Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 ianuarie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI


PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 28 ianuarie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 21 din 21.01.2011, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (07.01.2011) a fost supus la vot si aprobat cu un numar de 11 voturi “pentru” si doua abtineri (domnii consilieri Borda Leon si Pelin Haralambe).
Domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Raport - privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe semestrul II 2010.
2. Proiect de hotarare – privind infiintarea Serviciului Public de Politie Locala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea participarii comunei Pastraveni, judetul Neamt la Asociatia „ O RAZA DE SPERANTA”, cu sediul in comuna Tibucani, judetul Neamt.
4. Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Pastraveni.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local conform Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat.
6. Proiect de hotarare – privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.33 din 30.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011.
7. Proiect de hotarare – privind aprobarea nivelului taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa.
8. Intrebari – interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. Borda Leon – propune sa fie excluse de pe ordinea de zi proiectele de la pct. 5, 6 si 7 de pe ordinea de zi, pentru ca aceste proiecte nu erau de competenta comisiei juridice, proiecte pe care le-a luat in discutie, dar trebuiau analizate si in comisia buget-finante fiind vorba de bani.
Daca nu este ceva urgent, sa fie supuse dezbaterii intr-o sedinta viitoare a consiliului local. Dumneavoastra, doamna secretar considerati ca fiind vorba de bani, nu trebuiau analizate de comisia buget-finante? ati semnat pentru legalitate!
D-na secretar arata ca proiectele de pe ordinea de zi pot fi excluse cu acordul initiatorului sau daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de art.44 din lege. A mai aratat ca, fiind mai multe proiecte de hotarare pentru comisia juridica s-au dat toate proiectele, dl. primar a spus ca nu se va putea tine decat o sedinta de comisie de specialitate pe luna, motivat de faptul ca nu sunt bani suficienti in buget pe anul 2011 la capitolul - cheltuieli de personal.
Dl. Borda Leon – la alte consilii locale proiectele de hotarare se dau la toate comisiile.
Dl. Perta Ioan – daca am fi dat o hotarare prin care sa fim de acord ca atunci cand nu sunt bani, sa putem tine sedinta de comisie si fara sa fim platiti. Astfel, in acest caz este o incalcare a Statutului alesilor locali, nu este domnul primar in masura sa ia astfel de hotarari, nu este seful consiliului local.
Dl. Borda Leon – aceste proiecte de hotarare pot fi atacate in contencios, din punct de vedere juridic nu este legal.
D-na secretar Brinzei Lidia – dumneavoastra puteti hotari, intr-adevar este un aviz al comisiei pentru administratie publica locala, juridica, dar nu este avizul comisiei de specialitate de baza, respectiv al comisiei buget-finante.
Dl. Borda Leon – daca analizam Legea nr. 215/2001 se spune ca poate sa participe la o sedinta de comisie si alti membri de la alte comisii, dar ca sa se dea proiecte de hotarare ale unei comisii la alte comisii, nu este legal si nici corect.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi in forma initiala, nu voteaza nimeni.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi in forma modificata, cu excluderea celor 3 proiecte de hotarare.
D-na secretar precizeaza ca nu trebuie scos proiectul de hotarare privind planul de actiuni la Legea 416 intrucat nu se stabilesc taxe si impozite, nu este vorba de bani efectiv, poate fi luat de baza avizul comisiei de specialitate pentru administratie publica locala. Aceasta hotarare va fi inaintata imediat la AJPS Neamt in baza careia vor fi platiti beneficiarii de ajutor social.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, in forma modificata, respectiv 6 puncte pe ordinea de zi (fiind excluse proiectele de hotarare de la pct. 6 si 7), si este aprobat cu un numar de 12 voturi „pentru” si o abtinere, dl. Pelin Haralambe.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin da cuvantul doamnei secretar Brinzei Lidia pentru a prezenta raportul.
Discutii:
Dl. consilier Borda Leon – la activitatea de stare civila este o situatie destul de saraca, sunt putine nasteri.
Dl. Nastasa Lazar – arata actele de nastere intocmite, actele se inregistreaza la locul nasterii, respectiv la Tg. Neamt.
Dl. Borda Leon – este total nemultumit de raspunsul primit la cererile formulate, raspunsurile sunt superficiale si cu tenta. A venit un cetatean la dansul care era nemultumit ca nu i s-a eliberat Anexa 24 si a pierdut procesul din aceasta cauza la instanta de fond. Pe viitor sa li se elibereze aceste anexe, sa nu dati raspunsuri superficiale, aveti consilier personal si va rog sa aveti grija pe viitor. Toate cererile din partea cetatenilor asteapta un raspuns pertinent din partea autoritatii publice locale.
Dl. Gherasim Dumitru – a urmarit materialul, comparabil cu cel din anii anteriori, activitatea este in scadere, mai la ralanti.
D-na secretar – raportul este semestrial, nu anual, din acest motiv poate vi se pare ca activitatea este mai putina.
Dl. Gherasim Dumitru – trebuie sa va atribuiti responsabilitati referiror la legalitate, ati semnat doamna secretar niste hotarari si nu erau deloc legale, ar vrea sa nu creada ca ati semnat anumite hotarari presata de alte persoane sau de faptul ca aveti in subordine persoane slab pregatite, o cunoaste destul de bine (a facut o divagatie) crede si sustine ca se mai poate imbunatati activitatea. Crede ca toate aceste solicitari sunt in concordanta cu legea.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind infiintarea Serviciului Public de Politie Locala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon - presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinei si linistii publice si a drepturilor cetatenilor, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – avand in vedere ca acest proiect de hotarare a fost dezbatut in comisia juridica si am vazut prevederile legii, nu avem a face alte comentarii, pentru ca legea prevede in mod expres infiintarea acesteia, intrucat pe viitor politia comunei se va desfiinta si va fi altfel reorganizata. Dat fiind faptul ca dl. Magan este aici sa ne spuna dumnealui care-i sunt doleantele.
Dl. Magan Mihai – ar dori sa se ocupe posturile vacante din cadrul serviciului public, scolarizare de scurta durata.
Dl. Borda Leon – este de datoria primariei sa specializeze.
Dl. Magan Mihai – sa se asigure patrularea cu cel putin 2 persoane pe timp de noapte. cu masina sau cu bicicleta.
Dl. Gherasim Dumitru – este o utopie sa faci politie locala cu un sef si un subordonat.
Dl. Magan Mihai – nu avem sef, sef este primarul.
Dl. Gherasim Dumitru – nu da voie sa angajam si sa facem paza si ordine, ceea ce spune este in sensul bun al cuvantului. Trebuie sa ne pazim noi de toate intamplarile nefericite, intrucat doua persoane nu pot pazi o comuna intreaga.
Dl. Magan Mihai – dumneavoastra sunteti in masura sa stabiliti.
Dl. Chirila Constantin – din ceea ce a discutat cu politistii din cadrul politiei comunei a inteles ca vor fi disponibilizati iar parte dintre acestia vor fi redistribuiti la politia locala.
Dl. Gherasim Dumitru – se vor distribui unde este necesar, dar nu-i va da afara.
Dl. Perta Ioan - chiar a fost in comisie cand s-a tinut concursul de ocuparea posturilor de politisti comunitari si daca ar fi sa analizeze sigur s-ar constata ca exista unele neajunsuri; legea este total gresita cum sa fie politia locala in subordinea primarului, nu face referire la ceea ce este aici, ci la cadrul general al legii. Primarul are consilier personal, acum va avea si politie personala. Referitor la circulatie, nu se poate sa se acopere aceasta latura, probabil cand se va ajunge sa se restructureze politia se va stabili cadrul legal printr-o hotarare de guvern si probabil vor colabora toate acestea. Vedeti ca numarul infractiunilor tot cresc.
Dl. Borda Leon – a fost tratat cu superficialitate si aici in expunerea de motive; se vor infiinta unele structuri, din cati oameni? Patru structuri din 2 anagajati? Sa vedem in viitorul apropiat cum facem.
D-na secretar – asa cum este si in aparatul de specialitate al primarului, fiecare compartiment este format din cate o persoana.
Nemaifiind discutii se supune la proiectul de hotarare, care este aprobat cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” dl. Pelin Haralambe.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea participarii comunei Pastraveni, judetul Neamt la Asociatia „ O RAZA DE SPERANTA”, cu sediul in comuna Tibucani, judetul Neamt.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon - presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinei si linistii publice si a drepturilor cetatenilor, arata ca, comisia a dat aviz favorabil, dar regreta faptul ca initiatorul nu este de fata sa ne dea unele lamuriri.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – in speta cunoaste situatia, discutand cu dl. Fanica Nistor, nu a studiat legea, dar aceasta asociatie nonguvernamentala ca sa intre in legalitate trebuie sa cumpere fond cinegetic pentru ca, altfel platesc la Asociatia Vanatorilor si Pescarilor a Judetului zeci de milioane. In acest sens a solicitat consiliilor locale asocierea cu cele trei comune Pastraveni, Tibucani si Urecheni in vederea asigurarii necesarului de suprafata pentru vanatoare. Procedura este destul de greoaie, ca sa ia teren de la oameni trebuia ca acestia sa le dea copii dupa actele de identitate si titlul de proprietate, dar acestia sunt retinuti. Eu sunt de acord, dar sa se utilizeze terenul cu respectarea Legii 407/2006 care prevede anumite conditii de utilizare a terenului, in cazul in care se incalca, acordul sa fie reziliat.
Dl. Borda Leon – doreste sa-i multumeasca domnului Gherasim Dumitru pentru suplinirea cu succes a initiatorului.
Dl. Perta Ioan – este de acord sa vaneze, dar pe terenul public nu si pe cel privat.
Dl. Gherasim Dumitru - dl. Perta ati inteles gresit.
Dl. Pelin Haralabe – noi ne asociem cu vanatorii sa ne impuste cainii. Ei vin sa traga si in oi, nu numai in caini .
Dl. Chirila Constantin – pe o parte se bucura pentru aceasta asociere, pentru ca asta toamna porcii mistreti au invadat culturile de porumb pana la mijlocul Corlatului si multi oameni de la Radeni de sus s-au plans ca le-au stricat culturile.
Dl. Gherasim Dumitru – legal putem sa-i chemam si pentru caini. Dl. Borda Leon – un punct de vedere personal, nu este corect ca domnul primar sa semneze cererea de adeziune din partea consiliului local. D-na secretar – nu este batut in cuie, este proiect de hotarare si se poate modifica. Dl. Borda Leon – propune sa fie inlocuit domnul primar cu domnul Ciocoiu Victor.
Dl. Gherasim Dumitru – e bine sa fie un consilier local. Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare se supune la vot in forma initiala rezultand doua voturi „pentru „ si 11 „abtineri”, apoi se supune la vot in forma modificata fiind aprobat cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Pelin Haralambe).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Pastraveni.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinei si linistii publice si a drepturilor cetatenilor arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Perta Ioan – a analizat fisa postului cat si punctajul acordat la fiecare criteriu si este de acord cu calificativul acordat de domnul primar. Intotdeauna este loc si de mai bine, ii recomanda ca in ceea ce il priveste activitatea consiliului local, uneori nu avem dovada ca doamna secretar il atentioneaza pe domnul primar ca suntem sau nu in legalitate. Se vede dupa cerintele din fisa postului ca activitatea este ampla, putem observa ca trebuie sa colaboreze cu toate compartimentele, are mare responsabilitate pentru semnatura pe care o pune pe documente. In calitate de consilier sustin ca trebuiesc respectate articolele de lege, chiar si seful institutiei se acopera cu semnatura de legalitate.
Domnul Chirila Constantin – imi desfasor activitatea de sase ani in primarie, consider ca este un calificativ corect, dovada este si buna colaborare cu ceilalti salariati din cadrul institutiei. Noi plecam acasa la ora patru iar doamna secretar ramane in primarie, nu pentru ca nu-si face datoria, ci pentru ca volumul de lucru este foarte mare.
Domnul Nastasa Lazar – legalitatea a insemnat patru ani de procese.
Domnul Chirila Constantin – ca in orice sector invatamant, sanatate este loc si de mai bine.
Domnul Nastasa Lazar – nu este vorba de greseala la serviciu, toti gresim, dar cand ai pierdut la Bacau si iar v-ati dus mai departe, toate procesele le-ati pierdut si tot ati semnat de legalitate!!
Doamna secretar – nu i-a venit nici un act inapoi de la Institutia Prefectului – controlul legalitatii actelor, nici macar in procedura prealabila, si chiar daca ar fi fost asta nu a insemnat ca a incalcat grav legea, este punctul dansei de vedere. Si in Parlamentul Romaniei se intampla ca astazi sa se aprobe o lege si maine sa o abroge.
Domnul Borda Leon – din punct de vedere juridic, nu subestimez activitatea doamnei secretar, este un volum foarte mare de lucru, dansa semneaza foarte multe acte si sunt in detrimentul cetatenilor, care ulterior produc efecte juridice. Au existat cateva proiecte de hotarari adoptate de consiliul local si semnate de legalitate care nu au fost puse in aplicare. Semneaza proiecte de hotarare privind plata unor amenzi din bugetul consiliului local sau proiect de hotarare prin care consiliul local sa fie reprezentat de un consilier local, fara studii juridice sau administrative. Au aparut citatii (referitor la domnul Onisei Ioan care da in judecata primarul comunei pentru acordarea de drepturi banesti) si nu stim daca consiliul local a fost reprezentat in instanta. S-au acordat drepturi banesti din anul 2005 salariatilor, in baza unei hotarari judecatoresti in care consiliul local nu a fost reprezentat.
Doamna secretar – din cate stie salariatii au dat in judecata ordonatorul principal de credite si nu consiliul local. De cand ati solicitat intocmirea unui registru special pentru inregistrarea documentelor inaintate consiliului local, s-a instituit si exista acest registru. Inainte toata corespondenta era repartizata de domnul primar, doamna secretar a confirmat ca nu a intocmit intampinari pentru instanta.
Domnul Borda Leon – a solicitat sa i se puna la dispozitie cererile cetatenilor care au solicitat scutiri la plata impozitului pe cladiri si teren curti - constructii, de nu s-au prezentat in consiliul local, si de ce nu i s-au pus la dispozitie. Se abtine a spune ce calificativ da, doamna secretar trebuie sa o ia ca pe o cearta parinteasca, ca pe o dojenelea.
Domnul Gherasim Dumitru – au mai discutat doi dintre antivorbitori, ar dori sa fie pertinent, nu este adevarat cand spune domnul Chirila ca este un volum mare de lucru, este un volum normal de munca, ea lucreaza de mult timp si mereu a stat peste program la serviciu. Nu le dau dreptate nici celor doi care au criticat si a spus ca nu este legal cum a semnat, ea a semnat asa cum a crezut ca este legal si corect; dansul oricum ii da calificativul „foarte bine” fara rezerve, dar este loc si de mai bine. Apreciaza calitatea omului.
Domnul Copcea Constantin - referitor la calificativ au spus si antevorbitorii ca este un volum foarte mare, fie ca se nasc, fie ca mor, trece pe la secretar. Are destula activitate. Omul care munceste mai si greseste, nu este nimeni perfect, este loc si de mai bine. Pentru munca pe care a depus-o, el este de acord cu calificativul de „foarte bine”.
Domnul Borda Leon – in afara de legalitatea pentru proiectele de hotarari mai avizeaza si dispozitiile primarului, exemplu dispozitia privind acordarea tichetelor cadou si daca atunci nu semna doamna secretar nu ar fi fost prejudiciat bugetul local, vedeti ca au aparut niste prejudicii la bugetul local.
Doamna secretar – a scos in evidenta ca a colaborat bine cu personalul din cadrul compartimentului controlul legalitatii actelor. Inainte de avizarea proiectelor de hotarare si chiar dispozitii ale primarului secretarul comunei s-a consultat cu juristii de la prefectura, spunandu-i ca din punctul dansilor de vedere este legal. Si dumneavoastra domnule Borda i-ati intrebat si ce raspuns ati primit? Multumeste din suflet atat pentru critici cat si pentru laudele aduse, intotdeauna se consulta cu juristii de la prefectura pentru ca stie ca sunt acolo pentru indrumare si control, considera ca nu a incalcat prevederile legale.
Domnul Gherasim Dumitru – ei nu au citit legea?
Doamna secretar – sigur au citit legea, dar cum legea este interpretabila….
Domnul Borda Leon – in dispozitivul sentintei privind despagubirile banesti acordate salariatilor spune ca obliga primarul si consiliul local la plata acestora.
Domnul Gherasim Dumitru – si au primit banii??
Doamna secretar – o prima transa, respectiv 33 %.
Domnul Borda Leon – au actionat la timp. Daca consiliul local a fost parte in proces, in dosarul 4137/103/2008, doreste sa vada daca exista o citatie sau comunicare, el crede ca nu este legal.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu un numar de 10 voturi „pentru” si trei „abtineri” (domnii Pelin Haralambe, Borda Leon si Nastasa Lazar).
Se trece la punctul al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local conform Legii 416/2001 – privind venitul minim garantat.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinei si linistii publice si a drepturilor cetatenilor arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon – a atras atentia domnului Chirila Constantin ca are niste scapari la aceste lucrari de interes public, respectiv scoli, biserici si de ce nu au fost incluse si Dispensarele Pastraveni si Radeni.
Domnul Chirila Constantin – daca nu au solicitat doctorii!
Domnul Perta Ioan – nu se poate ca sunt persoane fizice autorizate.
Domnul Borda Leon – va rog sa includeti in proiectul de hotarare si dispensarele, in afara de faptul ca aceste lucrari trebuie afisate, sa veniti cu un raport in consiliul local in fiecare luna.
Domnul Pelin Haralambe – domnule presedinte de sedinta, domnule viceprimar, la ajutorul social sunt oameni necajiti, dar prea multe facilitati le dam: scutire la doctor, la impozit pe casa si teren curti – constructii, dar cu buna stiinta sunt oameni la ajutor social care au acte pe casa si pe pamant si nu sunt inscrise la primarie. La toate scuterele din comuna trebuie date numere de inmatriculare, chiar ieri cand a plecat la Tirgu Neamt a vazut unul de la ajutor social cu scuterul si era cat pe ce sa dea peste el. Daca beneficiarii de ajutor social isi iau si sotia/sotul sa-i ajute cand fac curatenie, nu-i nimic, dar sunt prea multe persoane pentru curatenia pe marginea drumului, iar multi dintre ei nu fac treaba si stau pe mijlocul drumului. Cei care sunt beneficiari de ajutor social ar trebui sa mai faca si alte activitati, de exemplu sa varuiasaca pentru ca arata chiar urat sediul primariei. Duceti-va la primarie la Urecheni, Tibucani si vedeti cum stau salariatii acolo. Daca ar fi sa verificam am vedea cati bani s-au cheltuit pe curatenie in anul 2010.
Domnul Gherasim Dumitru – doamna secretar platim din bugetul local si asigurarea casei pentru beneficiarii de ajutor social?
Doamna secretar – da! din iulie cand va fi obligatoriu.
Domnul Gherasim Dumitru – referitor la planul de activitati pentru persoanele beneficiare de ajutor social este important de vazut daca se aplica, sa se vada ca au facut niste lucrari concrete, reparatii poduri, de facut punte la Stingu Gheorghe, etc. Este bine venita o prezentare lunara si concreta a activitatilor efectuate. Referitor la gunoaie, v-am rugat sa vedeti daca este asa cum v-am spus.
Doamna secretar – delegarea serviciului de salubrizare este mentionat atat in hotarare cat si in regulament.
Domnul Chirila Constantin - dansul a facut referatul iar dumneavoastra puteti veni si cu alte propuneri.
Domnul Gherasim Dumitru – trebuie facuta puntea la Gheorghita Stingu.
Domnul Chirila Constantin – ca sa faci o punte buna ne trebuie materiale si bani, nu se poate face doar din doi copaci taiati din parcare, iar pentru aceasta trebuie un meserias, nu merge sa faci asta cu oameni de la ajutor social.
Domnul Gherasim Dumitru – atunci pe cei de la ajutor social la ce ii mai pui?
Domnul Pelin Haralambe – din patru salcami si piloane din doua bucati se poate face o punte buna. Domnul Chirila Constantin – intradevar trebuie facuta o punte, dar sa fie un lucru gospodaresc. Daca mai aveti propuneri puteti sa spuneti. La beneficiarii de ajutor social le-a facut si protectia muncii.
Domnul Onisei Pavel – Catalin – vine cu propunerea de a desfunda podul de la Pichirea.
Domnul Borda Leon – fiecare din zona in care stati puteti veni cu propuneri, respectiv pe drumul Radeni – Urecheni sa se transporte cateva masini de balast.
Domnul Chirila Constantin – am propus ca cei de la Legea 416/2001 care au carute sa duca trei carute de balast pe zi pe drumuri, acolo unde este nevoie. Domnul Borda Leon – sa scrieti in proiect propunerile.
Domnul Chirila Constantin – banii pentru persoanele de la ajutorul social nu vor mai fi platiti prin casierie la primarie, vor veni direct de la Agentia Judeteana de Protectie Sociala prin mandat postal.
Domnul Pelin Haralambe – da! aduceti balast cu caruta dar sa nu fie un cos de caruta cat o scandura de 10 cm.
Domnul Nastasa Lazar – la cate drepturi au, li se pare mult trei carute de balast?
Domnul Chirirla Constantin – daca dumneavoastra mai stiti, veniti si spuneti ca dumnealui nu are de unde sa stie.
Doamna secretar – aceasta hotarare se mai poate modifica si completa pe parcursul anului si cu alte actiuni sau lucrari de interes local, ce vor fi adoptate tot printr-o hotarare de consiliu local.
Domnul Perta Ioan – dupa cum se vede, prin noile acte normative, parca s-ar mai misca ceva acum, orice om din comuna zicea ca cei de la ajutor social taraiau un maturoi din Radeni in Pastraveni si inapoi. Cand s-a facut consolidarea la pod la Barbieru acum noua ani nu s-a desprins nici o piatra, pe partea cealalta s-a facut acum doi ani, s-au pus pietre mai mari si deja s-au daramat. Poate o sa fie un an ploios si trebuie curatate santurile, sunt oameni batrani care nu pot sa faca acest lucru (Ciocoiu Ioan (Micutu) are 90 de ani si Luca Ioan - invalid) ei ar trebui sa plateasca pe cineva sa le curate santurile. Persoanele beneficiare de ajutor social ar trebui sa fie programati la efectuarea activitatilor in asa fel incat sa poata fi supravegheati.
Domnul Borda Leon – podul de la Mihai Barbieru cu 10 milioane (lei vechi) se poate face balustrada.
Domnul Chirirla Constantin - s-au ales sefi de echipa, pentru ca el nu i-ar putea supraveghea pe toti in acelasi timp.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu un numar de 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Pelin Haralambe).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Intrebari - interpelari
Domnul Borda Leon - domnul primar nu este, dar sunt aici domnul viceprimar si doamna secretar: Pe data de 22 ianuarie a.c. intre orele 15 – 16, s-a folosit vola primariei si ar vrea sa vada daca s-a taiat chitanta, l-ar mai fi intrebat pe domnul primar cat ar fi taxa pentru inchirierea volei pe ora cu sau fara motorina clientului?
Cereri: 1. Tataru Gheorghe – solicita cumpararea terenului concesionat pe care are construita casa.
Discutii:
Domnul Nastasa Lazar – ori pentru toata lumea, ori pentru nici unul sau sa se stabileasca niste criterii dupa care sa se aprobe vanzarea.
Domnul Gherasim Dumitru – dansul este de acord pentru ca toata lumea sa cumpere. Cel care a depus cererea a vorbit cu cineva din primarie si a zis ca noi votam sa vedem daca voteaza PDL-ul.
Domnul Perta Ioan – daca se face acest lucru sa fie cu un proiect de hotarare, sa fie anuntati toti cei care au teren concesionat sa vina, sa depuna cereri daca sunt interesati sa cumpere. Sa facem pentru toti odata si sa terminam.
Domnul Nastasa Lazar – si el are aici 1500 mp, pentru altii se poate vinde si pentru el nu. I
n continuare, domnul Onisei Pavel – Catalin – presedinte de sedinta, prezinta adresa Consiliului Judetean Neamt nr. 487 din 19.01.2011 inregistrata la noi sub nr. 438 din 20.01.2011 cu privire la chizitionarea unei masini de transport deseuri.
Domnul presedinte de sedinta – prezinta contestatia domnului Borda Leon, inregistrata sub nr. 117/1/07.01.2011 - referitoare la adoptarea Hotararii nr. 2 din 07.01.2011 cu incalcarea unor prevederi legale.
Domnul Borda Leon – intreaba pe domnul Copcea Constantin daca a fost la Curtea de Apel Bacau si daca a sustinut cauza consiliului local? Spuneti ca deja a fost angajat un avocat din partea consiliului local!
Domnul Gherasim Dumitru – cate voturi trebuiau sa fie „pentru” a se adopta hotararea, sapte sau opt? Doamna secretar – se aproba cu jumatate plus 1, adica din 13 consilieri jumatate este de 6,5 voturi ~ sapte, plus unu egal opt voturi.
Domnul Gherasim Dumitru – cum s-au desfasurat lucrarile la Bacau?
Domnul Copcea Constantin – dansul a asistat la discutia dintre avocat si presedintele completului.
Domnul Perta Ioan – doreste sa stie cine a angajat avocat si cine l-a platit sa reprezinte consiliul local in instanta?
Domnul Gherasim Dumitru – trebuie angajat in aparatul permanent al consiliului local un om cu studii juridice si chiar o sa initieze un proiect de hotarare in acest sens.
Domnul Pelin Haralambe – ati spus ca nu sunt bani pentru comisii, de aceea doreste sa stie cine a angajat un avocat si cu ce bani l-a platit?
Domnul Borda Leon – revine la discutie si mai are o intrebare legata de statutul juridic al asistentilor personali, nu s-a abrogat Legea 448/ 2006. Domnul primar nu a prezentat un raport de activitate in fata consiliului local de la alegeri si pana in prezent. Sa-l intrebam pe domnul primar daca are fonduri sa faca un WC pentru salariatii primariei, sa nu mearga la buda aceea ca la gluga de coceni. De asemenea, sa fie prevazuti bani pentru reportofon la buget.
Doamna secretar - aminteste domnilor consilieri ca trebuie sa prezinte si dumnealor un raport de activitate.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,        CONSILIER,
Pavel-Catalin ONISEI         Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM