Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

26 aprilie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 26 aprilie 2018.
În şedinţa ordinara lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 164 din 19.04.2018, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinara lunara a consiliului local participă d-na secretar Brinzei Lidia si d-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
Doamna secretar prezinta actele normative noi aparute de la sedinta anterioara si pana in prezent, anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (13.04.2018) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Inainte de a se prezenta ordinea de zi dl. Pascal Ioan insotit de o doamna inginer proiectant spune ca, doreste sa se racordeze la reteaua de canalizare a comunei, dar intampina unele probleme, intrucat conducta trebuie sa traverseze un teren care este in devalmasie, iar doamna proiectant ar dori sa ia unele informatii de la persoana care emite certificatul de urbanism, daca exista vreo posibilitate sa treaca conducta peste acest teren.
Dl. Ciocoiu Ioan – confirma ca terenul despre care se face vorbire este in  devalmasie si are un numar de 300 de proprietari.
Dl. Nastasa Lazar – “daca este o problema de interes public atunci s-ar putea face o exceptie?”
Dl. Movila Mihai – “dar reteaua de apa potabila care vine de la Lunca Moldovei nu trece tot pe acolo?”
Dl. Ciocoiu Ioan – “reteaua de apa potabila trece pe domeniul public.”
Dl. Borda Leon – “ nu stiu cum se face proiectul, dar daca ar fi in aval, perpendicular pe albia raului, atunci conducta iese direct la AEI.”
Dl. Gherasim Dumitru – “ sunt proprietari. Dl Onisei Ioan stie cel mai bine. Conducta de apa potabila este pe domeniul public, asta ca sa nu mai fie problema cu proprietarii si vecinii.”
In continuare se poarta discutii contradictorii intre domnii consilieri.
D-na proiectant va veni cu un proiect pentru eliberare certificat de urbanism si atunci se va mai discuta problema.
Domnul Vasiliu Ioan – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni a unor obiective de investitii.
2. Proiect de hotarare - privind modificarea si completarea HCL nr. 55 din 29.06.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localitatilor comunei Pastraveni.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea realizarii unor lucrari de intretinere, prin pavare, a trotuarului situate pe partea stanga a DJ 155 I.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
5. Proiect de hotarare – privind stabillirea unor masuri pentru utilizarea “Terenului de sport” din sat. Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt. 
6. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă intreaba daca mai sunt si alte propuneri a se adauga la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni a unor obiective de investitii.
Dl. Primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “la procesul verbal de receptie vad ca nu au semnat doamna Borda Elena, doamna Perta Elena si dl. Dumitru Ioan.”
Dl. Nastasa Lazar – “nu cred ca ar fi vreo problema, cred, mai degraba, ca ar fi o problema tehnica.”
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot si se aproba cu douasprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi.
Proiect de hotarare - privind modificarea si completarea HCL nr. 55 din 29.06.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localitatilor comunei Pastraveni.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Pelin Haralambe – “exceptie face strada Lautarilor a lui Birgau, acolo a fost  scoasa si tablita indicatoare cu numele strazii. Oamenii sunt nemultumiti de aceasta denumire.”
Dl. Viceprimar – “sa se faca propuneri si votam modificarea denumirii strazilor.”
D-na secretar – “deja s-au eliberat carti de identitate cu strada si nr.”
Dl. Onisei Ioan – “ ne spune domnul Borda cat au costat placutele cu denumirea strazilor?”
Dl. Primar – “ 2800 lei”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu douasprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind aprobarea realizarii unor lucrari de intretinere, prin pavare, a trotuarului situate pe partea stanga a DJ 155 I.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “ zic si eu ca dl. Borda Leon, nu-i prea mare valoarea?”
Dl. Primar – “este un deviz estimativ. O sa punem pe SEAP si vreau sa facem un lucru de calitate. Sa nu ne ridicam cu trotuarul la fundatia gardului.”
Dl. Onisei Ioan – “nu aveti nevoie de autorizatie, de avize de la Telecom, etc.? Interesati-va!”
Dl. Primar - “nu! Am sunat la Consiliul Judetean Neamt si mi-a spus ca nu este necesar.”
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot si se aproba cu douasprezece voturi “pentru” si o abtinere (dl. Onisei Ioan). 
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “dl. Sandu nu este functionar public?”
D-na secretar – “este functionar public.”
Dl. Onisei Ioan – “Din “bona” a d-lui Gorea a ajuns functionar public.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un numar douasprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind stabillirea unor masuri pentru utilizarea “Terenului de sport” din sat. Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil
Discutii:
D-na director Perta Elena – „eu nu stiu exact ce contine proiectul de hotarare privind utilizarea terenului. Ati stabilit o taxa? Un orar?”
Dl. primar – „da! pana la ora 14,00 terenul va fi utilizat de scoala, iar dupa ora 14,00, cu solicitare prin achitarea unei taxe la doamna Anton Didina, dupa care se prezinta la dl Sandu.”
D-na director – „ credeti ca este corect? Taxele sa le incasati dumneavoastra si consumul de energie electrica pentru nocturna sa-l achitam noi? Cum justific plata consumului de energie electrica atunci cand vine Curtea de conturi?”
Dl. Nastasa Lazar – „eu am avut o situatie identica cu Cabinetul de stomatologie, dar s-a montat un contor separat.”
Dl. primar – „d-na director spune ca trebuie sa justifice cheltuielile cu consumul energiei electrice la curtea de conturi.”
D-ra Ripanu Eugenia – „eu nu vad nici o inadvertenta pentru ca, noi (consiliul local) am cheltuit 3 miliarde de lei si il foloseste scoala.”
Dl. Pascal Ioan - „nu cred ca este o problema de 10 lei.”
Dl. Onisei Ioan – „ nu sunt de acord cu taxa. Daca s-a stabillit taxa de 20 de lei, sa se stabileasca taxa si pe teren din domeniul public, respectiv la parc.”
Dl. primar – „mai sunt si alte localitati care incaseaza taxe pentru terenul de sport in cuantum mai mare decat am propus noi. Apoi, trebuie sa stiti ca sunt si alte comune care solicita sa inchirierea terenului de sport pentru diverse activitati”
In continuare sunt discutii contradictorii intre domnii consilieri.
Dl. Pascal Ioan – „referitor la taxa, vreau sa va spun ca, o biserica avea o parcare si cerea 5 dolari pentru parcarea masinilor duminica si se intrebau toti de ce cere o suma asa mica, pentru a nu se crede ca este a lor.”
Dl. Nastasa Lazar - „este absurd sa facem comparatie intre un teren de sport cu gazon, utilitati si nocturna si o pasune.”
Dl. Borda Leon – are o propunere: „terenul se poate folosi doar pe timp de zi si in cazuri exceptionale pe timp de noapte.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un numar douasprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari.
1. Dl. presedinte de sedinta prezinta solictarea S.C. Stingu Servcom SRL – prin care aceasta doreste sa concesioneze terenul aferent cladirii cu destinatia de magazin mixt si bar si imprejurimile acesteia.
Dl. Nastasa Lazar – „da! mi se pare corect sa-i concesionam suprafata de teren aferenta cladirii, nu cum a facut dl. Onisei ca nu mi-a lasat teren nici ca sa dau cu var peretii.”
Dl. Roibu Vasile – „sunt de acord si cu plantarea de brazi fara sa solicite.”
In urma discutiilor domnii consilieri si-au dat avizul de principiu pentru intocmirea documentatiilor necesare in vederea concesionarii terenului aferent cladirii cu destinatia de magazin mixt si bar, cat si imprejurimile acesteia.
2. Dl. presedinte de sedinta prezinta cererea d-lui Abiculesei Adrian – Dumitru prin care solicita concesionarea suprafetei de 2272 mp aflata in spatele casei.
D-na secretar – „a fost efectuat un schimb de teren si trebuie sa verificam daca dl. Popescu acelasi teren nu l-a luat in alta parte, atunci terenul in discutie ramane la rezerva comunei.”
Dl. Onisei Ioan – „a luat teren in alta parte.”
Dl. Borda Leon – „terenul este trecut in domeniul public sau privat? Care este regimul terenului?”
D-na secretar – „ este teren la dispozitia comisiei de fond funciar, va trebui sa vina topometristul sa stabilim.”
Dl. Pelin Haralambe – „asa sunt o groaza de locuri care nu au nici un regim.”
Se amana acordarea avizului de principiu intrucat trebuie verificata situatia juridica a terenului, dupa care se va pune in discutie intr-o alta sedinta ordinara lunara a consilliului local.
3. Dl. presedinte de sedinta prezinta adresa Consiliului Judetean Neamt prin care ne comunica persoana de contact in vederea realizarii unei infratiri cu localitati similare din Republica Moldova.
D-na Perta Elena - director a Scolii Gimnaziale Pastraveni - spune ca, scoala are un parteneriat cu o scoala din Republica Moldova din localitatea Dragusenii Noi, Raionul Hincesti si poate ca in viitor se vor infrati si localitatile intre ele.”
Dl. Movila Mihai – „referitor la solicitarea domnului Pascal Ioan, eu zic sa latim drumul si atunci nu ne mai trebuie aprobare de la oamenii din sat.”
Dl. Borda Leon – „au fost sesizari din partea cetatenilor ca dl. Pascal Ioan polueaza apa, iar acum dumnealui a venit si a solicitat sa-l ajutam in vederea racordarii la reteaua de canalizare, eu il sfatuiesc sa faca asa cum a facut un alt domn mai inainte si a trecut cu conducata pe terenul devalmasie, adunati si dumneavoastra niste semnaturi de la cativa cetateni, ii luati la notariat sa dea declaratie si n-o sa vi se intamaple nimic.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR, CONSILIER,
Ioan VASILIU Lidia BRINZEI Elena ZAHARIA
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free