Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

20 decembrie 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 
PROCES-VERBAL, 

Incheiat astazi, 20 decembrie 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 400 din 15.12.2009, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa dl. Scripcaru Pavel – consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local comunal participa si dl. primar Onisei Ioan. 
La sedinta mai participa dl. Mircea Afrasinei – administrator al firmei TOPOPREST Neamt si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, anexa la procesul verbal.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.11.2009), a fost supus la vot si  aprobat in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.  
Domnul presedinte de sedinta Teacă Ioan prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Prezentarea lucrarii de reambulare planuri topografice si reactualizare PUG comuna Păstrăveni.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea unui parteneriat in scopul realizarii proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL NEAMT”.
3. Proiect de hotarare – cu privire la modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păstrăveni, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001 (anexa nr. 44), modificata si completata prin HGR nr. 650/2007.
4. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2009 a unor categorii de persoane fizice.
6.  Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor din cadrul Dispensarului Medical cu locuinta de serviciu, Radeni.
7.  Intrebari – interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
1. Prezentarea lucrarii de reambulare planuri topografice si reactualizare PUG comuna Păstrăveni.
Dl. Mircea Afrasinei – vine in fata consiliului local pentru prima prezentare a lucrarii ”Reactualizarea PUG”. Mai precizeaza ca, asa cum prevede si legea urbanismului vor face prezentari pe fiecare etapa a lucrarii. Cartea de capatai este strategia de dezvoltare a fiecarei unitati administrative, o problema delicata fiind gestionarea deseurilor (avizul de mediu).  Proiectul de hotarare privind parteneriatul la nivel judetean privind  managementul deseurilor, este extraodinar ca pot participa toate localitatile judetului, de altfel un lucru care trebuie prevazut si in PUG.
PUG pleaca incepand cu delimitarea administrativa, dezvoltarea limitei de intravilan pentru constructiile ce se edifica. Pe plan local se are in vedere intretinerea retelelor edilitare, utilitati. In modul de gandire –  pe intravilan – se vor parcurge patru dezbateri publice, patru prezentari,  din care prima prezentare este astazi (situatia existenta si disfunctionalitati). Pentru acest lucru este necesar dezbatere publica la care trebuie sa participe si urbea pentru a se aproba extinderea intravilanului (exista deja unele probleme cu constructiile ridicate in afara intravilanului, drumuri noi).     
Domnul Afrasinei Mircea cunoaste bine comuna, dar nu cunoaste dezvoltarea comunei in ceea ce priveste industrie, servicii, etc.    
Un punct important este faza de zonificare. Orice investitor sa poate fi dirijat spre o anume zona unde se poate construi (industrie, servicii). Vom primi propuneri de extindere a intravilanului (sa nu fie zone instabile, cu factori de risc, sa se tina cont de cale de acces si utilitati).
In continuare face o prezentare pe calculator.
La a doua sedinta vom veni cu propuneri pe sate.
PUG-ul odata aprobat este valabil 10 ani de zile si in anul urmator imediat aprobarii nu mai poate fi actualizat. Daca va fi bine gandit atunci nu vor fi blocate anumite solicitari de constructii. La extinderea intravilanului trebuie avut in vedere ca acestea sa nu se afle in zone de risc, sa aiba cale de acces si utilitati.
Legea 119 a expropierilor da mana libera Consiliului local pentru a construi cai de acces.
Domnul Borda Leon – toate realizarile se fac pentru o anume perioada, cat?
Domnul Afrasinei Mircea – se fac pe o perioada de 10 ani, apreciem sa nu mai fie necesar a se intocmi PUZ, care este greu si costisitor de obtinut.
Domnul Pelin Haralambe – realizarea acestui PUG vine in sprijinul omului.
Domnul Afrasinei Mircea – da, este in sprijinul cetateanului si de aceea este necesar a se face aceste dezbateri publice. Suntem singura firma din judetul Neamt care avem aviz de mediu pentru  astfel de  lucrari, iar cei care au intocmit la noi reactualizarea PUG nu mai este necesar ca oamenii sa mearga la mediu pentru avize.   Putem extinde si prinde in PUG satul Spiesti. Pentru anul 2010, sunt prevazute proiecte de extindere a iluminatului cu energie solara.
Nemaifiind intrebari pe marginea acestei prezentari se trece la al doilea punct pe ordinea de zi:
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea unui parteneriat in scopul realizarii proiectului ”SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL NEAMT”.
Domnul presedinte de sedinta Teaca Ioan da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Domnul Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala si juridica, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon - este cunoscator  in cauza, nu poate fi nici o surpriza in ceea ce privesc modificarile, toate sunt legale. Alaturi de cei 84 de reprezentanti ai localitatilor din judetul Neamt suntem si noi inclusi in Asociatia ECONEAMT, sigur ca s-au infiintat la nivel de judet statii de colectare si prelucrare ecologica a deseurilor si asa cum apare in expunerea de motive si in proiectul de hotarare statia  este la Girov si mai sunt inca 4 statii intermediare.
Este punctul dansului de vedere pentru ca a participat la sedinta asociatiei la Consiliul Judetean Neamt impreuna cu domnul primar, acum pentru ca sunt fonduri europene, oricum va trebui sa participam, asa ca, dansul propune sa fim de acord cu acest proiect de hotarare.
Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba in «  unanimitate » de voturi. 

3. Proiect de hotarare – cu privire la modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păstrăveni, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001 (anexa nr. 44), modificata si completata prin HGR nr. 650/2007.
Domnul presedinte de sedinta Teaca Ioan da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon – a studiat materialele prezentate la acest proiect de hotarare,  anexele  pentru modificarea si completarea inventarului domeniului public si observa ca in continuare se insista si nu se reactualizeaza cu toate obiectivele, exemplu fiind  gardul de la Scoala cu clasele I-VIII Radeni, de ce nu apare? Domnul Chirila, domnul Ciocoiu,  ce se asteapta? A cui este gardul?
Domnul Chirila Constantin – gardul este al scolii si din cate stie nu este facut procesul-verbal de receptie.
Domnul Borda Leon – toate sunt in domeniul public si scoala si gardurile si WC-urile, toate.
Domnul Chirila Constantin – gardul este construit cu cheltuiala scolii si in concluzie, scoala trebuia sa-l receptioneze.
Domnul Perta Ioan – inventarul unde este? Nu la primarie? Vorba aceea „ lupul parul isi schimba, dar naravul ba”.
Domnul Borda Leon – nu este un impediment sa nu aprobam inventarul, dar va rugam ca la prima modificare a inventarului public  sa se  aiba in vedere si introducerea gardului de la Scoala Radeni 1.
Doamna secretar – trebuie sa aprobam si inventarul domeniului privat unde sunt modificari, acum s-a aprobat domeniul public mai mult pentru Dispensarul Radeni si Podul  Domnica peste paraul Radeanca.
Domnul Borda Leon – mai tarziu nu se vor putea face multe lucruri daca nu se aproba inventarul.
Domnul primar – s-a omis includerea gardului de la Scoala Radeni 1, nu este o problema si la sedinta urmatoare se va avea in vedere.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in «  unanimitate ». 
4.
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Domnul presedinte de sedinta Teaca Ioan da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon – regret ca nu este domnisoara contabila aici sa ne explice, insa banuiesc ca s-a respectat legea. Totusi, de ce dam 20 mii lei  la reparatii capitale la Scoala Radeni  in loc de  32 mii lei cat sunt prevazuti. De ce nu dam toata suma daca dispunem?
Domnul primar – nu dispunem.
Domnul Borda Leon – de ce sa nu luam din fondul de rulment?
Domnul primar – datorii nu mai avem decat  cu astfaltul de la DC 19 Pastraveni - Radeni si PUG. Le dam 20 mii lei , daca erau ii dadeam pe toti. Daca nu avem timp sa-i cheltuim ii trecem in fondul de rulment.
Domnul Perta Ioan – nu ajuta sa venim cu discutii interminabile, se fac rectificari pe ultima suta de metri.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in «  unanimitate ».
5.  Proiect de hotarare – privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladiri si terenul aferent pe anul 2009 a unor categorii de persoane fizice.
Domnul presedinte de sedinta Teaca Ioan da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.

Discutii:
Domnul Borda Leon – fata de anul trecut s-a venit la timp cu acest proiect de hotarare intrucat se cunoaste situatia economica si financiara a cetatenilor prin efectul legii.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in «  unanimitate ». 
6. Proiect de hotarare – privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor din cadrul Dispensarului Medical cu locuinta de serviciu, Radeni.
Domnul presedinte de sedinta Teaca Ioan da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Domnul Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Domnul Borda Leon – ar vrea sa vina cu niste precizari de la inceput. Se repeta cu o precizare expresa, nu ar fi impotriva acestui proiect de hotarare dar ar insista pe incadrarea in prevederile legale si de aceea doreste sa-l mai analizam. In primul rand, considera o greseala de redactare, un cabinet medical se infiinteaza in baza reglementarilor legale in vigoare respectiv, OG 124/1998 si Legea nr. 95/2004. Bunurile din domeniul public sau privat al unitatilor administrativ teritoriale pot fi concesionate/inchiriate in baza  Legii nr. 213/1998, a art. 123 din Legea nr. 215/2001 cat si HGR nr. 884/2004 – privind concesionarea unor spatii cu destinatie de cabinete medicale. Spatiile in care sunt cabinete medicale sa se concesioneze si nu sa se inchirieze, ca urmare a unei cereri depuse de un medic de familie, se poate concesiona pe o perioada de minim 15 ani. Dumnealui propune, sa  modificam proiectul de hotarare si sa-l lasam pentru sedinta din luna ianuarie anul viitor. E mai bine sa mai verificam si sa-l refacem conform reglementarilor in vigoare pentru a nu fi pusi in situatia ca hotararea sa fie atacata in contenciosul administrativ.
Domnul primar – a respectat legea, nu umblam cu intimidari domnul Borda! orice medic se poate inscrie la licitatie, poate participa si dr. Nastasa, eu nu am facut pentru interese personale, hai sa votam proiectul de hotarare si sa nu mergem pe interese, lasati paravanele si hai sa aprobam pentru intocmirea documentatiei si a da drumul la licitatie.
Domnul Borda Leon – da citire unor prevederi legale din  OG nr. 24/1998.
Domnul primar – cititi si legislatia cealalta.
Domnul Ciocoiu Victor – domnule Borda Leon aprecierea o exprimati prin vot, faceti parte din aceeasi comunitate, nu stati la Spiesti. Deocamdata nu se stabileste cine si cum vine, sa nu o mai tergiversam, cred ca proiectul de hotarare este foarte legal.
Domnul Borda Leon – mai intai se infiinteaza cabinetul si dupa aceea se concesioneaza.
Domnul Perta Ioan – daca isi aminteste bine din anul 2000, de cand a intrat consilier, un prim obiectiv a fost asigurarea permanentei asistentei medicale in satul Radeni, mergea inainte si discuta  cu cetatenii, iar pe din spate domnul primar zicea ca nu este necesar. Acum s-a ajuns datorita unor râci si interese. Dar o sa vedeti ca nu este corect, plateste mai mult terasele decat sala de tratamente, este un proiect prost intocmit de la inceput.  
Eu ca sef, as spune ca, daca vine si sta un medic in Radeni sa fie pe o perioada de cel putin 5 ani, chiar daca se spune ca nu sunt interese, totusi acestea sunt, dar nu rabufnesc. Eu nu zic ca domnul Borda - legal, eu gandesc logic.
Trebuia venit si facut un contract cu clauze, s-au facut tabele si s-au trecut cetatenii de la un medic la altul. Dansul nu are nici un interes, dar medicul vine,  inchiriaza, sta o luna sau doua si pe urma pleaca. Nu da cu presupusul, nu stie cat este de legal sau nelegal, dar dedesubt sunt multe interese.
Dl. Borda Leon – personal, are doar interesul sa se respecte legea. Publicatia pentru licitatie sa li se aduca la cunostinta si domnilor consilieri. Dl. Nastasa are bani mai multi decat cel care va veni la licitatie si cred ca va ridica pretul. Sa se faca corect, sa nu se favorizeze.
Domnul Ciocoiu Victor – suna ca amenintare, ca domnul Nastasa are mai multi bani.
Doamna secretar – daca se aproba initierea procedurii de inchiriere, va trebui intocmita o documentatie si apoi aprobata in Consiliul local. 
Domnul Borda Leon – Legea achizitiilor spune altfel.
Domnul Ciocoiu Victor – nu este contract de servicii.
Domnul primar – nu este interesul meu, am stabilit odata cu dl. Nastasa, dl. Borda si dl. Gherasim sa terminam cu aceste discutii. Am vandut Punctul sanitar Radeni doctorului Nastasa, am dat autorizatie de demolare, va construi alt punct sanitar si vreau ca oamenii din Radeni sa vina atat la doctorul Nastsa, cat si la celalalt medic la consultatie, sa fie concurenta.

Domnul Borda Leon – dar daca nu vine nimeni.
Domnul Ciocoiu Victor – vine cel care va avea bani mai multi.
Domnul primar – domnul Bors Mihai cand era consilier local, la toate sedintele zicea de dispensarul medical de la Radeni. Nu doreste decat asigurarea permanentei la acest dispensar medical din Radeni, nu avem bani ca ar mai face dispensare peste tot, inclusiv la Lunca Moldovei.
Domnul Nastasa Lazar – sa asigure permanenta un asistent medical.
Domnul primar – un medic si un asistent medical sa asigure permanenta.
Domnul Borda Leon – nicaieri nu scrie in legislatie ca trebuie asigurata permanenta.
Domnul primar – vreau sa fie asigurata permanenta, ca s-a facut un proiect prost, daca nu va place, dati-i alta destinatie, facem bordel.
Domnul Borda Leon – eu vorbesc legal, exista un medic care are contract cu casa de asigurari de sanatate, iar la Dispensarul  Radeni sa puna doar un asistent medical.
Domnul Perta Ioan – in ceea ce-l priveste de cand este vorba de acest proiect de hotarare nu a mai discutat cu domnul doctor Nastasa; nu trebuie sa-i spuna cineva ce sa faca, este punctul dumnealui de vedere. Doreste sa fie specificate unele coonditii, sa nu vina sa stea o luna si sa plece, trebuie puse clauze in contract, daca pleaca inainte de 5 ani sa plateasca penalitati.
Interesele sunt, pentru ca domnul primar nu ar fi mers la cetatenii din Radeni, sa-i influenteze si  sa semneze inscrierea pe lista la alt medic. S-a vazut ca a avut dreptate, nu este marioneta nimanui, are 50 de ani si este responsabil de ceea ce spune.
Domnul Borda Leon – noi acum discutam de forma de atribuire a spatiului, nu am facut vorbire ca il ia Borda, ca il ia Teaca sau altii si la contract trebuie sa punem niste clauze, dar in limite legale.
Domnul Nastasa Lazar – la cate zile absenta se reziliaza contractul? cum se va proceda acolo?
Domnul primar – asa cum s-a scos la licitatie publica cei 500 de mp teren pentru construirea unei locuinte, in baza unei documentatii aprobate de consiliul local, asa vom proceda si acum. Eu nu pot sa ma cert cu domnul profesor Perta si dupa cum vedeti consilierii de la PSD sunt ordonati, nimeni nu sare cu cearta, tot veniti cu „drobul de sare”, hai sa facem licitatie….Nemaifiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu un numar de 11 voturi « pentru » si doua abtineri (dl. Borda si dl. Nastasa).
7.     Intrebari – interpelari. 
Cereri:
Doctor Nastasa Carmenica – solicita concesionarea cabinetului medical nou infiintat in cadrul  in Dispensarul medical Radeni, ca punct de lucru al Cabinetului medical dr. Nastasa Carmenica.

Discutii:
Domnul primar – se poate inscrie la licitatie si doamna doctor dupa ce se va aproba documentatia in consiliul local.
Domnul Borda Leon – este de acord, dar sa se respecte legea.
Domnul Pelin Haralambe – parca vad ca vor veni tot domnii doctori.
Domnul primar – ati recunoscut ca nu puteti asigura permanenta.
Domnul Nastasa Lazar – eu sunt singurul medic din zona care asigur permanenta, ceilalti sunt navetisti, de la Tibucani, de la  Urecheni.  Daca vrei sa-l pui pe doctor sa doarma la poarta ca pe papusar….. dar exista un Cod al muncii.
Domnul Borda Leon – legat de cererea doamnei doctor, eu recomand sa respectam prevederile HGR 884/2004 privind concesionarea spatiilor medicale, pentru evitarea unor conflicte. Doreste sa fie exonerat de eventualele urmari neplacute ale acestei situatii.
Domnul primar – „daca imi aduc aminte ca acum cativa ani, dumneavoastra domnule Borda ati umblat prin satul Radeni cu un tabel in care ati trecut cetateni, printre care si pe mine, sa semnam impotriva domnului doctor Nastasa ca a devastat  Punctul sanitar Radeni, a distrus sobele”.
Domnul Borda Leon – nu prea ne cunosteam atunci.
Domnul primar – imi pare rau, domnule Borda.
Domnul Borda Leon – eram consilier local si Dispensarul medical si Punctul sanitar Radeni  erau in evidentele Spitalului Tirgu-Neamt.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Teacă Ioan  propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.


PRESEDINTE  DE  SEDINTA,  SECRETAR,       CONSILIER,
 Ioan TEACA            Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM 

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free