Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 ianuarie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI  

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 31 ianuarie 2017.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 15 din 27.01.2017, la care participă un număr de 10 consilieri din 13 in functie, doamna Macovei Cristina, domnul Onisei Pavel Catalin, domnul Pelin Haralambe lipsesc motivat.
La şedinţa extraordinară a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, domnul Ciocoiu Ioan – referent Urbanism si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (20.01.2017) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Movila Mihai, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei extraordinare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1.     Proiect de hotarare – pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 din 20.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017;
2.     Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei de avizare pentru realizarea lucrarilor de interventii ‹‹ SCHIMBARE SARPANTA SI REFACERE INVELITOARE, INLOCUIRE PLANSEU DIN LEMN LA DOUA SALI DE CLASA ›› sat Pastraveni, comuna Pastraveni;
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico – economica pentru realizarea investitiei de interes local       ‹‹ CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ››;
4.     Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local;
5.     Proiect de hotarare– privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017.
Se supune la vot ordinea de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.  
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1.                 Proiect de hotarare - pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 din 20.12.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2017;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 9 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2.           Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei de avizare pentru realizarea lucrarilor de interventii ‹‹ SCHIMBARE SARPANTA SI REFACERE INVELITOARE, INLOCUIRE PLANSEU DIN LEMN LA DOUA SALI DE CLASA ›› sat Pastraveni, comuna Pastraveni;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.

Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ S-a aprobat bugetul pe anul 2017? Sunt bani pentru aceasta investitie? E legal, domnul Borda Leon? Atat voiam sa intreb.”
Domnul Borda Leon – „ Este foarte legal.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 9 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3.      Proiect de hotarare – privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico – economica pentru realizarea investitiei de interes local       ‹‹ CONSTRUIRE GRADINITA IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ››;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – „ Acum se aproba proiectul…Unde va fi locatia pentru gradinita?”
Domnul primar – „ Gradinita va fi construita vis – a – vis de scoala Pastraveni, cu fata spre scoala.”
Domnul Onisei Ioan – „ De ce s-a abandonat proiectul cu doua gradinite? De ce s-a renuntat la construirea gradinitei de la Radeni 2? Natalitatea e mai ridicata la Radeni 2 decat la Pastraveni. E urgent sa se construiasca si la Radeni 2 o gradinita.”
Domnul primar – „ E posibil sa fie natalitatea mai ridicata la Radeni 2, insa, am zis sa mergem pe construirea unei singure gradinite, la Pastraveni, pentru ca scoala de la Radeni 2 se va transforma in gradinita, iar elevii din clasele I – IV vor merge sa invete la scoala din Radeni 1. Ar fi pacat sa nu realizam o astfel de investitie, mai ales ca face parte dintr – un program finantat din fonduri europene. La gradinita actuala din Pastraveni, tavanele nu sunt la cele mai ridicate standarde. Programul noii gradinite va fi after – school.”
Domnul Irimoaia Ion – „ Ar fi bine sa va ganditi si sa aveti in vedere  construirea unei cladiri administrative in satul Lunca Moldovei, in locatia fostei scoli. Este necesar pentru o sedinta, pentru votare.”
Domnul Onisei Ioan – „ Sa se aduca toti copii la scoala Pastraveni sa invete si sa se inchida celelalte scoli.”
Domnul primar – „ Nu se inchide tot, insa nici nu poti tine cursuri intr-o clasa aflandu-se copii de clasa I, a-II-a si a-IV-a.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Scoala are rolul de a educa si forma copilul, nu de a oferi un loc de munca, o bucata de paine, profesorilor.”
Domnul Luca Manole – „ Domnul Irimoaia Ion nu a ridicat problema construirii unei scoli la Lunca Moldovei, ci a unei cladiri administrative.”
Domnul Movila Mihai – „ Pana la sedinta urmatoare, domnule Irimoaia Ion, faceti un referat in care treceti ce doriti a se realiza la Lunca Moldovei, iar noi il vom analiza si vom discuta pe margina acestuia.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 9 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes local;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.

Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si pentru disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul  Onisei Ioan – „ Propun ca Serviciul de Politie locala sa fie desfiintat, pentru ca ar fi mai bine daca s-ar amenaja camere de supraveghere pe teritoriul comunei. E o reglare de promisiuni, din acest motiv se doreste mentinerea posturilor de politisiti locali. Va spun din experienta mandatului de primar, politistii locali mai mult dormeau.”
Domnul primar – „ Politie locala au cam toate comunele din imprejurimi. Ma gandesc ca poate un politist local sa fie servant la pompieri in caz de incendiu sau sa asigure linistea si ordinea la evenimente, la scoala, aici, in primarie.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Un grad ridicat de siguranta nu strica nimanui.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 9 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5.       Proiect de hotarare– privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2017.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Nastasa Lazar – „Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si pentru disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Postul de asistent medical este platit tot de Directia de Sanatate Publica Neamt?”
D-ra Ripanu Eugenia – „ Da.”
Domnul Irimoaia Ion – „ Sa fie mare atentie la angajarea soferului de autobuz, la Codul de etica; lucreaza cu elevii, cu cadrele didactice.”
Domnul Borda Leon – „ E aprobat in Regulamentul privind modul de utilizare a autobuzelor de transport scolar.”
Domnul Roibu Vasile – „ Se poate specializa la locul de munca, iar aspectele legate de comportament sa fie prevazute in fisa postului.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 9 voturi „pentru” si un vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,        SECRETAR,                  CONSILIER JURIDIC,


Mihai MOVILA                      Lidia BRÎNZEI           Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free