Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

16 ianuarie 2012

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI


PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi,  16   ianuarie 2012.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 2 din 11.01.2012, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra Ripanu Eugenia - consilier in aparatul de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (27.12.2011) a fost aprobat cu un numar de 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Borda Leon).
Domnul Perta Ioan preia conducerea lucrarilor sedintei, prezinta proiectul ordinii de zi:
1.  Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe semestrul II 2011.
2. Proiect de hotarare – privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.
3. Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012 – 2013 in invatamantul preuniversitar de stat  din comuna Pastraveni, judetul Neamt.
4. Proiect de hotarare –  privind evaluarea secretarului comunei Pastraveni, judetul Neamt.
4. Intrebari – interpelari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta supune la vot  ordinea de zi si se aproba cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Raport – privind solutionarea cererilor, reclamatiilor, sesizarilor cetatenilor pe semestrul II 201.
Doamna secretar Lidia Brinzei prezinta raportul.
Discutii:
Dl. Borda Leon – in cuvantul sau se refera la faptul  ca mai sunt persoane nemultumite de activitatea primariei pentru ca nu au fost eliberate documente la timp, iar oamenii au pierdut in instanta de judecata. Din cate stie dumnealui a aparut o lege noua privind asistentii personali si nu stie daca a intrat in vigoare, dar conform prevederilor legii vechi persoanele cu handicap puteau beneficia de asistenti personali si nu stie cum de li s-au desfacut contractul de munca daca certificatul de hadicap prevede insotitor. A inteles ca s-a procedat la fel si la alte primarii. S-a ajuns la o situatie de compromis cu indemnizatia de insotitor si au fost si cazuri cand nu s-a platit nici aceasta indemnizatie din august  si pana in decembrie.
Are si dumnealui o intrebare, de multe ori a solicitat un raspuns la anumite intrebari ridicate in cadrul sedintelor de consiliu local si nu stie daca i s-a adus la cunostinta domnului primar, deoarece a primit doar raspunsuri evazive. Aduce unele precizari pentru imbunatatirea activitatii, a se vedea OGR nr. 53/ 2002  privind Statutul comunei, precum si Regulamentul de functionare a Consiliului local. S-a referit la Statutul comunei pentru ca acesta are si o anexa cu domeniul public si privat si ar intreba-o pe d-ra contabil cum s-a facut bilantul la sfarsitul anului trecut daca nu este actualizat domeniul public si privat? Incheie prin a spune ca:  „daca noi consilierii avem ceva de solicitat si nu ni se rezolva, ce sa mai zicem de cetateni?”.
Dl. Perta Ioan – incepe cu fraza de sfarsit, intradevar este loc si de mai bine, dar vedem la cantar. Nu se poate  analiza la fiecare  punct pentru ca oricum  ai face tot bine nu-i. Ca si consilier local stie ca nu pot fi impacati toti oamenii, daca aplici legea ii multumesti pe unii si-i nemultumesti pe altii. Am vazut la sfarsitul raportului ca s-a facut o activitate ampla in cadrul asistentei sociale si mai sunt legi de aplicat de la 1 ianuarie, deci va fi si in continuare multa munca, de exemplu: la scoala multi elevi nu au primit alocatiile de sustinere din cauza numarului mare de absente. O mare raspundere ii revine doamnei secretar in desfasurarea activitatii in cadrul primariei, dumneaei semnand pentru legalitate.
Dl. Borda Leon – eu aduc o apreciere acelora care lucreaza si sambata si dumnica pana la ore tarzii.
Dl. Perta Ioan – volumul de munca este mare.
D-na secretar –  precizeaza ca in desfasurarea activitatii contribuie tot personalul din aparatul de specialitate al primarului.
Dl. Nastasa Lazar – spune ca este ridicol sa tot analizam activitatea, toti avem si necazuri si greutati la serviciu.
Dl. Gherasim Dumitru – daca ar fi asa atunci ar trebui ca si domnii consilieri, dl primar sa prezinte cate un raport de activitate.
Dl. Nastasa Lazar - atunci ce sa mai tot discutam!
D-na secretar – propuneti scoaterea de pe ordinea de zi si nu mai prezint raportul  semestrial in sedintele de consiliu local. Macar in ultimul an de mandat si domnii consilieri sa prezinte raportul de activitate.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. presedinte de sedinta –  intreaba daca d-ra contabil are ceva de explicat, pentru ca Ordinul prin care se cere acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare  din excedentul bugetului local  este nou.
D-ra Ripanu Eugenia – nu se mai foloseste notiunea de fond de rulment, ci de excedent bugetar, la sfarsitul anului 2010 suma a ramas in fondul de rulment, care s-a aprobat la buget. Pe parcursul anului s-au virat acesti bani pe un cont care ne-a permis sa platim  la furnizori, iar acum finantele au venit  sa facem  aceasta acoperire definitiva.
Dl. Gherasim Dumitru – intreba: daca s-au platit?
Dl. Borda Leon – intreaba ce se intampla daca nu se aproba?
D-ra Ripanu Eugenia – nu stie sa spuna ce se intampla. Referitor la Ordinul nr. 18/16.01.2012 nu s-a discutat ca nu se aproba. Cei de la DGFP facand inchiderea la sfarsitul anului   s-a vazut ca mai trebuie rezolvat ceva.
Dl. Nastasa Lazar – s-a facut un obicei din a se vota „post mortem”.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: ce spune legea aceea?
D-ra Ripanu Eugenia – precizeaza ca, trebuie sa se aprobe acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local, care a fost aprobat in bugetul din anul 2011.
Dl. Nastasa Lazar – intreaba:  daca este aprobat de ce  mai votam?
D-ra Ripanu Eugenia – precizeaza ca, se supune la vot pentru a se confirma utilizarea, stiti si dumneavoastra, nu se poate cheltui altfel de cum s-a aprobat.
Dl. Nastasa Lazar – mie mi se pare ciudat sa aprob niste lucruri care nu sunt utile.
Dl. presedinte de sedinte – intreaba: daca mai sunt discutii?
Nefiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 10 voturi “pentru” si trei « abtineri » (domnii consilieri Nastasa Lazar, Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare –  privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2012 – 2013 in invatamantul preuniversitar de stat  din comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Nastasa Lazar  – presedinte al comisiei de specialitate  pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala  arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Nastasa Lazar – spune ca: este o mare tampenie, ni se  spune de sus ca din scoala generala  se numeste gimnaziu si apoi ma pune sa votez.
Dl. Perta Ioan – dumnealui se refera la schimbarea denumirii scolii, respectiv este o munca si o cheltuiala mare si in plus, trebuie schimbata sigla, ştampila. Legea s-a schimbat  si trebuie aprobata  si in consiliul local reteaua scolara pentru anul scolar 2012 – 2013.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba ce se intampla daca nu se aproba?
Dl. Perta Ioan - mentioneaza ca, structura aprobata in Consiliul de administratie al scolii trebuie aprobata si  in consiliul local. In luna decembrie noi am aprobat clasa 0, dar unde nu sunt elevi nu se face clasa 0, asta se poate vedea si din anexe.
Dl. Pascal Ioan – intreaba ce inseamna clasa 0?
Dl. Perta Ioan – explica ce inseamna clasa 0, respectiv elevii care nu sunt inscrisi in clasa 0 nu pot trece in clasa I – ii. Apoi mai sunt probleme de incadrare a cadrelor didactice, si anume trebuie profesori cu dubla pregatire.
Dl. Nastasa Lazar – spune ca, de la Al. Ioan Cuza nu am mai avut o reforma in invatamant.
Dl. presedinte de sedinta - daca colegii nu ne asculta supunem la vot proiectul de hotarare, care  se aproba in „unanimitate”.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare –  privind evaluarea secretarului comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Chirila Constantin – este de acord cu calificativul - foarte bine – din motive pe care le cunosc toti.
Dl. Borda Leon – ii spune doamnei secretar sa aiba in vedere actualizarea Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local si sa fie atenta atunci cand semneaza de legalitate.
Dl. Copcea Constantin – fie ca esti cetatean sau consilier tot trebuie sa vii la primarie pentru a-ti rezolva vreo problema, iar ori de cate ori am trecut pe la primarie nu am  vazut sa fie divergente sau discutii, oamenii sunt bine primiti, iar pentru felul in care se achita de sarcini,  doamna secretar merita acest calificativ, adica - foarte bine.
Dl. Perta Ioan – spune ca a vorbit si la primul punct si isi mentine punctul de vedere, repectiv este de acord cu calificativul acordat.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in „unanimitate”.
D-na secretar – multumeste domnilor consilieri pentru calificativul acordat, si promite sa tina cont de propunerile facute de catre domnii consilieri. 
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi :
Dl. Presedinte de sedinta prezinta comunicarea nr. 304/CA/25.11.2011 din Dosarul nr. 3025/103/2011 a Tribunalului Neamt – Sectia aII-a civila, de Contencios Administrativ si Fiscal,  privind anulare act administrativ initiata de catre dl. Borda Leon.
Dl. Borda Leon –  referitor la comunicarea prezentata de catre dl. Presedinte de sedinta,  precizeaza ca a facut recurs la Curtea de Apel Bacau.
Dl. Gherasim Dumitru -   ce spune sentinta ? care este verdictul ?
Dl. Perta Ioan – spune ca, actiunea inaintata de catre dl. Borda Leon este respinsa.
Dl. Borda Leon – spune ca, la Tribunalul Neamt, Sectia aII-a civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, d-na judecator nu a tinut cont de prevederile art.  124 din Legea nr. 215/2001, dar va tine cont Curtea de apel Bacau.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: ce se mai stie de publicarea pe SEAP a viitorului serviciu de gunoaie ?
Dl. Borda Leon – este o mentiune expresa cu privire la vanzare, concesionare, etc, se face prin licitatie publica, mai mult decat atat,  dar nu prin incredintare directa.
D-na secretar – precizeaza ca modificarile la documentatia pentru scoaterea la licitatie a concesiunii  serviciul de salubrizare sunt inaintate la Bucuresti ANRMAP, asteptand OK pentru  publicate pe SEAP.
Dl. Borda Leon – intreaba  daca s-au adus la cunostinta modificarile.
D-na secretar – spune ca, madificarile s-au aprobat in  sedinta din 30 noiembrie  la care ati participat si dumneavoastra.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,       CONSILIER,  
Ioan PERTA                  Lidia BRINZEI             Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free