Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

12 august 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 12 august 2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 210 din 05.08.2010 la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local participa si domnul primar Ioan Onisei.
La sedinta participa d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni, doamna secretar Lidia Brinzei fiind in concediu, face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul verbal. In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.07.2010) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Paduraru Leonard prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare - privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
2. Intrebari – interpelari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
1. Proiect de hotarare - privind aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastravenisi al serviciilor publice de interes local.
Discutii:
Domnul Borda Leon – intreaba cum sta situatia referitor la numarul de posturi, respectiv 26 de posturi iar pentru Politia comunitara 4 posturi separat.
In continuare, intreaba daca este normal sa ramana patru posturi la Politia comunitara fara cele doua posturi de paznici.
D-ra consilier Gherasim Elena – arata ca in conformitate cu prevederile legale la 1000 de locuitori ii revine un politist comunitar si cum comuna noastra are un numar de aproximativ 4000 de locuitori putem aproba doar patru posturi pentru Politia comunitara.
Domnul Borda Leon – intreaba ca, daca se fac modificari in organigrama, cum ramane cu regulamentul de functionare al Politiei comunitare?
D-ra consilier Gherasim Elena – bineinteles ca se vor face modificari si in regulament ce vor fi aprobate intr-o sedinta viitoare a consiliului local.
Domnul Borda Leon - normal ar fi fost ca aceste modificari sa fie aprobate chiar si astazi impreuna cu proiectul de hotarare.
Domnul primar – conform OUG nr. 63/2010 raman doar patru posturi pentru Politia comunitara. In continuare, domnul primar, face cunoscut domnilor consilieri ca mai sunt bani pentru plata salariilor si indemnizatiilor asistentilor personali doar pentru doua luni, nici pentru angajari nu ajung, apoi nu stim ce va mai fi.
Va aduc la cunostinta ca la Serviciul de evidenta persoanei Tirgu-Neamt se vor face restructurari cu sapte posturi, astfel ca la Tirgu-Neamt se vor face buletine doar pentru comunele limitrofe, celelalte comune care erau arondate pana acum va trebui sa-si infiinteze serviciul de evidenta persoanei.
Spre deosebire de alte primarii de comune si orase, in urma noilor reglementari, primaria comunei noastre nu trebuie sa faca restructurari de personal.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi: 2.
Intrebari – interpelari:
Domnul presedinte de sedinta – arata ca, la ultimul punct al ordinii de zi sunt de pus in discutie doua cereri si o citatie.
1. Marchidan Florinel – solicita cumpararea terenului concesionat, teren pe care are construita si o casa.
Domnul Gherasim Dumitru - este de acord si sustine ideea ca ar fi bine sa se vanda cetatenilor terenurile pentru care acestia platesc concesiune de mult timp si care mai au si case construite pe aceste terenuri.
Domnul Nastasa Lazar – subscrie la ideea domnului Gherasim Dumitru.
Domnul Pascal Ioan – daca isi au platita concesiunea, de ce sa nu se aprobe vanzarea.
Nemafiind alte discutii se supune la vot si se da avizul de principiu cu un numar de 11 voturi „pentru” si 2 abtineri ( domnii Perta Ioan si Borda Leon).
2. Nenica Eugen – solicita cumpararea terenului in suprafata de 1010 mp pe care il are in concesiune de multi ani.
Nemafiind alte discutii se supune la vot si se da avizul de principiu cu un numar de 11 voturi „pentru” si 2 abtineri ( domnii Perta Ioan si Borda Leon).
3. Domnul presedinte de sedinta prezinta citatia Tribunalului Neamt nr. 878/103/2009 in proces cu Sindicatul liber al lucratorilor din invatamant si cercetare stiintifica, avand ca obiect - drepturi banesti.
Domnul Gherasim Dumitru – il intreaba pe domnul Borda Leon daca este de acord sa reprezinte consiliul local in acest proces.
Domnul Borda Leon – spune ca este de acord, dar cu conditia ca primaria sa-i puna la dispozitie masina.
Domnii consilieri sunt de acord, in unanimitate, ca domnul Borda Leon sa reprezinte consiliul local in acest dosar.
Domnul Borda Leon – are si el o intrebare: se vorbeste prin sat ca s-au construit trei fantani si ar dori sa stie cat au costat aceste fantani? S-au construit la un pret mare si nu sunt functionale.
Domnul primar nu este prezent la aceasta discutie dar sunteti dumneavoastra domnule viceprimar si puteti sa spuneti!
Domnul Chirila Constantin – viceprimar – domnisoara consilier Ripanu Eugenia are costul total al acestora.
Domnul Nastasa Lazar – estimati! dati o cifra!
Domnul Borda Leon - se intreaba: de ce domnul primar a achitat suma de 1.200 lei reprezentand contravaloare amenda avand in vedere ca acea hotarare de consiliu local a fost suspendata fiind atacata in contencios administrativ. I
n data de 25 mai 2010 a venit citatia, iar dumneavoastra nu ati fost instiintati.
Domnul Gherasim Dumitru – si ati castigat?
Domnul Borda Leon - m-au sesizat niste cetateni ca domnul primar in fiecare zi merge acasa cu masina institutiei, cu atat mai mult cu cat tot dumnealui ne-a spus, intr-o sedinta anterioara, ca s-a restructurat cota de carburant pentru autoturismele apartinand primariei.
Am niste intrebari la care as dori sa primesc raspuns, si anume: Domnul primar si domnisoara contabil sa ne spuna cate masini apar cu cota de carburanti, pe specialitati, si cat s-a consumat in 6 (sase) luni, inclusiv masina PSI?
De asemnea, daca s-a achitat redeventa de catre medicul de familie de la Radeni?
Iar daca nu s-a achitat, as dori sa ni se spuna daca s-a reziliat contractul ?
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR,
     Leonard PADURARU                      Lidia BRINZEI
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free