Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

10 martie 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

 

Încheiat astăzi, 10 martie 2016.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 50 din 04.03.2016, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei, doamna Chirila Dorina – director Scoala Pastraveni, judetul Neamt, domnisoara Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului si doamna Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (12.02.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Onisei Pavel Catalin – preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea modalitatii de identificare  a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, in limita procedurala prevazuta de normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015.
2. Proiect de hotarare  – privind   aprobarea Planului de analiza si   acoperire a riscurilor la  comuna  Pastraveni, judetul Neamt.
3. Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2015.
4. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
5. Proiect de hotarare – privind completarea anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 57 din 29.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
6.  Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea modalitatii de identificare  a beneficiarilor, precum si modalitatea de solutionare a situatiilor identificate, in limita procedurala prevazuta de normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Primar – afirma: „avem 90 de copii de varsta prescolara, care frecventeaza gradinitele din comuna Pastraveni, judetul Neamt si un numar de 42 de copii care se incadreaza conform prevederilor Legii 248/2016, carora azi le aducem tichetele sociale. Parintii celorlalti copii au salarii, sunt asistenti maternali profesionisti. Conditiile de acordare a tichetelor sociale le stiti: sa nu aiba absente la gradinita, daca sunt bolnavi, trebuie adusa scutire medicala. Se dau 50 lei lunar, pentru un copil. Are voie sa aiba cel mult trei absente motivate, lunar”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotarare – privind   aprobarea Planului de analiza si   acoperire a riscurilor la  comuna  Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „ domnilor colegi, consider ca, in mai multe randuri au fost incalcate prevederile legale, au fost efectuate plati in mod ilegal, pentru achizitii de bunuri publice, nu s-a mai facut demult o inventariere a bunurilor. Si avand in vedere ca sunt lipsuri, consider ca, nu este normal de adoptat asemenea proiect de hotarare.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (domnii Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „am o nelamurire: la ce se refera rectificarea ?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „in anexa rectificarii bugetului s-au aprobat fondurile dupa ce au aparut normele metodologice de aplicare a Legii 248/2015 – avem 21.000 lei, reprezentand suma pentru comuna Pastraveni. Aceasta este singura modificare, insemnand 50 lei/tichet, plus cheltuielile necesare cu tiparirea, distribuirea, returnarea acestor tichete sociale, daca raman.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotarare – privind completarea anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 57 din 29.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi „pentru” .
6.Intrebari – interpelari.
Domnul Onisei Pavel-Catalin – citeste adresa nr. 599/24.02.2016, a Scolii Gimnaziale, comuna Pastraveni, prin care se propune desfiintarea Scolii Primare din satul Lunca Moldovei, comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Doamna Chirila Dorina – afirma: „am venit cu aceasta propunere si am aratat situatia de fapt. Este o situatie deosebita, cu care ne confruntam. Acesti copii invata la dublu simultan. Daca ati avea copii, i-ati lasa in asemenea conditii? Avem hepatita in Scola Gimnaziala din satul Pastraveni. Am facut deratizare. In cazul unui cutremur, am fost sesizati tot de organele competente din Primarie. La Scoala Gimnaziala din satul Pastraveni, avem 2 sali de clasa in care exista riscul de a se prabusi tavanul.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „a fost instiintat Inpectoratul Scolar, in legatura cu aceste probleme?”
Doamna Chirila Dorina – raspunde: „da, am anuntat si Inspectoratul Scolar. Referitor la calitatea invatamantului care este la Scoala Primara din satul Lunca Moldovei, sunt copii buni care vin de la Lunca Moldovei. Populatia scolara este in scadere in satul Lunca Moldovei. In comuna Pastraveni se va ajunge la restrangere de activitate. Vor fi 8 copii in clasa pregatitoare, in anul scolar 2017-2018. Mai sunt scoli care procedeaza astfel. Dumneavoastra decideti.”
Domnul Primar – raspunde: „ chiar daca la sedinta trecuta am afirmat ca facem scoala noua in satul Lunca Moldovei, v-am adus la cunostinta daca se merita o investitie pentru o scoala noua, la Lunca Moldovei. Ne gandim ca, avem cazuri in comunele invecinate, s-au facut investitii foarte mari apoi s-au inchis scolile in satele Urecheni, Cotuna iar in satul Fundatura se inchide scoala anul acesta, pentru ca nu mai sunt elevi. De asemenea, scoli din satele Totoiesti si Tibucani sunt inchise. Considerati ca, pentru 12 copii se merita sa facem o investitie? Am facut eforturi sa mentinem scoala pana acum. Ori facem o scoala noua, ori renuntam la scoala existenta si aducem copiii la Scoala Gimnaziala din satul Pastraveni. Vom mai primi un autobuz scolar. Natalitatea este scazuta. Ma tem ca si Scoala Primara din satul Radeni va fi inchisa. Cu D.G.A.S.P.C. sa putem aduce copii, trebuie studii medii pentru cei care vor lua copii in plasament. Se pune accent pe examenul psihologic. Vor fi profesori, invatatori, care vor primi posturi in alte localitati. Am adus 103 copii la asistenti maternali profesionisti. Acum se dau copii cu dizabilitati, in plasament.”
Domnul Pascal Ioan – propune sa atragem fonduri, pentru modernizarea Scolii Gimnaziale Pastraveni.
Domnul Primar – raspunde: „a desfiinta o scoala intr-un sat este foarte greu.”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „este de dorit sa modernizam scoala din satul Pastraveni, atatia copii intr-o sala, ca la scoala din satul Lunca Moldovei, nu se poate invata.”
Domnul Iacob Gheorghe – afirma: „nu sunt de acord sa se desfiinteze Scoala Primara din satul Lunca Moldovei. Daca un salariat are 12-15 copii, este o problema? Asfalt nu, apa nu, desfiintam si scoala?”
Doamna Chirila Dorina – raspunde: „o gradinita nu poate functiona cu 3 copii, nici nu este legal sa functioneze grupa in aceste conditii. Eu pot merge oriunde sa lucrez. Si pe mine ma doare inima pentru acesti copii. Matale, pe nepoti i-ai lasa? Sta sa cada acoperisul. Faceti cum credeti. Eu mi-am facut datoria, am facut adresa catre Consiliul Local si Primarie, sunt direct raspunzatoare pentru acesti copii.”
Domnul Iacob Gheorghe – afirma: „ daca se intampla ceva, eu raspund!”
Domnul Borda Leon – afirma: „avand in vedere cele sesizate  de doamna director Chirila Dorina, este dureros sa inchidem o scoala, trebuie sa fim atenti la actul de desfasurare a activitatii scolare, la viata si sanatatea copiilor. Si asa, la nivel de tara, 80% din scoli functioneaza fara autorizatie de functionare. Intrebarea mea este daca ne putem asuma acest risc. S-a facut expertiza tehnico-juridica, exista un mare risc la aceasta scoala. Eu propun sa ne implicam, sa facem demersurile pentru desfiintarea scolii, sa asiguram transportul copiilor la Scoala Gimnaziala din satul Pastraveni, iar cadrele didactice isi vor gasi alt loc de munca.”
Doamna Chirila Dorina – raspunde: „pana in vara anului 2016, cadrele didactice de
la Scoala Primara din satul Lunca Moldovei au locul de munca asigurat la Scoala Gimnaziala Pastraveni si la gradinita din satul Pastraveni.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „daca se intampla un accident, in Scoala Primara din satul Lunca Moldovei, cine raspunde? Sunt niste cerinte legale, in acest sens. Consider ca, trebuie sa o sprijinim pe doamna Director Chirila Dorina, pentru interesul superior al copiilor.”
Domnul Gherasim Dumitru – afirma: „am ascultat parerile dumneavoastra. Nu ne putem permite sa riscam, il contrazic pe domnul Iacob Gheorghe  - nu ai cum sa raspunzi dumneata,  daca moare un copil! Eu sunt de acord in procent de 90% cu doamna Chirila Dorina. Nu se justifica sa mentinem scoala din satul Lunca Moldovei.’
Domnul Iacob Gheorghe – raspunde: „dumneata esti din satul Pastraveni. Daca ai fi din satul Lunca Moldovei, n-ai mai vorbi asa!”
Domnul Copcea Constantin – afirma: „sa ascultam si opinia cetatenilor din satul Lunca Moldovei, asa cum le cerem impozite si taxe.”
Domnul Nistor Constantin – raspunde: „sunt de acord cu domnul Copcea Constantin, dar sa semneze parintii, daca sunt de acord sau nu cu desfiintarea scolii.”
Doamna Chirila Dorina – raspunde: „nu parintii conduc aceasta localitate. Este un primar si un Consiliu Local, care pot lua o decizie, nu suntem singurii din tara, in aceasta situatie!”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „noi reprezentam cetatenii din comuna, analizam riscurile si beneficiile. Beneficii nu prea sunt acum. Eu nu mi-as lasa copiii in Scoala Primara din satul Lunca Moldovei, in coditiile care sunt acum!”
Domnul Copcea Constantin - raspunde: „asa cum a fost, asa cum au fost clasele
la Lunca Modovei, cei mai buni sunt copiii din Lunca Moldovei. Ar trebui sa luam un punct de vedere al cetatenilor din satul Lunca Moldovei. Asa este omeneste.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „credeti ca sunt parinti care sa-si asume riscul sa-si trimita copiii la scoala din satul Lunca Moldovei?”
Domnul Primar – raspunde: „doamna Chirila Dorina poate convoca parintii copiilor din satul Lunca Moldovei, sa ascultam si parerea lor. Copiii vor termina anul scolar
la Scoala Primara din satul Lunca Moldovei. Expertiza este data pentru demolare. Am facut expertiza acum 7 ani, cu un inginer din Iasi. Eu imi asum riscul ca, se finalizeaza anul scolar la Scoala Primara din satul Lunca Moldovei, dar haideti sa vorbim si cu oamenii, chiar daca vor fi reclamatii. Speram sa nu fie vre-un cutremur pana pe 15 iunie. Sa nu facem ca parlamentarii. Dupa ce au fost votati, nu-i mai vedem. Doamna Chirila Dorina sa ne spuna cand putem merge la Lunca Moldovei.”
Domnul Onisei Pavel-Catalin – citeste a doua cerere, a doamnei Manole Lucica, inregistrata sub nr. 1293 din 25.02.2016.
Domnul Primar – afirma: „doamna Manole Lucica solicita sa revina in spatiul pe care l-a avut, in nume personal (isi cauta lemne, spatiu, tot). Daca sunteti de acord pentru studiu de oportunitate, raport de evaluare, trebuie aviz de pricipiu, se face conform legii, prin licitatie, pentru ca a ramas singura pe satul Pastraveni. Domnul Anton Cosmin a plecat de la 01.03.2016, si-a dat demisia. Spatiul este de
11,6 m.p. (3,85m/3m). Daca sunteti de acord, se va inchiria spatiul.”
Domnul Borda Leon – afirma: „vreau sa spun ca, s-au mai cheltuit bani pe studii de oportunitate  si rapoarte de evaluare pentru inchirieri de spatii si nu au mai venit oamenii sa plateasca chiriile. Stiu cateva dedesubturi in acest caz, domnul Primar face presiuni asupra doamnei Manole Lucica, sa vina in acest spatiu. Consider ca, nu este normal sa se faca presiuni sa i-l inchirieze, cu 1 leu/m.p., lunar sau anual. Vedeti daca este posibil asa ceva. Este in folosul Postei Romane.”
Domnul Onisei Pavel-Catalin – raspunde: „este in folosul comunitatii!”
Domnul Paduraru Leonard – intreaba: „cine a mai vazut sa functioaneze Posta intr-o crasma?”
Domnul Primar – afirma: „oameni batrani, bolnavi, vin la mine si se plang de faptul ca, nu pot cobori in spatiul unde este acum doamna Manole Lucica. Au venit de
la Posta Romana - Piatra Neamt, au facut cerere, sunt cu ½ capital privat, doamna Manole Lucica presteaza servicii de interes public.”
Domnul Pascal Ioan – intreaba: „ce inseamna  - de folos public sau privat? - Eu, la magazin, aduc mancare si o dau la oameni. Este interes public.”
Domnul Primar – raspunde: „pensiile, alocatiile de stat, alocatiile de sustinere familiala, ajutoarele sociale, facturile sunt pentru oamenii nostri!”
Nemaifiind discutii, se trece la votarea acordarii avizului de principiu, pentru intocmirea documentatiei, in vederea inchirierii spatiului de 11,6 m.p.
In urma votarii, s-au obtinut 10 voturi „pentru” acordarea avizului de principiu, 2 voturi „impotriva” (domnii Gherasim Dumitru si Borda Leon) si 1 „abtinere” (domnul Pascal Ioan).
Domnul Borda Leon si-a motivat votul „impotriva” – prin faptul ca, pe suprafata respectiva trebuie luata o chirie mai mare, care nu va putea fi platita si astfel, se vor pierde banii cheltuiti pe avize si licitatie.
Domnul Onisei Pavel-Catalin – citeste a treia cerere, a domnului Pelin Haralambe, inregistrata sub nr. 1629 din 10.03.2016.
Domnul Primar – afirma: „domnul Pelin Haralambe solicita ca, pe o suprafata de pasune de 5-6 ha inchiriata pentru vaci, pentru o luna, sa-l lasam sa pasuneze oile lui, pana in primavara, cand pornesc oile pe Haitau, fara a deranja pasunea vacilor sau a oamenilor. Pasunea este a lui, dar este pentru vacile lui. A fost la licitatie, 17 capete de bovine ale lui, pentru 28 ha pasune, Au pascut si vacile oamenilor, din Radenii de Sus, impreuna cu vacile domnului Haralambe.”
Domnul Pascal Ioan –intreaba: „vreau sa intreb daca este legal. Vacile satului pasc pe pasunea ta, cu acceptul tau? Cand ai inchiriat, a fost discutia aceasta? Este adevarat?”
Domnul Onisei Pavel-Catalin – raspunde: „in luna aceasta, pascand animalele, se face si un fel de curatenie pe pasune.”
Doamna Brinzei Lidia – intreaba: „ domnul Pelin Haralambe a semnat un contract. In contract se specifica perioada pentru care vor pasuna vacile?”
Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi ca, pana pe data de 10 mai 2016, oile sa pasca pe pasunea destinata pasunarii vacilor.
Domnul Onisei Pavel-Catalin – citeste a patra cerere, a domnului Pelin Haralambe, inregistrata sub nr.1344 din 29.02.2016, prin care acesta sesizeaza faptul ca, are un contract de concesiune semnat pentru 25 ha pasune dar plateste chiria pentru 28 ha pasune si doreste refacerea contractului de inchiriere sau refacerea hotarului intre comuna Pastraveni si comuna Tibucani.
Domnul Primar – afirma: „domnul Pelin Haralambe a adus cetateni care au Titluri de Proprietate eliberate in 1996 si 1999, care au teren in comuna Pastraveni. Daca ne uitam la vecini, vedem ca vecin, pasunea. Se lucreaza greu cu primarul comunei Tibucani. Noi avem documente, facute impreuna cu domnul Titi Varlan si Pelin Haralambe. Acesti oameni au suprafete de la hotarul nostru incolo, in comuna Tibucani si i-au impins in terenul comunei Pastraveni. Voi face o sesizare si o plangere, conform art. 78 din Legea fondului funciar pentru tulburare de posesie. Astept un raspuns de la primarul comunei Tibucani. Acesti oameni trebuie dati in judecata.”
Domnul Pelin Haralambe – raspunde: „a promis domnul primar al comunei Tibucani de mai multe ori, ca va masura terenul respectiv.”
Domnul Primar – afirma: „domnul ing. Afrasinei a facut masuratori corecte. Titlurile de Proprietate din 1996 si 1999 nu sunt corecte. Persoanele respective sunt vecine cu noi. Au terenul in comuna Tibucani.”
Domnul Borda Leon – afirma: „ cei cu sonda nu respecta amplasamentul pentru care au solicitat inchirierea. Suprafata solicitata este de
7760 m.p. Au bagat balastru. Dalii – baga pe iarba – la 300 m de la deal, au bagat balastru.”
Domnul Primar – raspunde: „eu le-am spus sa respecte contractul!”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                 CONSILIER,

      Catalin Pavel  Onisei             Lidia BRÎNZEI       Cristina-Iulia NISTOR

 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free