Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 mai 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
    
 
PROCES-VERBAL,
 
   
Incheiat astazi, 29 mai 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 151 din 25.05.2009, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia, dl consilier Scripcaru Pavel, dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT.
La sedinta mai participa dl. Buduroi Emanuel - consilier personal al primarului si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, anexa la procesul verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (13.04.2009) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate. 
1
. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea trecerii suprafetei de 2000 mp teren la dispozitia comisiei comunale de fond funciar in domeniul public al comunei pastraveni, pentru construirea unei statii de epurare. 
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Extindere alimentare cu apa in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
5. Proiect de hotarare – privind instrumentarea proiectului integrat ”Modernizare drumuri comunale, Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare, Extindere alimentare cu apa, Gradinita doua grupe sat Radeni, Camin cultural Radeni, Reabilitare si modernizare sediu primarie, cu valoare eligibila de 2 500 000 euro”.
6. Proiect de hotarare – privind aprobarea trecerii suprafetei de 12 000 mp teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Pastraveni, pentru amplasarea unui teren de sport.
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice de interes local.
8. Intrebari – interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Doamna secretar Brinzei Lidia – arata ca dl. primar n-a ajuns inca la sedinta de consiliu local si prezinta propunerea dumnealui de includere pe ordinea de zi a sedintei ordinare lunare a:
Proiectului de hotarare - privind constituirea Asociatiei Sportive ”Zorile Pastraveni”.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi in noua forma care este aprobata cu 12 voturi ”pentru” si un vot ”impotriva” dl. Pelin Haralambe.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Dl. Onisei Pavel-Catalin – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Dl. Gherasim Dumitru - arata ca la drumuri s-a introdus suma de 27 000 lei si intreaba de unde s-a diminuat cu aceasta suma?
D-ra consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului Ripanu Eugenia spune ca s-a alocat prin Hotarare de Guvern pe Ordonanta nr. 7, pentru plati restante la Pod Radeanca.
Dl. Gherasim Dumitru - intreaba daca pentru Podul Radeanca mai sunt si alti bani de dat in afara de acesti 27000 lei?
D-ra Ripanu Eugenia raspunde ca, dupa receptia podului s-au dat ultimii bani si nu mai sunt altii de dat.
Dl. Perta Ioan intreaba daca s-a platit vreo garantie sau aceasta, plata reprezinta garantia si ne va fi inapoiata?
D-ra Ripanu Eugenia spune ca se vor primi banii dupa 2 ani de la receptie.
Dl. presedinta de sedinta Onisei Pavel – Catalin – supune la vot proiectul de hotarare, rezultand un numar de 12 voturi ”pentru ” si o ”abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare – privind aprobarea trecerii suprafetei de 2 000 mp teren la dispozitia comisiei comunale de fond funciar in domeniul public al comunei Pastraveni, pentru construirea unei statii de epurare.
Dl. viceprimar Chirila Constantin prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon spune ca a scapat din vedere un aspect important la proiectul ordinii de zi, respectiv ordinea de zi sa inceapa cu un alt proiect si anume, proiectul de hotarare nr. 5 la care sa se includa si proiectul cu baza sportiva. S-ar putea incepe si asa?
D-ra Ripanu Eugenia - arata ca la proiectele pe Masura 322 nu se poate include si proiecte cu baza sportiva intrucat ghidul standard nu permite asta.
Dl. Borda Leon intreaba daca nu se poate include facand referire la proiectul cu podul de peste paraul Radenca.
D-ra Ripanu Eugenia mentioneaza ca acela este un alt proiect care s-a si inchis, intrucat s-a realizat obiectivul.
Dl. Borda Leon isi spune parerea personala referitor la cei 2000 mp de teren pentru care se solicita trecerea in domeniul public, si anume, aceasta propunere suna a ”expropiere” si vrea sa stie in ce conditii s-a facut acest schimb de teren, intrebarea fiindu-i adresata domnului Scripcaru.
Dl. Scripcaru Pavel spune ca acest schimb s-a facut la solicitarea cetatenilor din partea de jos a satului Pastraveni pentru a avea loc sa treaca cu animalele vara cand merg la pasunat.
Dl. Borda Leon intreaba daca proprietarul are trecut in titlul de proprietate acest teren si s-a dat alt teren in schimb?
Dl. Scripcaru Pavel precizeaza ca proprietarul a primit teren in schimb care ii este trecut si in titlul de proprietate cu amplasamentul actual si nu amplasamentul mostenit de la mama proprietarului.
Dl. Borda Leon spune ca prevederea legala conform Legii nr. 215/2001 arata ca schimbul de imobile din domeniul privat se face in conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, insusit de consiliul local.
D-ra Ripanu Eugenia spune ca cele invocate de domnul Borda Leon sunt alta speta.
Dl. Borda Leon continua prin a arata ca daca nu avem prin ce sa demonstram ca s-a efectuat acest schimb, iar daca mai tarziu vine vreun mostenitor si solicita sa i se dea suprafata in discutie?
Dl. Scripcaru Pavel spune ca mostenitorul este compensat cu aceasta suprafata.
Dl. Borda Leon spune ca a vazut in materialele de sedinta pentru sedinta ordinara lunara a consiliului local, inaintate de catre doamna secretar odata cu convocarea, o adresa prin care se solicita acordarea avizului de catre O.C.P.I. pentru trecerea suprafetei in discutie din teren la dispozitia comisiei comunale de fond funciar in domeniul public al comunei si doreste sa i se arate avizul acordat de catre OCPI.
D-na secretar Brinzei Lidia spune ca i s-a comunicat de catre domnul director al OCPI ca nu era necesar sa solicite un aviz, dar dumnealui totusi a avizat adresa noastra.
Dl. Borda Leon intreaba cum dispunem noi de teren daca nu s-a terminat punerea in posesie conform legilor fondului funciar?
Dl. Scripcaru Pavel spune ca terenul care a fost dat in schimb mostenitorului suprafetei de 2000 mp a apartinut dispensarului veterinar, dar care nu era inregistrat in nici un act, iar domnul primar de la acea data a considerat ca este terenul indicat pentru acest schimb.
Dl. Copcea Constantin - face referire la perioada in care a fost evacuata proprietara suprafetei in discutie, respectiv in perioada inundatiilor din anul 1975, atunci cand au fost evacuate mai multe familii din zona. Continua prin a arata ca, terenul s-a erodat din cauza multor inundatii, iar proprietarul chiar nu avea ce face cu terenul, nu putea face agricultura si conform legii fondului funciar reconstituirea se poate face pe vechiul amplasament sau pe alt teren la dispozitia comisiei comunale.
Dl. Borda Leon care este regimul juridic al terenului?
Dl. Scripcaru Pavel – teren la dispozitia comisiei de fond funciar.
Dl. Borda Leon – s-a finalizat Legea 18/1991? A se avea in vederea aprobarea constructiei, eliberarea autorizatiei, terenul trebuie sa fie in domeniul public sau privat al comunei?
Dl. Nastasa Lazar - intreaba daca nu s-ar putea amplasa intr-un alt loc?
D-ra Ripanu Eugenia – specifica faptul ca, terenul trebuie sa fie din domeniul public.
Dl. Borda Leon – spune ca trebuie clarificat.
D-ra Ripanu Eugenia – acum il clarificam.
Dl. Borda Leon spune ca trebuie gasita o forma legala de trecere a terenului.
Dl. Perta Ioan intreaba daca proprietarul are titlu de proprietate, daca da, inseamna ca atunci urmasul nu mai cere terenul si se merita sa faca o statie de epurare acolo, daca oamenii sunt de acord. Ce se va intampla cu animalele?
Dl. Copcea Constantin - spune ca, statia de epurare nu va ocupa toata suprafata, ramane loc si pentru trecerea animalelor.
Dl. Nastasa Lazar - intreaba: dupa ce s-a eliberat titlul de proprietate cine a detinut terenul?
D-na Secretar subliniaza ca aceasta suprafata este teren la dispozitia comisiei comunale de fond funciar.
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel – Catalin – supune la vot proiectul de hotarare, rezultand un numar de 10 voturi ”pentru ”, 2 voturi ”impotriva” ( domnii: Nastasa Lazar si Borda Leon) si 1 abtinere (domnul Pelin Haralambe).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. viceprimar Chirila Constantin prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Perta Ioan - intreaba: ce capacitate de epurare va avea statia respectiva, cuprinde canalizarea si pe satele Radeni si Lunca Moldovei?
Dl. Ciocoiu Ioan - capacitatea statiei de epurare este proiectata numai pentru satul Pastraveni, nu poate cuprinde si celelalte doua sate intrucat nu exista retea de alimentare cu apa.    
Dl. Perta Ioan – o facem cu ”picioarele iarasi”, daca se mai extinde reteaua de alimentare cu apa statia de epurare nu mai corespunde.
Dl. Copcea Constantin – la oras daca se mai construiesc alte locuinte se mareste capacitatea statiei?
Dl. Borda Leon este de acord cu ceea ce spune domnul Perta, a fost singurul impotriva, in perioada mandatului sau din 2000 – 2004, cand s-a facut sistemul de alimentare cu apa fara a avea canalizare. S-au aruncat 23 miliarde pe foc. La dispensarul Radeni, de asemenea, s-au cheltuit foarte multi bani, iar daca se verifica se constata ca nu s-a construit tehnic si de utilitate.
Dl. Ciocoiu Ioan spune ca a fost un diriginte de santier care a raspuns de lucrare.
Dl. Borda Leon – cat timp beneficiar este consiliul local trebuie sa ne intereseze.
Dl. Perta Ioan - observa ca proiectele de hotarare sunt supuse spre aprobare intai cel cu statia de epurare si apoi cel cu extinderea retelei de alimentare cu apa.
D-ra Ripanu Eugenia arata ca toate sunt componente ale proiectului Masura 322 si nu conteaza ordinea.
Dl. Ciocoiu Ioan - precizeaza ca, daca se mareste capacitatea statiei de epurare atunci trebuie sa se renunte la un obiectiv din proiectul integrat si nu se poate face capacitatea mai mare daca nu ai apa.
Nemaifiind discutii de spune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 10 voturi ”pentru” si 3 ”abtineri” (domnii Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Extindere alimentare cu apa in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. viceprimar Chirila Constantin prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Nefiind discutii, domnul presedinte de sedinta prezinta proiectul de hotarare, il supune la vot si este aprobat cu 12 voturi ”pentru” si o abtinere (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare – privind instrumentarea proiectului integrat ”Modernizare drumuri comunale, Infiintare sistem de canalizare si statie de epurare, Extindere alimentare cu apa, Gradinita doua grupe sat Radeni, Camin cultural Radeni, Reabilitare si modernizare sediu primarie, cu valoare eligibila de 2 500 000 euro”.
Dl. viceprimar Chirila Constantin prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Perta Ioan arata ca apar mai multe investitii in proiect. Gradinita nu era prinsa in alt proiect?
Dl. Ciocoiu Ioan mentioneaza ca este vorba despre gradinita Radeni 1, acolo unde a fost magazinul.
Dl. Perta Ioan - daca se va face ca cea de la Pastraveni!!!
Dl. Ciocoiu Ioan spune ca, gradinita de la Pastraveni este printr-un alt proiect, respectiv al Inspectoratului Scolar.
Dl. Nastasa Lazar spune ca banii se tot duc pe studii de fezabilitate  si nu se face nimic. De cand a venit consilier aproba numai studii de fezabilitate fara finalizare.
Dl. Ciocoiu Ioan spune ca, studiile de fezabilitate pot fi folosite si peste 5 ani.
Dl. Copcea Constantin – da! ati face un proiect fara bani? , orice investitie nu o poti face fara proiect.
Dl. Gherasim Dumitru - iar proiectul nu se face fara studii de fezabilitate.
Dl. Nastasa Lazar – daca nu avem bani, tot dam bani pentru studii, nu putem limita aceasta cheltuiala?
Dl. Borda Leon – faci proiect cand nu ai bani sa construiesti?
Dl. Nastasa Lazar – cand stii ca nu ai bani pentru salarii, cum tot aprobati studii in fiecare sedinta?
Dl. Copcea Constantin - de unde stim finalitatea, daca nu incercam si noi sa
facem studii. 
Dl. Borda Leon – stim ca trebuie facute studii, nu se ”infrupta” cineva din acesti bani? Ii dau bani si iau de acolo cota-parte, se poarta la nivel de tara.
Dl. Perta Ioan - este o scurgere de bani.
Dl. Pascal Ioan intreaba daca nu ar putea sa mai faca si alte firme proiectul, nu mereu aceeasi firma.
Dl. Borda Leon - spune ca s-au facut 11 studii de fezabilitate platite din fondul de rulment, unde s-au finalizat?
Dl. Pelin Haralambe - ar dori ca la sedinta urmatoare sa se prezinte toate studiile de fezabilitate intocmite si sa se mentioneze cine le-a facut.
Dl. Ciocoiu Ioan - precizeaza ca, sunt firme care au facut studii de fezabilitate si nu s-au aprobat nici acum proiectele.
Dl. Copcea Constantin – cand s-a construit podul peste Radeanca, punct Domnica, studiul de fezabilitate s-a facut si nu aveam niste avize, dar daca s-a facut fundamentat a fost si construit. Studiile nu se fac doar ”in dorul lelii”, vrem sa facem un lucru care s-a facut, mergem si vedem cum s-a facut si daca este bine facem si noi. Daca avem suspiciuni, il dam pe mana legiuitorului, daca nu vii cu proiecte nu vine nimeni sa-ti dea, ca noi suntem saraci si nu ne da nimeni.
Dl. Pelin Haralambe – la Tibucani daca a facut studiul – a si facut asfaltul, la Urecheni la fel, la noi facem numai studii si nu se vede nimic.
Dl. Borda Leon – sunt de acord cu dl. Copcea, dar trebuie sa gestionem acesti bani cum trebuie, s-a facut unul, s-a renuntat, s-a facut altul.
D-ra Ripanu Eugenia – s-au facut modificari tehnice, nu alt studiu de fezabilitate.
Dl. Perta Ioan – trebuie, dar nu sunt bine facute si iar se schimba, pentru asta se va vedea ca nu este bine si iar se va face altul, trebuie luate masuri sa se faca corect, dar suntem prea mici pentru a face asta.
Dl. Pelin Haralambe – daca nu este bun de ce sa-l plateasca, cel care l-a facut sa-l refaca.
Nemaifiind alte discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin da citire proiectului de hotarare, care supus la vot este aprobat cu un numar de 10 voturi ”pentru” si 3 ”abtineri” (domnii: Nastasa Lazar, Pelin Haralambe si Borda Leon).
In continuare dl. presedinte de sedinta da cuvantul d-lui viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive de la punctul 6 al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare – privind aprobarea trecerii suprafetei de 12 000 mp teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Pastraveni, pentru amplasarea unui teren de sport.
Dl. presedinte al comisiei de specialitate buget-finante Copcea Constantin arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Pelin Haralambe – sunt de acord cu terenul acesta, dar nu cu 12 000 mp, diminuam pasunea oamenilor.
Dl. Borda Leon – arata ca, a primit cu intarziere Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 cat si H.G. nr. 884/2001.
D-na secretar Brinzei Lidia – cand ati cerut-o atunci v-am dat-o, legislatia a fost pusa la dispozitia comisiei de specialitate unde a fost inaintat proiectul de hotarare spre dezbatere si avizare, nu am eu de unde sa stiu care mai doreste. Cine este interesat poate veni la mine si-i dau legislatia care il intereseaza.
Dl. Borda Leon – nu prevede nicaieri in Legea nr. 215/2001 ca, consiliul local infiinteaza asociatii.
Dl. Gherasim Dumitru – nu infiinteaza consiliul local.
Dl. Borda Leon continua, HCL din 1997 privind terenul de fotbal de ce nu s-a respectat. Daca se aproba acest proiect de hotarare va trebui aprobat din nou domeniul public.
D-na secretar Brinzei Lidia – in prezent se lucreaza la un proiect de hotarare privind actualizarea domeniului public si privat, trebuie aprobata in consiliul local reevaluarea domeniului public si privat, probabil se va veni in urmatoarea sedinta a consiliului local.
Dl. Borda Leon – sa se aduca iar modificarea.
Dl. Perta Ioan – cine a ajuns la concluzia ca trebuie 12 000 mp, daca eu vreau sa fie mai mare, atunci…
D-na secretar Brinzei Lidia – dl. Stingu Ioan a scos de pe internet dimensiunile: 120/90, respectiv 1,08 ha.
Dl. Perta Ioan – s-a facut o nedreptate in trecut cu Legea 18/1991 iar tineretul chiar are nevoie de asa ceva, sa fie la standarde si sa nu mai revenim la proiect pentru modificare.
Dl. Copcea Constantin - a fost o mare bulversare cu terenul de sport la acea vreme.
Dl. Gherasim Dumitru – atrage atentia, este de acord cu terenul de sport, dar nu cu implicarea consiliului local in asociatie. Persoanele care au solicitat infiintarea asociatiei vor face asociatie particulara, din momentul in care sunt legal constituiti, pot solicita finantare de la consiliul local. Dumnealui a fost contactat pentru a sponsoriza consiliul local aceasta asociatie. La constituire consiliul local cu ce sa participe?
Dl. Ciocoiu Victor – cu terenul.
D-ra Ripanu Eugenia – terenul va fi dat sub forma de concesiune.
Dl. Gherasim dumitru – noi suntem obligati sa dam bani de la consiliul local? Si ce intoarce inapoi daca dam bani!
D-ra Ripanu Eugenia – da.
Dl. Gherasim Dumitru continua, noi ce luam inapoi. In principiu sunt de acord cu asta, dar pe viitor sa fim atenti la finantare.
Dl. Ciocoiu Victor – terenul presupune si constructii, dar se poate lua si autorizatie?
Dl. Ciocoiu Ioan – refernt UAT, da propunem modificarea PUZ.
Dl. Borda Leon – propune doua amendamente:
1.     sa se scrie in proiectul de hotarare ”a se construi o baza sportiva”;
2.     sa se treaca suprafata de 20 000 mp.
Dl. Gherasim Dumitru – nu este de acord cu marirea suprafetei la 20.000 mp deoarece nu mai ramane pasune pentru animale.
Se supune la vot numai propunerea de modificare, a se trece ”Amenajarea unei baze sportive” in loc de amplasarea unui teren de sport. Se aproba in unanimitate.
Dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin supune la vot proiectul de hotarare in noua forma care este aprobat in unanimitate.
In continuare dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive la Proiectul de hotarare - privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice de interes local.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica arata ca, comisia a avizat favorabil cu 2 voturi ”pentru” si un vot ”impotriva”.
Discutii:
Dl. Borda Leon – un vot impotriva a fost a dumnealui. Exista o ordonanta de guvern care zice ca la functionarii publici nu exista cresteri salariale in anul 2009 (putem spune ca ne incadram la acele prevederi speciale?), o intreaba pe d-ra Eugenia de unde o sa primeasca aceste fonduri, la aprobarea bugetului s-a aprobat un stat de functii, iar doamna secretar a scris in referat ca nu sunt modificari fata de organigrama anterioara. Domnul primar a spus ca s-au prins bani doar pentru posturile ocupate.
D-na secretar – ca numar de posturi in organigrama, nu se modifica.
D-ra Ripanu Eugenia – consilier in aparatul de specialitate al primarului – bugetul s-a aprobat in luna aprilie, s-a aprobat postul de consilier, toate posturile au fost luate in calcul la fundamentarea bugetului si s-a avut in vedere un 2% pentru acordarea de trepte de salarizare.
Dl. Perta Ioan – au inghetat salariile la treapta care este. Bani de salarii nu mai sunt in invatamant decat pana in luna august, chiar si in luna aprilie s-a luat cu 2% mai putin.
D-ra Ripanu Eugenia – nu se dau indexari in acest an.
Dl. Borda Leon – eu vad aprobarea, imi spuneti ca s-a dat concurs? In 30 martie si 1 aprilie? Cine a sustinut si in ce conditii?
D-na secretar Brinzei Lidia – prezinta detalii referitoare la concurs, astfel ca la postul de sef birou Politie comunitara au fost inscrisi 2 candidati din care numai unul a trecut de proba de selectia dosarelor, respectiv dl. ing. Magan Mihai iar pentru postul de consilier juridic a fost un singur candidat, respectiv dl. Buduroi Emanuel care nu a indeplinit conditiile de vechime, drept pentru care nu a trecut de proba de selectia dosarelor.
Dl. Borda Leon – intreaba ca domnul consilier cand a dat concurs si cand a fost angajat?
D-na secretar Brinzei Lidia – domnul consilier al primarului a fost angajat fara concurs, in conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare (da citire articolului mentionat).
Dl. Borda Leon – cum sa aleg eu un consilier, il angajez cum vreau eu!
D-na secretar arata ca, s-a interesat la Consiliul judetean Neamt, la biroul specializat de resurse umane, unde i-a confirmat. Primarul isi angajeaza un consilier sau referent in functie de studiile absolvite, cu contract individual de munca pe durata mandatului primarului, caruia ii stabileste atributiile prin dispozitie. La fel s-a procedat si la noi, dl. Buduroi Emanuel fiind specializat in stiinte juridice i s-au stabilit atributii de consilier juridic.
Dl. Borda Leon – orice angajare la bugetari se face prin concurs. Intreaba pe dl. Buduroi Emanuel daca considera ca este legal?
Dl. Buduroi Emanuel – da, este legal.
D-na secretar Brinzei Lidia – dispozitia de numire este inaintata la Compartimentul de legalitate din cadrul Institutiei Prefectului, nu ni s-au facut obiectiuni.
Dl. Gherasim Dumitru intreaba cu cat creste salariul de la o treapta la cealalta? Am lucrat cu persoanele in cauza, dar trebuie sa recunoastem ca s-au facut greseli unele chiar mari, daca se recunoaste ca s-a gresit, atunci…, recomandarea dansului este sa se aplece mai mult asupra profesiei pe care o desfasoara, gresim si ne acoperim cu hartii. Daca salarizam vrem sa fim informati, este normal sa stim.
Dl. Borda Leon – uitase sa puna o intrebare d-rei Ripanu Eugenia. Credeti ca meritati?
D-ra Ripanu Eugenia – da, merit pentru ca lucrez din anul 1983 in aceeasi functie, nu am facut altceva decat contabilitate.
Dl. Borda Leon – ar trebui sa va dati demisia intrucat ati negociat achizitia cu fratele dvs., se refera la gardul primariei, lucrare care a fost castigata de SC Ionel SRL Davideni, iar acest gard s-a construit cu persoane de la Legea 76.
Dl. Chirila Constantin – viceprimar, s-a lucrat cu o firma iar in luna noiembrie cu persoane angajate la Legea 76.
D-ra Ripanu Eugenia – acuzatiile sunt total nefondate, intrucat dvs. ati facut plangeri pentru care am fost chemata la politie si mi s-a luat si expertiza grafologica.
Dl. Pelin haralambe – in 2007 am dat niste bani la primarie pentru ingrasamant si nu l-am primit nici pana acum.
D-ra Ripanu Eugenia – 150 lei.
Dl. viceprimar a fost seceta si nu s-a administrat pe pasune ingrasamantul, dar o sa-l primiti.
D-na secretar Brinzei Lidia – are o cerere a d-lui bibliotecar Brinzei Ioan-Lucian, inregistrata in 28.05.2009 prin care solicita acordarea unei gradatii ca urmare a finalizarii studiilor de bibliotecar, studiile le-a finalizat in anul 2008, dar acum a primit diploma. Pentru ca sa nu mai venim si luna viitoare cu modificarea statului de functii are rugamintea de a se lua in discutie si cererea dansului si modificarea proiectului de hotarare ca la bibliotecar din gradatia II sa se treaca gradatia I, diferenta de salariu este de 50 lei.
Dl. Perta Ioan – arata ca, de anul trecut putea sa depuna o cerere fara a avea diploma numai in baza unei adeverinte, care tinea loc de diploma.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt discutii, nemaifiind discutii intreaba daca domnii consilieri sunt de acord cu propunerea de modificare la bibliotecar. S-a aprobat cu un numar de 11 voturi ”pentru” si 2 ”abtineri” (domnii Nastasa Lazar si Borda Leon).
Supus la vot proiectul de hotarare in noua forma, respectiv cu cele trei propuneri de avansare in treapta profesionala d-ra Ripanu Eugenia, d-ra Gherasim Elena si Brinzei Ioan-Lucian se aproba cu 10 voturi ”pentru” si 3 ”abtineri” (domnii Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la Proiectul de hotarare – privind constituirea Asociatiei Sportive ”Zorile Pastraveni”, dl. viceprimar Chirila Constantin da citire expunerii de motive.
Dl. Nastasa Lazar – presedinte al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, tineret si sport arata ca, comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon - intreaba pe dl. Chirila ce se doreste de fapt?
Dl. Perta Ioan – este asociatie, din punct de vedere juridic este ”varza”, teren am pus la dispozitie, s-a amestecat terenul cu asociatia. La nivel de comuna daca suntem de acord ca asociatia sa foloseasca terenul sau nu, sa ”mi se explice si mie ca eu chiar nu inteleg”, ce este cu asociatia.
Dl. Chirila Constantin – s-au mai infiintat si in alte comune unde au procedat la fel, ne-am luat si noi dupa comuna Razboieni.
D-na secretar Brinzei Lidia – dl. primar ne-a adus un model de la comuna Razboieni, care au obtinut si finantare pe Ordonanta 7 pentru amenajarea unei baze sportive.l. G
herasim Dumitru – ati copiat si ati copiat gresit, pentru statut trebuie sa fie inregistrat, se duce cu capital social si cine da banii pentru capital? de unde luam banii? Dam bani, dar cum ? pentru o persoana privata? Credeti ca este normal sa se plateasca din buget pentru o asociatie particulara? Este normal sa se contribuie ca sponsori cu anumite obiecte, materiale. Daca nu mi se explica nu aprob.
D-na secretar Brinzei Lidia afirma ca, a fost sceptica in ceea ce o priveste. Considera ca, Asociatia ar trebui sa se inregistreze ma intai juridic la Judecatoria Tirgu Neamt in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 iar apoi consiliul local sa-i poata spijini cu fonduri sau altceva.
Dl. Gherasim Dumitru continua, daca era dl. primar putea sa dea bani, daca consiliul local infiinta aceasta asociatie se puteau da bani, dar ca asociatie particulara … cum?
Daca citesti 3 –4 randuri afli cate o prostie, asociatie particulara infiintata de consiliul local, reprezentata de primar, in continuare da exemple din Statutul asociatiei. Pune intrebarea referitoare la sediul asociatiei, cladirea comuna cu Politia comunitara, unde? Cum a dat aviz comisia?
Dl. Nastasa Lazar - in comisie s-a dat vot favorabil in principiu, pentru a fi inclus proiectul de hotarare pe ordinea de zi, dezbaterile urmand in sedinta mare a consiliului local.
Dl. Borda Leon – da niste lamuriri, conform art.25 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, asociatiile sportive sunt structuri fara personalitate juridica, consiliul local potrivit art. 36 din Legea nr.215/2001 poate aloca fonduri pentru asociatie. Membrii asociatiei sa se inregistreze juridic la Judecatoria Tirgu –Neamt in baza O.G. nr. 26/2000 aprobata prin Legea nr.246/2005 –privind constituirea asociatiilor si fundatiilor, obligatoriu aceasta asociatie trebuie recunoscuta ca fiind de utilitate publica prin hotarare de guvern.
Dl. Gherasim Dumitru – este de acord cu infiintarea asociatiei in baza O.G. nr. 26/2000 si atunci trebuie sa se schimbe tot.
Dl. Perta Ioan – nu ne bagam de la inceput cu ei.
Dl. Borda Leon – arata ca, dupa ce se vor infiinta juridic ii vom spijini, ii vom consilia dar trebuie doamna secretar sa le facem un raspuns in acest sens.
Nemaifiind discutii, domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin supune la vot proiectul de hotarare dar toti domnii consilieri s-au ”abtinut”.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Intrebari-interpelari.
Dl. Perta Ioan – cand a vazut atatea studii de fezabilitate s-a gandit si la acele proiecte care nu s-au finalizat, n-a vrut sa fie rautacios si a sustinut-o, si-a amintit de un proiect ”Ridica-te si umbla, noi te vom ajuta”, la Centru Pilot stau niste cazi pentru fizioterapie, aparatura achizitionata si banii s-au dus. D-na director de la Centru Pilot a zis ca s-ar putea deschide pentru comunitate, cine nu ar vrea sa le foloseasca, dar nu se stie cum.
Dl. Nastasa Lazar – cand s-a intocmit proiectul d-na dr. Dumitrascu lucra la Centru pilot, era specialist in domeniu si de aceea s-a prins in proiect aceasta aparatura.
Dl. Perta Ioan – este fizioterapeut la centru, ar putea sa faca niste ore in plus, il intereseaza faptul ca ramane proiectul pe drumuri, ca nu am fost in stare sa-l ducem pana la capat.
D-ra Ripanu Eugenia – proiectul este finalizat (ce a depins de noi s-a facut) au ramas sa fie puse in functiune.
Dl. Perta Ioan – ce sa credem, proiectul nu este finalizat? Eu nu va acuz pe dumneavoastra, probabil au muls si altii… Dl primar sa ia legatura cu d-na directoare iar daca se poate sa se faca ceva si pentru comunitate.
Dl. Nastasa Lazar –d-na dr. Dumitrescu stia ce trebuie facut, dar acum nu mai este cine sa foloseasca aparatura.
Dl. Borda Leon – dl. primar nu este de fata, ce se intampla cu Dispensarul medical Radeni, de ce nu este dat in functiune? S-a facut o cerere de revizuire a Sentintei civile pentru vanzarea cabinetelor medicale? De ce nu am fost intrebati si noi, pentru ca eu nu sunt de acord. O alta problema – primarul foloseste masina primariei ca pe masina sa personala, mai mult de atat le foloseste dl. Mirel, cine are in inventar aceste masini? Doreste sa vada chitanta cu data de 1 - 2 mai a.c. intrucat primarul a folosit vola acasa, iar acum este defecta. Primarul din 6 in 6 luni trebuie sa prezinte un raport in consiliul local, cand doreste sa-l prezinte? Nu a primit raspuns la cererea formulata privind construirea gardurilor de la Pastraveni si Radeni.
Dl. Ciocoiu Victor – la Radeni, noi ingrasam pasunea, iar Burlui conditioneaza cetatenii sa-i dea 1 milion lei vechi pentru o vaca de pazit in avans, avand in vedere faptul ca vacile se pasc pana in octombrie. Daca el nu le mai pazeste?
Dl. Chirila Constantin – puteti stabili printr-o conventie.
Dl. Perta Ioan – depinde cum ati negociat.
Dl. Pelin Haralambe – omul duce vaca la inceput, apoi n-o mai duce si nu-i mai plateste omului.
Dl. Borda Leon – cetatenii trebuiau sa incheie un contract cu cei care le pazesc vitele. Intreaba pe d-ra Eugenia Ripanu: daca dl primar a inchiriat masina Dacia papuc pentru a duce motorul la reparat la Tirgu Frumos.
D-ra Ripanu Eugenia – masinile primariei nu se inchiriaza.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR,            CONSILIER,
 
Pavel-Catalin ONISEI             Lidia BRINZEI         Elena GHERASIM 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free