Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

27 iunie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 
 
PROCES-VERBAL,
 
Încheiat astăzi, 27 iunie 2012.
În
şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 152 din 25.06.2012, la care participă un număr de 8 domni consilieri din 13 în funcţie, lipsă fiind domnii Borda Leon, Ciocoiu Mihai, Gherasim Neculai, Gorea Anton – Nicolai şi Nastasa Lazăr.
La şedinţa extraordinară a consiliului local comunal participă d-na judecător  Topliceanu  Ioana  şi d-ra consilier Gherasim Elena.  
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare prezintă actele normative noi apărute de la şedinţa anterioară şi până în prezent, anexă la procesul-verbal.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.03.2012) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi de către domnii consilieri prezenţi la şedinţă.
D
omnul Hanganu Emilian preşedinte de şedinţă preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a mandatului primarului.
2.Depunerea jurământului de către primar.
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.
Doamna judecător Topliceanu Ioana aduce la cunoştinţa domnilor consilieri rezultatul alegerii primarului, respectiv validarea în funcţia de primar a domnului Onisei Ioan prin Sentinţa civilă nr. 1264 din 21.06.2012, după care s-a procedat la semnarea de către domnii consilieri prezenţi la şedinţă a procesului – verbal de participare a doamnei judecător Topliceanu Ioana şi prezentare a SC nr. 1264 din 21.06.2012. 
În continuare, domnul primar depune jurământul cu mâna pe biblie şi Constituţie şi apoi îl semnează. Procedura desfăşurată conform legislaţiei în vigoare. 
În cuvântul său domnul primar mulţumeşte doamnei judecător pentru prezenţa sa la şedinţa consiliului local cât şi celorlalte persoane de faţă şi îşi ia angajamentul că se va achita de toate obligaţiile ce-i revin.
Dl. Copcea Constantin – îi ureaza succes în activitate şi putere de muncă, chiar dacă sunt discuţii, să fie constructive, doreşte o comunicare, bună colaborare cu domnul viceprimar, cu salariaţii şi cu toţi cetăţenii din comună. 
D-na secretar Brînzei Lidia – crede într-o colaborare frumoasă, mult succes în activitate şi cu speranţa că şedinţele de consiliu local să nu  mai fie tensionate. Îi doreşte multă putere de muncă, mult succes, să înţeleagă salariaţii aşa cum a făcut-o şi până acum pentru că munca în administraţie este vastă, grea cu multe responsabilităţi, zilnic suntem cu „sabia deasupra capului” iar salariile sunt foarte mici.
Dl. primar – accentuează şi el că nu putem să-i mulţumim pe toţi cetăţenii, dar legile trebuiesc respectate.
Dl. Pascal Ioan – arată că, în toate acestea va trebui să se lupte şi să schimbe faţa comunei, să existe mai multe realizări, bineînteles cu sprijinul consilierilor locali.
Dl. Copcea Constantin – spune că, se întamplă să ai doi – trei copii acasă şi nu reuşeşti să-i mulţumeşti pe toţi, dar domnul primar pe o comuna întreagă?
D-na secretar – le spune domnilor consilieri că vor primi o copie după Regulamentul de funcţionare a consiliului local pentru a-l studia şi a-l actualiza, pentru că acesta este aprobat în anul 2005 şi poate că de atunci mai sunt modificări. Încheie prin a-i ura domnului primar multă răbdare, mult succes, multă sănătate, putere de muncă şi înţelegere.
De asemnea, domnul primar mulţumeşte persoanelor prezente la şedinţă pentru participare şi pentru vorbele frumoase de încurajare exprimate de aceştia.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte de şedinţă Hanganu Emilian propune suspendarea lucrărilor sedinţei extraordinare, propunere care a fost aprobată în unanimitate.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,   CONSILIER,                              
 Emilian HANGANU        Lidia BRÎNZEI       Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free