Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 noiembrie 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 

 

PROCES-VERBAL,

 Incheiat astazi, 30 noiembrie 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 377 din 25.11.2009, la care participa un numar de 12 domni consilieri din 13 in functie, lipseste dl. consilier Onisei Pavel-Catalin.

Ca invitati participa d-ra Rîpanu Eugenia – consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Pastraveni.

La sedinta ordinara lunara a consiliului local comunal participa si dl. primar Onisei Ioan.

La sedinta mai participa si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.

D-ra consilier Gherasim Elena - arata ca doamna secretar Brînzei Lidia este imputernicita de dl. primar pentru a ridica copiile listelor electorale permanente de la Piatra Neamt, face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, anexa la procesul verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.10.2009), a fost supus la vot si  aprobat in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.
Domnul presedinte de sedinta Teacă Ioan prezinta proiectul ordinii de zi:
1.
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
2.
I
ntrebari – interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate.

Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
Proiect de hotarare –
privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.

Dl. Teacă Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Nefiind discutii pe marginea materialelor prezentate se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate de voturi de domnii consilieri prezenti la sedinta.
Se trece la utimul punct al ordinii de zi, respectiv:  Intrebari – interpelari.
Avem o cerere pentru a fi discutata in sedinta consiliului local in vederea acordarii avizului de principiu.
1. Dl. Rosca Gheorghe - diacon si dl. Axinte Liviu - pastor – reprezentanti ai Bisericii Penticostale Pastraveni, solicita atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 600 mp teren pentru construirea unei biserici pentru credinciosii apartinand cultului penticostal.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru –propune identificarea unei suprafete de teren in acest scop.
Dl. primar Ioan Onisei – ar exista o suprafata de teren langa suprafata concesionata de domnul Anton Alin, dar nu a avut timp sa se faca masuratori intrucat cererea a fost depusa astazi. Vom efectua masuratori si vom stabili exact daca mai este loc astfel incat sa nu afecteze terenul inchiriat de doamna doctor veterinar.
Dl. Pelin Haralambe – daca am aprobat la unul 500 mp, asa sa dam si la ceilalti.  Daca  este teren suficient pentru construirea bisericii, sa le aprobam,   ca sa aiba  si ei o biserica unde sa se roage, asa cum mergem si noi.
Dl. Nastasa Lazar – sa se identifice un loc intrucat este de acord cu constructia aceasta .
Dl. primar Ioan Onisei – pana la  sedinta urmatoare  vom identifica terenul, intrucat acum dl.  ing. Scripcaru este in zilele libere. Sa vedem daca se incadreaza langa doamna dr. Rusu, sa nu luam teren de la Dispensarul veterinar.
Dl. Ciocoiu Victor – suntem de acord, ramane de identificat doar suprafata de teren.
Dl. Gherasim Dumitru – are o problema si vine cu rugamintea de a gasi  o solutie pentru copiii care invata la Scoala Pastraveni si fac naveta de la Lunca Moldovei si  platesc 50 de lei pe luna transportul cu microbuzul. Este o nedreptate fata de ceilalti copii care merg gratuit la scoala. Sa ne gandim ca acesti copii, cu acesti bani ar putea sa-si cumpere un corn sa manance la scoala.
Dl. primar – am negociat la sange  cu domnul Petrica Zamfir de la Flozampet Tg. Neamt, pentru ca dumnealui voia sa-i puna sa plateasca mai multi bani pentru naveta cu microbuzul. Am mai fost si la alti reprezentanti de firme de transport si am solicitat sa puna un microbuz care sa plece dimineata la 7,30  din Lunca Moldovei, dar îi costa mai mult pe copii pentru naveta. Ca sa venim in ajutorul acestor copii, am stabilit cu domnul director Mahu Vergil, ca la copiii care fac naveta sa le majoram bursa cu 50 de lei tocmai pentru a-si  putea achita transportul.
Dl. Nastasa Lazar – intreaba, nu am putea solicita un microbuz pentru scolari de la judet?
Dl. primar – sincer,  in anul 2004 am refuzat pentru ca se dorea inchiderea Scoalii de la Lunca Moldovei.
Dl. Perta Ioan – vorbind de aceeasi problema,  s-au aprobat  cei 50 de lei  in plus atat pentru copiii de la Lunca Moldovei cat si pentru cei de la Radeni 2, care nu fac naveta cu microbuzul,  fiind vorba de incaltaminte.  De la 1 ianuarie 2010 s-ar  putea ca de  ceea ce a fugit domnul primar sa se si intample, din cate a aflat  suntem pe pozitia nr. 69 la Inspectoratul Scolar Neamt pentru primirea unui microbuz. Nu este o reclamatie, ci doar o sesizare pentru acest lucru. De la 1 ianuarie 2010 se vorbeste despre restructurari, comasare, s-ar putea ca de la Lunca Moldovei sa se aduca  toti copiii la Scoala la Pastraveni, doar gradinita va  mai functiona, iar daca este asa ar trebui neaparat un microbuz sau un alt mijloc de transport scolar.
Dl. Ciocoiu Victor – spune ca era bine daca luam un microbuz la primarie.
Dl. Gherasim  Dumitru – daca in Romania totul este gratuit,  de ce sa plateasca acesti copii. Inca o intrebare: daca ati mai stabilit ceva cu deseurile menajere?
Dl. Nastasa Lazar -   sa luam modelul Urechenilor.
Dl. Borda Leon – referitor la copiii de la Radeni de sus, din banii care sunt in fondul de rulment nu putem sa achizitionam un mijloc de transport?
Dl. primar – sa propunem in buget pentru anul 2010 sa cumparam un mijloc de transport.
Dl. Nastasa Lazar – nu este acelasi lucru atunci cand invata la simultan sau invata pe clase cu personal calificat.
Dl. Copcea Constantin – asa cum este Lunca Moldovei, daca nu este la fiecare casa la a doua casa tot este un intelectual.
Dl. primar – acest microbuz poate fi folosit si in alte scopuri.
Dl. Borda Leon – as mentiona un aspect trist, referitor la reabilitarea drumului de la Radeni, sa se puna un indicator pentru ca am intrat cu masina intr-o groapa.
Dl. primar – asa sunt romanii nostri, au luat si rasturnat indicatoarele puse.
Dl. Pascal Ioan – cum ramane cu gunoiul menajer, cum procedam?
Dl. Pelin Haralambe – 20 lei nu-i mult pe luna, taxa pentru gunoi.
Dl. primar – la Urecheni au stabilit 2 lei/persoana/luna, oamenii au scos tone de gunoi, au estimat o cantitate si s-a facturat pe cantitatea colectata, suma ce a depasit estimarea, ramanand datori cu sute de mii de lei.
Dl. Borda Leon – in afara de taxa stabilita  pentru fiecare cetatean sa mai contribuie si primaria.
Dl. primar – daca omul nu da bani ce facem?
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Teacă Ioan  propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal. 
 
PRESEDINTE DE  SEDINTA,   SECRETAR,    CONSILIER,  
Ioan TEACA             Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free