Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 martie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi,  30 martie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 81 din 23.03.2011, la care participa un numar de 11 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (14.02.2011) a fost supus la vot si aprobat cu un numar de 10 voturi pentru” si o „abtinere” dl. consilier Borda Leon.
Domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin prezinta proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – pentru completarea HCL nr. 9 din 14.02.2011 –  privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
2.     Proiect de hotarare – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in dosarul nr. 89/103/2011.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de masuri in vederea reorganizarii activitatii Retelei Electronice a Comunitatii Locale Pastraveni, judetul Neamt.
4.     Intrebari interpelari
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi  care este aprobata in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.    Proiect de hotarare – pentru completarea HCL nr. 9 din 14.02.2011 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin  - presedinte al comisiei de specialitate buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – isi exprima punctul de vedere, considera ca nu este normal sa se discute acest proiect de hotarare pe ordinea de zi, nefiind de fata d-ra contabil si dl. primar.
D-na secretar a semnat pentru legalitate, dar nu este legala, este o formalitate a Directiei controlul legalitatii actelor din cadrul Prefecturii Neamt sau se face o procedura prealabila. Stiti ce inseamna o procedura prealabila?
D-na secretar – da stiu.
Dl. Borda Leon – continua, nu a fost corect aprobat bugetul, ne prosteste de la ochi, de exemplu cum ar fi si cu autogrederul care se plimba pe drum, cand s-a aprobat in consiliul local? Cine a facut licitatie?
Dl. Copcea Constantin – se poate face fara licitatie pana la o anumita valoare.
Dl. Nastasa Lazar – care valoare, haideti sa ne defiintati!
Dl. Borda Leon – orice se face, trebuie facut in baza unui proiect, fara aprobare si fara sa nu fie inclus in buget nu putem aproba, iar dvs. dl. Chirila care aveti delegatie sa va ocupati de drumuri, trebuie sa ne anuntati. Pentru ca au aparut unele cheltuieli de investitii la sfarsitul anului trecut, s-au dat niste bani pentru scoli care nu se stie pe ce baza, pe ce proiect de la Inspectoratul scolar. Nu este impotriva, dar toate trebuie facute legal, sa nu fim pusi in fata faptului implinit.
Domnul Copcea Constantin – nu s-a schimbat nimic valoric la bugetul local pe anul 2011, daca s-ar fi schimbat atunci erau probleme, este acelasi buget doar este structurat pe doua sectiuni, respectiv de dezvoltare, de functionare.
Domnul Borda Leon – trebuie avut in vedere ca Prefectura Judetului Neamt a initiat procedura prealabila pentru HCL nr. 9 din 14.02.2011 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2011, ceea ce inseamna ca,  daca acum nu se va aproba proiectul de hotarare, hotararea initiala va fi atacata in contenciosul administrativ.
Doamna secretar -  prezinta adresa Institutiei Prefectului – Judetul Neamt mentionanad ca, hotararea nr. 9 din 14.02. 2011 trebuie completata si nu anulata.
Domnul Gherasim Dumitru – cine a gresit nu-i prezent la sedinta,  respecta pe d-ra Ripanu Eugenia, dar nu a fost intocmit corect bugetul, probabil ca nu a stiut fata, din acest punct de vedere se abtine.
Domnul Iacob Gheorghe – revenim la autogreder, drumurile erau asa de sparte incat nu mai intra nici o masina pana in satul Lunca Moldovei. A dat cu autogrederul si inca tot nu s-a nivelat, oamenii i-au zis ca isi strica mereu masinile. Daca este consilier local sa ridice problema in sedintele de consiliul pentru repararea acestor drumuri.
Domnul Nastasa Lazar – noi unde am fost? De ce nu ni s-a adus la cunostinta si noua? Noi nu stim nimic!
Domnul Iacob Gheorghe – daca ar fi trebuit sa anunte in consiliul local ar mai fi durat inca vreo doua saptamani pana cand ar fi demarat actiunea de nivelare a drumurilor.
Domnul Perta Ioan – intai propunea si pe urma aproba.
Domnul Pasca Ioan – am venit la o sedinta de consiliu local ca sa rezolvam ceva, suntem o mana de oameni si nu trebuie sa ne certam. Daca a facut ceva sarim pe el sa-i dam in cap, daca nu  face iar nu-i bun,  il judecam.
Domnul Perta Ioan – fiind in comisia economica a inteles sau asta e pararea sa, ca bugetul a fost facut pe vechea structura, modificandu-se Codul fiscal este foarte greu de urmarit daca s-au preluat corect sumele din vechea structura in noua structura. Daca nu a fost facut cum trebuia,  i se pare ca fiind o sfidare ca personalul responsabil de intocmirea bugetului sa nu fie de fata si sa ne dea explicatii. Domnul primar oricum nu ar fi stiut sa ne explice, deci neprimind lamuriri, cum sa aprobam? Apoi nu stim unde sunt prinsi banii in buget pentru reparatii drumuri, nu stim daca trebuie facut licitatie. Trebuia sa se vina cu un proiect,  si dansul ar fi fost de acord pentru ca are anumite probleme cu un drum acolo, la deal. Domnule Pascal, sa stiti ca nu am nimic impotriva si nu cred ca dam in cap daca ni se spune si noua! Referitor la masina adusa din Germania, pana si consilierul juridic a recunoscut ca nu este legal sa se aprobe masina dupa ce s-a  cumparat. Este problema mea cat respect partidul, guvernul, etc., dar eu sunt votat de oameni, ii respect pe acestia, iar daca altfel nu se poate atunci trebuie sa ma retrag din acest consiliu local.
Domnul Chirila Constantin – referitor la autogreder, nu se cearta cu nimeni,  el ar vrea sa o intrebe pe d-na secretar: in buget unde sunt prinsi bani pentru drumuri? Trebuie venit pentru orice lucrare in consiliul local?
Doamna secretar – nu stie unde sunt prinsi banii, la drumuri, probabil, sectiunea dezvoltare. Nu stie sa spuna exact, pentru ca nu a participat la fundamentarea bugetului!
Domnul Chirila Constantin – atata timp cat este aprobat bugetul si sunt bani prinsi la buget nu trebuie sa venim pentru orice cheltuiala in consiliul local.
Domnul Borda Leon – aveti Legea 215/2001? Vedeti ce spune art. 125 – 126.
Doamna secretar – prezinta articolele din lege, dupa care spune ca:  odata ce se executa lucrarea inseamna ca sunt bani prinsi la drumuri.
Domnul Gherasim Dumitru – mai cititi odata din  Legea nr. 215/2001, pentru balastare trebuie proiect?
Domnul Chirila Constantin – nu trebuie.
Domnul Perta Ioan – de unde se cheltuie acesti bani: de la sectiunea dezvoltare, de la investitii, nu stim nici noi, intrebam.
Domnul Borda Leon – art. 126 din Legea nr. 215/2001 – prevede ca pentru lucrari de constructii, reparatii drumuri etc., trebuie aprobat in consiliul local, dupa care faceti licitatie.
Domnul Chirila Constantin – am facut referat pentru cheltuirea banilor de la subventie pentru pasuni.
Domnul Gherasim Dumitru – trebuie licitatie?
Domnul Chirila Constantin - este dat pe SEAP. Daca asa stau lucrurile atunci primarul de ce mai este ordonator principal de credite? Nu ati fost la sedinta de comisie, nu ati intrebat-o?
Domnul Borda Leon – am vazut ca e desteapta, nu a stiut cum sa intocmeasca bugetul.
Domnul Perta Ioan – la dezvoltare banii se cheltuie intr-un fel, la investitii in altfel, nu vrea sa ridice mana pentru ca nu are el de unde sa stie cum le-a „bolmojit” dintr-o parte in alta. Stie ca un contabil trebuia sa fie aici sa le explice si lor ca sa stie de ce ridica mana.
Domnul Pelin Haralambe – sta si le gandeste si el, considera ca este cel mai slab in carte, „dar hai sa le facem odata legal”. Cine n-ar vrea sa le faca? Are si el doua masini si baga  o gramada de bani in ele pentru reparatii, dar trebuia sa stie si el de actiunea cu autogrederul.
Domnul viceprimar – a mers pe drum in urma autogrederului pentru ca sa iasa treaba buna.
Domnul Gherasim Dumitru – s-a incheiat activitatea cu autogrederul?
Domnul viceprimar – nu! mai este de lucru, acum este la Radeni.
Domnul Borda Leon – ar vrea sa stie, pentru sedinta urmatoare, pe cati km se da cu autogrederul?
Domnul viceprimar – pe o lungime de 55 km.
Domnul Borda Leon – vrea sa stie cati km face pe ora? Avem de a face cu obiectul unui dosar penal.
Domnul viceprimar – eram sigur.
Domnul Borda Leon – daca nu ne spune si noua.
Domnul Perta Ioan – daca din lipsa domnisoarei contabil nu se aproba acum, se mai pot lua salariile  pe data de 10 si efectua alte cheltuieli, daca nu se aproba acum nu ne va bloca conturile?
Doamna secretar – hotararea de aprobare a bugetului este valabila, trebuie doar completata,  nu se blocheaza conturile.
Domnul Gherasim Dumitru – stiti cum au zis cei de la Curtea de Conturi, ca trebuia aprobat bugetul pe structura.
Domnul Borda Leon – daca Prefectura actioneaza in contencios  atunci ce va fi, se anuleaza?
Doamna secretar – cum va stabili instanta.
Nefiind discutii pe marginea materialului prezentat  la acest punct al ordinii de zi, se supune la vot proiectul de hotarare care intruneste un numar de 6 voturi „pentru” si  5  „abtineri” (domnii consilieri Pelin Haralambe, Perta Ioan, Gherasim Dumitru, Nastasa Lazar si Borda Leon), deci nu se aproba.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind desemnarea unui consilier local din Consiliul local al comunei Pastraveni care sa reprezinte institutia in dosarul nr. 89/103/2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon - presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon – pentru ca am avut discutii si in comisie, comisia a dat aviz favorabil pentru a fi pus in discutie in plenul consiliul local. Am facut o contestatie la alt proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier care sa reprezinte consiliul local in instanta si de la prefectura i s-a dat un raspuns evaziv, ca si de la primarie, de altfel. Ii pare rau ca nu a mers mai departe in contencios, dar nu-i tarziu pentru ca legea spune ca trebuie sa fie cineva cu studii juridice sau administrative sau un aparator ales (avocat). Considera ca actiunea sindicatelor din invatamant este nelegala pe procedura, trebuia sa se adreseze consiliului local si apoi sa mearga in instanta.
Domnul viceprimar Chirila Constantin – ce reprezinta acest 25%?
Domnul Borda Leon – au solicitat  concediile de odihna inainte de aparitia legii si nu s-au dat banii. Banii au existat si i-au dat inapoi la sfarsitul anului, 2 miliarde de lei, pentru ca nu s-au cheltuit.
Domnul Perta Ioan – pe de o parte are dreptate si domnul Borda, legea a aparut la intai iulie. La Petricani nu s-au luat banii de concediu diminuati si nu le vor mai lua niciodata inapoi, la noi nu ne mai da banii. Vedeti conflictul de la Botosani! Deci, la Petricani s-a aplicat Legea de la intai septembrie. Noi consideram ca este un drept legal al nostru.
Domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel – Catalin – le spune domnilor consilieri sa faca propuneri.
Dupa unele discutii domnul Gherasim Dumitru il propune pe domnul Borda Leon.
Domnul Borda Leon – accepta doar cu conditia ca sa i se dea masina pentru deplasare la instanta.
Se spune  la vot proiectul de hotarare care  este aprobat cu un numar de 10 voturi „pentru”, domnul Borda Leon nu voteaza.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea Planului de masuri in vederea reorganizarii activitatii Retelei Electronice a Comunitatii Locale Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon - presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Gherasim Dumitru – se va finanta din bugetul local si intreaba cat reprezinta 17.825 ? un miliard sapte sute.. sau o suta saptezeci si opt de milioane? O invita personal pe domnisoara contabil la sedintele de consiliu local, ar vrea sa nu se inteleaga ca este rau voitor, dar chiar nu va vota pentru ca nu este prezenta  domnisoara Eugenia Ripanu.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 7 voturi „pentru” si  4 „abtineri” (domnii consilieri: Gherasim Dumitru, Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari

Domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel – Catalin – prezinta cererea domnului Tataru Gheorghe prin care solicita cumpararea terenului pe care are construita casa.
Domnul Copcea Constantin – de ce sa nu-i aprobam omului, trebuie sa-l conditonam?
Domnul Pelin Haralambe – la Lazar Onisei de ce nu s-a luat suprafata de teren care a fost gasita in plus.
Domnul Nastasa Lazar – dansului i se dau 240 de metri patrati  la Punctul sanitar Radeni si nu are unde sa faca un put si altora sa li se vanda.
Se supune la vot cererea pentru avizul de principiu in vederea intierii unui proiect de hotarare prin scoaterea la vanzare directa a suprafetei ocupata de curti constructii a domnului Tataru Gheorghe, iar dintre domnii consilieri prezenti la sedinta s-a abtinut domnul Nastasa Lazar, ceilalti fiind de acord.
Alte discutii:
Domnul Gherasim Dumitru – s-a deplasat noaptea tarziu prin sat si nu a intalnit tipenie de om, paznic sau politist local, suntem la mana hotilor. Propune urmatoarele: sa alocam niste fonduri pentru a amplasa niste camere de luat vederi in centrul satului, la biserica sau scoala in Lunca Moldovei, la fel si la Radeni, conectate la cel mai apropiat calculator, astfel ai un control la nivel de comuna. La ora actuala suntem zero din punct de vedere al pazei.
Domnul Borda Leon -  pune in discutie hotararea de consiliul local pentru colectarea deseurilor, nici acum nu este domnul primar sa ne informeze, dar daca pana la pasti nu se face nimic va anunta garda de mediu.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal. 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,   SECRETAR,     CONSILIER,   Pavel-Catalin ONISEI      Lidia BRINZEI      Elena GHERASIM  

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free