Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

07 ianuarie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI


 PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 7 ianuarie  2011.
In sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 1 din 04.01.2011, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.

La sedinta extraordinara a consiliului local comunal participa d-ra consilier Ripanu Eugenia si d-ra consilier Gherasim Elena.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute de care a aflat intrucat s-a intrerupt curentul electric in momentul cand se actualiza legiss-ul, si va trebui sa asteptam urmatorul CD peste o saptamana pentru a reinstala programul. Prezinta cateva acte normative:

-         OUG nr. 109 din 6 decembrie 2010 privind unele masuri financiar-bugetare;
-         Legea nr. 276/2010 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
-         Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei;
-         Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
-         Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice;
-         H.G.R. nr..1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca s-a modificat si legea privind deseurile.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.12.2010) a fost supus la vot si  aprobat  cu un numar de 12 voturi „pentru”, dl. Pascal Ioan – nu a votat intrucat nu a fost prezent la sedinta.
Pentru buna desfasurare a sedintei extraordinare de astazi cat si pentru perioada urmatoare, este necesar alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri ?
Dl. Iacob Gheorghe propune pe dl. Onisei Pavel-Catalin.
Dl. Gherasim Dumitru propune pe dl. Nastasa Lazar.

Dl. Nastasa Lazar nu doreste sa indeplineasca functia de presedinte de sedinta.

Dl. Nastasa Lazar  propune pe dl. Borda Leon.

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot prima propunere, respectiv pe dl. Onisei Pavel-Catalin, care este aprobat cu un numar de 10 voturi « pentru ».
Domnul Onisei Pavel-Catalin preia conducerea lucrarilor sedintei, prezinta proiectul ordinii de zi
:
Proiect de hotarare
– privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in dosarul 1393/103/2010.

Supusa la vot ordinea de zi este aprobata in unanimitate.
Dl. Onisei Pavel-Catalin – presedintele de sedinta da cuvantul domnului Chirila Constantin – viceprimar pentru a prezenta expunerea de motive, intrucat domnul primar Onisei Ioan lipseste.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – doamna secretar ati semnat pentru legalitate?
D-na Brinzei Lidia – da, da citire art. 115 din Regulamentul de organizare si functionare al consiliului local.
Dl. Borda Leon a nu se intelege gresit, respectiv, aparator ales inseamna un avocat, sau, o persoana angajata.
D-na secretar –si daca nu avem persoana angajata in aparatul permanent al consiliului local  nu mai desemnam reprezentant?
Dl. Borda Leon – stiti ca, un avocat daca este ales trebuie stabilit si remuneratia, care se va face din bugetul consiliului local. A prezentat un inscris pe care domnii consilieri l-au semnat, act din care rezulta ca trebuie sa se respecte Regulamentul de organizare si functionare al consiliului local. Astfel ca, s-a desemnat un reprezentant printr-o hartie si prin alta scrie altceva, atunci doamna judecator s-a sesizat si a solicitat depunerea unei hotarari prin care sa fie desemnat un reprezentant de catre consiliul local nu numai de cativa consilieri PSD, dar pentru ca dumnealor sunt parti in proces ( dl. Borda si dl. Nastasa) nu vor vota.
Dl. Ciocoiu Victor – mai este un termen, am desemnat un reprezentant asa ca o sa propunem si acum.
Dl. Gherasim Dumitru – chiar a dorit sa propuna angajarea unui jurist la consiliul local.
Dl. Borda Leon – in aceasta sedinta nu se poate propune dar vom veni in urmatoarea sedinta.
Dl. Ciocoiu Victor – propune pe dl. Copcea Constantin ca reprezentant al consiliului local in acest proces.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea facuta care este aprobata cu 8 voturi pentru”, 3 „abtineri” (domnii Gherasim Dumitru, Perta Ioan si Pelin Haralambe) iar domnii Nastasa Lazar si Borda Leon nu voteaza.
Domnul viceprimar Chirila Constantin aduce la cunostinta o propunere a domnului primar, respectiv achizitionarea unei masini de gunoi.
Dl. Ciocoiu Victor – nu stim daca detinem toate informatiile, avem sofer?
Dl. Perta Ioan – este un sofer.
Dl. Borda Leon – stiti bine ca, comuna Pastraveni am aderat la asociatia ECO NEAMT. Va incepe derularea proiectului privind gestionarea deseurilor, colectarea si transportul facandu-se de catre o firma specializata.
Dl. Gherasim Dumitru – pe cine angajam ca manipulanti? Oricum in cadrul proiectului, va veni o firma specializata, cu personalul lor care se vor ocupa de asta. Ce vom face cu masina pe care intentionam sa o achizitionam?
Dl. Copcea Constantin – s-a discutat cu administratorii gropii de gunoi, la Tg. Neamt costa 50 lei/ m.c. iar la Roman – 40 lei/m.c.. S-a ajuns la concluzia ca la Tg. Neamt este mai scump, facand unele calcule rezulta ca ne costa mult mai ieftin sa ducem gunoiul la Roman.
Dl. Gherasim Dumitru – discutand cu comunele vecine am aflat ca se fac alte licitatii, trebuie sa se respecte legea noua.
D-na secretar Brinzei Lidia – asa este stipulat si in hotararea de infiintare a serviciului de salubrizare, respectiv in regulament, delegarea gestiunii serviciului.
Dl. Perta Ioan – cand o sa vina proiectul, atunci o sa mai discutam.
Dl. Borda Leon – dansul a propus, dl. Gherasim spune la fel. Daca am fi infiintat un serviciu de salubrizare al nostru trebuia angajat si personal iar dl. primar trebuie sa intrebe daca avem noi infiintat serviciu il putem folosi sau firma contractanta vine cu personalul ei?
Ordinea de zi fiind epuizata, dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin  propune suspendarea lucrarilor sedintei extraordinare, propunere care a fost aprobata in unanimitate.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,     SECRETAR,   CONSILIER,       
Pavel - Catalin  ONISEI      Lidia BRINZEI      Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free