Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

13 septembrie 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,Încheiat astăzi, 13 septembrie 2016.
În şedinţa ordinară lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 309 din 08.09.2016, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară lunara a consiliului local participă domnul primar Anton – Nicolai Gorea, doamna secretar Lidia Brinzei, domnul Ioan Ciocoiu – referent urbanism, doamna Elena Borda – consilier personal al primarului, doamna Dorina Chirila – director Scoala Gimnaziala Pastraveni, domnul Mihail - Lucian Stamate – consilier stare civila si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (25.08.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar solicita propuneri pentru alegerea unui presedinte de sedinta, pe o perioada de 3 luni.
Domnul Pelin Haralambe – “ Il propun pe domnul Luca Manole.”
Domnul Movila Mihai – “ Il propun pe domnul Roibu Vasile; a fost un presedinte de sedinta de la majoritate, sa fie acum unul de la minoritate.”
Nemaifiind alte propuneri, se trece la vot:
- pentru domnul Luca Manole – 7 voturi „pentru”;
- pentru domnul Roibu Vasile – 4 voturi „pentru”;
Doamna secretar – “ Domnul Luca Manole va fi presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni.”
Domnul Luca Manole – “ Multumesc pentru incredere. Lucrarile se vor desfasura in bune conditii, sa ne respectam, sa nu vorbim unii peste ceilalti.
Un alt punct de vedere personal – sa ne notam ce avem de spus si la ultimul punct de pe ordinea de zi sa vorbim. Ai doi copii in casa si nu are cum sa ii placa unul de celalalt, daramite aici unde sunt 13 pareri.”
Domnul Luca Manole – preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare lunare si da citire proiectului ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « AQUA NEAMT ».
2. Proiect de hotarare – privind  stabilirea traseului autobuzului scolar pentru transportul elevilor la si de la scoala.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea listei de inventar privind constructiile din domeniul privat al comunei Pastraveni.
4. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
5.Proiect de hotarare – privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 57 din 29.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
6.Proiect de hotarare – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Pastraveni a unor bunuri – mijloace fixe.
7. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă  întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind propuneri, se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: unanimitate de voturi ordinea de zi a fost adoptata. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1.   Proiect de hotarare – privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara « AQUA NEAMT ».
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ Chiar daca am fost de acord cu includerea in  asociatia „ AQUA NEAMT”a comunei Pastraveni, solicit sa ne retragem de la ApaServ si sa trecem la ApaVital Iasi. Suntem comuna cu pretul cel mai mare la metru cub de apa. Toate comunele din zona conductei ApaVital Iasi au renuntat la apa de la ApaServ. Am participat cu cotizatii si nu au venit cu nici un beneficiu.”
Domnul Roibu Vasile – „ S-a facut un calcul dinainte al cuantumului unui metru cub de apa?”
Doamna secretar – „ Noi suntem membri in „ AQUA NEAMT”; pentru retragere din asociatie trebuie initiat un alt proiect de hotarare.”
Domnul Luca Manole – „ Inainte de a se initia proiect de hotarare, trebuie sa vedem cat ne costa apa de la ApaVital. Daca are rost sa continuam procedura dupa ce ne informam asupra costurilor, o vom face.”
Domnul Borda Leon – „ Din  nou se fac abateri de la ordinea de zi; trebuie sa luam act de retragerea unei comune din asociatia AQUA Neamt. Daca se doreste retragerea comunei Pastraveni trebuie sa se faca un proiect de hotarare in acest sens, cu avantajele si dezavantajele pe care le presupune retragerea comunei Pastraveni. Trecerea la AQUA NEAMT s-a facut in timpul mandatului de primar al domnului Onisei Ioan. Nu inteleg de ce se doreste acum retragerea.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind  stabilirea traseului autobuzului scolar pentru transportul elevilor la si de la scoala.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – „ Programul e incarcat si restrans.”
Domnul Luca Manole – „ Trebuie sa ne incadram in orar pentru ca elevii sa ajunga la scoala.”
Domnul primar – „ Am facut adresa la Prefectura si la Inspectoratul scolar pentru inca un microbuz. Ne trebuie obligatoriu inca un microbuz scolar. Mi s-a comunicat ca vom fi instiintati imediat ce se mai aduc microbuze in judet, pentru a beneficia de unul.”
Domnul Luca Manole – „ Nu avem alte solutii.”
Domnul Roibu Vasile – „ Sa nu cream alte probleme, sa avem o desfasurare umanitara eficienta. Cu siguranta disfunctionalitati vor mai aparea.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi „ pentru”.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea listei de inventar privind constructiile din domeniul privat al comunei Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Luca Manole – „ E vorba de cladirile mai mult sau mai putin degradate.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 12 voturi „ pentru” si un vot „impotriva” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – „ In legatura cu banii alocati pentru cadastru, cadastru se face pentru titularii titlurilor de proprietate?
Cadastrul sa se faca esalonat pentru Pastraveni, Radeni si Lunca Moldovei. Sa nu se aloce banii pe documentatia cadastrala numai pentru locuitorii din Pastraveni, sa se aloce si pentru cetatenii din Radeni si Lunca Moldovei.”
Domnul primar – „Cei mai multi beneficiari sunt de la Radeni.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare – privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 57 din 29.10.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi.
6. Proiect de hotarare – privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Pastraveni a unor bunuri – mijloace fixe.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii :
Domnul Onisei Ioan – „ Deci, doamna secretar si doamna consilier juridic, nu ati specificat ca bunul solicitat a fi cumparat de domnii doctori Nastasa Lazar si Carmenica va fi scos la vanzare cu licitatie.”
Doamna secretar – „Pentru a intocmi documentatia cadastrala, este necesar ca bunurile sa fie incluse in domeniul privat.”
Domnul Luca Manole – „La acest proiect aveti ceva de spus?”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 11 voturi „ pentru” si 2 voturi „abtinere” (domnul Onisei Ioan, domnul Roibu Vasile).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.
7. Intrebari – interpelari
Domnul Luca Manole, presedinte de sedinta, prezinta o cerere a domnului Gherasim Constantin, care in calitate de presedinte al Asociatiei „Floricom” solicita exonerarea de la plata impozitului pe teren a constructiei  data in folosinta gratuita pe o perioada de 20 de ani, intrucat Codul de procedura fiscala prevede ca pentru asociatiile comunitare care desfasoara activitati in folosul comunitatii nu se percepe impozit pe teren si cladiri.
Domnul Borda Leon – „ Imi amintesc despre ce este vorba. In urma cu mai multi ani s-a aprobat printr-o hotarare a consiliului local acordarea unei asociatii comunitare teren si cladire pentru care sa nu se perceapa impozite. Din punctul meu de vedere, chiar daca se desfasoara activitati economice ar trebui sa ne aduca la cunostinta si noua. Daca s-au incalcat conditiile prevazute in contract, se poate cere rezilierea contractului si sa fie obligat sa plateasca impozitele. Ar trebui sa plateasca niste polite pentru domnul Onisei Ioan. Domnisoara Ripanu Eugenia sa vina sa ne spuna daca trebuie sa incasam impozitele. Daca e un proces verbal de constatare a incalcarii prevederilor contractuale, se poate cere rezilierea.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Presa de ulei functioneaza.”
Domnul Movila Mihai – „ Sa plateasca impozit doar pentru spatiul comercial nu si pentru presa de ulei.”
Domnul Luca Manole – „ Sa plateasca pentru activitatea comerciala.”
Domnul Onisei Ioan – „ In anul 2000 s-a infiintat asociatia „Floricom” din care comuna Pastraveni a contribuit cu spatiul. Au fost vreo 9 – 10 membri. Domnului Gherasim Constantin, asociatiei, i s-a acordat acea constructie pe o perioada de 20 de ani, cu titlu gratuit. Am hotarat, la acea vreme, ca bunurile ce apartin consiliului local sa i le dam spre folosinta asociatiei; dupa un timp membrii asociatiei s-au retras si au mai ramas domnul Vasiliu Ioan si sotia dumnealui. Adunandu-se datorii, i-am spus domnului Vasiliu sa plateasca. Mie imi place sa fiu drept: aceasta asociatie apartine unei singure familii, familia Vasiliu, si aduce profit doar membilor acestei familiei; bunurile apartin consiliului local.
Domnul Luca Manole – „ De cand sunt adunate datoriile?”
Domnul Vasiliu Ioan – „  De 12-13 ani nu am nicio somatie prin care sa mi se comunice impozitul.”
Domnul Onisei Ioan – „ Somatiile sunt la domnul Gherasim Constantin de-a lungul anilor.”
Domnul primar – „ Domnule Onisei Ioan, va rog, aduceti la primarie 2 acumulatori, un laptop si un telefon; toata lumea spune ca sunt la dumneavoastra.”
Domnul Onisei Ioan – „ Ce acumulatori? Sunt pe un inventar?”
Domnul Luca Manole – „ Domnisoara contabil Ripanu Eugenia va veni si va spune daca trebuie sa plateasca.”
Doamna secretar – „ Prin F.R.D.S. nu puteau fi finantate decat utilajele si materialele. Oamenii au muncit enorm si nu s-a decontat nimic. Nu se platea manopera pentru renovarea spatiului respectiv. Asa a fost facut proiectul atunci, consiliul local trebuia sa puna la dispozitie o cladire.”
Domnul Movila Mihai – „ Am tot discutat, dar la ce concluzie trebuie sa ajungem in legatura cu impozitele datorate?”
Domnul Luca Manole – „ A fost o taxa de-a lungul anilor care nu a fost platita. Astazi, nemaiavand activitate, asociatia solicita scutirea de aceasta taxa.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Trebuie sa aplicam noi legea; pe parcursul mandatului celuilalt primar nu s-a facut nimic.”
Domnul Movila Mihai – „ Ce se intampla cu suma pe care trebuie sa o  plateasca? Se sterge?”
Domnul Pascal Ioan – „ Daca se cere sa fie scutit de plata impozitului, cladirea sa revina in patrimoniul primariei. Nu asa este corect?”
Domnul Borda Leon – „ Noi, consiliul local, am aprobat sa foloseasca cladirea cu titlu gratuit.”
Domnul Nastasa Lazar – „ De unde stim noi ca in ultimii 2 ani, cat mai sunt pana la expirarea perioadei pentru care a fost data in folosinta gratuita cladirea, asociatia nu vine cu o presa de ulei de ultima generatie?”
Domnul Borda Leon – „ Se respecta prevederile din statut sau nu? Daca nu se respecta, putem rezilia.”
Domnul Luca Manole – „ Perioada se poate scurta; in urma unei hotarari a consiliului local ii scurtam perioada pentru care are folosinta gratuita.”
Domnul Roibu Vasile – „ Nu vor scurtarea perioadei. Ei vor sa ramana 20 de ani. Dar de ce nu vreti sa platiti concomitent si impozitul aferent ?
Domnul Nastasa Lazar – „ A avut o presa mai performanta la Motca.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Imi aduc aminte cand s-a votat pentru darea in folosinta cu titlu gratuit. Sa tina si astia 2 ani gratuit.”
Domnul Onisei Ioan – „Contractul expira in anul 2022.”
Domnul Irimioaia Ion – „ De ce nu ati cautat in tot acest timp sa recuperati o parte din sumele datorate?”
Domnul Onisei Ioan – „ Am zis sa mearga asa.”
Domnul Borda Leon – „ Vine domnisoara contabil cu lamuriri; amanam discutiile asupra cererii pana la sedinta viitoare.”
Domnul Luca Manole – „ Care articol e mai tare, acela va predomina si vom sti daca putem percepe taxele si impozitele anterioare.”
Domnul Borda Leon – „ Pe timpuri isi facea datoria la nivel de comuna o comisie de protectia consumatorului. Sa se reactiveze aceasta comisie si sa isi intre in atributii.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Din acesta comisie faceau parte primarul, medicul veterinar, medicul uman, contabilul sef si un politist.”
Domnul Onisei Ioan – „ E abrogata legea la care faceti dumneavoastra referire. Nu iti mai permite legea sa faci comisii de acest gen; este protectia consumatorului.”
Domnul Pascal Ioan – „ Nu am controale destule, trebuie sa mai vina si de la primarie.”
Domnul Onisei Ioan – „ Ce facem cu gunoiul? Mai vin cei de la salubritate sa il ridice?”
Domnul primar – „ Nu se plateste taxa de salubritate. Facem in continuare somatii cetatenilor sa vina sa plateasca. Dumneavoastra, domnule Onisei Ioan, ati platit?”
Domnul Onisei Ioan – „ Am platit. Eram dispus sa aduc gunoiul aici la primarie. Daca nu sunteti capabil sa gestionati situatia ivita, va rog sa va dati demisia.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi consilierii prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,           CONSILIER JURIDIC,


 Manole LUCA                  Lidia BRÎNZEI       Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free