Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

08 mai 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

  
PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 8 mai 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 137 din 03.05.2011, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia, dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT in aparatul de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (30.03.2011) a fost supus la vot si aprobat cu un numar de 12 voturi “pentru” si un vot “contra” (dl. consilier local Borda Leon).
Pentru buna desfasurare a sedintei ordinare lunare de astazi cat si pentru perioada urmatoare, este necesar alegerea unui presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni. Cine face propuneri ?
Dl. Pelin Haralambe propune pe dl. Perta Ioan.
Dl. Onisei Pavel-Catalin propune pe dl. Nastasa Lazar.
Dl. Nastasa Lazar nu doreste sa indeplineasca functia de presedinte de sedinta.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea ca dl. Perta Ioan sa fie presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni si este aprobat cu un numar de 11 voturi « pentru », dl. Borda Leon se « abtine » iar dl. Perta Ioan nu voteaza.

Domnul Perta Ioan preia conducerea lucrarilor sedintei, prezinta proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – pentru completarea HCL nr. 9 din 14.02.2011 – privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
2.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
3.     Proiect de hotarare –  privind executia bugetului local pe anul 2010.
4.     Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I al anului 2011.
5.     Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni a drumului de exploatare din punctul Mititelu Ioan – parau Radeanca, in suprafata de 1170 mp cat si utilizarea temporara a acestuia de catre Consiliul Judetean Neamt, pentru realizarea obiectivului de investitie „Conducta evacuare apa epurata in emisar” parte a proiectului „Reabilitare si modernizare  Centru de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni”.
6.     Proiect de hotarare – privind aprobarea arendarii suprafetei de 188,57 ha pasune, teren apartinand domeniului privat al comunei Pastraveni.
7.  Intrebari – interpelari.
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Dl. Borda Leon – arata ca nu este statutar si legal convocata, doua proiecte de hotarare nu au avizul comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, si sa-i fie rusine celui care a convocat sedinta de consiliu local, la ora asta popa este inca in biserica. Propune desfasurarea sedintei la o data ulterioara.
D-na secretar Brinzei Lidia – arata ca proiectele de hotarare au fost inaintate corect la comisia de specialitate spre analiza si avizare, avizul comisiei fiind favorabil.
A prezentat dosarul comisiei de specialitate.
Dl. Gherasim Dumitru – da citire denumirii  comisiei de specialitate buget-finante, administrarea domeniului public si privat.
Dl. Borda Leon – comisia pentru administratie publica locala, juridica la ce se refera?
Dl. Nastasa Lazar – vreti sa aduceti si dosarul comisiei juridice?
D-na secretar aduce si celelalte doua dosare ale comisiilor de specialitate.
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta arata ca orice este interpretabil.
Supusa la vot ordinea de zi este aprobata cu un numar de 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri” (domnii consilieri Borda Leon si Nastasa Lazar).
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui viceprimar Chirila Constantin pentru a prezenta expunerea de la primul punct al ordinii de zi. Domnul presedinte de sedinta arata ca, comisia de specialitate buget-finante a dat avizul favorabil in sedinta comisiei din luna martie.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – profita de faptul ca d-ra  Eugenia este aici, o intreaba de ce nu s-a intocmit bugetul de la inceput asa cum prevede legea?
D-ra Eugenia Ripanu – a fost intocmit asa cum era normal, este o noutate incepand din acest an si nu si-a dat seama ca era necesar aprobarea pe sectiuni.
Dl. Gherasim Dumitru – din moment ce stiti, ati fost convocata, ar trebui sa veniti si dvs. din respect fata de cei prezenti la sedinta de consiliu local.
D-ra Ripanu Eugenia – a avut o problema personala si chiar nu a putut veni la sedinta.
Dl. Perta Ioan – ne puteti da niste lamuriri, ce inseamna cele doua sectiuni?
D-ra Ripanu Eugenia – cei de la finante asa vor, ca bugetul sa fie aprobat pe sectiunea de functionare si pe cea de dezvoltare. A fost o noutate si pentru noi.
Dl. Nastasa Lazar – sa intelegem si noi, este bugetul mare aprobat, dupa care se imparte in doua, sau, trei sferturi si un sfert.
Dl. Borda Leon – nu asa vor ei, ci asa prevede legea. Noi am aprobat bugetul,  s-au facut cheltuieli si acum de ce  venim sa aprobam asta? Nu putem cheltui asa fara sa fie aprobat dupa lege. Este rusinos ca cei de la Prefectura Neamt  in  loc sa dea  10 zile termen asa cum prevede legea, ei se folosesc de  legea contenciosului administrativ si zic 6 luni. Nu-l putem aplica daca nu s-a aprobat dupa lege pe cele doua sectiuni, si acum mai veniti si cu executia bugetului pe trim. I 2011, este o obraznicie.
D-ra Ripanu Eugenia – bugetul este bun cum a fost aprobat pe total, sumele sunt aceleasi, dar trebuie aprobat  si pe sectiuni.
Borda Leon – atunci nu-l mai aprobam pe sectiuni daca a fost corect aprobat pe total.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 11 voturi „pentru” si doua voturi  „impotriva” (d-nii consilieri Borda Leon, Nastasa Lazar).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui viceprimar Chirila Constantin pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. presedinte de sedinta Perta Ioan – spune d-rei Ripanu Eugenia sa ne prezinte cateva detalii.
D-ra Ripanu Eugenia – prin HG nr. 192/2011 s-au alocat 9 mii lei pentru investitia “Pod parau Radeanca – punct Domnica”, desi investitia este finalizata si receptionata, avem obligatia sa prindem suma in buget, dar banii nu se pot cheltui.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 11 voturi „pentru”, o „abtinere” dl. Nastasa Lazar si un vot „impotriva” dl. Borda Leon, care nu a avut timp sa studieze proiectul de hotarare.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare –  privind executia bugetului local pe anul 2010.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru – nu este de specialitate, ar dori sa avem o discutie (intrebare-raspuns) in ceea ce priveste capitolul ramasita sunt niste pasi de parcurs si ar vrea sa stie daca s-au parcurs acesti pasi?
D-ra Ripanu Eugenia – da! s-au facut pasii, respectiv instiintari, am incercat si pe calea instantei dar nu avem calitate procesuala, trebuie sa intocmim dosare si sa le trimitem la cei care au stabilit amenzile.
Dl. Gherasim Dumitru – la CJAS ne trimite intai notificare, somatie si apoi executare silita.
Dl. Pelin Haralambe -  daca instanta ii achita.
Dl. Gherasim Dumitru – ar fi bine sa mai verificati, pentru ca sunt greseli de redactare. La Viarom mai sunt de dat 10 miliarde lei iar in total drumul a costat 13 miliarde? De unde vom plati?
D-ra Ripanu Eugenia – din bugetul local.
Dl. Gherasim Dumitru – s-a incasat subventia pe pasune pentru anul 2010 in suma de 73.298 lei si s-au cheltuit atat de putin, numai 12.562 lei. Ce se vor face cu banii?
D-ra Ripanu Eugenia –  dar este posibil sa-i dam inapoi ca nu a fost concesionata sau arendata pasunea.
Dl. Chirila Constantin – din banii de la subventie pe anul 2009 s-au  cheltuit pe ingrasaminte chimice pentru pasunea comunala, dar din banii de la subventia pe anul 2010 nu s-a cheltuit nici un ban, pentru ca este posibil sa-i dam inapoi, deoarece  nu s-a facut concesiune sau arenda.
Dl. Borda Leon – cum poti sa spui ca subventia la pasune pentru anul 2010 trebuie data inapoi pentru ca nu s-au facut contracte de arenda s-au de concesiune? Si cum s-au dat banii?
D-ra Ripanu Eugenia – acesta reprezinta cadrul legal pentru subventiile de la pasune.
Dl. Borda Leon – dl. primar, dl. viceprimar si dumneavoastra nu ne-ati informat asa cum era legal pana in februarie si nici nu ne-ati prezentat cum s-au cheltuit banii.
Dl. Chirila Constantin – eram impreuna cu dl. primar la APIA iar cei de acolo au spus ca pentru a primi subventia ar trebui sa avem animale in proprietate sau sa facem fan pe care sa-l vindem.
Dl. Borda Leon – dumneavoastra trebuia sa dati la APIA dosarul cu toata documentatia, acte necesare pentru subventie, contracte….
Dl. Gherasim Dumitru- s-au dat banii la subventie si cu siguranta ca s-au gandit ca, daca se depisteaza, v-a trebui sa-i dea inapoi, de aceea sa nu se cheltuiasca. Cum nu s-au cheltuit, daca aici aratati sume cheltuite?
D-ra Ripanu Eugenia – sunt sume din anul anterior, respectiv 2009.
Dl. Nastasa Lazar – intelege ca s-au dat bani si nu s-au cheltuit, este normal sa nu cheltuiesti?
D-ra Ripanu Eugenia –  da!
Dl. Nastasa Lazar – este normal sa blocam banii in cont?
Dl. Perta Ioan – dupa cum s-a scris si el a inteles asa, voia sa intrebe cum de s-au cheltuit acei bani? Fara suparare, ati putea sa ne spuneti si mai ales ca sunteti intrebata care este dobanda si chiar daca nu intrebam ar trebui sa stiti. Banca comunica dobanda oricum.
D-ra Ripanu Eugenia – Trezoreria nu ne comunica nivelul dobanzii si nici formula de calcul.
Dl. Pelin Haralambe – acum un an la Tibucani s-au facut saivane din banii de la subventie. La noi nu s-a facut nimic cu banii din 2010 pentru ca s-ar putea sa-i dam inapoi. Banii care s-au cheltuit, s-au cheltuit din subventia pe anul 2009, nu-i asa domnule viceprimar?
Dl. viceprimar – da. Mai arata ca sunt zone in tara unde se primesc bani multi la subventie (10 – 12 milioane/ha),  cei de la munte au mai facut smecherii, atunci cei de la APIA au pus conditii.
Dl. Pelin Haralambe – anul trecut in sedinta de consiliul local, va amintiti ca era facuta documentatia pentru concesiune prin licitatie si  decat sa fi venit altii din alta parte  sa participe la  licitatie s-a stabilit sa depuna primaria documentatia pentru subventie la APIA.
Dl. Borda Leon – sa revenim la punctul de pe ordinea de zi pentru ca batem campii.
Dl. Perta Ioan – ba chiar aici suntem.
Dl. Borda Leon – Curtea de Conturi s-a pronuntat anul trecut si au constatat 12 deficiente, care trebuiau duse la indeplinire si cu obraznicie vin acum cu executia bugetului. Putem sa discutam si, de banii care ii avem, sa cumparam animale (la Sibiu au cumparat oi si le da miei la cetateni), iar daca e asa ca au stiut inainte inseamna ca au gresit cand au depus documentatia la APIA, iar cineva v-a trebui sa raspunda.
Dl. Pascal Ioan – nu s-au dat bani la subventie pentru a cumpara animale, subventia este pentru imbunatatirea pasunii si investitii si  nu pentru animale. Dansul are 500.000 de euro, bani in banca dar primeste dobanda  cativa banuti, se primesc dobanzi mai mari doar atunci cand sunt depusi bani la termen.
Dl. Borda Leon – institutiile publice  primesc dobanzi dupa niste legi, iar persoanele juridice dupa alte legi.
Dl. Perta Ioan – daca nu mai sunt discutii, ar dori  sa intrebe: ce-i cu fondul de rulment? S-a spus ca v-a disparea fondul de rulment, iar acum iar apare.
D-ra Ripanu Eugenia – fodul de rulment s-a dus pe excedent bugetar, deci chiar nu mai este de la 01.01.2011, dar la 31.12.2010 exista si de aceea apare acolo, banii sunt inclusi pe investitii.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 9 voturi „pentru”, 3 „abtineri” (d-nii Nastasa Lazar, Gherasim Dumitru si Perta Ioan)  si un vot „impotriva” dl. Borda Leon.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I al anului 2011.
Dl. viceprimar – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru -  de ce nu a fost insotit de un Raport acest proiect de hotarare?
D-ra Ripanu Eugenia – ea a facut referat.
Dl. Gherasim Dumitru – nu dumneavoastra faceti si Raportul ?
D-ra Ripanu Eugenia – nu ea a facut proiectul  de hotarare, domnul primar semneaza, raportul este al primarului, ea a prezentat cheltuielile pe primul timestru in raport cu cheltuielile pe total buget local, respectiv: cheltuieli salariale si materiale (de obicei in primul trimestru sunt mai mici), abia la celelalte trim. II si III sunt mai mari si se realizeaza planul, planul nu este realizat pe trim. I.
Dl. Gherasim Dumitru –  si nu ne prezentati un referat. A prezentat cheltuielile  in primul trimestru dar datorita lipsei raportului „se abtine”.
Dl. Borda Leon – atata timp cat noi  nu am votat bugetul dupa lege pe anul 2011,  venim acum sa fim de acord  cu executia bugetului pe trim. I 2011, este nelegal, este o obraznicie.
D-ra Ripanu Eugenia – bugetul a fost aprobat, dar nu s-a vrut aprobarea bugetului pe sectiuni. O neaprobare de buget inseamna o blocare a cheltuielilor.
Dl. Gherasim Dumitru – cum nu s-a vrut aprobarea? Dumneavoastra nu ati fost la acea sedinta.
Dl. Perta Ioan – a fost intrebat de colegii sai, daca mai sunt  bani pentru transport (naveta) la cadrele didactice.
D-ra Ripanu Eugenia – s-au alocat 5000 lei, s-au cheltuit 3000 lei si au mai ramas 2000 lei.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 9 voturi „pentru”, 3 „abtineri” (d-nii Nastasa Lazar, Gherasim Dumitru si Perta Ioan)  si un vot „impotriva” dl. Borda Leon.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi.
Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni a drumului de exploatare din punctul Mititelu Ioan – parau Radeanca, in suprafata de 1170 mp cat si utilizarea temporara a acestuia de catre Consiliul Judetean Neamt, pentru realizarea obiectivului de investitie „Conducta evacuare apa epurata in emisar” parte a proiectului „Reabilitare si modernizare  Centru de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Pastraveni”.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Ciocoiu Victor – fiind un proiect al Consiliului Judetean Neamt nu cred sa nu se aprobe.
Dl. Perta Ioan – de ce nu? domeniul public este al nostru.
Dl. Ciocoiu Victor – pentru ca nu ni-i putem pune pe cap pe cei de la Consiliul judetean.
Dl. Gherasim Dumitru – nu intelege schita, de ce nu este completata cu parcelele oamenilor. Unde este amplasat Caminul spital? Nu ne intereseaza pe unde vine drumul, cine este de o parte si de alta a drumului?
Dl. Ciocoiu Ioan – da niste lamuriri privind amplasamentul.
Dl. Perta Ioan –  in comisia de specialitate ne-am uitat pe schita de la proiect.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 12 voturi „pentru” si o  „abtinere” dl. Borda Leon, motivand ca sedinta a fost convocata ilegal, dar proiectul este in beneficiul centrului.
Se trece la punctul sase al ordinii de zi.
Proiect de hotarare – privind aprobarea arendarii suprafetei de 188,57 ha pasune, teren apartinand domeniului privat al comunei Pastraveni.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – regreta ca doamna secretar avizeaza un proiect de hotarare care nu respecta legalitatea, art. 136 din Constitutia Romaniei, Legea nr. 213/1998  si Legea nr. 215/2001, reglementeaza ca bunurile din domeniul public nu  pot fi  decat inchiriate, date in administrare, concesionate prin licitatie publica. Acest proiect de hotarare nu poate fi legal pentru ca nicaieri nu scrie ca aceste terenuri pot fi arendate.
Dl. Pelin Haralambe – la Tibucani au fost arendate pasunile  si nu i-a mai cercetat nimeni.
Dl. Borda Leon – ca sa nu iesim din lege propune sa dam cu titlu gratuit unei persoane juridice care se incadreaza .
Dl. Perta Ioan – da citire cadrului legal din Ordinul Ministerului Agriculturii 246/23.04.2008, respectiv art. 5 alin. (2).
Dl. Gherasim Dumitru – este scris articolul si in proiectul de hotarare.
Dl. Borda Leon – Legea 213/1998 reglementeaza si nu un ordin al ministrului poate sa faca derogare de la o lege organica.
Dl. Perta  Ioan - Legea zootehniei ar putea sa le completeze si pe celelalte legi. Cu titlu gratuit se poate da?
Dl. Borda Leon – da!.
Dl. Gherasim Dumitru – se da o lege si nu cuprinde toata sfera de activitate, cand apare o alta problema se vine cu completare ca sa se poata folosi. Cine a stabilit taxele? Mi se pare o neconcordanta, exemplu: la Tinta 126 lei si la celelalte trupuri de pasune taxe asa de mici.
Dl. Ciocoiu Victor – se mai pot modifica, evaluarea este facuta  de domnul ing. Afrasinei Mircea.
Dl. Gherasim Dumitru – cred ca este mai buna iarba pe Malul Mare decat la Tinta.
Dl. Borda Leon – conform Legii 213/1998 si Legii 215/2001 bunurile din domeniul public se pot da in administrare, in concesiune, inchiriere prin licitatie publica.
Dl. Ciocoiu Victor – este  domeniul privat si nu domeniul public.
Dl. Gherasim Dumitru – Dealul Baciului este la fel ca la Haitau?
Dl. viceprimar Chirila Constantin – gradul de fertilitate a pasunii la Tinta  este mai mic decat la Malu Mare, domnul Afrasinei a avut in vedere pozitia ca amplasament, dar asta nu inseamna ca este batut in cuie. Pentru ca, primaria nu poate sa cheltuiasca banii de la subventie iar legiuitorul ne da voie sa arendam, este de acord sa se arendeze.
Dl. Gherasim Dumitru – un mare dezavantaj este darea cu titlu gratuit, dar nu mai dau bani oamenii.
Dl. viceprimar – nu se poate da cu titlu gratuit.
Dl. Borda Leon – cititi Legea arendei, este cea din 1996, celalalt este un ordin si este gresit.
Dl. Gherasim Dumitru – propune diminuarea taxei de la 126 lei/ha la 63 lei/ha ca la Malul Mare.
Dl. Pascal Ioan - subventia se face in baza unui contract de arenda sau de concesiune.
Dl. Borda Leon -  trebuie dat cu titlu gratuit conform Legii 16/1994.
Dl. viceprimar – articolul 8 din contractul de arenda spune ca arenda se da in bani sau produse.
Dl. Perta Ioan – un aspect, este de acord cu dl. Gherasim  ca trebuie sa echilibram nivelul arendei, in functie de gradul de fertilitate al pasunii. O alta problema ar fi, daca s-a facut publica dorinta de arendare a pasunii, ca poate mai sunt si alti cetateni care doresc sa arendeze si raman fara pasune la animale.
Dl. viceprimar – a facut publica intentia de arendare a pasunii, iar animalele o sa pasca in devalmasie.
Dl. Pelin Haralambe – nu se poate asa, pentru ca Bratu ori aduce oi de la Davideni ori vrea sa dea pasunea altcuiva sa o pasuneze.
Dl. Perta Ioan – s-ar abtine la acest proiect de hotarare pentru ca nu este un model de contract de arenda, anexat.
Dl. Ciocoiu Victor – trebuie sa fie anexat un caiet de sarcini sau un contract.
Dl. Pascal Ioan – animalele sa pasca in devalmasie.
Dl. Pelin Haralambe – cei care arendeaza si depun acte pentru subventie, vor fi verificati de APIA.
Dl. Gherasim Dumitru – asociatia de taurine  de unde dau bani la primarie?
Dl. Pascal Ioan – arendasii  trebuie sa plateasca pentru intretinerea pasunii si vor plati si oamenii.
D-ra Ripanu Eugenia – nu are voie sa ia taxa de pasunat.
Dl. Borda Leon – are obligatia morala de a face o precizare, sa se aiba in vedere si prevederile Legii nr. 268/2001, respectiv art. 19.
Dl. Pascal Ioan – este de acord ca sa se stipuleze in contract ca: pasunatul animalelor sa se faca in devalmasie; la punctul „Tinta” nivelul arendei  sa fie de 63 de lei/ha/an; la „Haitau” sa se defalce suprafata pe persoanele care au solicitat arendarea, respectiv 12,5 ha de fiecare. La contractul de arenda sa se vina cu un plan de masuri de intretinere si imbunatatire a pasunii, sa nu se subarendeze, sa nu se aduca animale din alte comune si termenul limita de plata sa fie 1 septembrie.
Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala, toti domnii consilieri s-au abtinut, proiectul fiind respins in forma initiala, dupa care este supus la vot cu modificarile propuse de domnii consilieri si este aprobat cu un numar de 10 voturi „pentru”,  o  „abtinere” dl. Nastasa Lazar,  un vot „contra”dl. Borda Leon , iar domnul Pelin Haralambe nu a votat.
La utimul punct al ordinii de zi – Intrebari – interpelari - nu au fost discutii.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,  SECRETAR,      CONSILIER,
  Ioan Perta                   Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free