Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 octombrie 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 31 octombrie 2016.
În şedinţa ordinară lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 356 din 26.10.2016, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară lunara a consiliului local participă domnul primar Anton – Nicolai Gorea, doamna secretar Lidia Brinzei, doamna Elena Borda – consilier personal al primarului, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (13.09.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Luca Manole, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare lunare si da citire proiectului ordinii de zi, nu inainte de a aduce multumiri si felicitari domnului primar pentru realizarile de pana acum in satul Radeni. Felicitari pentru reparatiile de la scoala, pentru cele de la biserica si, totodata, pentru cele legate de Ziua comunei.
Domnul Luca Manole – „ Am fost convocati la aceasta sedinta pentru a lua hotarare cu privire la 4 proiecte de hotarare, respectiv la proiectul ordinii de zi, dupa cum urmeaza:

 

1.  Proiect de hotarare privind executia bugetului local pe trim. III – 2016;
2.  Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
3.  Proiect de hotarare – privind modificarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2015;
4.  Proiect de hotarare –privind aprobarea vanzarii directe a unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Pastraveni;
5.  Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă  întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptata. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III – 2016;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – „ Am si eu o intrebare: unde se va face parcul?”
Domnul primar – „ Parcul va fi in spate la PECO, la C.E.C., in alta parte nu stiu unde ar putea fi.”
Domnul Onisei Ioan – „ Puteti sa il faceti la Radeni, in spatele dispensarului.”
Domnul primar – „ Am facut la Radeni ( scoala, biserica), mai facem si la Pastraveni ceva.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „ pentru” si 1 vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3.     Proiect de hotarare – privind modificarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2015;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4.     Proiect de hotarare –privind aprobarea vanzarii directe a unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Pastraveni;
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu precizarea ca domnul Nastasa Lazar nu are dreptul sa participe la votul  acestui proiect de hotarare.
Discutii:
Domnul Pascal Ioan – „ Care este pretul final pentru care se vinde?”
Domnul primar – „ Pretul este de 1 miliard 200 milioane lei.”
D-ra Rîpanu Eugenia – „ Aveti posibilitatea sa majorati pretul.”
Domnul Borda Leon - „ In opinia mea, e un pret prea mare comparativ cu alte apartamente care au fost construite ulterior si au fost vandute la un pret mai mic. Apartamente ale comunei Pastraveni au fost vandute la preturi de 2500 lei, 3600 lei.”
Domnul Pascal Ioan – „ Putem sa schimbam pretul.”
D-ra Rîpanu Eugenia - „ Pretul corect este cel stabilit de evaluator.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „ pentru” si 2 voturi „abtinere” (domnul Onisei Ioan, domnul Roibu Vasile), domnul Nastasa Lazar – nu voteaza.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Intrebari – interpelari.
a) Domnul Luca Manole, presedinte de sedinta, prezinta un referat al domnului consilier Movila Mihai, prin care face cunoscut ca doamna Rîpanu Elena, mostenitoarea defunctului Rîpanu Neculai, doreste cedarea unei suprafete de teren de 1050 mp, situata la iesirea din satul Pastraveni catre satul Lunca Moldovei, langa pod, in vederea amenajarii unui loc de agrement.
Domnul Movila Mihai – „ Taiem rachitele si putem amenaja un parc pe pamantul doamnei Rîpanu Elena. Nu ar fi rau sa avem un loc de agrement.”
Domnul Borda Leon – „ Noi putem da un aviz favorabil de principiu.”
Domnul Movila Mihai – „ Doamna Rîpanu Elena are dat teren la schimb si vrea sa doneze aceasta suprafata pe care are titlu de proprietate.”
Domnul Luca Manole – „ Nu putem face demersuri decat dupa ce doamna Rîpanu Elena doneaza aceasta suprafata.”
Domnul primar – „ Ramane sa discutam si cu doamna Rîpanu Elena.”
D-ra Rîpanu Eugenia – „ Daca doamna Rîpanu Elena doneaza terenul  cu destinatia de parc, zona de agrement, teren de sport, noi trebuie sa ii respectam destinatia din documentul de donatie. Sa vedem ce se poate amenaja pe suprafata respectiva in baza certificatului de urbanism.”
Domnul Luca Manole  – „ Nu trebuie construit un stadion.”
Domnul primar – „ Sa o luam treptat. Trebuie sa discutam cu doamna Rîpanu Elena.”
Domnul Borda Leon – „ Supuneti la vot daca suntem sau nu de acord ca noi, Comuna  Pastraveni, sa primim acest teren in proprietate.”
Domnul primar – „ D-ra Rîpanu Eugenia este contabil si tine la banul nostru.”
Domnul Movila Mihai – „ Cand pot veni la domnul primar cu doamna Rîpanu Elena? Dansa este pensionara.”
Doamna secretar – „ Dansa a dezbatut mostenirea? Daca da, ii spuneti sa ia toate actele si veniti la domnul primar pentru mai multe discutii.”
Domnul Luca Manole – „ Aviz de principiu favorabil – unanimitate “pentru”.
b) Domnul Luca Manole, presedinte de sedinta, prezinta o cerere a domnului Gherasim Constantin, care in calitate de presedinte al Asociatiei „Floricom” solicita exonerarea de la plata impozitului pe teren a constructiei  data in folosinta gratuita pe o perioada de 20 de ani, intrucat Codul de procedura fiscala prevede ca pentru asociatiile comunitare care desfasoara activitati in folosul comunitatii nu se percepe impozit pe teren si cladiri. Cererea a fost amanata pentru sedinta din data de 31.10.2016, intrucat la sedinta anterioara (13.09.2016) d-ra Rîpanu Eugenia nu a fost prezenta.
D-ra Rîpanu Eugenia – „ Este o procedura aprobata. Aceste asociatii sunt scutite de plata impozitului daca nu au scop patrimonial. Ei desfasoara activitati de comert cu profit, nu fac nimic gratis. ”
Domnul Luca Manole – „ Asadar, conform Anexei nr. 4 la HCL nr. 57 din 29.10.2015 – Procedura de acordare a facilitatilor fiscale prevazute de Codul fiscal, trebuie sa plateasca impozitul pe cladire si terenul aferent intrucat nu desfasoara o activitate fara scop lucrativ.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Am mai spus… Ce facem cu pasunea din hotarul cu comuna Tibucani? Platesc 6 ha de pasune degeaba. Va rog sa consemnati si sa fie chemati cei din asociatiile de la Tibucani. Vin si ara din pasune, intra fara nicio oprire si micsoreaza suprafata de pasune pe care o am concesionata.”
Domnul Movila Mihai – „ Toti cei care au asociatii, tractoare, au fost informati in sedinta ca pasunea este inchiriata. Trebuie stabilite limitele si specificat unde este hotarul.”
Domnul Pasca Ioan – „ Referitor la gunoi…Am platit taxa de salubrizare si pe societate si pe persoana fizica si imi stau gunoaiele in containere. Le imprastie cainii.”
Domnul primar – „ Sunt somatii inaintate tuturor cetatenilor comunei care nu au platit.”
Domnul Pascal Ioan – „ Nu stiu daca este vreo solutie legala, dar trebuie sa facem ceva.”
D-ra Rîpanu Eugenia – „ Nivelul taxei acopera nivelul contractului. Daca ar veni masina de la salubrizare in fiecare saptamana, ar trebui sa majoram taxa.”
Domnul primar – „ Avem datorii de 26000 lei la firma de salubritate.”
Domnul Roibu Vasile – „ Trebuie sa ne gospodarim la nivel intern.”
Domnul Pascal Ioan – „ Platesc in fiecare an cate 300 de milioane lei (30.000 lei) la Mediu pentru pungile achizitionate in care imi pun produsele de la societate.”
Domnul Mihai Movila – „ Cetatenii nu sunt constienti.”
Domnul primar – „ Drumurile sunt un dezastru. Nu am voie sa intru pe drumurile balastate sa pun pietris peste pietrisul pus de firma care a efectuat canalizarea.”
Domnul Roibu Vasile – „ Ploile din ultima vreme au fortat lasarea terenului.”
Domnul Pascal Ioan – „ Drumul spre satul Lunca Moldovei trebuie nivelat. Au sapat si au traversat drumul pentru canalizare si s-au format gropi.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,           CONSILIER JURIDIC,

Manole LUCA                  Lidia BRÎNZEI     Maria–Roxana DURUBALĂ      
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free