Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 septembrie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

 

PROCES-VERBAL,

 

Incheiat astazi, 28 septembrie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 235 din 22.09.2011, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
 Ca invitati participa d-ra Ripanu Eugenia - consilier in aparatul de specialitate al Primarului comunei Pastraveni si dl. Buduroi Emanuel  – consilier personal al primarului comunei  Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei si doamna secretar Lidia Brinzei.
Domnisoara Gherasim Elena face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (29.07.2011) a fost supus la vot si aprobat cu un numar de 10 voturi “pentru” si doua “abtineri” (domnii consilieri locali Borda Leon si Nastasa Lazar).
Pentru buna desfasurare a sedintei ordinare lunare de astazi cat si pentru perioada urmatoare, este necesara alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul Gherasim Dumitru propune pe domnul Pascal Ioan.

Dl. Pascal Ioan  nu doreste sa indeplineasca functia de presedinte de sedinta.

Domnul Nastasa Lazar propune pe domnul Onisei  Pavel – Catalin.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Onisei Pavel - Catalin sa fie presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni si este aprobat cu un numar de 12 voturi « pentru », dl. Onisei Pavel – Catalin nu voteaza.

Domnul Onisei Pavel - Catalin preia conducerea lucrarilor sedintei, prezinta proiectul ordinii de zi: 
1.     Proiect de hotarare – privind actualizarea valorii de inventar a activului fix “DC 19 Pastraveni – Radeni”.
2.     Proiect de hotarare – privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii.
3.     Proiect de hotarare –  cu privire la aprobarea documentatiei privind initierea licitatiei in vederea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Pastraveni, judetul Neamt, prin concesionare.
4.     Intrebari – interpelari.

Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta supune la vot  ordinea de zi si se aproba in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind actualizarea valorii de inventar a activului fix “DC 19 Pastraveni – Radeni”.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – doreste ca domnisoara Ripanu Eugenia – consilier in aparatul de specialitate al primarului,  sa explice de ce valoarea investitiei este de 13  miliarde lei vechi, iar valoarea de inventar este de 15 miliarde lei vechi?
D-ra Ripanu Eugenia – aduce la cunostinta domnilor consilieri ca voaloarea investitiei este de 1.275.361,98 lei la care se adauga valoarea de inventare in cuantum de 262.947 lei rezultand valoarea finala de inventar, respectiv 1.538.308,98 lei.
Dl. Gherasim Dumitru – precizeaza ca  il incurca faptul ca nu se trece valoarea in lei RON.
Dl. Nastasa Lazar – intreaba cat este valoarea? 13 miliarde lei vechi?i se pare cel putin ciudat sa se ajunga la asa o suma.
D-ra Ripanu Eugenia – precizeaza ca a fost evaluat acum trei ani la valoarea de 262.947 lei, dar pentru ca s-au efectuat reparatii capitale valoarea de inventar s-a marit cu valoarea investitiei.
Dl. Borda Leon – spune ca, nu crede ca cineva a  studiat proiectul tehnic atunci cand s-a aprobat reabilitarea drumului comunal DC 19, proiect tehnic  pe care il are in fata la sedinta si nu crede ca s-a respectat caietul de sarcini in care se specifica urmatoarele: se toarna un strat care sa acopere gropile, un strat de asfalt, dupa care se toarna stratul de uzura.  Mai mult de atat, daca domnii consilieri isi aduc aminte, trebuia turnat un strat de uzura si apoi facute marcajele, acestea s-au efectuat fara a se mai turna stratul de uzura, iar la terminarea fiecarui tronson trebuia facuta receptia si abia apoi  receptia finala.  D-na secretar nu este la sedinta  sa ne spuna daca trebuia sa se aprobe si lista de inventar. El nu spune sa nu se aprobe valoarea de inventar, dar ceva nu este in regula cu acest drum.
Dl. Gherasim Dumitru – are si el doua intrebari, dar crede ca s-a facut receptia finala .
D-ra Ripanu Eugenia – s-a facut receptia finala. Este o comisie care a intocmit procesul-verbal de receptie.
Dl. Borda Leon – executia lucrarii de reabilitare a drumului comunal era planificata pentru o perioada de doua luni, dar aceasta s-a executat intr-o perioada mai mare de timp.
Dl. Gherasim Dumitru – este pus stratul de uzura?
Dl. Chirila Constantin – nu este pus.
D-ra Ripanu Egenia – daca nu s-a pus stratul de uzura, atunci nu este nici platit.
Dl. Chirila Constantin – nu s-a renuntat la stratul de uzura, este o doamna de la Consililul Judetean Neamt care a fost si a vazut lucrarea executata si a spus ca mai intai sa-si faca fiecare  temele si apoi sa se aprobe.
D-ra Ripanu Eugenia – odata ce nu este pus stratul de uzura inseamna ca s-a renuntat la el. Domnul primar poate sa renunte .
Dl. Nastasa Lazar – beneficiar este consiliul local, cum poate sa renunte dl. Primar?
D-ra Ripanu Eugenia – revine si spune ca, daca nu este pus stratul de uzura nu este nici platita aceasta etapa a proiectului.
Dl. Borda Leon – daca s-a renuntat la statul de uzura, atunci scade si pretul si valoarea de inventar, dar dumnealui vede ca in proiect este aprobata valoarea de  doua  miliarde,  si atunci cum de s-a ajuns la jumatate din valoare.
Dl. Perta Ioan – in urma licitatiei a fost un pret,  dar ce pret a ramas dupa receptie? Am vazut ca erau multe etape de executat, dar s-au facut doar cateva.
Dl. Borda Leon – nu corespunde proiectul aprobat cu cel realizat.
Dl. Nastasa Lazar – haideti sa-l supunem la vot.
Domnul presedinte de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare si se obtine  un numar de opt  voturi „pentru” si cinci  „abtineri” (domnii consilieri Borda Leon, Nastasa Lazar, Perta Ioan, Gherasim Dumitru si Pelin Haralambe).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind stabilirea veniturilor potentiale care se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Nastasa Lazar  – presedinte al comisiei de specialitate pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Nefiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu un numar de 12 voturi „pentru” si un vot „impotriva” (dl. Borda Leon)
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare –  cu privire la aprobarea documentatiei privind initierea licitatiei in vederea delegarii gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Pastraveni, judetul Neamt, prin concesionare.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Pascal Ioan – sunt atitia ani de zile in care ne certam pentru gunoaie, pe drum pe unde mergi intalnesti numai saci de gunoi.
Dl. Nastasa Lazar – s-a mai discutat problema si am spus ca sa procedam si noi ca cei de la Urecheni, n-a fost bine,  sa procedam ca cei de la Tibucani, nici asa nu a fost bine.
dl. Pascal Ioan – in ceea ce-l  priveste,  s-a gandit sa incheie un contract cu o firma specializata care sa vina si sa-i ridice gunoiul.
Dl. Gherasim Dumitru – cand se aproba?
Dl. Chirila Constantin – spune ca, dl. Buduroi Emanuel – consilier personal al primarului, este aici si ne poate da relatii.
Dl. Buduroi Emanuel – arata ca, a schimbat caietul de sarcini la documentatia pentru colectarea deseurilor, cel care a fost aprobat inainte prevedea ca primaria sa incheie  contractele cu cetatenii, acum prin delegarea serviciului societatea care va castiga licitatia se va ocupa si de contracte.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: se face licitatie pentru  delegarea  serviciului?
Dl. Borda Leon – spune ca, aici apare alt aspect, respectiv sa nu se ajunga acolo sa numai putem controla pretul de colectare a deseurilor.
Dl. Buduroi Emanuel - o sa vina mai multe firme la licitatie si o sa vedem care va castiga.
Dl. Nastasa Lazar – intreaba: de nu facem si noi ca la Urecheni? Ar fi bine ca gunoiul sa se colecteze in tomberoane pentru ca in saci miroase.
Dl. Buduroi Emanuel – arata ca, asa cum s-a colectat gunoiul la Urecheni pana acum nu a fost bine, iar acum au trecut si ei la concesionarea serviciului.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: si daca eu ca persoana  nu vreau sa semnez contractul cu firma  cum o sa fie?
Dl. Buduroi Emanuel – primarul are puterea sa dea amenda.
Dl. Nastasa Lazar – cine are dreptul sa ne puna noua amenda? Aceasta se face in baza unei  hotarari de consiliu local.
Dl. Borda Leon – noi am aprobat colectarea deseurilor dar la noi a fost mai mult decat la ceilalti, respectiv Urecheni.  La Pastraveni s-a ajuns la suma de un miliard de lei, dar daca unii dintre cetateni nu vor semna contractele, ceilalti cetateni vor fi nemultumiti,   pentru acoperirea  cheltuielilor societatea care castiga licitatia  va mari taxa de colectare si toate acestea  se vor intoarce impotriva primarului si viceprimarului.
Dl. Pascal Ioan – ar vrea sa merga pe aceasta varianta, dar sa fie si cativa consilieri de fata la semnarea contractului.
D-ra Ripanu Eugenia – se va face licitatie.
Dl. Copcea Constantin –  spune ca, sa se aprobe, sa se faca ceva concret, iar daca va fi necesar se vor mai intalni si vor mai hotari.
Dl. Pascal Ioan – daca nu se semneaza contractele se vor lua masuri.
Dl. Pelin Haralambe – observa ca toate se fac cu manusi.
Dl. Buduroi Emanuel – precizeaza ca, se vor gasi  si masuri de luat.
Dl. Gherasim Dumitru – in ce conditii se face asta?
Dl. Buduroi Emanuel – arata ca, pentru licitatie se publica pe SEAP, fiecare societate interesata isi face documentatia si o depune la noi, iar in ziua licitatiei se deschid plicurile.
Dl. Gherasim Dumitru – intreaba: si daca vine cu pretul cel mai mic de 9 lei, vom fi de acord?
Dl. Buduroi Emanuel – spune ca, firmele sunt interesate sa vina cu preturi acceptabile, deoarece  este concurenta.
Dl. Gherasim Dumitru – „domnule consilier v-ati antepronuntat”.
Dl. Buduroi Emanuel – spune ca,  nu s-a antepronuntat, a dat doar un exemplu si anume, asa cum s-a procedat la comuna Urecheni.
Dl. Gherasim Dumitru – arata ca, el voteaza proiectul de hotarare, dar daca pretul este mai mare decat la Urecheni atunci el nu mai este de acord.
Dl. Chirila Constantin – spune ca daca pretul este mai mare cum procedam? Daca se inteleg mai multe societati intre ele si vin cu oferte cu pretul cel mai mic la valoarea de 9,00 lei, atunci cum facem? suntem de acord? Daca va fi un alt pret, mai mic, el este de acord.
Dl. Perta Ioan – intreaba: de ce spuneti asa? Arata ca, in comisia de licitatie fiecare membru da un punctaj, el a mai participat la licitatii si stie cum stau lucrurile. La pret nu s-a pus o limita atunci cand s-a facut caietul de sarcini, pentru ca la noi discordia a fost pretul. Daca nu se incheie contracte cu cetatenii cu siguranta la cetatenii care au incheiat contrate  le va creste pretul pentru a-si acoperi firma cheltuielile. El atat a observat ca in documentatie nu este oferta la pret.
Dl. Buduroi Emanuel – a inteles ca firma a venit cu oferta de pret la Urecheni, dar  limita maxima o puteti stabili dumneavoastra.
Dl. Ciocoiu Victor – intreaba daca celelalte comune au avut limita de pret.
Dl. Borda Leon – spune ca trebuie sa se gaseasca o modalitate si sa se vina din nou in consiliul local dupa licitatie,  iar domnii consilieri sa-si  dea acordul.
Dl. Buduroi Emanuel – stabiliti dumneavoastra, asa cum faceti, asa public pe SEAP.
Dl. Perta Ioan – ar trebui sa se  stabileasca o limita pentru ca el nu are de unde sa  stie ce oferte aduce firma.
Dl. Borda Leon – intreaba:  daca societatea care castiga licitatia va aduce si tomberoane pentru colectarea desurilor?
Dl. Buduroi Emanuel – in caietul de sarcini este prevazut colectarea deseurilor in saci de plastic sau rafie.
Dl. Borda Leon – pai, colectarea la saci  poate duce  la o cantitate mai mare de gunoi.
Dl. Pascal Ioan – spune ca la Tibucani, firma care se ocupa cu colectarea deseurilor, da cetatenilor pentru familiile mai numeroase un tomberon mai mare. Dupa parerea sa  cel mai bine ar fi sa punem gunoiul in tomberoane, daca il punem in saci vin cainii si ii rup imprastiindul.
Dl. Buduroi Emanuel – la incheierea contractului  cu firma puteti solicita sa va dea si tomberon.
Dl. Gherasim Dumitru – este de acord cu delegarea serviciului cu conditia ca pretul sa nu fie mai mare decat la Tibucani sau Urecheni, respectiv 3,0 lei sau 3,5 lei.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, toti participantii la licitatie vor veni cu un pret.
In continuare se dicuta inscrierea in proiectul de hotarare si caietul de sarcini a tarifului la suma maxima de 3,00 lei (cu TVA).
Dl. Perta Ioan –  spune ca, in momentul in care se incheie contractul trebuie sa se aiba in vedere toate posibilitatile, altfel in urma licitatiei si odata semnat contractul cu firma  nu se mai poate schimba nimic.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotarare, in forma initiala toti domnii consilieri fiind impotriva.
Se supune la vot in forma modificata, respectiv introducerea unui articol privind limita maxima a tarifului si inscrierea in caietul de sarcini  se  aproba cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Pelin Haralambe).
Se  trece la utimul punct al ordinii de zi: Intrebari – interpelari.
1. Dl. presedinte de sedinta prezinta cererea domnului Marchidan Florin prin care solicita a i se aproba cumpararea  suprafetei de 1000 mp, suprafata de teren unde are construita si o casa.
Dl. Nastasa Lazar – este de acord, dar cu conditia ca sa se respecte aceeasi lege pentru toti.
Supusa la vot solicitarea domnului Marchidan Florin, respectiv de a cumpara suprafata de 1000 mp, domnii consilieri isi dau avizul de principiu.
2. Domnul Presedinte de sedinta prezinta citatia Parohiei Radeni in Dosarul nr. 3078/321/2011 cu termen la data de 09.11.2011- avand ca obiect actiune in constatare.
In continuare se dicuta civerse probleme ale comunitatii, astfel:
Dl. Pelin Haralambe – intreaba  ce se face cu banii de la pasune? S-a spus  can se vor face niste adapatori pentru animale, asteptam sa vina alegerile si apoi sa construim.
Dl. Chirila Constantin – banii pentru pasune sunt in cont.
Dl. Gherasim Dumitru – revine la problema ridicata in primavara, si anume: instalarea unor camere de luat de vederi,  macar in centrul comunei si la institutii, intrucat din discutiile purtate cu alte persoane rezulta ca odata cu reorganizarea politiei si infiintarea sectiei de politie la Urecheni, sunt doar doi agenti care fac rondul pe comunele arondate sectiei de politie, iar  hotii  au inceput sa se dea mai multe spargeri, respectiv in satul Ingaresti,. Nu ar fi exclus ca acesti hoti sa se indrepte si spre noi. In 99% din cazuri hotii renunta atunci cand vad ca sunt instalate  camere de luat vederi.  Haideti sa facem ceva! O paza locala, ceva!
Dl. Chirila Constantin – spune ca, a inceput sa se fure si de pe camp.
Dl. Borda Leon – o intreaba pe d-ra Ripanu Eugenia,   care este tariful de inchiriere a volei?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca,  tariful este de 115 lei/ora.
Dl. Borda Leon – intreaba: aveti idee unde este vola? Stiti daca este chitanta taiata pentru inchirierea volei?
D-ra Ripanu Eugenia – cred ca este in curtea primariei si nu stiu daca s-a taiat vreo chitanta.
Dl. Iacob Gheorghe – face cunoscut domnilor  consilieri ca este o persoana in satul Lunca Moldovei care nu are nici pensie si nici ajutor social, pe nume Tanaselea Elena.
Dl. Chirila Constantin – spune ca i s-a acordat ajutor social.
Dl. Borda Leon – vine cu completari referitor la vola si spune ca s-a interesat si nu este chitanta taiata pentru inchirierea volei.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti.
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal. 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                        SECRETAR,  
Pavel Catalin  ONISEI                            Lidia BRINZEI

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free