Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 noiembrie 2013

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

 PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 29 noiembrie  2013.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 338  din 22.11.2013, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipseşte dl. Gorea Anton – Nicolai).
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local domnul primar Ioan Onisei şi doamna secretar Lidia Brînzei nu participă deoarece sunt convocaţi la analiza privind aplicarea Legii 165/2013.
D
-ra Gherasim Elena - consilier în aparatul de specialitate al primarului, face prezenţa domnilor consilieri fiecare semnând în registrul de prezenţă. În continuare prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, cuprinse în anexa la procesul - verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (26.07.2013) a fost supus la vot şi  aprobat în unanimitate.
Domnul Gherasim Neculai  preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea actului şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA  NEAMŢ» .
2. Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri a se include  pe ordinea de zi.
Dl. viceprimar – propune a se include pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre – privind execuţia bugetului local pe trim. III 2013 .
2. Proiect de hotărâre – pentru abrogarea HCL nr. 34 din 24.09.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii  « AMENAJARE  TEREN SPORT » comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ.
3. Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului  local pe anul 2013.
4. Proiect de hotărâre – privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole întocmit la nivelul comunei Păstrăveni, judeţul Neamţ.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. preşedinte de şedinţă supune la vot ordinea de zi în noua formulă şi se aprobă în unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea şi completarea actului şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « AQUA  NEAMŢ» .
Dl. viceprimar  – prezintă expunerea de motive.
Dl. preşedinte al comisiei de specialitate juridică şi pentru administraţie publică  arată că, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discuţii:
Dl. Borda Leon –  revine asupra vechii poveşti în care domnul primar nu se prezintă la şedinţă. Propune, ca întotdeauna când se discută proiecte cu investiţii şi buget, să fie prezentă şi d-ra consilier de la contabilitate. În continuare, ar dori să ştie ce avantaje avem dacă suntem sau nu membri în aceasta asociaţie, întrucât, după cum observă dumnealui sunt multe comune care se retrag.
Dl. viceprimar -  spune că, deocamdată nu avem avantaje, doar atunci când se vor derula proiecte, iar în ceea ce priveste canalizarea, termenul limită este anul 2018.
Dl. Nastasa Lazăr –  deci, termenul limită pentru canalizare este 2018.
Dl. Borda Leon – ar vrea să ştie, dacă această asociaţie ne va sprijini şi în obţinerea de fonduri pentru canalizare şi apă curentă.
Dl. viceprimar – spune că,  în derularea proiectului sunt prinse programe cu termene.
Dl. Borda Leon – spune că, asta ar fi foarte bine.
Dl. viceprimar – arată că,  pe viitor se are în vedere şi aceste extinderi de reţele cu apă curentă şi canalizare.
Dl. Borda Leon – întreabă: „atunci aceste comune ce vor face?” Sau poate ştiu ei ceva de se retrag. Până atunci noi tot cotizăm.
Dl. viceprimar – spune că, avem de plătit cotizaţia la asociaţie. Avem restanţe.
D-ra Rîpanu Eugenia – spune că, de exemplu, comuna Timişeşti s-a retras pentru că este mai aproape de oraşul Tîrgu Neamţ şi se afiliază la o altă asociaţie de acolo.
Dl. viceprimar – prezintă propunerea unei asociaţii de la Iaşi, care ne propune apa potabilă la un preţ acceptabil şi care este de acord şi cu extinderea reţelei de apă potabilă, dar lucrările de săpare a şanţurilor să se execute cu beneficiarii Legii 416/2001.
Dl. Borda Leon – spune că, s-a făcut o mare greşeală atunci când s-a renunţat la puţurile de apă pentru că astfel aveam asigurată apa potabilă pentru toata comuna şi la un preţ acceptabil. Menţionează apoi, că atunci când s-a aprobat reţeaua de apă potabilă dumnealui a a făcut vorbire şi despre canalizare.
Dl. Copcea Constantin – spune că, dacă cineva doreşte să vadă o canalizare să mearga în satul dumnealui.
Dl. viceprimar – spune că, a văzut că în comuna Făurei s-a construit o canalizare moderna la care este racordată doar o singură familie din comună, nici primăria şi nici şcoala nu sunt racordate.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obţine un număr de unsprezece  voturi „pentru” şi o  „abţinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. III 2013.
Dl. viceprimar  – prezinta Raportul privind executia bugetului.
Dl. presedinte al comisiei de specialitate buget – finante  arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – spune ca, ar fi bine ca d-ra contabil sa ne dea niste detalii cu privire la rectificarea bugetului.
D-ra Ripanu Eugenia – mentioneaza ca, suntem la punctul doi al ordinii de zi, respectiv executia bugetului, iar asa cum stiu si dumnealor la sfarsitul fiecarui trimestru se depune la finante executia bugetului. Per total ca procent de realizare este bine, se va vedea realitatea la sfarsitul anului. La venituri, fata de nivelul planificat s-a realizat in procent de 100 %, chiar cu o depasire. La partea de cheltuieli, s-a realizat in procent de 80% fata de planificare, se incadreaza la sectiunea  functionare, respectiv cheltuieli cu personalul, iluminat public. La sectiunea dezvoltare, cheltuielie sunt putine 211 mii lei.
Dl. Borda Leon – ar vrea sa stie, daca s-au platit cheltuielile cu balastarea?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, aceasta cheltuiala se incadreaza la sectiunea functionare, reparatii curente, pentru care s-a achitat in luna septembrie 54 mii planificat si realizat, iar diferenta s-a realizat in luna octombrie.
Dl. Borda Leon – spune ca, oare din banii acestia nu s-ar fi putut cumpara o lama de deszapezire?
Dl.Nastasa Lazar – spune ca, au aparut parazapezi.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, ar fi fost bine sa fie si la noi astfel de parazapezi.
Dl. viceprimar – spune ca, a vazut ca la Vaslui au facut parazapezi impletite cu lemn si strujeni.
Dl. Nastasa Lazar – spune ca,  pe drumul Radenilor ar fi foarte bine sa se instaleze parazapezi.
Dl. Pascal Ioan – spune ca, a vazut pe la Turturesti  parazapezi cu plasa de plastic.
Dl. Borda Leon – spune ca, a vrut sa intrebe, daca s-a platit cu acte in regula balastarea,  pentru ca nu a vrut sa se semneze receptia, s-ar fi schimbat si comisia pentru ca nu au vrut sa se cantareasca masina cu balast.
Dl. Gherasim Neculai – spune ca, la fratele lui pe ulita s-a tot pus balastru,  iar acum drumul este mai inalt decat temelia caselor. Ar  trebui facuta balastarea cu un plan.
Dl. Borda Leon – spune ca, ar trebui prevazuti bani la  buget in vederea achizitionarii de parazapezi si  a unei lame pentru deszapezit.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotarare si se obtine un numar de zece  voturi „pentru” si doua  „abtineri” ( domnii Nastasa Lazar si  Borda Leon).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – pentru abrogarea HCL nr. 34 din 24.09.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si realizarea obiectivului de investitii  « AMENAJARE  TEREN SPORT » comuna Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. viceprimar  –  prezinta expunerea de motive.
Dl. presedinte al comisiei de specialitate buget - finante  arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. viceprimar – spune ca, nu sunt bani pentru amandoua proiecte, deci banii care sunt sa fie investiti la proiectul cu biblioteca, ne gandim in primul rand la copii.
Dl. Nastasa Lazar – intreaba: „despre ce este vorba”?
Dl. Viceprimar – spune ca, este vorba doar de abrogarea hotararii.
Dl. Borda Leon – spune ca, dumnealui a spus in sedinta anteriora ca ii pare rau ca nu a fost si domnisoara contabil de fata.  Domnul primar a facut propunerea si a semnat proiectul de hotarare, de asemnea a semnat si domna secretar si asta din cauza unei necunoasteri a legii de catre domnisoara contabil. In bugetul de anul trecut au fost prinse sume dupa cum urmeaza: 100 milioane lei(vechi)  acoperis, 200 milioane lei(vechi) gard, 15 milioane lei (vechi) teren sport. Dupa care s-a revenit acum cu sumele pentru proiecte, si s-a propus:  patru miliarde lei (vechi) la proiectul de la gradinita si s-a ajuns la  doua miliarde lei (vechi), trei miliarde lei (vechi) la proiectul cu terenul de sport  si s-a ajuns la un miliard jumatate lei (vechi). Acum se vine cu acesti bani, daca doreste cineva il duce dumnealui cu masina la Primaria comunei Urecheni unde s-au facut unele renovari printre care si gresie, cladire centrala termica, acoperis si a costat un miliard.
Dl. Nastasa Lazar – spune ca, un acoperis cu tabla Lindab, a ajuns la o valoare de 100 milioane lei.
Dl. Viceprimar  -  spune ca,  daca nu se aproba banii necesari si nu sunt deajuns nu ne putem permite sa descoperim gradinita  si sa ramana asa.
Dl. Borda Leon – spune ca, se prevede pentru anul 2014.
D-ra Ripanu Eugenia – arata ca, nu se poate  prinde  finantarea daca nu avem studii de fezabilitate.
Dl. Borda Leon – spune ca,  nu putem prinde anul acesta pentru anul viitor.
D-ra  Ripanu Eugenia – spune ca, estimeaza ca in anul viitor sa existe sume pentru biblioteca si sa o poata finanta.
Dl. Borda Leon – ar dori sa stie, ce trebuie sa faca ordonatorul de credite.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca,  se fac studii de fezabilitate altfel nu se pot face proiecte.
Dl. Borda Leon – spune ca, din anul 2011 tot asa facem , avem studii si avize si pentru camin cultural.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca nu poate sa foloseasca miliardul de lei (vechi) destinat caminului cultural in alte scopuri pentru ca legea nu-i permite si are obligatia sa-l prinda in buget in fiecare.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotarare si se obtine un numar de noua  voturi „pentru” si trei  „abtineri” ( domnii Nastasa Lazar, Gherasim Neculai  si  Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului  local pe anul 2013.
Dl. viceprimar  – prezinta expunerea de motive.
Dl. presedinte al comisiei de specialitate buget - finante  arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – spune ca, ce sa mai discutam daca se fac ilegalitati.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, Legea 500 a finantelor publice cu modificarile  din octombrie interzice plata studiilor de fezabilitate daca nu sunt fonduri si pana la aparitia legii nu da voie sa se achite aceste studii de fezabilitate cu exceptia celor aprobate de minister. Studiile  aprobate intre timp  trebuiesc revocate de cei care  le-au aprobat.Dl. Borda Leon – spune ca, el a contestat alt aspect si nu acesta, incidente ale acestei legi, atat pentru caminul cultural si biblioteca cat si pentru teren de sport.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, pentru caminul cultural nu avem studii de fezabilitate toate se aproba prin consiliul local cu hotarare de consiliu.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: „cu studiul de fezabilitate la teren ce este?”
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca , nu se plateste de aceea s-a si propus  abrogarea.
Dl. Borda Leon – intreaba: de ce nu se merge pe un singur proiect de la inceput pana la sfarsit?
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca, am aprobat abrogarea si  gata?
Dl. Borda Leon – spune ca, in anul 2009 s-a venit cu aprobarea pentru o noua gradinita, dar consiliul local nu are voie sa demoleze gradinita pentru ca este cuprinsa in  domeniului public. Inspectoratul Scolar a spus ca, sunt de acord cu constructia unei noi cladiri, dar nu s-a vorbit nimic despre demolare. Considera dumnealui ca, s-au facut doar proiecte care nu se pot pune in practica. In continuare, dumnealui afirma ca se va vedea, de ce numai Paduraru a castigat pietruirea dumurilor, chiar si daca a fost publicat pe SEAP.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotarare si se obtine un numar de opt voturi „pentru” si patru „abtineri” ( domnii Nastasa Lazar, Borda Leon,  Gherasim Neculai  si Ciocoiu Mihai).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului  local pe anul 2013.
Dl. viceprimar  – prezinta expunerea de motive.
Dl. presedinte al comisiei de specialitate buget - finante  arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – spune ca, daca ar dori domnul viceprimar sa ne explice despre ce este vorba?
Dl. viceprimar – spune ca, acest plan  vine ca si o protectie de prevenire cu nitrati. In cazul apei potabile nitratii vin de la gunoiul de grajd depozitat in apropierea surselor de apa. In cadrul acestui plan se specifica modul si  locul de  amplasare a gunoiului de grajd.
Dl. Nastasa Lazar - spune ca, acesta ar trebui amplasat  la o distanta de 50 m de locuinta si sursa de apa potabila.
Dl. Borda Leon – se intreaba, daca nu era normal sa se faca o dezbatere publica pe aceasta tema?
Dl. viceprimar – spune ca, se va afisa in multe puncte.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu noua voturi „pentru” si trei „abtineri” (domnii Gherasim Neculai, Nastasa Lazar si Borda Leon).
Se trece la ultimul punct  al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari.
1. Dl. presedinte  de sedinta – prezinta  Citatia Curtii de Apel Bacau in Dosar nr. 4030/103/2012 avand, ca  obiect anulare act emis de autoritati publice locale cu termen 17.01.2014.
2. Dl. presedinte  de sedinta – prezinta adresa DSV cu nr. 28858 din 18.11.2013 prin care ne cere sa identificam un teren care poate fi folosit in cazul unor epidemii  daca Centrele locale de combatere a bolilor judetene pot decide folosirea unor metode de elimare prin incinerare sau ingropare a lesurilor de animale.
Dl. Borda Leon -  spune ca, are raspuns de la APIA cu referire la subventii, s-a obtinut ilegal pentru sase ha teren ovas. Ar dori sa stie unde este acest ovas? De asemnea, pe ce baza se tine teren in Deal Tibucani si la Malu Mare.
Dl. viceprimar – spune ca, a fost stabilit in anul 1991 ca persoane angajate ale institutiilor din comuna si care nu  sunt de pe raza comunei noastre si nu au teren in proprietate in comuna sa foloseasca cate o suprafata de 0,50 ha , dar care s-a abrogat intr-o sedinta recenta a comisiei comunale de fond funciar. 
Dl. Gherasim Dumitru – spune ca, isi aduce aminte ca la acea vreme i s-a dat si dumnealui un astfel de lot spre folosinta pentru ca era angajat ca tehnician la CAP.
Dl. Copcea Constantin – spune ca prin HCL, atunci cand primar era domnul Stan…, s-a lasat drum de trecere la pasunea de la Tibucani.
Dl. Borda Leon – intreaba: „cand se are de gand sa se cumpere o lama pentru deszapezire?”,  „cand se aduna gunoaiele?”, „daca s-a infiintat comandamentul de iarna/”, „cum se va proteja drumurle care devin impracticabile pe timp de iarna?”
3. Dl. Simirea Petru, cu domiciliul in Brasov, solicita aprobarea inchirierii spatiului in care afunctionat Ghiseul Postal Pastraveni in vederea deschiderii unui magazin de piese auto.
Nefiind discutii se supune la vot pentru primirea avizului de principiu in vederea intocmirii proiectului de hotarare in acest sens si se obtine un numar de patru voturi”pentru” si opt „abtineri” (doamna Macovei Cristina si domnii: Onisei Pavel – Catalin, Pascal Ioan, Iacob Gheorghe, Paduraru Leonard, Copcea Constantin, Gherasim Dumitru si Hanganu Emilian), asa ca nu s-a obtinut avizul de principiu.
4. Dl. presedinte  de sedinta – prezinta  renuntarea la solicitare a domnului Popa Trandafir.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,     SECRETAR,        CONSILIER,
Neculai  GHERASIM                   Lidia BRINZEI           Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free