Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 martie 2009

 ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVEN
I 

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 31 martie 2009
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 90 din 24.03.2009, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia si dl. consilier Scripcaru Pavel.
La sedinta mai participa dl. primar Onisei Ioan si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, anexa la procesul verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (23.02.2009) a fost supus la vot si aprobat   in unanimitate.
Pentru buna desfasurare a lucrarilor sedintei ordinare lunare este necesar alegerea unui presedinte de sedinta. Cine face propuneri?
Dl. Borda Leon – propune ca presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni pe dl. Gherasim Dumitru.
Dl. Paduraru Leonard – propune pe dl. Onisei Pavel-Catalin.
Nemaifiind alte propuneri, se supun la vot propunerile facute in ordine. Astfel ca, in urma votarii dl. Gherasim Dumitru intruneste 4 voturi ”pentru” si 8 abtineri iar dl. Onisei Pavel-Catalin obtine 7 voturi ”pentru” si 5 ”abtineri”, domnul consilier propus nu voteaza.
Dl. Pelin Haralambe – parca era vorba sa fie presedinti prin rotatie. Pot face si altfel, se pot ridica si retrage din sedinta.
Dl Perta Ioan propune ca alegerea presedintilor de sedinta sa se faca prin rotatie, ca intotdeauna se fac propuneri de la PSD.
Dl. Borda Leon solicita ca d-na secretar sa faca o sesizare la dl. prefect cu privire la alegerea presedintelui de sedinta.
D-na secretar Brinzei Lidia – in ce sens sa fac sesizare? nici nu pot propune si nici nu votez presedintele de sedinta, optiunea va apartine in totalitate dumneavoastra.
Domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind infiintarea comisiei locale de finantare a invatamantului preuniversitar de stat.
2.
Intrebari interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Dl. primar Onisei Ioan propune a se include la ordinea de zi:
Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2008.
Proiect de hotarare – privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2008 a unor categorii de persoane fizice.
-  Proiect de hotarare - privind aprobarea valorii de vanzare a cladirii ”Magazie cu sopron” si tariful de vanzare pe m.p. a terenului aferent.
-
Informare privind starea infractionala din comuna, realizari, neimpliniri si masuri combative in perioada trimestrului I – 2009.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt si alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi in noua forma (6 puncte) cu propunerea ca ultimul punct al ordinii de zi sa fie intrebari-interpelari, se aproba cu un numar de 8 voturi ”pentru” si 5 voturi ”împotriva”.
Dl. Borda Leon spune ca nu le-au fost aduse la cunostinta materialele aflate pe ordinea de zi.
D-na secretar arata ca materialele au fost inaintate in mapa odata cu convocarea mai putin proiectul de hotarare privind vanzarea si informarea depusa de dl. Macovei, dar care au fost puse la dispozitie cu mult timp inainte de sedinta.
Dl. Copcea Constantin spune ca proiectele au fost aprobate si in sedinta comisiei de specialitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare – privind infiintarea comisiei locale de finantare a invatamantului preuniversitar de stat.
Dl. Onisei Pavel-Catalin – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Nastasa Lazar – presedinte al comisiei de specialitate invatamant, sanatate, cultura - arata ca, comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Nefiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot si se aproba cu un numar de 9 voturi ”pentru” si 4 ”abtineri” (d-nii. Nastasa Lazar, Gherasim Dumitru, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv executia bugetului local pe anul 2008.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta raportul.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Perta Ioan – executia bugetara este la data de 31 decembrie 2008, de ce se vine asa de tarziu, aceasta se face la inceputul anului, sunt multe ramasite care pana la 15 martie trebuiau incasate. De ce sunt sume asa de mari la ramasite? Nu se face munca de teren, dar macar cand vine omul sa-si faca acte de subventie la pamant sa se incaseze.
D-ra consilier Ripanu Eugenia – nu este tarziu a se aproba executia bugetara, deoarece in conformitate cu Legea finantelor publice termenul de aprobare este 31 mai a.c. pentru anul anterior. Normele au aparut la sfarsitul lunii ianuarie, bilantul s-a depus inceputul lunii februarie, considera ca nu este tarziu luna martie, de ce se pare asa de tarziu? poate ca sedinta este la sfarsitul lunii martie... Anul trecut s-au preluat toate amenzile de la finante Tg. Neamt si, la amenzi sunt sume mari (300 lei, ex. Nenica, etc) si sunt foarte greu de incasat, restul sunt debite curente. Este o anume procedura, … prescrierile sunt pe lista speciala, daca nu se incaseaza la trei ani se reactiveaza.
Dl. Copcea Constantin – in comisia de specialitate s-a pus problema incasarii amenzilor, dar pentru impozitul pe cladiri si teren nu mai încape discutie, iar pentru asta personalul trebuie pus la treaba sa mearga prin sat si luat banul.
Dl. Pelin Haralambe – este unul bolnav cu handicap in familie dar sunt gospodari si cum este scutit de impozit?
Dl. primar Ioan Onisei – referitor la amenzi, nu toleram ”raii” din comuna, dar sunt persoane la care saptamanal le vin procese verbale de amenda (ex. Pelin Constantin, Acozmulesei Constantin, Constantin Hasan), sunt beneficiari de ajutor social (Zaharia Gheorghe, Dobrin, Bostan Lucica etc.), daca au cate 30 milioane lei vechi amenda, le mai oprim cate 20 –50 lei/luna ce sa le faca, vin si se plang ca au copii... Mai sunt amenzi de circulatie care se achita sau care nu. La impozitul pe pamant s-au facut popriri la Casa de pensii pentru pensionari, iar inainte de depunerea dosarului de subventie pentru agricultura, oamenii sunt trimisi sa achite impozitele. Pentru persoanele cu handicap (sotul sau sotia) sunt scutiti pentru impozitul pe cladiri si teren curti-constructii iar terenul din extravilan se plateste. Incasarea impozitului pentru cetatenii care locuiesc in alte localitati dar au teren pe raza comunei noastre, intai platesc impozitul si apoi li se elibereaza hartile.
Dl. Borda Leon – pentru ca nu a avut la indemana materialele, observa ca anul bugetar s-a incheiat cu excedent, de unde vin acesti bani? De ce nu s-au folosit in anul 2008? Intreb de cei 400 milioane lei vechi de la sanatate ??
D-ra Ripanu Eugenia – cei 400 milioane erau din fondul de rulment si s-au redistribuit. Banii sunt din ultima hotarare de guvern, din fondul de rezerva bugetara, din sume trecute pe investitii, o parte au fost restituiti iar restul s-au obtinut din economii la cheltuieli de personal si alte cheltuieli.
Dl. Borda Leon mai apare la inventar ca nu au existat diferente in urma inventarului, ce vrea sa spuna?? Discutii au mai fost pe aceasta tema, nu exista diferenta intre scriptic si faptic? Erau niste diferente la terenuri. Se mai refera la garduri primarie, scoala. Casarea de bunuri cine o face?
D-ra Ripanu Eugenia – este o comisie care aproba casarea si nu trebuie aprobata de consiliul local.
Dl. Borda Leon sustine ca lista de inventariere trebuie aprobata si de catre consiliul local. Cei 400 milioane vor fi repartizati la fel? ce este trecut la fondul de rulment se redistribuie pe alta destinatie? De ce nu pe aceeasi destinatie! Explicati banii cheltuiti pentru studii de fezabilitate la proiecte, cate au fost finalizate si cate nu au fost finalizate?
D-ra Ripanu Eugenia – care sunt acele cheltuieli? Se poate documenta si in sedinta urmatoare va aduce la cunostinta.
Dl. Perta Ioan – a pus o întrebare si nu i s-a raspuns, la ce data se refera lista de ramasita. La sedinta urmatoare sa se prezinte o lista cu incasarea ramasitelor.
D-ra Ripanu Eugenia – este anexa nr. 4 la hotarare si este corect intocmita la data de 31.12.2008.
Dl. Perta Ioan solicita o situatie actualizata a ramasitelor dupa un trimestru.
D-ra Ripanu Eugenia – foarte bine, nu a spus ca nu face, o sa faca si o sa prezinte la urmatoarea sedinta a consiliului local.
Dl. Perta Ioan – fondul de rulment, este jucaria cu care se ”manevreaza”, permanent suntem intoxicati ca nu sunt bani, permanent se spune ca nu sunt bani, am fost trimis la dl. Pruteanu sa aduc bani si uite ca sunt bani. A cerut o situatie cu ajutorul social pe fiecare luna, de ce nu s-a facut pana acum, 3 luni de zile s-a promis si nu s-a prezentat nimeni cu situatia (inca de dupa alegeri). Banii de la dispensar s-au dus in fondul de rulment si de acolo…?
Dl. Pelin Haralambe – in ce lege spune, daca eu sunt capul de familie si femeia este bolnava se scuteste la plata impozitului? Ex. Roman Manole, Ghiba Victor. La un amarat ii luam banii iar la altii instariti nu.
D-na secretar – referitor la scutiri discutam la urmatorul punct al ordinii de zi.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare, care se aproba cu un numar de 8 voturi ”pentru” si 5 ”abtineri” (d-nii Nastasa Lazar, Gherasim Dumitru, Perta Ioan, Pelin Haralambe si Borda Leon).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2008 a unor categorii de persoane fizice.
Dl. Onisei Pavel-Catalin – presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a avizat favorabil.
Discutii:
Dl. Perta Ioan – se scuteste de la impozit persoane decedate, nu stie cum se procedeaza, se merge pe rolul persoanei sau cum? Au fost cereri depuse in cursul anului 2008 si poate ca in acea perioada au si decedat!
Dl. Borda Leon – in ce baza se acorda scutirea?
Dl. Copcea Constantin – in baza unei cereri.
D-ra Eugenia Ripanu in baza unei cereri si a actului anexat iar scutirile se fac pe bunul propriu sau bunurile familiei, prezinta textul de lege.
D-na secretar Brinzei Lidia – nu se fac scutiri fara acte doveditoare, respectiv certificate de handicap sau sunt beneficiari de ajutor social.
Dl. Copcea Constantin - oamenii nu stiu ce au de facut, ei trebuie indrumati.
Dl. Chirila Constantin – beneficiarii de ajutor social au fost anuntati sa faca cereri la inceputul fiecarui an, dar sunt si care nu au depus.
Dl. Iacob Gheorghe – sunt doua persoane decedate Teodorescu si Pintilie, nu s-ar putea inlocui cu alte persoane?
D-na secretar Brinzei Lidia – nu se pot inlocui, deoarece aceste persoane au facut cerere la inceputul anului 2008 iar daca in luna oct., dec. au decedat beneficiaza de scutire numai pentru lunile pana la data decesului. S-au prezentat cetateni cu cereri care au solicitat scutire la plata impozitului pe cladiri si curti-constructii cu certificate de incadrare in grad de handicap tip vechi, expirate au fost trimisi sa aduca acte valabile, altii au prezentat - altii nu, intrucat nu s-au mai incadrat in grad de handicap.
Dl. primar Ioan Onisei – domnii consilieri au dreptate, sunt cetateni care au stare materiala, dar daca au certificate de incadrare in grad de handicap, nu putem sa-i respingem cererea, ex. cazul lui Roman Manole. Daca se depune cererea pe data de 1 mai, de la acea data sunt scutiti (respectiv, perioada mai - decembrie), pana atunci (de la inceputul anului pana la 30 aprilie) platesc.
Dl. Borda Leon – lista cu persoanele fizice care au facut cerere pentru scutire, de ce nu a fost adusa la cunostinta pana acum, dansul stie ca orice aprobare (lege, HG,etc.) are aplicare in viitor si nu retroactiv. Cum sa aprobam acum pentru anul 2008, este ceva in neregula.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, supus la vot se aproba cu un numar de 8 voturi ”pentru” si 5 ”abtineri” (domnii consilieri Nastasa Lazar, Gherasim Dumitru, Perta Ioan, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin da cuvantul domnului primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare - privind aprobarea valorii de vanzare a cladirii ”Magazie cu sopron” si tariful de vanzare pe m.p. a terenului aferent.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a avizat favorabil.
Discutii:]
Dl. Borda Leon – hotararea consiliului local prin care s-a aprobat vanzarea este ilegala, venim cu un proiect ca sa vindem, vindem toate bunurile poporului?
Nemaifiind discutii, se supune la vot proiectul de hotarare. Rezultatul votului este de 8 voturi ”pentru”, 4 ”abtineri” (domnii consilieri: Gherasim Dumitru, Nastasa Lazar, Perta Ioan si Borda Leon) si un vot ”impotriva” dl. Pelin Haralambe.
In continuare domnul agent sef de la Postul de Politie Pastraveni Macovei Gheorghe – prezinta Informarea privind starea infractionala din comuna, realizari, neimpliniri si masuri combative in perioada trimestrului I – 2009.
Discutii:
Dl. Macovei Gheorghe - sunt doi lucratori la Postul de politie (au fost trei dar dl. Pralea Mihai a iesit la pensie). Solicita sprijin sa li se dea o masina la Politia comunitara inscriptionata, pentru a se deplasa pe raza comunei, mai ales pe raza satului Radeni intrucat au fost unele spargeri de locuinte.
Dl. Borda Leon – in calitate de presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor - apreciaza ca pozitiva activitatea lucratorilor de la Postul de politie Pastraveni dar pentru o colaborare mai buna cu Politia comunitara si ca activitatea sa fie si mai buna trebuie ocupate toate posturile aprobate in cadrul biroului de Politie comunitara, sa ii doteze cu o masina inscriptionata cu Politia comunitara si sa sprijinim si noi cu ce se poate.
Un aspect destul de grav, a inceput campania agricola si unele tractoare circula fara a fi in buna stare, lipsa faruri, fara a fi inscrise in circulatie. Atentie, la perioada in care ies vitele la pasunat intrucat nu se respecta regulile. In satul Lunca Moldovei vacile sunt duse de funie dar la Pastraveni si Radeni – nu, trebuie mediatizat prin adunari generale si alte mijloace.
Dl. agent sef Macovei Gheorghe – sunt doar doi oameni si nu pot face fata problemelor si solicita a fi sprijiniti.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari.
Dl. Perta Ioan – problema discutata de dl. Macovei, respectiv furturile din satul Radeni, a vrut si dumnealui sa o ridice. Oamenii batrani erau panicati in urma acestor spargeri de locuinte. Propune a se lua masuri, si nu numai in Radeni. Sa se ia bani de unde sunt de unde nu, pentru a se putea patrula cu masina, astfel vor fi descurajati cei rau voitori. S-a tinut concursul pentru ocuparea postului de sef birou la Biroul de Politie comunitara, este un sef, sa fie sprijinit din punct de vedere financiar pentru a-si face datoria, sa ia masuri impotriva actelor antisociale iar cetatenii sa-si gaseasca linistea si sa se simta in siguranta.
Dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel – Catalin da citire cererii d-lui Pelin H. Constantin prin care solicita restituirea unei sume din impozitul pe teren curti-constructii ca urmare a obtinerii unei hotarari judecatoresti.
Intrucat hotararea judecatoreasca nu este definitiva nu se poate stabili, va fi nevoie sa prezinte o astfel de hotarare.
Dl. Borda Leon – solicita unele raspunsuri in scris din partea d-lui primar Ioan Onisei, si anume:
1. Stadiul in care se afla Dispensarul uman construit in satul Radeni si de ce nu se da in folosinta?
2. Avand in vedere faptul ca Consiliul local a aprobat organigrama, considera ca in comisia de concurs trebuia sa faca parte si un consilier local?
Doamna secretar Brinzei Lidia da raspuns referitor la modalitatea de constituire a comisiei de concurs avand in vedere faptul ca este functie publica de conducere.
Dl. Borda solicita raspunsul in scris de la d-na Brinzei.
3. Domnul primar Onisei Ioan – cand s-a adresat Consiliului local Pastraveni pentru acordarea unor drepturi banesti, trebuiau sa existe doua citatii in dosarul 378/108/2009, respectiv 29.01.2009, 20.03.2009 si pe 29.05.2009 va mai fi un termen. Drepturile salariale se acorda prin lege, doar trebuie aplicate.
Dl. Nastasa Lazar solicita sa se consemneze in procesul verbal ca dl. Copcea ii spune d-lui Borda ”dute dracului”, asta in urma unor discutii contradictorii intre cei doi.
4. Ce medic oftalmatolog a acordat consultatii la primarie, a prescris retete fara ştampila si a incasat bani fara sa dea chitanta?
Dl. Nastasa Lazar nu se poate sa prescrie reteta fara sa fie autorizat! de unde bani sa-i plateasca pe acestia? Cine le da bani?
5. Cand aveti de gand sa veniti cu un proiect de hotarare pentru colectarea si depozitarea deseurilor?
6. De la Centrul de Recuperare a Persoanelor cu Handicap s-au trimis doua adrese referitoare la cainii comunitari aflati in incinta unitatii. Vine din partea doamnei Director, ce masuri s-au stabilit? Musca asistatii, personalul.
7. Ce actiuni ati intreprins pentru intregirea patrimoniului comunei, pentru intregirea listei de inventariere a comunei. Stiti ca s-a mai discutat!
Dl. Pelin Haralambe, pentru sedinta urmatoare doreste raspuns pentru:
1. De vreo 2 ani s-a luat de la Tirgu Neamt, din piata, de 9 milioane musama pentru biserica de la Radeni si nu s-a platit nici pana acum, de ce? S-au facut donatii pe banii oamenilor ?
2.   Am facut Dispensar medical frumos la Radeni, cand ne consulta si pe noi in el? dl. dr. Nastasa, d-na dr. Nastasa, etc…
Dl. viceprimar Chirila Constantin spune ca cineva a dat comanda in numele primarului.
Dl. Nastasa Lazar – are hartie scrisa de mana de la Gica Stan ca de la fabrica de lapte Pascal, s-a scurs zer de-a lungul vremii, s-a imbibat in pamant de-o pana de harlet iar seara miroase foarte urat, este umilitor sa stai in curtea ta si sa miroase atat de urat (indiferent de ce etnie esti, roma sau altceva), deversarea de zer in Topolita este iarasi o problema, mor pestii, flora si fauna.
Problema este acuta, au murit vaci (peste 100) auziti ce spune dl. Ancuta Dumitru. Orice activitate privata noua are un termen de gratie, nu s-au impus reguli stricte de la inceput, am fost ingaduitori dar ar fi timpul sa intre in legalitate, ar trebui pus un termen de rezolvare si pentru dl. Pascal.
Dl. agent sef Macovei Gheorghe – are dosar penal in lucru la parchet.
Dl. Ancuta Dumitru – se face dezinfectie cu soda caustica saptamanal. Daca nu se iau masuri va scrie la Presedintele tarii, la Primul ministru, la Agentia de Mediu deoarece ia murit vaca de 21 milioane in luna decembrie 2008. Sambata da sub presiune drumul la zer cu substante toxice.
Pamantul unde e sapat si a pus o teava de 200, este proprietatea oamenilor (imas devalmasie). Nu are voie sa schimbe cursul apei, numai cu acordul Apelor Romane dar a facut garla ca sa musamalizeze. S-a imbolnavit de stomac din cauza laptelui, dar trebuie sa consume lapte zilnic ca este bolnav. Daca maine nu se iau masuri sa infunde santul o sa si scrie.
Dl. Borda Leon spune ca dl. Stan are o societate de mediu si la inceputul lunii martie l-a insotit si a filmat deversarea de resturi de la SC Lactoindprest, a discutat cu dl. Pascal, a recunoscut ca are o oarecare vina si a promis ca in primavara va lua masuri.
Dl. Nastasa Lazar – dl Pascal are contract si vitanjeaza o data pe saptamana iar restul pe canal. Trebuie luate masuri, alta pondere are o reclamatie venita din partea unui grup si alta din partea unei persoane fizice. Noi, ridicam problema pentru a sa fi scosi din culpa.
Dl. Perta Ioan – trebuie mers si constatat, dar cunoaste ca in urma unor sesizari dl. Pascal a facut o fosa.
Dl. Pelin Haralambe – la devierea apei este devina si conducerea primariei intrucat nu a luat masuri.
Dl. Chirila Constantin – se chinuie de 3 saptamani sa faca curatenie cu oamenii de la ajutorul social, Garda de mediu ne-a dat amenda pe criteriu politic. La alte comune in centru era mizerie si nu s-a luat nici o masura. Comparativ cu alte comune, lumea de la Pastraveni si de la Radeni intelege sa nu depoziteze gunoaie in locuri interzise. Va trebui sa stabilim in consiliul local o taxa pentru ridicarea gunoaielor cu saci, cu pubele, vom vedea.
Dl. primar Onisei Ioan – solicita a se gandi domnii consilieri la o madalitate de taxa pentru salubrizare (au facut oferte doua firme una a primarului de la Grumazesti si alta a primarului de la Tirgu Neamt). S-a gandit la saci - se dau omului, la ridicarea sacilor se plateste si se dau alti saci! nu stiu astept propuneri si din partea dumneavoastra. Mai este o taxa pentru incendii, dar n-o putem pune si pe asta, cetatenii sunt satui de taxe.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR,         CONSILIER,
Pavel-Catalin ONISEI             Lidia BRINZEI            Elena GHERASIM                 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free