venituri nete lunare realizate sunt de pana la 450 lei/luna/persoana  din comuna Pastraveni,  judetul Neamt.  Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de  hotarare – privind aprobarea  Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: “as vrea o analiza a punctului 3 din Planul de actiuni - fertilizat pasunea cu ingrasamite chimice - ?”
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „este o masura provizorie, pentru intretinerea pasunii, daca chiriasii nu-si respecta obligatiile. Am mai procedat asa. Este o masura preventiva”.
Domnul Borda Leon – propune: „la punctul – Participarea, impreuna cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pastraveni, la actiuni pentru limitarea efectelor inundatiilor, incendiilor, alunecari de teren, cutremure -, trebuia inclus si termenul –deszapezire -”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea demolarii constructiei « MAGAZIE CENTRU PASTRAVENI».
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – intreaba daca aceasta demolare presupune costuri, deoarece a auzit ca, ar costa 2 miliarde lei vechi.
Domnul Primar – raspunde: „exista autorizatie de demolare si aviz. Ar fi bine sa facem demolarea cu beneficiarii Legii 416/2001. Este 1 miliard lei vechi in cont pe anul 2016 - completarea cu 2 miliarde lei vechi de la bugetul local, pentru a construi un camin cultural nou, simplu, cu toaleta, centrala, sala si atat, poate si o bucatarie, dar necesita alte autorizatii”.
Domnul Borda Leon – afirma: „in concluzie, nu vor fi cheltuieli pentru demolare.”
Domnul Primar – afirma: „vor fi maxim 60 milioane lei vechi pentru avize si autorizari, trebuie incheiat contract cu firme din Tg. Neamt, pentru a prelua placile de azbociment, deoarece sunt cancerigene.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea luarii in administrare a platformelor de colectare a deseurilor realizate in cadrul proiectului de interes comun « Sistem de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt ».
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon- afirma: „presupun ca, in conditiile in care noi le preluam sub forma de inventar, ar trebui inscriptionate, pentru a fi urmarite”.
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „da, in urma preluarii, le vom inscriptiona si le vom urmari”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea investitiei de interes local « Construire doua gradinite cu program normal in comuna Pastraveni, judetul Neamt ».
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „as vrea sa precizez ca, nu sunt impotriva dar, era nevoie de un studiu de impact, pentru a vedea daca populatia comunei va creste in urmatorii 20 ani. Este benefic sa construim.”
Domnul primar – raspunde: „domnul Borda Leon nu este multumit. S-a considerat ca, la Pastraveni este centrul comunei, sunt multi copii in plasament, de aceea trebuie o gradinita mai mare decat la Radeni2. In prezent, la Radeni 2 stau 28 de copii intr-o incapere. De aceea, este necesara o cladire cu 2 sali, cancelarie si toaleta, este suficienta suprafata de 186 m.p. pentru Radeni 2.”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „propun sa facem o gradinita cu program prelungit, cu paturi, cu o masa, ca la oras. Parintii lucreaza si isi lasa copiii in siguranta.”
Domnul Primar – raspunde: „sunt de acord. Este un program european de 500.000 euro. Poate acum politicul nu se va mai baga in proiecte europene. Vreau sa-l depun in ianuarie – februarie 2016. Cladirea sa fie separat, nu in aceeasi curte cu scoala gimnaziala. In timp, actuala gradinita o putem face cu program prelungit, mai ales ca, la D.G.A.S.P.C. se dau copii in plasament. Terenul este separat de scoala. Noi incercam, sa vedem ce putem face.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
6. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. 
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Primar – afirma: „a trebuit sa platim studiul de fezabilitate a gradinitelor, o rog pe domnisoara Ripanu Eugenia sa ne dea mai multe detalii.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „avem modificare pe sectiunea dezvoltare. La rectificarea anterioara, aveam 13.000 lei la cap. 51 si conform ghidului de finantare, trebuie mutat de la cap. 51 la cap. 65 (modificare de clasificatie cu suma de 30.000 lei), pentru a plati studiul de fezabilitate pentru gradinite.”
Doamna Brinzei Lidia – afirma: „pe langa Anexa 1 va fi inclusa Anexa 2 si Anexa 3 – de modificare a proiectului de hotarare de rectificare a bugetului local.”
Se supune la vot includerea Anexei 2 si a Anexei 3 la proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre in noua forma si se aproba cu unanimitate de voturi.
7. Proiect de hotarare – privind implementarea proiectului « CONSTRUIRE DOUA GRADINITE CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».   
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre in noua forma si se aproba cu unanimitate de voturi.
8. Proiect de hotarare – privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor privind colectarea transportul si depozitarea deseurilor menajere de care beneficiaza utilizatorii (persoane fizice si juridice) din comuna Pastraveni si aprobarea « Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare ».
D
omnul Primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre in noua forma si se aproba cu unanimitate de voturi.
9. Intrebari – interpelari.
Domnul Borda Leon – afirma: „domnule presedinte, colegi, cu toate acuzatiile de rautate pe care mi le-ati adus, va cer scuze si va urez sarbatori fericite si la multi ani !”
Domnul Primar – afirma: „va urez sanatate, realizari in anul 2016, un an mai bun ca anul 2015 din punct de vedere financiar, Dumnezeu ne va arata soarele pentru comuna Pastraveni. O colaborare cat mai buna in anul 2016.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                  CONSILIER,
      Constantin COPCEA             Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free