Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 mai 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 29 mai 2018.
În şedinţa ordinara lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 211 din 21.05.2018, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseste dl. Nastasa Lazar).
La şedinţa ordinara lunara a consiliului local participă d-na secretar Brinzei Lidia, d-ra Ripanu Eugenia – sef serviciu financiar – Contabillitate, impozite si taxe, achizitii publice si administrativ si d-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
Doamna secretar prezinta actele normative noi aparute de la sedinta anterioara si pana in prezent, anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.04.2018) a fost supus la vot şi se aproba cu numar de unsprezece voturi si o abtinere (dl. Pelin Haralambe).
Dl. Pelin Haralambe – spune ca, „eu iau cuvantul de mai multe ori in sedinta si nu este mentionat in procesul – verbal.”
D-na secretar – spune ca, „domnii consilieri ar trebui sa-si respecte cuvantul unul fata de celalalt si sa nu vorbeasca toti odata, pentru ca astfel nu se poate consemna in procesul verbal cuvantul fiecaruia”.
Domnul Vasiliu Ioan – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I - 2018.
2. Proiect de hotarare - privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
3. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea procedurilor operationale privind elaborarea actelor administrative adoptate de consiliul local.
5. Proiect de hotarare – privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului.
6. Proiect de hotarare – privind aprobarea realizarii investitiei “Imbracaminte astfaltica usoara pe strazi locale in comuna Pastraveni, judetul Neamt”
7. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă intreaba daca mai sunt si alte propuneri a se adauga la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I - 2018.
Dl. Primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot si se aproba cu unsprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi.
Proiect de hotarare - privind aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investitii “Reabilitare, modernizare si extindere poduri in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “ s-a facut licitatie d-ra Eugenia?”
D-ra Ripanu Eugenia – “s-a facut procedura de licitatie pe SEAP si a castigat SC Darconsul Roman SRL”.
Dl. Onisei Ioan – “Care este pragul?”
Dl. Primar – “ 441 mii lei, 100.000 euro”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unsprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Primar – “dupa ce s-au dat materialele la comisie s-a primit o adresa de Consiliul Judetean Neamt prin care ni s-a adus la cunostinta ca este necesar a se executa rigole intre pavaj si trotuar.”
Dl. Onisei Ioan – “ dl. Gorea, ati spuns ca nu trebuie autorizatie de la Consiliul Judetean Neamt! Aviz de la telecom ati luat? ”
Dl. Roibu Vasile – “pai da, trebuie! Sa nu treaca tirul pe langa copil.”
Dl. Primar – “ ne-a dat autorizatia.”
dl. Onisei Ioan – “ati vazut ca trebuie?”
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot si se aproba cu unsprezece voturi “pentru” si o abtinere (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea procedurilor operationale privind elaborarea actelor administrative adoptate de consiliul local.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil
Discutii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un numar unsprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget finante si comisia de specialitate pentru administratie publica si juridica au dat aviz favorabil
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “ de ce s-a scumpit apa?”
Dl. Primar – “nu stiu motivele, dar daca nu aprobam ne opreste apa.”
Dl. Onisei Ioan – “ de ce o scumpesc? O iau asa scumpa de la Iasi?”
Dl. Pelin Haralambe – “asta-i viata!”
Dl. Movila Mihai – “ noi suntem in rural, nu in urban, si o sa ne oblige sa platim si canalizarea, iar eu poate consum multa apa la irigat in gradina si atunci ce o sa fac, platesc cat consum si la canalizare? Pentru ca am inteles ca o sa ne oblige sa platim si canalizarea pe cei care suntem racordati la reteaua de apa.”
Dl. Roibu Vasile – “ o sa fie tardiv ceea ce ne spuneti dl. primar cand se va face factura la apa se va face si cea la apa uzata. Suntem in tara unde avem padure, avem apa. Pentru ca avem apa nu trebuie sa aplecam mereu capul.”
Dl. Primar- “daca tot ati pus problema asta va puteti duce la domnul presedinte a consiliului judetean va spuneti punctul de vedere.”
Dl. Pelin Haralambe – “haideti sa facem cum este mai bine!”
Dl. Irimoaie Ion – “ poate o sa ne spuna dl. ing. Chirila Constantin despre aceasta majorare de taxa.”
Dl. Chirila Constantin – “ s-au marit salariile, s-a scumpit curentul electric, materialele care se folosesc la reparatii, etc.”
Dl. Pascal Ioan – “ nu mi se pare corect ca nu ne da pobilitatea sa negociem. Ei au spus din start “pentru” sau “impotriva” !”
Dl. Roibu Vasile – “pensiile sunt de 400 de lei, iar costurile ca in America. Daca s-a scumpit curentul de ce nu au crescut si pensiile?”
Dl. Pelin Haralambe – “PSD-ul dl. Roibu.”
Dl. Onisei Ioan – “ au salarii mai mari ca functionarii publici.”
Dl. Presedinte de sedinta – vazand ca nu mai sunt discutii supune la vot proiectul de hotarare.
D-na secretar – “supuneti la vot, “pentru” sau “impotriva”. Domnul Chirila este reprezentantul nostru va vota “pentru” sau “contra”. Cum sa voteze el acolo.”
Dl. Pascal Ioan – “ce se intampla daca votam “contra”?”
D-na secretar – “Ati vazut, ca diferenta de pret se suporta din bugetul local”
Dl. Primar – “ sunt doua variante: ori asa, ori asa, tot se plateste obligatoriu. Daca nu platim ne suspenda apa si daca nu suntem de acord o sa plateasca primaria.”
Dl. Onisei Ioan – “dar mai este si varianta sa ne retragem.”
Dl. primar – “si daca ne retragem ce facem?”
Dl. presedinte de sedinta – “sa supunem la vot. Cine este “pentru”?”
Dl. Roibu Vasile – “asa a fost si la gunoi, facem contract si apoi ne-a conditionat. Nu mi se pare corect. Este democratie, faceti ce vreti, dar suntem conditionati. Hai sa aliniem nivelul de trai si apoi si costurile.”
Dl. Borda Leon – “dupa cum se vede, problema nu este atat de simpla. Sa nu credeti ca cei de la AQUA NEAMT vin asa ca au ei nevoie de bani la salarii. Sunt niste costuri, iar noi ne-am angajat prin asocierea aceasta sa respectam regulile jocului si acuma ei vin adresa aceasta, pe care o aveti in fata fiecare dintre dumneavoastra, in care ne spun negru pe alb, ca in conditiile in care nu suntem de acord cu aceste preturi, la raspunsul pe care il dam, de “nu” (nu suntem de acord) trebuie sa dam o nota de fundamentare. Va rog frumos, care dintre dumneavoastra va simtiti in stare sa intocmiti o nota de fundamentare, ca sa putem sa justificam raspunsul de “nu”. Eu personal nu pot. Nu mi se pare o suma exorbitanta. Veti fi obligati daca votam cu “nu”, daca luam in calcul ca mai sunt si pierderi, ne vine nota de plata care va trebui sa se plateasca din bugetul local.”
Dl. Roibu Vasile – “in acest caz consiliul local poate fi zona tampon dintre populatia saraca si cererea societatii de majorare a taxelor.”
Dl. Borda Leon – “nu ne putem retrage este ca si la energie electrica.”
D-ra Ripanu Eugenia – “la o sedinta a ACoR dl. primar de la Comuna Grumazesti a spus ca trebuie sa fie atenti pentru ca este individual si nu trebuie sa plateasca consiliul local, altfel cand va veni Curtea de conturi va imputa banii.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un numar zece voturi „pentru” si doua voturi „impotriva” (d-nii Onisei Ioan si Roibu Vasile).
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea realizarii investitiei “Imbracaminte astfaltica usoara pe strazi locale in comuna Pastraveni, judetul Neamt”
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget finantie - aviz favorabil
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “nu se putea rupe o strada de la Pastraveni sa se faca una si la Radeni, ulita lui Scripcaru (de exemplu) si la Lunca Moldovei ulita lui Vasiliu Ioan.”
Dl. primar – “avem depus proiect la minister pentru asfaltarea mai multor strazi”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unsprezece voturi „pentru” si un vot „impotriva” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari.
1. Dl. Pelin Haralambe – are si dumnealui mai multe puncte de adus la cunostinta consiliului local:
a) „Cheia de la terenul de sport sa stea la dl. Sandu nu in primarie;”
b) „Terenul de la Tinta, de ce nu-l dam in concesiune la cineva sau pentru constructia de case?”
c) „Pentru Haitau avem o sentinta civila si am dat o HCL, nu eram eu consilier pe atunci, sa se respecte. Stiti ca Asociatia Pelinul a inchiriat pasunea Haitau la Tibucani si oile lui Mucileanu mor de foame?”
d) „cu terenurile astea din domeniul public este o gramada de teren care se tine. Sunt care au pamant si le-au mai dat cate 20 de prajini. pe care oamenii le tin cum vor. Cand se termina cu hotiile astea? Daca are 3 ha de pamant ii mai dai si din pamantul bisericii? ”
e) „ si inca ceva, atentie cu viteza pe astfalt, mai trebuie doua indicatoare, unul de la „Pichirea” cu 30 in partea cealalta si unul de la mine tot cu 30. E nenorocire cu masinile astea care merg la manastire.”
f) „ mai sunt oameni nemultumiti de salariatii din primarie. Nu toti. Multi care nu fac treaba.”
Dl. Onisei Ioan – „cand se deschide parcul? Am auzit ca este inchiriat. Eu am vazut vreo doua masini care s-au dus cu copii sa se joace in parcul de la CAP la Urecheni. De ce nu se deschide? Nu avem autorizatie?”
Dl. primar – „cu aceasta ocazie va invit pe data de 1 iunie la deschiderea si inaugurarea parcului. Dl. Onisei cum s-au dus cu copii la Urecheni se mai poate duce inca doua, trei zile pana cand deschidem noi parcul de joaca pentru copii.”
Dl. Onisei Ioan – „asa cum a zis si dl. Pelin cu Haitaul este o problema foarte mare. Ce se intampla cu Haitaul? Este un contract de subinchiriere la Tibucani. Dl. Bratu a subinchiriat 50 de ha la comuna Tibucani. Dl. Borda Leon nu stie? Cine a semnat contractul stie!”
Dl. Borda Leon – „eu nu am semnat nici un contract.”
Dl. Onisei Ioan – „ati facut parte din comisie. Noi ne-am zbatut si am castigat Haitaul.”
Dl. primar – „ati castigat dumneavoastra si am semnat eu de primire cu dl. prefect.”
Dl. Onisei Ioan – „dl. viceprimar ati vazut ce este la Capu dealului? Va lauda oamenii ca ati cosit zoanele, dar au zis sa luati si buruianul.”
Dl. Roibu Vasile – „acum cateva saptamani am primit o informare de la primarie ca va veni o comisie sa-mi masoare spatiu comercial. A venit dl. Luca sa-mi masoare spatiul comercial. De aici, am si eu doua intrebari:
1. Se masoara toate locuintele, anexele si spatiile comerciale sau numai la cei care incomodeaza?
2. Cand m-am dus sa vad cladirea care s-a masurat la parter avea 150 mp, iar la etaj avea 250 mp. Ar fi bine sa nu se faca erori de genul asta, pentru ca oricum exista modalitati de solutionare, dar nu este corect sa se faca erori de genul in anul 2018.
Dl. primar – „inspectia fiscala se face la toate cladirile noi finalizate, autorizate sau neautorizate. Pe raza comunei Pastraveni nu s-a facut inspectia fiscala din anul 2008. Pe satul Pastraveni s-au inspectat toate constructiile noi finalizate. Dl. Luca poate sa spuna.”
Dl. Luca Manole – „inspectia fiscala s-a facut la toate constructiile, iar acum comisia este la Radeni, a ajuns pana la caminul cultural. Se masoara interiorul si se inmulteste cu 1,4. 12 locuinte urmeaza a se finaliza pana la 25 iunie..”
Dl. Roibu Vasile – „cred ca se iau toti laolalta si nu pe partide sau apartenenta politica.”
Dl. primar – „Nu s-a facut pe preferinte, se masoara toate gospodariile, cladirile.”
Dl. Pelin Haralambe – „foarte bine ca se face asta pentru altii si-au facut atatea hardughii. Sa plateasca toti nu numai unii.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR, CONSILIER,
Ioan VASILIU Lidia BRINZEI Elena ZAHARIA
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free