Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 ianuarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2018.
În şedinţa ordinara lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 51 din 22.01.2018, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinara lunara a consiliului local participă d-na secretar Brinzei Lidia, d-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului si dl. Chirila Constantin – sef SVSU.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (04.01.2018) a fost supus la vot şi aprobat cu 12 (zece) voturi „pentru”, dl. Pascal Ioan nu a votat, motivand ca nu a participat la sedinta.
Domnul Hanganu Emilian – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Raport - privind solutionarea cererilor, reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor in anul2017.
2. Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei.
3. Proiect de hotarare - privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul 2018.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei de alipire a unor imobile (terenuri) situate in intravilanul satului Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt.
5. Proiect de hotarare – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in Dosarul 3731/103/2017 la Tribunalul Neamt – Sectia a II-a civila de contencios administrative si fiscal.
6. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Raport - privind solutionarea cererilor, reclamatiilor si sesizarilor cetatenilor in anul2017.
Discutii:
Dl. Borda Leon – “cine este responsabil cu inregistrarea petitiilor”.
D-na secretar – “d-na Zaharia Elena”.
Dl. Borda Leon – intreaba: “ considerati ca este gresit ca o persoana sa ceara relatii referitor la proprietatile altei persoane impreuna cu proprietarul, de fata?”Continua prin a spune ca: a venit impreuna cu o persoana care lucreaza peste granita si care a vrut sa plateasca impozitul si nu era in clar cu proprietatile care le are inregistrate la taxe si impozite, asa ca au venit impreuna la dl. Vartic, agent agricol, sa vada cu ce este inregistrat la rolul agricol, dupa care dl. Borda Leon a primit reprosuri de la dl. Vartic pentru ce s-a interesat impreuna cu acele persoane.
D-na secretar – spune ca, “rolul agricol nu atesta proprietatea pentru ca este declarativ, actele de proprietate sunt depuse la Biroul taxe si impozite. Acolo cetateanul este obligat sa prezinte cu cerere actele de proprietate”.
Dl. Borda Leon – “trebuie sa existe o concordanta intre ceea ce plateste cetateanul si ce are in proprietate”.
D-na secretar – spune ca: “ nu poate sa coincida pentru ca nu toti oamenii depun actele de proprietate la ambele compartimente”.
Dl. Borda Leon - “ nu este gresit, considerati dumneavoastra?”
D-na secretar - “nu este gresit daca sunteti impreuna cu proprietarul”.
Dl. Irimoae Ion – “ de la notar li se da un duplicat al actului care trebuie inregistrat la primarie”
D-na secretar – “nu toti vin sa inregistreze duplicatele pe care le primesc de la notar”.
Dl. Onisei Ioan – “ cate litigii sunt in instanta? Adica: fond funciar, Curte de conturi, salarii, etc.”.
D-na secretar – “ este actiunea cu caminul cultural Pastraveni, care are termen in martie, actiuni pentru transformare amenda in ore in folosul comunitatii, salarii d-na Anton Didina, fond funciar.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la punctul doi al ordinii de zi.
Proiect de hotarare – privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei.
Dl. Viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – in loc de aviz favorabil, sa treceti calificativul “Foarte bine”.
Discutii:
Dl. Borda Leon – “am o intrebare: in legatura cu transformarea unor posturi din personal contractual in functie publica si angajarea unor persoane, respectiv functia de administrator RECL este post contractual sau functie publica?”
D-na secretar – “pentru transformarea posturilor din personal contractual in functie publica am solicitat aviz de la ANFP pentru functiile publice, iar dumnealor ne-au solicitat trimiterea fiselor posturilor, pe care le-am si comunicat, astfel ca, sunt posturi care indeplinesc conditiile de functie publica si altele de post contractual.
Administratorul RECL este post contractual.”
Dl. Borda Leon – “deci este personal contractual si nu functie publica.”
Dl. Onisei Ioan – “ de la o doamna secretar am invatat administratie publica, acum este pensionara, si de la dumneavoastra doamna am invatat administratie si va multumesc. Sa-l mai invatati administratie si pe dl. Gorea.”
D-na secretar – “daca imi solicita sprijinul, cu placere!”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre cu calificativul „FOARTE BINE” şi se aprobă cu 11 (unsprezece) voturi „pentru” si doua „abtineri” (domnii Borda Leon si Pelin
Haralambe).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor la comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul 2018.
Dl. Viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Nefiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot si se aproba cu 12 (douasprezece) voturi “pentru” si o abtinere (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei de alipire a unor imobile (terenuri) situate in intravilanul satului Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. Viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “si intradevar se va face parc acolo la Radeni sau i se va vinde d-lui Nastasa? S-au mai facut proiecte cu gradinita, buldo si altele, in ce stadiu se afla?”
Dl. Viceprimar – “sunt proiecte in derulare. Stiti ca proiectele nu se fac de pe azi pe maine. Ati fost primar atatia ani, stiti cum este.”
Dl. Nastasa Lazar – “ce aberatie a facut atunci dl. Onisei, obligat fiind, sa-mi dea cabinetul de la Radeni si o suprafata de 210 mp, ca nici nu am loc sa pun lemnele. Nu cred ca exista locuinta care sa aiba aceasta suprafata. Asa ca, nu este nimic aberant ca sa primesc si eu o suprafata de teren, pentru ca nu am loc sa pun o scara sau sa depozitez lemnele, deci nu pot sa nu incalc domeniul public. Cum de s-a trecut cu vederea dosarul cu vecinul?”
Dl. Onisei Ioan – “Acum sunteti in majoritate si acum o sa va dea tot, daca se poate. Voi ridica mana si eu. Decat sa se faca un parc si sa se distruga, mai degraba faceti dumneavoastra ceva. Decat sa stea acolo gramada aia mare de gunoaie si WC-ul nereparat.”
Dl. Roibu Vasile – “la primul aviz favorabil s-a creat un precedent, sa-l cream si pe al doilea”
Dl. Nastasa Lazar – “Cladirea Cabinetului medical de la Radeni, m-a costat un milliard de lei, e normal sa solicit 1000 mp de teren, cum au toti muritorii.”
Dl. Onisei Ioan – ”pana la urma cu proiectele acestea ce va fi? Se vor mai face? Cu cele doua sali de clasa de la scoala cum ramane?”
Dl. Viceprimar – “cand se va aproba bugetul atunci veti putea afla exact si veti putea solicita mai multe relatii.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un numar 12 (douasprezece) voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in Dosarul 3731/103/2017 la Tribunalul Neamt – Sectia a II-a civila de contencios administrative si fiscal.
Dl. viceprimar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil si propune pe dl. Borda Leon.
Discutii:
Dl. Nastasa Lazar – „daca se pune mijloc de transport.”
Dl. Onisei Ioan – propune tot pe dl. Borda Leon .
Se supune la vot ca reprezentat al Consiliului local in dosarul Dosarul nr. 3731/103/2017 dl. Borda Leon si se aproba cu un numar de 11 (unsprezece) voturi „pentru” si o abtinere, dl. Borda Leon nu voteaza.
Dl. Onisei Ioan – „ Dispozitia nu este data de consiliul local, este data de primar.”
D-na secretar – „este citat si dl. primar”
Dl. Onisei Ioan – „ eu o sa fac o cerere de interventie, iar cei care sunt vinovati sa plateasca.”
Dl. Onisei Ioan – „stiu ca la trei persoane dintre cele nemultumite li s-au mai dat bani la salariu, iar la celelalte doua nu si tot sunt nemultumiri.”
D-na secretar – „au fost informati care si cum au primit.”
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari.
1. Dl. Mihai Movila – „am participat la sedinta Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Pastraveni si mi s-a spus sa aduc la cunostinta sa se puna camere de luat vederi si la scoala Radeni 1”.
2. Dl. Onisei Ioan – „am pretentii la matale dl. vice, esti la al doilea mandat si vreau sa va spun ca nu ati instalat bine parazapezile.”
Dl. viceprimar – „sunt puse bine, dar a batut vantul de la sud si a depus zapada pe strada”
Dl. Onisei Ioan – „trebuie sa le instalati la 20 m – 25 m.”
Dl. Movila Mihai – „daca era strada mai inalta decat campul nu se aseza zapada in strada.”
Dl. Roibu Vasile – „am solicitat o copie la Raportul Curtii de Conturi acum doua luni, d-na secreta, mi-a spus ca este la d-ra contabil.”
Dl. Borda Leon – „ acum ca este si dl. Chirila Constantin aici, il intreb pe dl. Onisei Ioan, are contract cu PSI pentru deszapezire?”
Dl. Onisei Ioan – „baiatul meu a deszapezit cu tractorul, isi face campanie  pentru ca vrea sa depuna candidatura la primarie la urmatoarele alegeri.”
Dl. Onisei Ioan –„dl. primar nu este, as fi vrut sa intreb daca mai este postul de consilier la primarului?”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR, CONSILIER,
Emilian HANGANU Lidia BRINZEI Elena ZAHARIA
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free