Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

14 decembrie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI
 
PROCES - VERBAL,
 
Încheiat astăzi, 14 decembrie 2017.
În şedinţa de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 460 din 13.12.2017, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa de indata a consiliului local participă domnul primar Anton-Nicolai Gorea, domnisoara Rîpanu Eugenia – sef serviciu financiar-contabilitate si doamna Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.11.2017) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei de indata de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesară alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Doamna Secretar intreaba: “cine face propuneri ?”
Domnul Pelin Haralambe – il propune pe domnul Hanganu Emilian.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea si se aprobă în unanimitate ca domnul Hanganu Emilian să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă 3 luni.
Domnul Hanganu Emilian – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind stabilirea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare.
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii <Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt>.
4. Proiect de hotarare – privind actualizarea valorii obiectivului de investitii “Amenajare spatiu public de agrement in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
5. Proiect de hotarare – privind implementarea proiectului <IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ADRESATE POPULATIEI COMUNEI PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR SI REALIZAREA UNOR ACTIVITATI CARE URMARESC INCLUZIUNEA SOCIALA A GRUPURILOR VULNERABILE DE PE TERITORIUL COMUNEI PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT>.
6. Prezentarea Raportului de audit si a Deciziei Camerei de Conturi Neamt nr. 29/2017.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind stabilirea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii serviciului care nu au incheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Pelin Haralambe – „cand am spus sa nu punem 8 lei/persoana, ca nu-i bine….”
Domnul Onisei Ioan – „ne jucam de-a taxa de salubrizare – 8 lei…4 lei. Sunteti siguri ca o incasati si pe asta?”
Domnul Borda Leon – „in Legea nr. 101/2006 se prevede ca, fiecare unitate are obligatia sa infiinteze serviciul de salubrizare. La comuna Pastraveni nu s-a infiintat. Ne-am dat dupa ECO NEAMT si am facut tot ce-au spus dumnealor. Era normal ca, pana in anul 2014 sa se implementeze acest serviciu, sa nu se implementeze tocmai in anul 2017. La art. 26 din Legea nr. 101/2006, reiese ca, unitatile au obligatia sa acceseze acest program si cu externalizarea serviciului de salubrizare. Ne-am obligat sa incheiem contracte la inceput pe UAT si apoi pentru cetatean, un contract individual cu ECO NEAMT, sa respecte fiecare in parte, sa plateasca o taxa. Noi am achiesat la indicatiile pretioase ale ECO NEAMT prin HCL, o taxa de salubrizare in conditiile in care, cetateanul nu doreste sa incheie contract. A aparut o disfunctionalitate. Au aparut multe neplaceri la nivel de comuna. Nu mi se pare normal ca, dupa 2 luni de neplata, sa fim obligati sa incasam aceasta taxa speciala de 8 lei, din care dam 3 lei la ROSSAL. Diferenta unde este ? Sa gasim o metoda sa nu mai facem presiuni asupra cetatenilor. E bine ca revenim, sa nu mai incasam taxa de 8 lei, sa nu generam cheltuieli suplimentare la bugetul local, pentru incasarea taxelor. Sa revenim cu H.C.L. pentru incasare taxe, pentru a nu polua localitatea.
Domnul Roibu Vasile – am spus la momentul respectiv anumite lucruri. Am luat legatura cu domnul Director de la ROSSAL. Plata se face pe cantitate de gunoi strans. Nu a incheiat contract. Deseurile trebuie colectate cantitativ. Mi-a placut doar timbrul vocal, melancolic al domnului Borda Leon, „dusi de val”. Astept sa fiu obligat sa platesc de 2 ori valoarea. Am facut adrese . Le pun la dispozitie cantar, sa vedem cum procedeaza. Sigur nu este ceva bun. Nu se doreste sa se cantareasca.
Domnul Nastasa Lazar – sa se termine odata, de cati ani se discuta despre gunoaie?
Domnul Gherasim Dumitru – de 10 ani.
Domnul Nastasa Lazar – gunoiul poate fi strans in saci, tomberoane. Este vorba despre bani.
Domnul Roibu Vasile – banii oamenilor sunt buni?
Domnul Nastasa Lazar – La Urecheni am tomberon de 10 ani. Nu cantareste nimeni, nimic. Dai taxa si atat – 10 lei. La Tibucani – 5 lei.Sa facem o medie.
Domnul Roibu Vasile – Pastraveni este mai diferit decat Tibucani si Urecheni.
Domnul Borda Leon – traiti la oras de atatia ani – taxa este 17 lei, daca nu vreti sa apareti ca debitor, platiti fara sa comentati. Este greu de implementat asa masura, la tara. E mai usor de baut la crasma, de banii astia. Fixam o taxa clara prin H.C.L. pentru fiecare cetatean. Daca nu, devine debitor si trecem la executare silita.
Domnul Nastasa Lazar – domnul Onisei Ioan nu a pus aceasta taxa, pentru a nu pierde voturi.
Domnul Primar – nu reducem taxa pentru ca am pus 8 lei. M-au deranjat cei de la Rossal – la 2 facturi revin inapoi la Primarie – nu este corect – 50% din cetateni au semnat contracte. Suntem nr. 1 in judet, cu 80% din contracte si nu a platit nimeni, 8 lei.
Domnul Roibu Vasile – la societate valorific eu gunoaiele.
Domnul Primar – eu dau minim. 2 containere pe saptamana, la magazinul meu.
Domnul Pelin Haralambe – stiti ce ma deranjeaza? Sunt oameni pe unele ulite, care nu duc gunoi si platesc. Magazinele nu platesc.
Domnul Nastasa Lazar – eu platesc de 2 ori – materiale sanitare si casnicul.
Domnul Onisei Ioan – nu se compara comuna Pastraveni cu atatia salariati (105 AMP, salariatii C.R.R.P.H. scoala), cum sa nu faca contract? La unii batrani, daca ai de unde sa iei 4 lei. Vad maine, vineri, cine da sau nu, gunoi. Sunt si oameni necajiti, cum zice si domnul Pelin Haralambe. Nu poti obliga oamenii.
Domnul Primar – 10 persoane de la Legea 416/2001 au zis ca au lucrat la dumneavoastra si nu i-ati platit, dar nu am vrut sa fac scandal.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Onisei Ioan) ca taxa de salubrizare sa fie de 3,90 lei/persoana/luna.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Borda Leon – o intreaba pe domnisoara Ripanu Eugenia daca legea permite transferarea fondurilor.
Domnisoara Ripanu Eugenia – s-au dat de la Consiliul Judetean 10.000 lei – Avem Ordonanta de rectificare – solicita transferul, este o problema inedita anul acesta. La scoala, O.U.G. nr. 83/15.11.2017 – presupune transferul de la cheltuielile cu personalul, la cheltuieli materiale. Este valabila numai anul acesta.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu cu 11 voturi „pentru” si 2 abtineri (domnul Onisei Ioan si domnul Roibu Vasile).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii <Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt>.
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Borda Leon – intreaba daca acest obiectiv de investitii greveaza suplimentar bugetul Consiliul Local.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, nu afecteaza bugetul local.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare – privind actualizarea valorii obiectivului de investitii “Amenajare spatiu public de agrement in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Borda Leon – o intreaba pe domnisoara Ripanu Eugenia daca aceasta diferenta depaseste 20% din valoarea investitiei.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, nu depaseste 20 % din valoarea investitiei, procentul este de 13,44%.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu cu 11 voturi „pentru” si 2 abtineri (domnul Onisei Ioan si domnul Roibu Vasile).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi:
5. Proiect de hotarare – privind implementarea proiectului <IMBUNATATIREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE ADRESATE POPULATIEI COMUNEI PRIN ACHIZITIA UNUI BULDOEXCAVATOR SI REALIZAREA UNOR ACTIVITATI CARE URMARESC INCLUZIUNEA SOCIALA A GRUPURILOR VULNERABILE DE PE TERITORIUL COMUNEI PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT>.
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Pascal Ioan- va fi vorba de buldoexcavator?
Domnul Hanganu Emilian – este un utilaj nou, aveti datele tehnice in materialul prezentat.
Domnul Borda Leon – am luat masina de pompieri, sa luam un buldoexcavator nou, cu termen de garantie.
Domnul Onisei Ioan – vola este stricata? Buldoexcavatorul se va cumpara in ianuarie 2018?
Domnul Hanganu Emilian – ar trebui sa fie cumparat atunci.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se aproba cu 12 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Prezentarea Raportului de audit si a Deciziei Camerei de Conturi Neamt nr. 29/2017.
Domnul primar – prezintă Raportul de audit si Decizia Camerei de Conturi Neamt nr. 29/2017.
Domnul Onisei Ioan– solicita 1 exemplar din Raportul de audit si Decizia Camerei de Conturi Neamt nr. 29/2017.
Doamna secretar intreaba: - daca mai doreste cineva? Deci: 5 exemplare.
Domnul Primar – eu si domnisoara contabil raspundem de toate raspunsurile de la Camera de Conturi.
Domnisoara Ripanu Eugenia:
– au gasit 237 lei neevidentiati intr-un cont.
- 2 dispozitii de santier neinregistrate in Registrul de evidenta in anul 2016.
- Raportul anual de management – trebuie actualizat.
- Sunt persoane care nu si-au achitat taxele locale si firme care nu si-au achitat taxele locale, se vrea executarea de bunuri materiale.
- Proiectantul – a considerat un coeficient de 2,56 la transport balast. Doamna de la Camera de Conturi are alt coeficient. Firma Contest lucreaza conform proiectului. Urmeaza contestatii si trimitere in instanta. Mai avem de primit facturi de la Conest si vom compensa.
Domnul Roibu Vasile – cei de la Camera de Conturi nu sunt prosti.
Domnul Primar – ne judecam noi, cu Camera de Conturi.
Domnisoara Ripanu Eugenia – este acelasi coeficient, de 2,56, folosit de toti constructorii, la balastare. La toate obiectivele a gasit cate ceva.
Domnul Nastasa Lazar – este de bine sau nu, raportul de audit?
Domnisoara Ripanu Eugenia – nu sunt semnificative sumele gasite.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei de indata, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, CONSILIER,
Hanganu Emilian Lidia BRÎNZEI Cristina-Iulia NISTOR
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free