Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 septembrie 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

 PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 30 septembrie 2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 251 din 24.09.2010 la care participa un numar de 12 domni consilieri din
13 in functie, lipsește dl. Ciocoiu Victor.
La sedinta participa d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni, nu participă d-ra consilier Rîpanu Eugenia din cadrul compartimentului de specialitate.

La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei întrucat la ora 10,00 aveau stabilita intalnire cu conducerea comunei Urecheni pentru delimitarea hotarelor.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (20.09.2010) a fost supus la vot si  aprobat  in unanimitate de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Domnul presedinte de ședintă Păduraru Leonard prezinta proiectul ordinii de zi:
1.  Proiect de hotarare 
 – privind înfiintarea Serviciului public de salubrizare a comunei Pastraveni, judetul Neamț.
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2010.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea nivelului taxei pentru colectarea si transportul deseurilor.
4.Intrebari - interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi  care este aprobata in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: 
1. Proiect de hotarare 
– privind înfiintarea Serviciului public de salubrizare a comunei Pastraveni, judetul Neamț.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta  expunerea de motive.
Domnul Borda Leon presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridică arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon – întrucat dl. viceprimar a intocmit referat de infiintare a serviciului poate ne spune dumnealui cateva vorbe.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – este necesar infiintarea serviciului conform legii, trebuie sa aprobam caietul de sarcini standard.
Dl. Borda Leon – cine va face parte din acest serviciu, cate persoane?
D-na secretar Brinzei Lidia – este desemnat prin dispozitie dl. Anton Alin Vasile, care era, deja, in organigrama si statul de functii ca muncitor la gospodarie comunala.
Dl. Borda Leon – cine va raspunde de el?
D-na secretar Brinzei Lidia – este subordat domnului primar.
Dl. Borda Leon – sef direct ii poate fi si dl viceprimar.
D-na secretar Brinzei Lidia – da, sigur.
Domnul Borda Leon – persoana responsabila raspunde de modul de colectare a deseurilor din  toate satele componente comunei, iar daca nu se va achita de sarcini sa fie tras la raspundere, sa dea explicatii in consiliul local.
D-na secretar Brinzei Lidia – se va intocmi un grafic care  trebuie respectat.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – subliniaza faptul ca aceasta persoana are  obligatia sa insoteasca masina de colectare, sa verifice modul in care se colecteaza deseurile, de asemenea, va asista la cantarirea deseurilor.
Dl. Borda Leon – responsabilul cu colectarea deseurilor are si calitate de agent constatator? Cine are dreptul sa dea amenzi?
D-na secretar Brinzei Lidia – arata ca, este specificat in regulamentul anexa la proiectul de hotarare, dar agenti constatatori pot fi: primarul, persoane imputernicite in acest scop de primar sau agentii  Politiei comunitare.
Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot si este aprobat in unanimitate.
In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului pe anul 2010.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta  expunerea de motive.
Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia  a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – corect si normal era ca si domnisoara contabil sa participe la aceasta sedinta.
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca nu mai vine niciodata la sedinta de consiliu local  care  se  va desfasura la ora 10,00. In continuare, intreaba daca stie doamna secretar sa spuna ceva despre sumele din proiectul de hotarare privind rectificarea de buget, deoarece domnisoara contabil nu este la sedinta si nu are cine sa dea explicatii.
Sunt multumit ca s-a dat drumul la iluminatul public.
Dl. Borda Leon – voiam sa intreb pe domnisoara contabil, ce s-a mai facut cu cei 120 milioane lei, deoarece hotararea consiliului local cu privire la suportatea din bugetul local a amenzii a fost anulata prin sentinta civila de catre Tribunalul Neamt, Sectia comerciala si de contencios administrativ, era normal sa se mai plateasca? Dar nefiind de fata domnisoara contabil si nici domnul primar nu are cine sa ne dea explicatii, un motiv in plus sa punem sedinta la ora 14,00.
Doamna secretar – spune ca unele lamuriri vi le putem deduce din referatul domnisoarei contabil, continuand prin a face unele precizari.
Dl. Borda Leon – sunt situatii in care au de suferit cetatenii comunei in urma acestei rectificari? Asistenti personali ai persoanelor cu hadicap, beneficiarii de ajutor social sau alte categorii de persoane care au de suferit.
Doamna secretar – nu, doar salariatii  care au primit salariu diminuat cu 25%.
Dl. Gherasim Dumitru – si beneficiarii de ajutor social?
Doamna secretar – vor primi 100%.
Dl. Perta Ioan -  vreau sa rog pe domul primar sa nu mai programeze sedintele la ora 10,00 sa ramana tot la ora 14,00, deoarece perturba programul nostru, al tuturor, eu, de exemplu, trebuie sa fac schimb de ore ca sa pot participa la sedinta. Referitor la buget domnul primar s-a gandit si la scoala, dar am inteles ca s-au trecut 75%, pentru cadrele didactice care fac naveta,  si nu 100% asa cum am fost informati. Este bine ca s-a acordat bursa elevilor de
la Lunca Moldovei, de la 50 lei la 70 lei,  pentru a se putea achita abonamentul, deoarece a scazut numarul de elevi, iar firma de transport nu prea mai era de acord, pentru ca nu acopera cheltuielile.
Centrala termica de la scoala s-a terminat cu banii veniti  de la guvern.  A inteles ca domnul director a solictat lichid cu antigel pentru aceasta centrala termica si, din cate stie, pentru punerea in functiune ar fi necesar
3.500 litri, aproximativ 50 milioane lei vechi.
Domnul viceprimar – am verificat centrala, atat cat ma pricep, pentru ca mergand
la ISU trebuie sa stiu si eu ce sa spun, eu i-am spus directorului scolii ca-i trebuie antigel pentru centrala.
Domnul Perta Ioan – asa este, trebuie sa puna antigel pentru ca altfel trebuie facut foc si sambata si duminica, sau daca se ia curentul si nu poate fi pornita centrala sunt sanse sa se strice instalatia.  Domnul director l-a rugat sa sustina asta in sedinta consiliului  local.
Domnul Gherasim Dumitru – daca sunt sau nu sunt bani trebuie sa o porniti oricum.
Domnul Copcea Constantin – cu apa simpla nu merge. Trebuie mereu avut grija sa aiba lichid pe instalatie si o temperatura constanta.
Domnul Perta Ioan - daca domnisoara contabil nu este,  eu ma abtin.
Nemaifiind discutii se supune la vot, rezultand 6 voturi „pentru” si 6  „abtineri”.
Doamna secretar – ar trebui sa treaca proiectul cu rectificarea de buget intrucat sunt respectate prevederile legale in materie.
Domnul Perta Ioan – o sa se faca o sedinta extraordinara pentru asta.
In continuare se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare  – privind aprobarea nivelului taxei pentru colectarea si transportul deseurilor.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului viceprimar pentru a prezenta  expunerea de motive.
Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia  a avizat favorabil proiectul de hotarare cu propunerea de modificare a taxelor la societati, respectiv 10 lei iar la gospodariile populatiei 1leu,  1,5 lei/locuitor pe luna sau 6 lei/familie.
Discutii:
Doamna secretar – precizeaza ca
la Piatra Neamt taxa pentru colectarea desurilor este de 3,00 lei/persoana/luna fara TVA.
Dl. Nastasa Lazar – da doamna! Dar asta este
la Piatra Neamt nu la Pastraveni.
Dl. Pascal Ioan – care au mai multi copii ce fac?  Pentru mine nu-i o problema, dar ceilalti cetateni cu copii multi.
Doamna secretar -  domnisoara contabil a facut un calcul impreuna cu domnul primar iar din calcul a rezultat 6 lei/familie si 20 lei/societate pentru ca sa se acopere cheltuielile cu colectatul si transportul deseurilor.
Dl. Nastasa Lazar – este bine si asa.
Dl. Pelin Haralambe – dar unde este o baba singura ce sa faca?
Dl. Copcea Constantin – daca facem asa nu mai aprobam niciodata.
Dl. Borda Leon – cum facem pana la urma pe familie sau pe locuinta?
Dl. viceprimar – referitor la agenti economici, are un PF fiindca are tractor si mai sunt inca doua persoane trecute pe lista, ce gunoi fac ei?
Dl. Gherasim Dumitru – este persoana juridica respunde la fel in fata legii. In continuare propune o taxa de 10 lei pentru persoane juridice.
Dl. Borda Leon – propune o taxa de 6 lei/locuinta. Cate familii sunt?
Dl. Perta Ioan – trebuie stabilit pentru ca aici scrie pe locuinta, ar trebui pe familie, intr-o locuinta pot fi mai multe familii.
Dl. Pelin Haralambe – nu!  pe locuinta.
Dl. Borda Leon – cum se strang gunoaiele? Selectiv?
Dl. viceprimar – nu! cetatenii vor primi saci de la primarie.
Dl. Copcea Constantin – chiar daca nu dam saci oamenii mai scot gunoaie si in plase, pungi, in primele luni va fi mai mult gunoi pentru ca oamenii isi vor face curatenie prin curti, dupa care vom  intra in normal.
Dl. Pascal  Ioan – cate kg de gunoi se aduna intr-o saptamana? Intruna mai mult in alta poate mai putin.
Dl. Borda Leon – cand s-a aprobat colectarea gunoaielor?
Dl. Onisei Catalin – nu ati fost la acea sedinta.
Dl. Gherasim Dumitru – de la consiliul local cine a participat la licitatie?
Dl. Copcea Constantin – eu!
Dl. Gherasim Dumitru  - au fost mai multe firme?
Dl. Copcea Constantin – au fost doua si a castigat cel care a avut oferta cea mai buna, respectiv pretul cel mai scazut.
Dl. Borda Leon – si noi de ce nu suntem informati?
Doamna secretar – prezinta din referatul  domnisoarei contabil calculul care a dus la nivelul taxei avandu-se in vedere cele doua variante propuse.
Dl. Gherasim Dumitru – cum se plateste? Spre exemplu: daca se aduna mai multe kg platim 80 mii lei, iar daca sunt mai putine tot aceeasi suma, cum se va proceda?
Dl. Copcea Constantin – se plateste in functie de cat gunoi se colecteaza.
Dl. Perta Ioan – domnisoara contabil trebuia sa spuna ca s-a estimat colectarea a 20 de tone, iar dupa prima luna sa vina iar in consiliu local si sa spuna ca s-au adunat atat si ca este necesar ca pe viitor sa marim  sau sa micsoram taxa.
Dl. Borda Leon – asa cum au spus si colegii mei trebuia sa fim informati, sa stii cat se plateste pentru transport, dar nu stim care este modalitatea de calcul.
Dl. viceprimar – este referat, sa-l chemam pe dl. Buduroi Emanuel cu documentatia de la licitatie.
Doamna secretar – referitor al licitatie, nu-mi cereti detalii pentru ca eu am fost in concediu, atunci, nu stiu.
Dl. Perta Ioan – nu ma intereseaza cine si cum a castigat licitatia, dar vreau sa stiu de unde a plecat calculul.
Dl. Borda Leon – pe mine chiar ma intereseaza.
Dl. Perta Ioan – sa vina juristul sa explice, eu ma abtin la acest proiect de hotarare si cu permisiunea dumneavoastra plec la ore la scoala.
Dl. Gherasim Dumitru – sa nu ajungem acolo sa se spuna ca ati aprobat si nu ajunge suma, asa ca o sa punem  noi.
Dl. Borda Leon – noi putem sa aprobam asa, dar sa nu vina peste catva timp si sa modificam fata de cum s-a incheiat contractul, asta este in functie de calculatie. Propune 3 lei/luna/ pentru o persoana singura, 6 lei/luna/familie si 10 lei pentru persoane juridice/persoane fizice autorizate, etc., cu aceasta propunere fiind de acord  si domnul Gherasim Dumitru.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata de catre dl. primar, toti domnii consilieri s-au  abtinut. Apoi s-a supus la vot propiectul de hotarare  modificat tinandu-se cont de  propunerea  domnilor Borda Leon si Gherasim Dumitru, acesta avand un numar de 10 voturi „pentru” si 2  „abtineri”  (domnii  Perta Ioan si Pelin Haralambe).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:

Intrebari – interpelari.
Dl. Borda Leon – va face sesizare doamnei secretar  la domnul prefect in cazul in care nu primeste raspuns la intrebarile adresate domnului primar in sedinta ordinara lunara anterioara. Are cateva intrebari, tot pentru domnul primar:
unde se afla gardul de fier pentru Dispensarul uman Pastraveni?
unde se afla gradul vechi, plase de gard, tevi?
cine si in ce conditii l-a imputernicit pe domnul primar sa reprezinte consiliul local in dosarul avand ca obiect plata amenzi de 120 milioane lei vechi.
c
onform Legii 215/2001 domnul primar are obligatia sa prezinte in fata consiliului local un raport, din anul 2008 si pana acum nu a prezent nici unul.
s
-a marcat acest drum Pastraveni – Radeni, dar nu s-a terminat lucrarea, nu s-a mai pus stratul de uzura. Daca s-a terminat lucrarea, cine a receptionat-o?
Dl. viceprimar – nu-i pus stratul de uzura.
Dl. Gherasim Dumitru - este prevazut in proiect?Dl. Borda Leon – de ce nu s-a data raspuns la intrebarile pe care i le-am pus la sedinta anterioara, respectiv: fantani, combustibil si masina de serviciu.
Domnul primar sa nu dea vina pe dansul ca el a facut plangere
la Curtea de Conturi, doar am adus la cunostinta Curtii de Conturi cum s-au platit taxele. Este datoria primarului , viceprimarului, contabilului si celor care incaseaza aceste taxe.
Dl. Gherasim Dumitru – cine ne spune si noua ce a facut Curtea de Conturi?
Dl. Chirila Constantin – este proces-verbal incheiat de catre Camera de Conturi.
Dl. Gherasim Dumitru – poate  ni-l prezinta si noua intr-o sedinta urmatoare. Pe mine ma intereseaza ca si activitate a consiliului local, daca totul este in regula, daca avem ceva de platit noi ca si consilieri.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

 PRESEDINTE  DE  SEDINTA,    SECRETAR,         CONSILIER,
Leon  BORDA             Lidia BRINZEI         Elena GHERASIM    

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free