Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 mai 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI    

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 29 mai 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 176 din 25.05.2015, la care participă un număr de 10 consilieri din 13 în funcţie, lipsesc domnii Borda Leon, Gherasim Dănuţ şi Nistor Constantin.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi domnul primar Ioan Onisei, d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, dl. ing. Chirilă Constantin - sef S.V.S.U. şi d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
De asemenea, prezintă şi Adresa Judecătoriei Tg. Neamţ, nr. 109/2015/643/321/2015 din 08.05.2015, înregistrată la noi sub nr. 2452 din 12.05.2015.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (25.05.2015) a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate de voturi.
Doamna Macovei Cristina – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind stabilirea unui cuantum orar pentru voluntarii S.V.S.U. Păstrăveni.
2.  Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
3.  Întrebări – interpelări.
Doamna preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind stabilirea unui cuantum orar pentru voluntarii S.V.S.U. Păstrăveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiara, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Chirila Constantin – susţine că este bine ca, pentru voluntari să se acorde anumite stimulente, nu doar 15 lei (diurnă), deoarece acestia s-au implicat de fiecare dată. Conform art. 7, alin o) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea S.V.S.U., voluntarii au dreptul la „hrana gratuită, în echivalentul a cel putin 2000 de calorii/zi, în cazul operaţiunilor de peste 4 ore, asigurată de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul intervenţiei”. Din acest motiv, nu este corect ca, voluntarilor să nu li se dea nimic, dupa o zi de concurs. De asemenea, conform art. 9 din Regulamentul mai sus menţionat, voluntarii trebuie recompensaţi, deoarece acum 2 săptămâni au luat locul I, iar mâine merg la Bicaz. Dacă vor participa, nu vor fi stimulaţi în nici un fel?
Domnul primar – răspunde: „le dăm diplome, în faţa consilierilor locali”.
Domnişoara Eugenia – în conditiile legii, voluntarii pot beneficia de stimulente. De exemplu, la C.R.R.P.H., persoanele au limita de calorii. La fel, la alegeri, în ziua de votare, membrii comisiilor de votare au diurnă de 10 lei.
Domnul primar – afirmă că: „am aparat de specialitate, care studiază legea, nu că nu aş vrea să le dau stimulente voluntarilor”.
Domnişoara Eugenia – nu există norme care să reglementeze alocaţia de hrană, totul este limitat.
Domnul Pascal Ioan – noi luăm 100 lei indemnizaţie la o şedinţa de Consiliu local, alţii iau 150 lei.
Doamna Secretar – răspunde: „nu este posibil, nu există aşa ceva”.
Domnul primar – sistemul bugetar nu se compară cu cel privat.
Domnul Copcea Constantin – voluntarii care ne-au făcut cinste la Tg. Neamţ, dacă iau locul I la Bicaz, ar trebui stimulaţi. Când omul ştie pentru ce luptă, este altfel. Câştigă sau nu, tot atâţia bani iau. Dacă câştigă, trebuie motivaţi.
Domnul primar – sunt de acord, le vom da un stimulent pentru concursul de la Tg. Neamţ şi pentru concursul de la Bicaz. Facem proiect de rectificare de buget şi le dăm bani.
Domnişoara Eugenia – nu se poate aplica retroactiv.
Doamna Secretar – doar dacă specificăm acest lucru.
Domnul primar  - specificăm câte 100 lei pentru fiecare, începând cu 01.05.2015.
Domnul Copcea Constantin – este foarte bine aşa.
Domnul primar – propun 50 lei pentru pregătire, 50 lei pentru participarea la concurs, la întoarcerea de la Bicaz le mai dăm 100 lei. În total, câte 200 lei pentru fiecare voluntar, le dăm pe data de 10.06.2015.
Domnişoara Eugenia – nici şoferii nu iau mai mult, pentru o zi de lucru. Şoferii de la S.V.S.U. iau foarte puţini bani lunar, acesta este nivelul.
Domnul Copcea Constantin – nu trecem de limita legii.
Domnul Chirilă Constantin – le facem „renta viageră”, aşa cum este la olimpici.
Domnul primar  - întreabă: „putem compara sistemul militar cu S.V.S.U. ?”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” cuantumul de 5,80 lei/ora, reprezentând compensaţie acordată voluntarilor din cadrul S.V.S.U. Păstrăveni, care participă la intervenţii, concursuri activităţi, desfăşurate începând cu 01.05.2015.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2.  Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul primar – afirma că sunt bani doar pentru a începe proiectul, deoarece, asa cum s-a mai discutat, decât să investim banii pentru a repara clădirea existentă care este veche, are structura de rezistenţă slăbită, mai bine o luăm de la început, cu clădiri noi. Începem cu garajul S.V.S.U., apoi cu sediul, sala de şedinţe, biroul. Garajul trebuie să asigure adăpostul pentru volă, Dacia Logan, autogreder şi microbuzul şcolar. Astfel, suma alocată iniţial pentru reparaţii capitale, de 100 mii lei, să fie redistribuită astfel:
- Studii, proiectare şi avizare garaj S.V.S.U. – 25 mii lei.
- Studiu de fezabilitate sediu S.V.S.U. – 7 mii lei.
- Execuţie garaj S.V.S.U. – 68 mii lei.
Garajul trebuie să fie înalt de 10 m, pentru autogreder.
Doamna Secretar – pentru forma iniţială, a proiectului, respectiv „Consolidare, supraetajare, modernizare şi reabilitare S.V.S.U. şi construcţie garaj”, Comisia şi-a dat avizul.
Domnul Pascal Ioan – acum, ne schimbăm ?
Doamna Secretar – se poate modifica, este proiect de hotărâre, care poate fi modificat.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre în forma modificată şi se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Doamna preşedine de şedinţă – prezinta 3 cereri ale cetăţenilor, respectiv:
Prima cerere este a doamnei Ciocoiu Elena, domiciliată în satul Rădeni, comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ, cerere înregistrată la noi sub nr. 2059 din 04.05.2015, prin care susnumita solicită concesionarea unei suprafeţe de 10 m.p. din domeniul public, pentru a construi o scară şi o terasă.
Domnul Primar – afirma ca, doamna Ciocoiu Elena a început constructia fara aviz. Am facut adresa pentru demolare, cu termen pana pe 10 iunie 2015. Daca nu se incadreaza in termen, va primi amenda. Nu am dat amenzi pana acum, dar nu am incotro, va trebui sa intru in legalitate, ca daca nu, voi lua eu amenda. Amenda maxima este de 100 milioane lei. Doamna Ciocoiu Elena nu vrea sa inteleaga situatia.
Domnul Copcea Constantin – afirma ca, doamna Ciocoiu Elena are de unde plati amenda.
Domnul Pascal Ioan – intreaba: „este legala constructia ridicata de doamna Ciocoiu Elena ?”
Domnul Primar – raspunde ca, nu este legala constructia. Apoi afirma ca, este intrebat de catre unii cetateni: „scaunul din dreptul portii este legal?”
Domnul Pascal Ioan – afirma ca, nu se compara un scaun cu o terasa.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot pentru avizul de principiu pentru iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens si rezultatul este: 10 voturi „impotriva” concesionarii suprafetei de 10 m.p. din domeniul public al comunei Pastraveni, de catre doamna Ciocoiu Elena.
A doua cerere este a domnului Pelin Haralambe, domiciliat in satul Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt, cerere inregistrata la noi sub nr. 3007 din 22.05.2015, prin care susnumitul solicita delimitarea suprafetei de pasune, pe care o are inchiriata, conform contractului nr. 1066 din martie 2015.
Domnul Viceprimar – masurarea si delimitarea terenului s-a facut cu aparate specializate, suprafata corespunde, domnul Pelin Haralambe a fost de fata la masuratori si a fost de acord cu rezultatul masuratorilor. Nu s-a redus suprafata masurata. Marcajele s-au facut fara nici o abatere. Exista o suprafata cu rapita, dar se poate pasuna acolo.
Domnul Primar – domnul Mihai Stan a facut schimb de teren cu cetatenii. Domnul Borda Leon mi-a facut dosar penal, precum ca le dau eu pasune la oameni. Am facut adrese la cetateni, sa treaca la suprafetele lor de teren. Aceasta suprafata am arat-o noi, dar nu mai puteam sa o insamantam, pentru ca, Hotararea de inchiriere s-a facut in primavara, deci nu mai puteam continua noi, lucrarile agricole. Domnul Pelin Haralambe a fost de acord cu cele 2 ha, si-a luat angajamentul ca le insamanteaza, el, cu lucerna. Au fost fluctuatii dupa harta veche, intre comuna Pastraveni si comuna Tibucani.
Domnul Ciocoiu Mihai – afirma ca, acolo nu au fantana, trebuie sa investeasca, sa-si faca fantana, de aceea nu este de acord cu suprafata primita, in urma semnarii contractului de inchiriere, cu Primaria.
Domnul Primar – a fost o firma care a masurat si a delimitat terenul.
Domnul Pascal Ioan – este titular pe terenul pe care l-a luat prin licitatie.
Domnul Primar – este un program cu lucrarile ce trebuie efectuate, trebuie monitorizat.
Domnul Pascal Ioan – intreaba: „daca nu respecta programul, se reziliaza contractul ?”
Domnul Primar – raspunde ca, daca nu respecta programul de lucrari, se poate rezilia contractul de inchiriere. Suprafata o are, conform actelor. Oamenii au venit la mine, sa ma intrebe cum duc ei animalele la pasune. De exemplu, doamna Serpe Viorica spune ca, terenul i l-a inchiriat, pentru a nu lasa oamenii sa treca cu animalele. Am intrebat-o, cat ii da pentru teren si mi-a raspuns ca, domnul Pelin Haralambe ii da brinza. Oamenii au facut 2 imasuri, cu gard, sa treaca animalele pe acolo si sa nu-l deranjeze pe domnul Pelin Haralambe.
Domnul Pascal Ioan – reia intrebarea: „daca domnul Pelin Haralambe nu respecta clauzele, se reziliaza contractul de inchiriere?”
Domnul Copcea Constantin – intreaba: „ la limita intre comunele Pastraveni si Tibucani, s-a intrat atat de mult pe terenul comunei Pastraveni ?”
Domnul Viceprimar – raspunde ca, s-au intrat cativa metri, pe unele zone dinspre comuna Tibucani, spre comuna Pastraveni, iar in alte zone invers, dinspre comuna Pastraveni spre comuna Tibucani.
Domnul Primar – cineva a pus in acea zona rapita si floarea soarelui.
Nemaifiind discuţii, membrii Consiliul local decid, cu 10 voturi „pentru”, ca domnul Pelin Haralambe sa-si respecte clauzele prevazute in contract, iar in ceea ce priveste suprafata primita in baza procesului verbal de predare-primire, acesta a fost de acord conform delimitarii si l-a si semnat.
A treia cerere este a domnului Balan Maricel, domiciliat in satul si comuna Pastraveni, judetul Neamt, cerere inregistrata la noi sub nr. 2660 din 18.05.2015, prin care susnumitul solicita concesionarea suprafetei de 200 m.p. din domeniul privat al comunei Pastraveni, deoarece si-a construit o casa pe aceasta suprafata, fara autorizatie de construire.
Domnul Primar – afirma ca, terenul este prins in terenul privat, unde a fost magazia de pesticide. Ii trebuie avizul de principiu pentru concesionarea terenului, pentru a intra in legalitate, apoi urmeaza actiunea in constatare, pentru a-si trage lumina. Ii trebuie 3 stalpi pana la casa, daca aproba E-ON –ul.
Doamna Secretar – trebuie sa-si deschida actiune in constatare pentru locuinta construita, deoarece nu are autorizatie de construire, de aceea ii trebuie avizul de principiu, pentru a putea continua demersurile in instanta.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot pentru avizul de principiu pentru iniţierea unui proiect de hotărâre în acest sens si rezultatul este: 10 voturi „pentru” .
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.
 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
  Cristina MACOVEI                   Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free