Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

13 aprilie 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 
PROCES-VERBAL,
 
 
Incheiat astazi, 13 aprilie 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 122 din 09.04.2009, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia si dl. director al Scolii cu clasele I – VIII Pastraveni Mahu Vergil.
La sedinta mai participa dl. primar Onisei Ioan si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, anexa la procesul verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (23.02.2009) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice de interes local.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila pentru perioada 2007 – 2013 a comunei Pastraveni.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2009.
4. Proiect de hotarare – privind utilizarea fondului de rulment pe obiective de investitii.
5. Intrebari – interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare – privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor publice de interes local.
Dl. Onisei Pavel-Catalin – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica - arata ca, comisia initial a dat aviz favorabil proiectului de hotarare dar doreste sa mai faca cateva amendamente, deoarece are unele nelamuriri.  In referat se motiveaza ca nu exista candidati care sa se incadreze in cerintele postului, cand s-au infiintat posturile s-a motivat ca trebuie, acum cum se motiveaza ca nu mai trebuie? Considera ca nu este un motiv pertinent desfiintarea postului de consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului.
Conform Legii nr. 215/2001 primarul poate sa angajeze un consilier care nu prea stie ce trebuie sa faca, probabil sa-l reprezinte in instanta, nu stie daca trebuie sa aiba studii juridice sau nu. Dar daca trebuie nu are nimic impotriva.
Pe ultima suta de metri, in anul 2004 a infiintat un post de auditor, care nu a fost ocupat nici pana acum. Cine se ocupa de acest audit la Primaria Pastraveni? Cine face controlul financiar preventiv?
La salarizare, reiese solicitarea trecerii intr-o treapta superioara la soferii PSI, dar sunt bani prinsi in buget? Sunt indeplinite conditiile legale?
Postul de sef serviciu SVSU s-a ocupat pe ultima suta de metri inainte de alegeri in 2008, de ce nu s-a scos la concurs acest post? Si bineinteles si posturile de la Politia comunitara, postul de sef birou s-a ocupat, dar celelalte?
D-na secretar Brinzei Lidia – postul de referent de la Politia comunitara nu putea fi scos la concurs intrucat nu este post unic (mai avem doi referenti angajati) si nu am primit aviz de la ANFP, am primit doar pentru postul de consilier juridic, postul de sef birou Politie comunitara si auditor.
Dl. Borda Leon – este dependent postul de consilier juridic de postul de consilier al primarului?
D-na Brinzei Lidia – consilierul primarului va prelua toate atributiile pe care le-a avut inainte consilierul juridic. Celorlalte posturi, de paznici, li se vor stabili in fisele posturilor obiective distincte, diferite pentru a putea fi scoase la concurs.
Dl. primar Onisei Ioan - spune ca va stabili ca obiective de paza astfel: un paznic pe satul Radeni pentru scoli, biserica, dispensar si alte institutii publice, iar al doilea paznic pe satul Pastraveni la fel, astfel ca posturile sa poata fi scoase la concurs.
Dl. Borda – cand s-au aprobat posturile, in fisa postului s-au stabilit atributiile? Ce fac acesti politisti comunitari? In organigrama mai este si postul de auditor, daca nu se ocupa, de ce nu il scoatem?
D-na Brinzei Lidia – legea prevede obligatoriu angajarea unui auditor, a fost odata scos la concurs nu s-a prezentat nimeni, iar in acest an am inaintat documentatia la ANFP, dar nu organizam noi concursul ci ANFP.
Dl. Borda Leon – spune ca ar trebui sa revenim cu o adresa sa vedem ce mai spun.
Dl. primar Onisei Ioan - nu vine nimeni la un salariu de 700 lei sa faca si naveta, se refera la postul de consilier juridic si auditor.
Dl. Borda – la posturile din organigrama trebuie sa li se prinda si buget, ce se intampla cu acesti bani?
Dl. primar – nu sunt bani prinsi pentru posturile neocupate, si, haideti sa nu mai discutam pe aceasta tema, oamenii au de lucru, trebuie sa mearga la semanat.
Dl. Perta Ioan – ne intalnim dupa semanat, cand avem timp!
Dl. presedinta de sedinta Onisei Pavel – Catalin – supune la vot proiectul de hotarare, rezultand un numar de 9 voturi ”pentru ” si 4 abtineri (domnii: Perta Ioan, Nastasa Lazar, Pelin Haralambe si Borda Leon).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Pastraveni.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – a citit strategia si multe dintre puncte nu sunt in regula. De exemplu, la pagina 16 la actiuni ce trebuie intreprinse se mentioneaza ca este in sarcina consiliului local sa se ocupe de modernizarea drumurilor comunale, consiliul local are alta menire, sa aprobe sau nu, probabil in cadrul primariei sunt persoane care sa se ocupe de aceasta! Spuneti ca aveti aprobari, ca se face astfaltare, cum se face aceasta cand nu este canalizare. Nu este de acord sub nici o forma ca, consiliul local sa se ocupe de modernizare ci ”consiliul local administreaza drumurile comunale”, se poate completa.
D-ra Ripanu Eugenia nu face referire efectiv la consiliul local, ci doar asa ca in numele institutiei, se mai foloseste si astfel de termen, consiliul local nu primarie.
Dl. Borda continua. ar fi necesar sa se infiinteze o retea de gaz metan si nu asa cum este formulat in strategie (trebuie).
Dl. Ciocoiu Victor – oricum va trebui pe viitor sa se infiinteze o retea de gaz metan.
Dl. Borda - la pagina 23 la capitolul amenajarea spatiilor verzi se arata ca exista un teren de fotbal care trebuie amenajat.
Dl. Chirila Constantin – exista o hotarare de consiliu local pentru terenul de sport.
D-ra Ripanu Eugenia – exista teren de sport la ”Tinta” aprobat printr-o hotarare de consiliu local, s-a dat in schimb pentru terenul din spatele SMA – ului (fost teren de sport).
Dl. Borda Leon – arata ca in strategie se prevede ”stabilirea unui regulament a curtilor private pentru care se vor stabili penalitati pentru cei care nu respecta aceasta”, cum poti stabili reguli in curtea omului?
Dl. Chirila Constantin – este o viziune pentru viitor prevazuta in strategie.
Dl. Copcea Constantin – se prevede pentru viitor si pentru anul acesta.
Dl. Borda Leon – la Radeni este prevazut camin cultural cu sala de festivitati, la sanatate: vanzarea dispensarului si infiintarea de cabinete medicale in fiecare sat, dispensarul medical este racordat la apa curenta si canalizare prin instalatii improvizate.
Dl. Nasata Lazar – ce insemna cuvantul improvizat, nu este facuta instalatia cum trebuie?
Dl. Borda Leon - trebuie identificati parteneri ………., externalizarea serviciilor medicale si creearea unor conditii pentru aceasta, asistenti comunitari in fiecare sat.
Dl. Perta Ioan – ii pare rau ca nu a trecut prin aceasta strategie, ne-au grabit sa o punem spre aprobare candva, cand era presedinte al comisiei juridice in consilul local anterior, a propus sa fie studiata pe fiecare comisie si daca este aceeasi de atunci nu este reala, dansul a explicat si trebuia modificata.
Doamna secretar – modificarile subliniate de dumneavoastra au fost efectuate de catre dl. Vartic Mirel.
Dl. Perta Ioan – isi mentine propunerea si nu poate trece peste ea, trebuie analizata in fiecare comisie si actualizata, iar apoi supusa din nou in consiliul local.
Dl. primar Onisei Ioan – este aceeasi de acum cativa ani, dar dumneavoastra puteti sa aduceti modificari, se consemneaza si dupa ce stabiliti forma, se va da la redactat. Puteti face si acum modificarile, ce considerati ca nu este bine, puteti modifica cum doriti, puteti aduce argumente, se va mentiona in procesul – verbal, dupa care, se va aproba forma finalizata.
Noi am crezut ca unele lucruri sunt bune, iar daca nu sunt vom modifica. Nu putem intocmi proiecte si accesa fonduri daca nu este aprobata aceasta strategie.
Dl. Gherasim Dumitru – aceasta strategie probatil ca este necesara la proiecte, poate sunt si date eronate, sa-i aducem completarile de rigoare, sa nu ne facem de ras, iar daca sunteti de acord sa se studieze, sa se modifice si sa se aprobe un lucru bun. Haideti sa nu ne grabim.
Dl. primar – haideti sa o mai cititi, din 3 exemplare date la comisiile de specialitate din consiliul local anterior au rams doar 2 exemplare. Se mai poate studia si modifica, dar nu cu tot ceea ce spune dl. Borda.
Dl. presedinte de sedinta – supune la vot proiectul de hotarare, cine este pentru?
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca se supune la vot in forma aceasta sau dupa ce se va modifica?
Dl. Pascal Ioan – sa se lase posibilitatea de modificare.
Dl. presedinte de sedinta – cine este ”pentru” in forma initiala? Se obtin 8 voturi ”pentru”, 2 voturi ”contra” domnii Nastasa Lazar si Pelin Haralambe, 3 ”abtineri” domnii Perta Ioan, Borda Leon si Gherasim Dumitru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2009.
Dl. Onisei Pavel-Catalin – presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta Raportul.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a avizat favorabil.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – in prealabil la aceasta interventie face o introducere, respectiv apreciaza un gest frumos pe care si-l dorea de mult si chiar doreste sa existe o colaborare, sa discutam. Arata ca a fost chemat de domnul primar si a purtat o discutie pe tema bugetului, pe fundamentarea bugetului, totul se invarte in jurul sumelor primite, s-a analizat pe capitole si subcapitole impreuna si cu d-ra contabil care se vede ca este un profesionist, intrucat l-a fundamentat in limita fondurilor, repartizand la fiecare cat s-a putut din acest buget, stim ca de acest buget trage si scoala. Este un buget mai mic cu 30%, este o impartire in limita fondurilor, poate ca anumite compartimente trebuianu sa beneficieze de o suma mai mare de bani, unii sunt nemultumiti (dl. director Mahu este suparat), totul pleaca de la bani. Bugetul este impartit relativ bine, iar la o rectificare de buget in plus o sa se tina cont de cele incepute si nefinalizate (scoala), sa tina cont de proiecte pentru care sunt studii de fezabilitate, pentru ca intradevar asa este, si-ar dori sa lase deoparte totul, sa ne gandim si la interesul cetateanului, iar daca tinem cont ca, cu o suma mica se pot face lucruri importante pentru cetateni. In linii mari studiind materialele acasa, iar pe aceasta cale multumeste doamnei secretar pentru ca materialele supuse dezbaterii sunt inaintate domnilor consilieri odata cu convocarea, considera ca este bine intocmit bugetul in limita fondurilor primite.
Dl. Mahu Vergil – director la Scoala cu clasele I-VIII Pastraveni, invitat in sedinta prezinta bugetul repartizat scolii aratand ca deja pana in momentul de fata au bani cheltuiti, ramandu-le doar foarte putini din sumele alocate (exemplificand furnituri, materiale de curatenie, deplasari, servicii, energie electrica, telefon, reparatii curente, etc.). Ar fi necesar cladire si centrala termica la Scoala Pastraveni; baza sportiva s-a invechit, portile au ruginit numai nu cad jos; sala de sport nu este (profesorii nu s-au inscris pentru grad din lipsa bazei materiale sportive); tamplaria de la Scoala Radeni 1 (usi si geamuri), parchetul de pe jos a putrezit, scandura lipseste; si daca tot este vorba de paza, ne-ar trebui un sistem de securitate.
Dl. primar - arata ca este prins in buget cate un sitem pentru primarie si scoli.
Dl. director Mahu Vergil are certitudinea ca la o rectificare de buget o sa se tina cont de centrala termica (in valoare de aproximativ 500 – 600 milioane lei vechi pentru cladire si centrala), ar fi dorit sa se faca pe banii scolii dar i s-a spus ca nu se poate face pentru ca o sa fiu intrebat de unde avem banii? In proiect s-a aprobat scoala si gradinita la Lunca Moldovei dar s-a revenit si mergem pe un proiect de gradinita cu doua sali de clasa; la Radeni 2 este facuta instalatia electrica, sapa este turnata cu evacuare cu tot, este turnata fosa pe jumatate dar nu s-a mai continuat ( pentru ce este facut e platit), i-am chemat sa mai faca in continuare dar s-ar putea sa nu fie bani. La Scoala Radeni 1 este cladirea pentru centrala termica, centrala termica, instalatia electrica dar mai sunt necesare unele amenajari (la grupul sanitar pentru elevi, canalizarea de la chiuveta, etc.).
S-a acoperit scoala cu tabla in proportie de 90%, cand vor mai fi bani vom face si la gradinita, s-a construit gradul de la toate cele 3 scoli.
Alte discutii:
Dl. Borda Leon – subscrie, este de acord cu cele relatate de dl. Mahu, considera ca sunt indreptatite si imperative, intrucat acolo sunt bazele viitorului comunei, la oameni rezultatele vor fi pe masura daca sunt facute cu temei. Sunt de acord cu dl. Gherasim Dumitru pentru diplomatie, dar considera in primul rand ca bugetul nu s-a fundamentat corect. La capitolul personal nu s-a fundamentat conform organigramei, se vede ca aveti grija si de dumneavoastra, s-au pus salarii de merit, fond de premii, indemnizatii de conducere, prime de vacanta. Nu este de acord cu alocarea de fonduri referitor la dispensarul cu locuinta de serviciu de la Radeni, conform studiului de fezabilitate a fost o suma de 3 miliarde si ceva lei vechi si acum vede ca s-a ajuns la aproape 6 miliarde lei vechi.
D-ra Ripanu Eugenia – arata ca exista o hotarare a consiliului local de actualizare la valoarea de 548 mii lei.
Dl. Borda Leon – va rog sa veniti cu un raport si sa justificati cheltuielile.
Dl. primar -   arata ca , nu-i va da niciodata raportul dumnealui, a dat la parchet, politie, iar daca este cineva interesat, va merge la contabilitate si i se va explica.
Dl. Borda Leon - atunci ati spus ca la cheltuieli de consolidare s-a prevazut un miliard de lei vechi pentru drumul comunal DC 19 Pastraveni - Radeni si de ce acum sunt doar 350 milioane lei vechi.
D-ra Ripanu Eugenia   spune ca la sfarsit de an se schimba regulile de peste an.
Dl. Borda – asa credeti dumneavoastra, o sa vedem ce va fi si cu fondul de rulment pe care il duceti si faceti ce vreti cu el.
D-ra Ripanu Eugenia – merge cu bugetul la finante unde este verificata legalitatea intocmirii acestuia.
Dl. Borda - nu este de acord nici cu miliardul de la Dispensarul medical Radeni unde deja cade tencuiala, nu este lucru de calitate si o sa vedem noi cum s-au facut lucrarile. Apar tot felul de chletuieli pe studii de fezabilitate pentru proiecte si sa vedem daca se pot duce la final sau nu, atunci la ce sa le mai aprobam.
Dl. primar Onisei Ioan – bugetul este cam subtirel si va inteleg domnule director supararea. Va avea in vedere la o rectificare de buget alocarea de fonduri pentru solicitarile dumnealui.
A fost foarte bucuros cand a primit vestea cu construirea gradinitei cu doua sali de clasa de la Lunca Moldovei pentru anul acesta. Referitor la salarii, s-a gandit ca salariatii primariei sa-si primeasca sporurile asa cum prevede legea intrucat o mana de functionari stau in fata oamenilor chiar si peste program, rezolvadu-le problemele cu promtitudine, nu ca cei de la camin spital care stau degeaba si primesc sporuri.
In ceea ce priveste cheltuirea banilor, va da socoteala pentru fiecare ban public cheltuit la comuna Pastraveni in fata legii.
Ii pare rau de buget, este mic, dar a facut tot posibilul sa dea tichete cadou atat la primarie cat si la scoala, a prevazut sume pentru intocmirea de studii de fezabilitate privind extinderea alimentarii cu apa si canalizare, proiect cu care va veni in urmatoarea sedinta pentru trecerea suprafetei de 2000 mp, teren aflat la dispozitia comisiei comunale de fond funciar, in domeniul public al comunei pentru statie de epurare.
Dl. Perta Ioan se bucura ca incepe o colaborare intre cele doua partide si spera sa fie de bun augur. In toamna a cerut sa se aloce bani macar pentru cladirea centralei termice la Scoala Pastraveni, iar anul acesta se alocau bani pentru centrala. Nu se mai faceau doua sobe la Scoala Pastraveni si se cheltuiau 100 de milioane lei vechi, cu acei bani se construia cladirea pentru centrala termica. A fost la scolile din Tibucani si Urecheni unde functioneaza centrale termice, este caldura constanta si curatenie. Nu poate aproba acest buget pentru ca de 2 ani s-a facut proiectul pentru centrala si nu s-a rezolvat, iar acum se vine cu tot felul de studii de fezabilitate pentru canalizare, etc.! Incepem multe si nu se finalizeaza nimic.
Sigur rectificarea va fi negativa si nu in plus si parca vede ca in toamna iar vom face foc la sobe si se vor afuma peretii. Eu nu pot sa fiu de acord cu proiectul de buget intrucat din toamna am sustinut constructia centralei termice.
Dl. Pelin Haralambe – cand se da un functiune Dispensarul medical de la Radeni.
Nemaifiind alte discutii, domnul presedinte de sedinta, supune la vot proiectul bugetului local pe anul 2009 care se aproba cu un numar de 9 voturi ”pentru”, 2 ”abtineri” domnii Perta Ioan si Borda Leon si 2 voturi ”contra” domnii Nastasa Lazar si Pelin Haralambe.
In continuare dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin da cuvantul domnului primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare - privind utilizarea fondului de rulment pe obiective de investitii.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a avizat favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – precizeaza ca la toate studiile de fezabilitate si proiectele care se fac sa veniti in fata consiliului local sa vedem daca exista finalitate, sa stim cine este autorul acestuia.
Dl. Perta Ioan – la Dispensarul medical Radeni trebuia sa ni se spuna si noua in ce stadiu este acum, s-au bagat bani si se baga, deja se vede din drum ca se cojeste si nici nu s-a dat in functiune, nu ni se pare util, este mai mult artistic, poate ca pana la urma vor sta ciorile acolo, dar sa ni se spuna si noua cate ceva, ce instalatii mai sunt de facut sau nu, noi nu stim, sau nu trebuie sa stim dar probabil ca pana se finalizeaza tot mai pompam bani.
Daca se facea o cladire mai mica si utila, nu era nevoie de o asemnea investitie.
Dl. Pelin Haralambe – sa cerem cheile si sa vizitam si noi.
Dl. Copcea Constantin – referitor la Dispensarul medical Radeni s-a gresit de la inceput, ba nu era plafon, un perete, etc. Instalatia electrica si instalatia de apa in interior este facuta si mai trebuie facuta racordarea si centrala termica.
D-ra Ripanu Eugenia – consilier in aparatul de specialitate al primarului precizeaza: probabil ca dumneavoastra considerati ca de fiecare data se prinde o noua valoare, dar pana se finalizeaza va aparea din nou inscrisa in buget, valoarea nu se schimba, s-au alocat 548 mii lei, s-au cheltuit 450 mii lei si ar mai trebui 98 mii lei intrucat mai sunt lucrari de facut.
Dl. Borda Leon – a nu se intelege ca este impotriva, dansul chiar vrea sa se finalizeze, fata de 3,5 miliarde lei vechi s-a ajus la aproximativ 5,5 miliarde lei vechi, proiectul a fost prost intocmit, proiectantul nu a prevazut anumite utilitati (de exemplu instalatii, hidrofor etc.), plafon, un perete, proiectantul nu este in regula cu el. De la inceput a spus ca este o ambitie a domnului primar. Pentru ce sa mai cheltuim inca un miliard?
Dl. Perta Ioan – de cand am vazut acest proiect si pana acum, se aproba abuziv, se merge pe aceeasi idee, o ambitie a domnului primar care a costat 5 – 6 miliarde de lei vechi pe un proiect care n-a fost bine intocmit. Se bucura ca deja se cojeste. Indiferent cum il considera unii, dansul a avut dreptate, facem noi investitii, hai ca pierdem banii. Stiti ca ”multul nu ajunge si putinul depaseste”, daca 1 leu este chibzuit bine da rezultate. A spus-o si cu drumul de la Radeni, se va face, se va strica, nu-i nimic, are o singura mana la vot, bine ca dupa un an si ceva se mai aude si de la altii, mai bine se faceau 2 km buni, se inalta astfaltul decat multi si rai.
Dl. primar - imi pare bine ca domnul profesor a facut parte din comisia de licitatie si comisia de oferte, va merge in continuare, nu s-a oprit si nu se va opri aici, va veni si la sfarsitul anului cu hotarare in consiliul local pentru dotarea cu aparatura a acestui dispensar medical Radeni. Receptia finala se va face la 31.12.2009 si daca va fi necesar, va veni si cu alte rectificari. Doreste ca acest dispensar sa fie si autorizat, pentru ca cine va veni sa faca chiar si consultatii sa beneficieze de utilitati pentru functionare. Lucrarile nu se fac asa ci cu caiet de sarcini, cu respectarea O.U.G. 34/2006. Aceasta investitie este frumoasa cu apartament de serviciu, nu se poate fara energie electrica si apa curenta, apa care va fi trasa din fantana.
Suma alocata pentru constructia caminului cultural (cofinantare) daca nu se va folosi va fi redistribuita la scoli, in functie de prioritati, am pus bani si pentru garaj pentru masini (trebuie studii de fezabilitate), PUG-ul odata la 10 ani trebuie actualizat, nu putem elibera autorizatii de constructii fara extinderea intravilanului. Am prevazut bani pentru studiu de fezabilitate pentru extinderea retelei pentru alimentare cu apa, canalizare, reabilitare drumuri, se va face selectie de oferta, comisie de licitatie, in care vor fi inclusi ca membri si din randul domnilor consilieri ca sa nu fie discutii, interesul nu este sa se faca rau ci cat mai ieftin, ci cat mai bine.
Dl. Gherasim Dumitru – intradevar cheltuielile sunt diversificate, o gama destul de larga de cheltuieli ”marul discordiei” este Dispensarul medical Radeni, lipsa de comunicare duce la esec, am dori si noi o informare ( un raport din partea domnisoarei Ripanu Eugenia) in care sa se precizeze cat a fost valoarea intitala, cum s-a actualizat (pe ce baza) si cat s-a cheltuit. Pare dubios asa cum reiese din scriptic, daca este posibil si normal, sa fie transparent, sa vedem cum s-au cheltuit acesti bani. In principiu este echilibrat bugetul dar ”marul discordiei” ramane Dispensarul medical Radeni. In principiu este de acord cu informarea supra cheltuielilor.
Nemaifiind discutii pe margine proiectului de buget, se supune la vot si se aproba cu un numar de 10 voturi ”pentru ”, ”impotriva” dl. Borda Leon si Nastasa Lazar si o ”abtinere” dl. Pelin Haralambe.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Intrebari – interpelari.
Dl. Borda Leon – spune ca n-a avut timp sa vada procesul-verbal de la sedinta anterioara si sa consemnam ca la acest punct al ordinii de zi domnul primar paraseste sala de sedinta, nu dicteaza consiliului local ce are de facut, eventual poate sa vina cu o informare in fata consiliului local la felul cum isi desfasoara activitatea in primarie, cum se cheltuie banul public. De unde pana unde se duce ”muntele la Mahomed”.
Nu se respecta punerea in aplicare a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, nu se procedeaza la vanzarea acelor spatii medicale, insista sa se ia aceasta de buna si nu ca o amenintare. Eu nu stiu daca aceasta investitie, Dispensarul medical Radeni, asa cum spunea si domnul Perta Ioan era necesara satului Radeni. Daca se vindea domnului doctor Punctul sanitar Radeni ar fi facut acel dispensar functionabil si autorizat iar acesti bani puteau fi cheltuiti in alt scop pentru acest sat, se puteau face si alte obiective. Cand va fi finalizat si dat in folosinta acest Dispensar medical? Oamenii intreaba cand va fi functionabil? Dansul fiind consilier local trebuie sa fie informat pentru a le spune cetatenilor care l-au ales.
Este chiar recomandat sa se faca unele adunari cetatenesti si consultati cetatenii. Credeti ca este normal sa se aduca alti doctori, sa se stranga semnaturi atat timp cat sunt doi medici in comuna. Nu s-a dat raspuns la intrebarea referitoare la cei care au oferit consultatii oftalmologice. Imi pare rau ca nu exista o colaborare corecta si decenta intre consilierii dintre cele doua partide. Dansul vrea sa facem lucruri bune cu bani putini si transparenta conform legislatiei in vigoare privind transparenta si contenciosul administrativ (Legea 554/2004). Conform Legii 215/2001 domnul primar trebuie sa prezinte din ”cand in cand” rapoarte in fata consiliului local.
Ii pare rau ca nu poate colabora cu domnul primar. Reaminteste ca trebuie infiintat separat un birou de relatii cu publicul. Multumeste pentru raspunsul primit din partea domanei secretar, dar nu este multumit ca nu i s-a raspuns la celelalte intrebari din partea domnului primar.
Domnul Perta Ioan – astazi inainte de sedinta a primit materialul de documentare pe care trebuie sa-l studieze sarbatorile de pasti, eu am solicitat din luna august a anului trecut un raport care trebuia prezentat in consiliul local si am primit in aprilie, eu am sa multumesc partial si pentru celelalte solicitari.
Dl. primar a adus vorba despre deseuri, ar fi bine sa se faca niste adunari cetatenesti la care sa fim invitati si noi, consilierii locali, sa discutam chiar daca la unii le face placere sau nu, sa fim alaturi. Proiectul cu deseurile, chiar si alte probleme sa fie si consilierii locali pusi in tema, sa nu se mai vina pe ultima suta de metri cu proiecte, sa se aprobe in graba. Chiar nu suntem in stare sa stam la o cafea de vorba, asa cum a discutat cu un alt domn consilier local (nu se poate impune, totul se poate discuta si rezolva cu calm).
Dl. Pelin Haralambe – Tibucanii pasc oile pe pasunea noastra, a fost impreuna cu domnul viceprimar si politia pe Haitau, dar inca se mai paste pasunea, trebuie luate masuri. S-a facut receptia la gardul de la Scoala Radeni 2, sa veniti sa vedeti cum se macina temelia, in podul scolii sa vedeti ca bagdadia va cadea intr-o zi in capul copiilor, este dezastru.
Dl. Borda Leon - cei de la Garda de mediu sunt de la PSD si a fost cu dl. viceprimar pe la anumite magazine, au dat amenzi la privatizati ca sa-i sperie, iar domnii de la Garda de mediu sa respecte legea.
Dl. Chirila Constantin a fost in control cu cei de la Garda de mediu, care au fost prin mai multe comune din judet, au venit si mi-au spus ca nu le stabilesc eu traseul, ei au venit cu traseul stabilit. Au dat ceva amenzi la Vasiliu de la Lunca Moldovei, la Gorea Nicolai din Pastraveni, la Teaca Vasile la Radeni.
Dl. Borda Leon – revine la problema deseurilor, sa se analizeze, sa vedem cum sa stabilim cu taxele pentru ca, pana la finalizarea proiectului de mediu la nivel de judet, sa se faca ceva la nivel de comuna.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
  
PRESEDINTE DE SEDINTA,  SECRETAR,           CONSILIER,
avel-Catalin ONISEI                Lidia BRINZEI         Elena GHERASIM                 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free