Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

06 februarie 2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   
 

PROCES - VERBAL,
 

Încheiat astăzi, 06 februarie 2019.
În şedinţa de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 63 din 04.02.2019, la care participă un număr de 12 consilieri, domnul Onisei Ioan lipseste motivat.
La şedinţa de indata a consiliului local participa doamna Zaharia Elena – consilier superior si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna Zaharia Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (31.01.2019) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Hanganu Emilian, presedinte de sedinta, preia conducerea lucrărilor şedinţei de indata si da citire proiectului ordinii de zi:
-         Proiect de hotarare – privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului local.
Se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.
Se trece la proiectul ordinii de zi.
Proiect de hotarare – privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului local.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Borda Leon – „ Domnul primar sa ne ofere detalii.”
Domnul primar – „ Initial, am zis sa amanam achizitionarea autoturismului Dacia Duster, dar autoturismul Logan pe care il avem acum necesita cheltuieli foarte mari cu reparatiile, schimb de piese la reprezentanta. Avand posibilitatea accesarii programului RABLA, cu sprijinul Consiliului Judetean si cu o suma din bugetul local putem sa achizitionam un autoturism nou. Anul trecut a fost inclusa achizitionarea in BVC dar avand in vedere accesarea programului RABLA, nu s-a putut finaliza achizitia. Suma alocata a fost trecuta in excedent si din acest motiv, solicit Consiliului local, utilizarea din excedent a sumei de 80000 lei pentru plata autoturismului. Dacia Logan o vom folosi in continuare pentru comuna.”
Domnul Movila Mihai – „ Trebuie reparata si folosita in continuare pentru politia locala. Bine ca dispunem de bani.”
Domnul Pascal Ioan – „ Ce culoare va fi noua masina?”
Domnul primar – „ Culoarea va fi maro – caramiziu.”
Nemaifiind discutii, se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate „pentru”.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei consiliului local, convocata de indata, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR,          CONSILIER JURIDIC,      
milian HANGANU                       Lidia BRÎNZEI        Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free