Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 ianuarie 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

 PROCES - VERBAL,


Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2016.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 6 din 22.01.2016, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Chirila Constantin – sef S.V.S.U. Pastraveni si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal, adresa nr. 673/18.01.2016 a Institutiei Prefectului, judetul Neamt, inregistrata la noi sub nr. 436 din 20.01.2016 si adresa nr. 13540/2015 din 21.01.2016, a Institutiei Prefectului, inregistrata la noi sub nr. 571 din 26.01.2016.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (18.12.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Copcea Constantin – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe anul 2015.
2.     Proiect de hotarare – privind   aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni pentru anul 2016.
3.     Proiect de hotarare – privind   evaluarea performantelor individuale ale secretarului comunei Pastraveni.
4.     Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
5.     Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Domnul Primar – raspunde: „Buna ziua si bine v-am gasit in noul an. Daca-mi permiteti, propun sa includem pe ordinea de zi inca 8 proiecte de hotarare si anume:
1.     Proiect de hotarare – privind   acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, inregistrat la sfarsitul anului 2015, din excedentul bugetului local.
2.     Proiect de hotarare – privind   acordarea unor facilitati fiscale.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii ”EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMARIE PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
4.     Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
5.     Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local, inregistrat la 31.12.2015.
6.     Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2016.
7.     Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii “SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
8.     Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al comunei Pastraveni, necesare implementarii proiectului de investitii “SISTEM  DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
Domnul Presedinte de sedinta supune la vot includerea celor 8 proiecte de hotarare propuse de catre domnul primar si se aproba cu 12 voturi “pentru” si 1 “abtinere” (domnul Borda Leon).
Nemaifiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi in noua forma şi se aprobă cu 12 voturi “pentru” si 1 “abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe anul 2015.
Doamna Brinzei Lidia – prezinta Raportul privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe anul 2015.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni pentru anul 2016.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi „pentru”.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare – privind   evaluarea performantelor individuale ale secretarului comunei Pastraveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Gherasim Dumitru – afirma: „doamna Secretar, spuneti domneavoastra ce calificativ meritati, pentru ca apoi, noi sa spunem daca e bine  sau nu”.
Doamna Lidia Brinzei – raspunde: „ este competenta dumneavoastra sa-mi dati calificativul. Va multumesc pentru ca ati aprobat Planul de ocupare al functiilor publice, in special posturile de ofiter stare civila si jurist, sper astfel ca ma voi degreva de sarcinile celor 2 posturi duse in plus. Recunosc ca, mai exista lacune, ca nu le putem face pe toate, perfect. Eu consider ca, mi-am facut datoria, permanent. Aproape zilnic, plec dupa ora 16,00. Nu plec acasa pana nu rezolv toate sarcinile pe care mi le-am propus pe ziua respectiva, intrucat nu pot sti daca in ziua urmatoare le pot realiza. Doresc sa se scoata cele 2 posturi la concurs, pentru ca, nu mai pot. Dumneavoastra imi dati calificativul pe care il merit, oricum, eu va multumesc.”
Domnul Primar  - afirma: „ au mai fost discutii, administratia publica se ingreuneaza prin hartii care, plecate de la noi, stau la alte institutii care, nu se uita la ele. Eu ii dau calificativul -Foarte Bine-. De luni incepem procedura de scoatere la concurs a posturilor de consilier juridic si ofiter stare civila. Doamna Zaharia Elena o mai suplinea pe doamna secretar. Acum, ii solicitam pe ceilalti colegi: pe d-na Nistor Cristina Iulia, pe domnii Vartic Vasile Mirel si Brinzei Lucian. Doamna Mariana Baloiu a deblocat posturile si se vor scoate la concurs. Deci, calificativul meu pentru doamna secretar este -Foarte Bine-”.
Domnul Nistor Constantin – afirma: „ sunt de acord cu domnul primar ii dau doamnei secretar calificativul -Foarte Bine-”.
Domnul Copcea Constantin – raspunde: „ datorita activitatii dumneaei, de multe ori o gasesc pe doamna secretar in Primarie dupa ora 16,00, nu lasa treaba de pe o zi pe alta, ceea ce recomand si celorlalti functionari. Ii acord calificativul – Foarte bine-”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru calificativul „Foarte bine” si cu 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
Doamna Brinzei Lidia – afirma: „va multumesc si va asigur de respectul meu, de realizarea sarcinilor de serviciu, in conformitate cu prevederile legale”.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi „pentru”.
5. Proiect de hotarare – privind   acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, inregistrat la sfarsitul anului 2015, din excedentul bugetului local.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – intreaba: domnisoara Eugenia, ce inseamna acest deficit, de unde provine, cum se acopera?”
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: „ pe anul 2015 am avut o Hotarare  de Consiliu Local, privind modul de utilizare a deficitului pe anul 2014 si anume, investitii de 21.882,7 lei. Ca in fiecare an, in consiliul local se aproba utilizarea definitiva a acestei sume. Diferenta este excedent, si-i folosim anul acesta, pe investitii.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „ ce inseamna –deficitul-? Am cheltuit o parte si au ramas aproape 2 miliarde lei vechi, necheltuiti?”
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: „Da, asa este si-i folosim pentru investitii.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
6. Proiect de hotarare – privind   acordarea unor facilitati fiscale.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi „pentru”.
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii ”EXTINDERE SI RECOMPARTIMENTARE SEDIU PRIMARIE PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – intreaba: „domnule presedinte de sedinta, va rog sa ma lamuriti referitor la faptul ca, in urma analizei Devizului general, am observat ca, in H.C.L. din 17.06.2014, apare o diferenta de aproape 1 miliard lei vechi. Ce s-a intamplat intre timp? De la 4.800.000.000 lei vechi s-a ajuns la 3.800.000.000 lei vechi. De unde a aparut acest miliard lei vechi, la cap. 4? S-a razgandit proiectantul?
Domnisoara Ripanu Eugenia  - raspunde: „initial, se face un deviz-estimativ. Pe parcurs, nu este posibil ca, cheltuielile sa depaseasca cheltuielile initiale”.
Domnul Borda Leon - afirma: „diferenta este la materiale si manopera.”
Domnisoara Ripanu Eugenia  - intreaba: „cat aveati la cap.2 ?”
Domnul Borda Leon – raspunde: „ 34,59 s-a diminuat la 24,66”.
Domnisoara Ripanu Eugenia  - afirma: „pe executie – cap. 2 si cap. 4 – se aduna, iar la cap. 3 – nu s-a modificat nimic.”
Domnul Borda Leon – continua: „la cap. 5 – apare o majorare, de la 20 la 25”.
Domnul Pascal Ioan – afirma: „pe total, sunt diferente?”
Domnisoara Ripanu Eugenia   - raspunde: „cotele de la ISC – difera. Initial, nici nu aveam cotele de la ISC. Celelalte cheltuieli de distribuie in cadrul devizului. Suma totala nu se majoreaza.”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „s-au redus cotele de TVA.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
8. Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii “EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „am o nelamurire – in devizul general aprobat prin H.C.L. din iunie 2014, apare valoarea investitiei de 154. 977 lei, fara TVA.”
Domnisoara Ripanu Eugenia - raspunde: „da, dar prin H.C.L. nr. 59 din 08.09.2014, valoarea investitiei este de 121.154 lei.”
Doamna Brinzei Lidia  - afirma: „ domnul Borda Leon citeste din Hotararile mai vechi.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „ S-a refacut devizul, s-a diminuat valoarea si s-a ajuns la 121.154 lei. Guvernul a cerut ca devizul sa fie intocmit pe cost standard/unitatea de masura. Devizul de 2 miliarde lei vechi a fost supraevaluat. In functie de cheltuielile efective, s-a ajuns la valoarea de 121.154 lei.”
Domnul Gherasim Dumitru – afirma: „era suma initiala, s-a reevaluat si s-a ajuns la suma actuala.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde : „devizul de 2 miliarde avea inclus si costul creditului. Devizul actual nu include creditul. Nu modificam sumele cum vrem noi. Acum, venim cu suma de 98.319 lei.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
9.     Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local, inregistrat la 31.12.2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „domnule presedinte de sedinta, de aceea nu am fost de acord cu introducerea pe ordinea de zi a celor 8 proiecte de hotarare, pentru ca, noi nu am avut timp sa studiem materialele. Mi se pare mult, sa contribuim cu 2,5 miliarde lei vechi din bugetul local, pentru constructie garaj S.V.S.U.”
Domnul Onisei Catalin – raspunde: „ trebuie finalizate proiectele, pentru ca, am dat bani pe ele !”
Domnul Borda Leon – afirma: „consider ca, suma de 2,5 miliarde lei vechi pentru garaj nu era necesar de aprobat, deoarece nu era o urgenta pentru comunitatea locala. Erau alte probleme mai urgente.”
Domnul Copcea Constantin – raspunde: „este bine si asa, tot ce se face este bun.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (domnul Borda Leon).
10.                Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2016.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – intreaba: „domnule presedinde de sedinta, doamna secretar, invoc faptul ca, nu ne-a fost pus la dispozitie acest proiect important pentru comunitate. Nu avem cunostinta de acest proiect si le aprobam in necunostinta de cauza, apoi ni se imputa aceste proiecte. Propun amanarea acestor proiecte, pentru a sti ce votam.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma: „bugetul pe anul 2016 este de 114.514.000.000 lei vechi.”
Domnul Borda Leon – intreaba: „aveti garantii de finantare pe anul 2016?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „sa nu va speriati ca sunt sumele atat de mari, pentru ca, avem 64.680.000.000 lei vechi pe care trebuie sa-i primim, se deconteaza pe parcursul trimiterii catre minister a lucrarilor receptionate si semnate de receptie. Celelalte sume sunt in parametrii normali, adica: 40.700.000.000 lei vechi este bugetul nostru, in care este inclus si bugetul scolii, adica 243.700.000 lei vechi pentru cheltuieli personal, 5.520.000.000 lei vechi pentru materiale, 100.000 lei vechi rezerva buget local, 5.070.000 lei vechi pentru cheltuieli de asistenta sociala.”
Domnul Primar – afirma: „sunt multe persoane institutionalizate in centre la care, noi le platim.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – continua: „5.070.000.000 lei vechi pentru asistenta sociala, 410.000.000 lei vechi pentru incalzire beneficiari ajutor social (reprezentand lunile ianuarie 2016, februarie 2016, martie 2016, plus noiembrie 2016 si decembrie 2016). O actiune noua anul acesta, o reprezinta postul de asistent medical comunitar, insemnanad 274.000.000 lei vechi de la D.S.P. (21.400.000 lei vechi – cheltuieli persoal).”
Domnul Primar – afirma: „ D.S.P. va face conventie cu Primaria Pastraveni si va vira salariul pentru asistentul medical comunitar.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – continua: „avem si venituri pe partea de subventii, pentru asistentul medical comunitar. Cu AQUA Neamt, ECO Neamt – suntem asociati, cu GAL-ul – la care  trebuie cotizat, asa cum aprobati dumneavoastra. La cap. 51 – sediul Primariei – 160.000.000 lei vechi contribuim de la bugetul local. Garajul pentru S.V.S.U. – s-a facut studiul de fezabilitate si avizele necesare, s-au alocat 2.600.000 lei vechi. Apoi, anul acesta se vor mai aloca in acest scop 2.600.000.000 lei vechi, lucrarea fiind repartizata pe 2 ani. La cap. 61 – camerele pentru supraveghere – au fost aprobate prin Proiectul de Hotarare din luna decembrie 2015. Contractul cu Telecom prevede plata echipamentelor in 36 luni si contractul de service, pentru 60 luni. Am estimat 1.600.000.000 lei vechi (de la bugetul local), cu punerea in functiune incepand cu luna aprilie 2016. La cap. 65, avem 120.000.000 lei vechi pentru achizitie camere video pentru scoala, 30.000.000 lei vechi, pentru studiul de fezabilitate. La cultura, respectiv la cap. 67, avem reabilitarea si modernizarea caminului din satul Radeni,  suma de 1.880.000.000 lei vechi, in totalitate din bugetul local si pentru caminul din satul Pastraveni, suma de 2.600.000.000 lei vechi din care, 1.000.000.000 lei vechi, disponibili din anii precedenti.”
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba: „exista autorizatie de demolare pentru caminul din satul Pastraveni ?”
Domnul Primar – raspunde: „suntem in curs de a o obtine. Este un perete comun cu cladirea numitului Vasile Constantin (care a cumparat-o de la numitul Grigoras Ion), Consiliul Judetean propune ca, ambii sa obtina autorizatia de demolare, odata. Luni sau marti, incercam sa obtinem autorizatia de demolare. Terenul este vandut – are alt proprietar.”
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba: „persoana care a cumparat cladirea, este de acord sa o demoleze ?”
Domnul Primar – raspunde: „da, este de acord cu demolarea cladirii.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – continua: ”la cap. 70 – avem 970.000.000 lei vechi pentru apa, devizul este actualizat (din care, 110.000.000 lei vechi, reprezinta contributia Primariei si diferenta de 860.000.000 lei vechi provin din bugetul de stat). La cap. 74 – canalizarea – totalul este de 20.450.000.000 lei vechi (din care, 450.000.000 lei vechi de la bugetul local si diferenta de 20.000.000.000 lei vechi, de la bugetul de stat). Avem 1.000.000.000 lei vechi, care se incaseaza, ca taxa pentru gunoi.”
Domnul Primar – raspunde: „incepand cu 01.02.2016, in fiecare vineri, va veni masina pentru preluat gunoiul menajer, de la cetatenii comunei.”
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba: „vin oamenii la domnul viceprimar, sa semneze Declaratia de impunere?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – continua: „la cap. 84 – drumuri si poduri – avem  220.000.000 lei vechi pentru motorina, 220.000.000 lei vechi pentru 1000 m.l. parazapezi (continuarea la cei 2000 m.l. montati anterior), 60.000.000 lei vechi pentru panouri informative, standard, pentru proiectele de la O.G. 28, finantate de Guvernul Romaniei (respectiv, pentru apa, canal, drumuri, extindere primarie).”
Domnul Primar – afirma: „ daca va amintiti, conform O.G. 7, am avut acest gen de panouri la podul Domnica din satul Pastraveni.”
Domnisoara Ripanu Eugenia – continua: „mai avem 200.000.000 lei vechi, pentru balastare.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
11. Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii “SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „domnule presedinte de sedinta, revin cu problema ca, nu am avut la dispozitie cele 8 proiecte de hotarare, noi introduse pe ordinea de zi, pentru a le studia. Cate camere se instaleaza? Este o suma exorbitanta. La C.R.R.P.H. Pastraveni sunt instalate 83 de camere cu 83.000.000 lei vechi.
Domnul Primar – raspunde: „ aceste echipamente sunt cu fibra optica, sunt 32 camere video, pe intrari si iesiri din comuna, sunt mentionate locurile in care vor fi montate”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „nu era normal sa scoatem la licitatie lucrarea?”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
12. Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de teren, apartinand domeniului public al comunei Pastraveni, necesare implementarii proiectului de investitii “SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „Legea administratiei publice prevede ca, inchirierea din domeniul public se face prin licitatie publica.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru” si 1 vot „impotriva” (domnul Borda Leon).
13. Intrebari – interpelari.
Domnul Presedinte de sedinta prezinta o cerere, respectiv a domnului Ciocoiu Ioan, inregistrata la noi sub nr. 570 din 26.01.2016, prin care solicita concesionarea suprafetei de 1140 m.p. teren intravilan, punct fost C.A.P., impreuna cu magazia.
Domnul Primar – raspunde : „ Cristi Loghineasca a venit, m-a rugat, vrea sa faca BCA-uri, vrea sa ofere 12 locuri de munca oamenilor din comunitate, vrea sa concesioneze aceasta cladire – magazia de la C.A.P.”
Domnul Pascal Ioan – intreaba: „utilajele nu-i vor deranja pe vecini?”
Domnul Primar – raspunde: „trebuie sa-si faca rost de autorizatii. Cladirea o scoatem la licitatie, asa ca, mai dureaza. Am mai scos-o odata, pentru domnul Abiculesei Serban, pentru lucrari metalice si nu s-a facut nimic.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 12 voturi „pentru”concesionarea cladirii si a suprafetei de 1140 m.p. aferenti si cu 1 „abtinere” (domnul Pascal Ioan).
Domnul Borda Leon – intreaba: „daca exista garantia de finanatare a proiectelor pe O.G.. 28, de ce se lucreaza cu atata zel la aceste lucrari, pe temperaturi de iarna?”
Domnul Copcea Constantin – afirma: „la mine, la hala, se turnau betoane cand erau turturi afara si nu erau probleme. Depinde de materialele folosite.”
Domnul Borda Leon – raspunde: „temperatura de uscare a betonului este de 200 C, timp de 20 zile.”
Domnul Primar – raspunde: „garantie are orice lucrare, in comuna Pastraveni. Exista o reclamatie telefonica la Inspectia de Stat in Constructii, precum ca, s-a turnat pe nu stiu ce temperatura, planseul la primarie. Am vazut si reclamatia scrisa. Cei de la Inspectia de Stat in Constructii au venit, au verificat, au fotografiat, au facut adrese la Institutul de Meteorologie, pentru a vedea temperaturile atmosferice in comuna Pastraveni, pe data de 14.01.2016 si toate conditiile legale, la I.S.U si la firma constructoare. Pe data de 14.01.2016, temperatura atmosferica a fost de +80C, iar cimentul se poate turna pana la temperatura de  -50C.”
Domnul Borda Leon – raspunde: „si timp de 20 de zile dupa data de 14.01.2016. Brazii de ce i-ati taiat, fara aprobarea membrilor consiliului local? Erau pe domeniul public!”
Domnul Primar – raspunde: „brazii nu erau in inventarul consiliului local. Este data dispozitia pentru recuperarea materialelor.”
Domnul Borda Leon – afirma: „fara avizul mediului, nu aveati voie sa-i taiati!”
Domnul Primar – afirma: „stiu ca m-ai reclamat!”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                  CONSILIER,

      Constantin COPCEA             Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free