Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 aprilie 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

  
PROCES-VERBAL
 
Incheiat astazi, 30 aprilie 2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 113 din 16.04.2010 la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
La sedinta participa ca invitati d-ra consilier Ripanu Eugenia, dl. consilier Scripcaru Pavel, dl. referent UAT Ciocoiu Ioan.
La sedinta mai participa si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local participa si domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul verbal. In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (08.04.2010) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Borda Leon prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi al comunei Pastraveni.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea trecerii suprafetei de 5000 mp teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Pastraveni in vederea construirii de case pentru specialisti prin Programul “ renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti”.
3. Intrebari – interpelari. Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: - Proiect de hotarare – privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu produse rationalizate in caz de mobilizare si razboi al comunei Pastraveni.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive. Domnul Borda Leon - presedinte al comisiei de specialitate juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii: Domnul primar – arata ca, proiectul de hotarare este intocmit conform legislatiei in materie, in raport de populatia comunei si agentii economici care vor distribui produse alimentare, de igiena si nealimentare in regim rationalizat si spera sa nu fie probleme, sa nu fie nevoie de mobilizare. Programul este avizat de catre Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Neamt, urmeaza sa trimitem hotararea de consiliu local.
Doamna secretar – spune ca, in fiecare an s-a intocmit aceasta baza de date, doar ca anul acesta programul trebuie aprobat si in consiliul local.
Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot care este aprobat in unanimitate.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi, respectiv: - Proiect de hotarare – privind aprobarea trecerii suprafetei de 5000 mp teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Pastraveni in vederea construirii de case pentru specialisti prin Programul “Renasterea satului romanesc – 10 case pentru specialisti”.
Domnul Borda Leon – presedinte de sedinta, da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive. Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii: Dl. Pelin Haralambe – ar zice dupa dumnealui ca este cam mica suprafata, propune sa se mareasca suprafata la 800 mp pentru fiecare casa, poate mai construieste ceva pe langa casa, ce sa faca cu 500 mp.
Dl. Gherasim Dumitru – da-o toata … ca doar este pasunea noastra, vacile unde mai pasc!
Dl. Pelin Haralambe – pentru terenul de sport sa ramana de la 12 000 mp la 10 000 mp.
Dl. Copcea Constantin – eu inteleg, asa sa fie, dar pentru bloc ANL luam din pasune, pentru teren de sport luam din pasune, pentru case tot din pasune, ramanem fara pasune, animalele oamenilor unde mai pasc.
Dl. Gherasim Dumitru – este de acord cu ce a spus dl. Copcea, si asa voteaza cu strangere de inima, pasunea cetatenilor este total degradata, dumnealui a luat deja decizia sa tina vacile acasa, nu este mancare pe pasune decat pentru cateva zile. Daca nu exista teren in alta parte pentru construirea acestor case, este de acord cu amplasamentul, dar nu este de acord cu marirea suprafetei de la 500 la 800 mp.
Dl. Pascal Ioan – este de acord cu ce au discutat colegii dinainte, fiind vorba de locuinte de serviciu pentru specialisti este suficient 500 mp, fiind specialisti nu vin ei sa faca agricultura.
Dl. Borda Leon – iata, au aparut conflicte de interese, prin hotararile pe care le luam cetatenii vor fi nemultumiti. Referitor la ceea ce spunea dl. Pascal, conform legii se poate da si teren specialistilor care doresc sa faca agricultura. Poate in viitor se va aproba si baza sportiva, nu numai teren de fotbal. Intr-un viitor apropiat prin derulare de proiecte se va micsora semnificativ pasunea animalelor. Va supune la vot mai intai amendamentul privind majorarea suprafetei la 800 mp, daca se aproba bine, daca nu…nu.
Dl. primar Ioan Onisei – sa va dau si „bomba” zilei, pasunea de la Tinta apartine comunei Urecheni. Dl. primar al comunei Urecheni mi-a spus ca am luat de la Tibucani pasunea, dar stim ca Tinta apartine comunei Urecheni? Va veni dl. Mircea Afrasinei, se va deplasa in teren cu dl. ing. Scripcaru sa masoare la punctul Tinta (miercuri). A doua problema: alta posibilitate ca sa amplasam aceste case nu avem. Stiti ca, am adoptat o hotarare de consiliu local iar prefectura si consiliul judetean au initiat doua proiecte de hotarare de guvern pentru suprafata de 4 ha de la ADS, dar nu am reusit sa obtinem (s-au improprietarit, cred ca si pe criterii politice, pana in prezent, cu 18 ha un cetatean de la Girov, Asofronie Vasile – 1 ha si Manastirea Varatec - 20 ha). Pana la realizarea acestor investitii folosim terenul ca pasune.
Dl. Nastasa Lazar - tot dam ca PD-L nu face, dar cat a fost PSD-ul la putere de ce nu s-a luat. Dl. primar – am venit cu tot felul de proiecte care s-au aprobat in consiliul local, dar la care nu au venit banii. Noi venim si facem, in baza adreselor de la Prefectura si Consiliu Judetean, dar asteptam rezolutiile. Referitor la aceste case tip nu avem unde sa le amplasam, spuneti dumneavoastra..unde? la Malu Mare sau Haitau? Ne trebuie acces la utilitati, apa, energie, canalizare,… etc.
Dl. Pelin Haralambe – eu stiu de atunci ca Marcel Anton n-a vrut sa dea terenul la ADS, dar doamna Anton a chemat Grasii si a luat terenul, l-au prins si l-au tinut un an si nu l-au mai dat inapoi.
Dl. primar – daca erau mostenitori ai lui Sergiu Candianu nu-l mai lua ADS-ul.
Dl. Gherasim Dumitru – pentru noi chiar e o „bomba”, daca il intreba cineva de Tinta, dansul nu stia ca nu este a comunei Pastraveni; dar in momentul acesta, care este situatia juridica a terenului?
Dl. Scripcaru Pavel – Tinta este in domeniul privat al comunei Pastraveni. Tinta nici intr-un caz nu va fi a Urechenilor, dansul era primar cand s-au inventariat pasunile si au trecut de la CAP in administrarea primariei, s-a intocmit anexa 16, care a fost aprobata printr-o hotarare a comisiei judetene de fond funciar.
Dl. Gherasim Dumitru – si Urechenii n-ar putea sa o ia acum?
Dl. Scripcaru Pavel – nu va fi luata niciodata.
Nemaifiind discutii pe marginea punctului doi al ordinii de zi domnul presedinte de sedinta Borda Leon supune spre aprobare amendamentul, respectiv acordarea a 800 mp pentru fiecare casa, propunere care nu a fost aprobata fiind doar patru voturi „pentru” (domnii Borda Leon, Nastasa Lazar, Pelin Haralambe si Ciocoiu Victor) si restul impotriva.
In continuare se supune la vot proiectul de hotarare asa cum a fost initiat de primar care este aprobat cu noua voturi „pentru” si patru „abtineri”. 3.
Intrebari – interpelari:
Domnul Borda Leon – a depus un fel de contestatie referitoare la plata acelor amenzi din bani publici, stabilite prin hotarari judecatoresti. I s-a dat un raspuns, i-a spus doamnei secretar ca nu este normal sa-i faca raspunsul fara sa fi trecut prin consiliul local, in continuare da citire contestatiei sale referitoare la adoptarea HCL nr. 5/26.02.2010.
Domnul Gherasim Dumitru – il intreaba pe domnul Borda Leon: puteti fi mai concis si mai explicit? Domnul Borda Leon – temeiul juridic…
Domnul Nastasa Lazar – zi-o pe romaneste, nu pe temeiul juridic.
Domnul Borda Leon – in lege spune ca nu se poate achita din bugetul local amenzi, ci doar despagubiri, cheltuieli de judecata.
Domnul Copcea Constantin – as vrea sa intreb pe doamna secretar daca este legal sau nu? Doamna secretar – in data de 26 februarie a.c. a inaintat hotararea consiliului local la Prefectura Judetului Neamt, compartimentul legalitatea actelor si nici pana la aceasta data nu a primit vreo adresa prin care sa ne faca cunoscut ca hotararea de consiliu local ar fi adoptata cu incalcarea unor prevederi legale.
Domnul Nastasa Lazar – nu conteaza ce spune legea, tribunalul, conteaza ce spune un jurist. Doamna secretar – amenda este primita de Onisei Ioan in calitate de primar, nu ca persoana. Daca Institutia Prefectului nu ne-a comunicat ca trebuie sa revenim asupra hotararii de consiliu local, atunci a fost considerata ca fiind legala.
Domnul Nastasa Lazar – ati primit vreun raspuns scris?
Doamna secretar – nu am primit nici un raspuns.
Domnul Ciocoiu Victor – nu este un termen cand sa se faca contestatie?
Domnul Borda Leon – doamna secretar s-a substituit consiliului local.
Doamna secretar – nu s-a substituit consiliului local, a facut doar un raspuns in termen legal deoarece era si in atentia dansei.
Domnul Gherasim Dumitru – nu se indoieste ca domnul Borda Leon va face contestatie, nu vrea sa ajunga sa plateasca, dar stie ca in procesul – verbal s-au consemnat rezultatele votului, care sigur s-a abtinut la aprobarea hotararii de consiliul local respective. Intradevar, domnul Onisei Ioan a primit amenda in calitate de primar.
Domnul Pascal Ioan – dansul stie ca atunci cand vine un control si i se da o amenda, amenda se stabileste pe persoana fizica si nu ca administrator al societatii, nu se include pe cheltuielile societatii. Domnul Pelin Haralambe – s-a abtinut atunci, se abtine si acum.
Domnul Borda Leon – domnii doctori au chemat in judecata consiliul local si pe domnul primar, nu primaria. Atributia cea mai importanta a domnului primar este sa respecte legea. Nu a fost amendata primaria, ci, cel care are functia de primar, daca ar contesta hotararea de consiliu local la contencios administrativ, consilierii care au aprobat nu vor fi penalizati, ci va fi anulata hotararea de consiliu local.
Domnul Copcea Constantin – daca aceasta Lege nr. 236 va fi contestata la CEDO se va da castig de cauza.
Domnul Borda Leon – nu, nu veti avea.
Domnul Copcea Constantin – am vorbit cu juristi si mi-au spus ca nu se poate sa nu avem castig de cauza.
Domnul Borda Leon – aceasta lege cand a fost aprobata si promulgata a produs efecte juridice, multi doctori au cumparat, dupa care Curtea Constitutionala a stabilit ca nu este constitutionala, dar aceasta decizie produce efecte pe viitor si nu in trecut.
Domnul primar – am zis ca nu mai incepem cu cearta, dar vad ca se merge pe santaj, pana la urma platea dansul amenda (in rate sau altfel), dar a intrebat la Curtea de Conturi, la Prefectura si i s-a spus ca este primar, persoana statului, statul daca a pierdut procese la CEDO au platit reprezentantii ca persoana sau a platit tot statul. Daca s-a observat, dansului nu-i plac certurile, pana la urma in sedintele de consiliu local v-a pune materialele la dispozitie, daca vreti le votati, daca nu…nu. Daca aprobam vanzarea locuintei de serviciu a doctorilor atunci vom fi lasati in pace, iar daca nu se aproba atunci vom incepe iar cu Onisei.
Domnul Nastase Lazar – eu nu am spus asa ceva.
Domnul Borda Leon – a fost un punct de vedere, n-am facut nici un santaj, prin ceea ce spune domnul primar doreste sa fac plangere la Prefectura doamnei secretar. Mai intreaba ca, atata timp cat s-au vandut cabinetele de ce nu s-ar vinde si locuinta, nu este normal sa se modernizeze cabinetele si locuinta sa fie in paragina.
Domnul Gherasim Dumitru – supuneti la vot cererea de vanzare si raspunsul este implicit si la contestatie.
Domnul Borda Leon – care este punctul de vedere al dumneavoastra, respectiv cine considera ca hotararea de consiliu local este corecta – sapte voturi “pentru”, si cinci « abtineri » (domnii Nastasa Lazar, Perta Ioan, Pelin Haralambe, Gherasim Dumitru si Borda Leon), lipseste de la vot domnul Ciocoiu Victor – fiind iesit din sala de sedinte.
Se pun in discutie urmatoarele cereri:
1. Grumazescu I. Mihai solicita scutirea de la plata sumei de 153 lei, reprezentand diferenta majorari TMT. Domnul Borda Leon – legea este lege si trebuie respectata. Alte discutii nu sunt. Supusa la vot cererea in vederea initierii unui proiect de hotarare in acest sens, nu a fost aprobata rezultand doar trei voturi „pentru” si 9 „abtineri”, lipseste domnul Ciocoiu Victor de la vot.
2. Cabinet medical Nastasa Lazar – solicita cumpararea locuintei de serviciu. Domnul Pascal Ioan – vrea sa stie temeiul legal pentru cumpararea locuintei.
Doamna secretar – Legea locuintei nr. 114/1996. Inainte de a se cumpara cabinetele medicale nu se putea vinde, dar acum, daca consiliul local este de acord cu vanzarea locuintei se poate vinde fiind in domeniul privat al comunei, pe baza de raport de evaluare.
Domnul primar – domnul doctor are contract de inchiriere pe o perioada de 20 de ani si nu-l da nimeni afara.
Domnul Nastasa Lazar – ploua in casa, cine investeste?
Domnul primar – cand a mers sa puna termopane, doamna doctor l-a dat afara.
Domnul Copcea Constantin ar vrea sa stie daca din toti banii care s-au incasat din vanzarea cabinetelor au ramas sa facem o bucatariuta, le dam toate de pomana.
Domnul Nastasa Lazar – pune termopane si acoperis de 200 milioane fara sa fie proprietar? Domnul Copcea Constantin – nu are nimic cu nimeni, dar avantajele dumneavoastra nu le-a avut nimeni in comuna. Dar, daca domnul doctor vrea sa investeasca o poate face si sa i se scada din chiria pe care trebuie sa o plateasca.
Domnul primar – ca primar dansul a facut multe si pentru dispensar, ar initia un proiect de hotarare sa cumpere si el sediul primariei.
Domnul Borda Leon – arata ca, dansul si domnul doctor n-au facut santaj, dar daca domnul primar are dreptate, daca dumnealui merge in contencios cu siguranta nu va anula hotararea de consiliu local.
Nemaifiind discutii se supune la vot pentru acordarea avizului de principiu in vederea initierii unui proiect de hotarare privind vanzarea locuintei de serviciu Cabinetului medical dr. Nastasa Lazar, rezultand cinci votrui „pentru” si sapte „abtineri”, domnul Ciocoiu Victor fiind lipsa.
3. Doamna Dumitru Elena – in numele Asociatiei proprietarilor de taurine Pastraveni solicita concesionarea suprafetei de 189 ha pasune pentru un efectiv de 626 capete bovine.
Domnul primar – de anul acesta, conform Ordinului 541/210/2009 nu se mai poate primi subventia de catre primarie, intrucat nu avem animale. Deci, va trebui sa dam in concesiune la Asociatia crescatorilor de taurine si ovine, se face transfer de exploatatie si vor lua asociatiile subventia. Urmeaza sa intocmim documentatia pentru licitatie, s-o aprobam in consiliul local. La licitatie se poate inscrie oricine si la fel se poate castiga. Era bine sa se fi infiintat la nivel de comuna si o asociatie de ovine, acum nu mai este timp pentru infiintarea acestei asociatii.
Domnul Pelin Haralambe – plateste si dansul ca sa concesioneze.
Domnul Gherasim Dumitru – pentru concesionare, poate veni si asociatia de ovine de la Roman, acolo unde este inscris domnul Pelin Haralambe?
Domnul primar – si dansul vine.
Domnul Pelin Haralambe – cum pe cei de la Tibucani i-a chemat la asociatia de ovine si pe dansul de ce nu?
Domnul Pascal – anual trebuie platit o cotizatie ca sa poata face parte din asociatie.
Domnul Borda Leon – responsabilitati de utilizare a pajistilor sunt stabilite prin lege.
Domnul primar – a depus dosarul pentru subventie ca sa nu pierdem termenul de depunere, dupa care se va face transfer de exploatatie la persoanele fizice sau asociatiile care vor castiga licitatia. Se supune la vot avizul de principiu in vederea initierii proiectului de hotararepentru concesionarea suprafetelor de pasune aflate in administrarea consiliului local care este aprobat in unanumitate. In continuare domnul Borda Leon are doua probleme de ridicat, si anume: - mijloc de transport pentru elevii de la Radeni de sus; - colectarea gunoaielor.
Domnul primar – o sa facem hartiile cum au facut si Urechenii, sa aprobam documentatia pentru licitatie in consiliul local dupa care publicam pe SEAP. Vom propune 2,5 lei/persoana sau 3 lei/persoana, fata de Urecheni care au aprobat anul trecut 2 lei/persoana, anul acesta 2,5 lei/persoana, dar banii tot sunt insuficienti.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,      CONSILIER, Leon BORDA           Lidia BRINZEI             Elena GHERASIM