Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 mai 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   
 

PROCES - VERBAL, 

Încheiat astăzi, 29 mai 2017.
În şedinţa extraordinara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 173 din 26.05.2017, la care participă un număr de 10 consilieri.
Doamna Macovei Cristina, domnul Onisei Ioan si domnul Onisei Pavel - Catalin lipsesc motivat.
La şedinţa extraordinara a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (19.05.2017) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Gherasim Dumitru, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei extraordinare.
Domnul Gherasim Dumitru – „ Am fost convocati la sedinta extraordinara cu un singur proiect pe ordinea de zi si anume „ Proiect de hotarare – privind completarea anexei la HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare „ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt. Dam cuvantul domnului primar pentru expunerea de motive.”
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Gherasim Dumitru – „ Sunt convins ca doriti lamuriri.”
Domnul primar – „ S-a finalizat contractul cu Zona 3. A castigat firma „ ROSSAL” din Roman. Aparand acest nou contract, cel cu firma „ Eco Targu Neamt” s-a anulat. Contractul initial incheiat cu Rossal Roman a fost incheiat pentru colectarea de deseuri de pe platforme. Conducerea „Rossal” au hotarat sa ridice gunoiul si de la cetateni, din poarta in poarta. Acest proiect de hotarare este facut, practic, pentru acea diferenta de 0,80 de bani fata de hotararea anterioara,care reprezinta taxa de colectare a deseurilor din poarta in poarta. Masina de colectare a gunoiului poate veni si de doua ori pe saptamana, daca e nevoie. Se vor amplasa pubele pe platforme. Totul va fi organizat pentru a fi curatenie si a se mentine aceasta curatenie. O persoana din cadrul firmei „ Rossal” si un angajat al primariei vor merge si vor incheia contract cu fiecare cetatean, iar taxa de salubritate va fi incasata tot de reprezentantii firmei de salubrizare.”
Domnul Roibu Vasile – „ Sunt convins ca sunt persoane care nu genereaza gunoi.”
Domnul primar – „ Cu societatile comerciale se va incheia contract separat. Cred ca vor veni masini pentru colectare selectiva a deseurilor.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Cetatenii vor da tot in saci menajeri gunoiul.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Ce fac oamenii cu gunoiul in zonele in care masina nu poate intra sa il ridice din poarta in poarta?”
Domnul primar – „ Vor duce gunoiul la platforme. Vor fi prezenti si cei de la ajutor social in zilele cand vine masina si vor duce gunoiul in locuri de unde va putea fi ridicat  de catre angajatii firmei de salubrizare.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Trebuie pornita o campanie de informare a cetatenilor cu privire la colectarea selectiva a deseurilor.”
Se supune la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Domnul primar – „ Va rog sa veniti cu propuneri pentru nomenclatorul stradal.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                CONSILIER JURIDIC,

        Dumitru GHERASIM             Lidia BRÎNZEI        Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free