Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

14 februarie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI


PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 14 februarie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 31 din 09.02.2011, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Doamna secretar nu participa la sedinta deoarece este plecata din localitate.
Ca invitati participa d-ra consilier Gherasim Elena si d-ra consilier Ripanu Eugenia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Domnisoara Gherasim Elena face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (28.01.2011) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 33 din 30.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea nivelului taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2011.
4. Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2010.
5. Proiect de hotarare – privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”.
6. Intrebari – interpelari Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Onisei Pavel-Catalin.
Proiect de hotarare – privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 33 din 30.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin - presedinte al comisiei de specialitate buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii: Nefiind discutii pe marginea materialului prezentat la acest punct al ordinii de zi se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul consilier Pelin Haralambe).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea nivelului taxei pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive. Dl. Copcea Constantin - presedinte al comisiei de specialitate buget - finante, arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii: Dl. Pelin Haralambe – spune ca taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa propusa este prea mare, asa ca ar trebui sa o mai scadem.
Dl. Perta Ioan - propune modificarea taxei la suma de 200 lei sau cel putin 150 lei.
Dl. Nastasa Lazar – arata ca, din punctul sau de vedere, ar trebui descurajata aceasta procedura.
Dl. Pascal Ioan – propune ca taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa sa fie la suma de 1000 lei.
Dl. Pelin Haralambe – spune ca, este de ajuns ca taxa pentru divort sa fie de 100 de lei.
Dl. Copcea Constantin – arata ca, nu putem sa fortam oamenii sa ramana impreuna, dar nici nu trebuie sa le luam pielea de pe ei aproband taxe foarte mari.
Dl. Nastasa Lazar – arata ca, s-a intamplat sa vina la cabinet oameni care nu aveau bani nici pentru casatorie, dar pentru divort.
Dl. Pascal Ioan – spune ca, a intalnit cazuri in care unui baiat sa-i placa o fata si sa se casatoreasca cu ea doar pentru o luna dupa care sa divorteze, iar in cazul in care se aproba aceasta procedura de divort mai simpla si mai ieftina sa nu recurga multi tineri la astfel de practici.
Dl. Copcea Constantin – sa zicem ca, cuantumul taxei la 200 de lei ar fi foarte bun.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat la acest punct al ordinii de zi se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala, respectiv cu taxa in suma de 100 lei la care se abtin toti domnii consilieri.
Se spune la vot proiectul de hotarare in forma modificata, respectiv cu taxa pentru desfacerea casatoriei in suma de 200 de lei si se aproba cu 11 voturi „pentru”, 1 „abtinere” (dl. Pelin Haralambe) si un vot „impotriva” (dl. Pascal Ioan ).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetrului local pe anul 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta Raportul asupra fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
Dl. Copcea Constantin - presedinte al comisiei de specialitate buget – finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii: Dl. Borda Leon – spune ca, din cat se pricepe el, la fundamentarea bugetului are niste nelamuriri la 3 aspecte, si anume: daca sunt prevazuti si banii care trebuie recuperati conform deciziei Curtii de Conturi, daca sunt prinsi cei 120 milioane lei (vechi), 90 milioane lei (vechi) de la tichete cadou si alte venituri care trebuiau incasate.
D-ra Ripanu Eugenia – s-au prevazut conform dispozitiei, respectiv 1/3 din salariu, care se va retine lunar.
Dl. Borda Leon – iar banii pe care i-ati incasat dumneavoastra si ceilalti colegi, ce s-au intamplat cu ei?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca i-a depus inca de anul trecut.
Dl. Borda Leon – vrea sa stie daca s-au prevazut bani la buget si pentru un reportofon.
D-ra Ripanu Eugenia – arata ca nu a prins bani la buget pentru reportofon, deoarece legea nu permite.
Dl. Borda Leon – intreaba daca pentru construirea un WC la sediul primariei s-au prevazut bani?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, nu! nu s-au prevazut.
Dl. Borda Leon – intreaba de unde provin cei 1 miliard de lei (vechi)?
D-ra Ripanu Eugenia – arata ca, sunt bani din fondul de rulment. A avut sumele in bugetul de rezerva si au ramas in fondul de rulment si a platit la Viarom.
Dl. Borda Leon – ce s-a facut cu miliardul de la dl. Marcutianu?
D-ra Ripanu Eugenia – s-au intrebuintat la scoala.
Dl. Borda Leon – pentru scoala cat mai trebuie sa platim ? nu vad inregistrat aici.
D-ra Ripanu Eugenia – nu vedeti pentru ca nu sunt alocati bani.
Dl. Borda Leon - au fost alocati bani pentru antigel si grup electrogen?
D-ra Ripanu Eugenia – s-au dat bani pentru generatoare.
Dl. Borda Leon – referitor la acest buget, as vrea sa stiu sunt prinsi si banii pentru colectarea taxelor la deseurile menajere?
D-ra Ripanu Eugenia – raspunde: nu! cand va veni firma se va stabili.
Dl. Perta Ioan – spune ca la investitii sunt prinsi niste bani, respectiv 4 mii lei; de ce sunt prinsi si la ce trebuie?
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, la intocmirea proiectului la masura 322, cand s-a facut reevaluarea nu s-a achitat si acum trebuie sa platim o restanta.
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 9 voturi „pentru” si 4 „abtineri” (domnii consilieri: Gherasim Dumitru, Nastasa Lazar, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2010.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii: Dl. Borda Leon – intreaba ca, miliardul de lei (vechi) prins in proiectul de hotarare pentru caminul cultural este cel de anul trecut?
D-ra Ripanu Eugenia – raspunde: da!
Nemaifiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat in unanimitate.
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea amplasamentelor punctelor de colectare in cadrul proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in Judetul Neamt”.
Domnul viceprimar – prezinta expunerea de motive la proiectul de hotarare.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii: Dl. Nastasa Lazar – spune ca a observat prins in proiectul de hotarare ca punct de colectare un spatiu care s-ar afla in spatele politiei, dar intre Politie si Bodron nu exista spatiu, acesta fiind acum concesionat de catre Cabinetul medical al doctorilor Nastasa Lazar si Carmenica, asa ca va rog sa modificati, in loc de Bodron sa treceti teren concesionat de Cabinetul medical uman.
Dl. Pelin Haralambe – spune ca, e bine sa revada punctul de colectare aflat la Radeni de sus, la Cucu.
Dl. Chirila Constantin – spune ca, are unde sa intoarca masina acolo.
Dl. Pelin Haralambe – spune ca, ar fi bine sa fie un punct de colectare acolo la deal in parcare.
Dl. Chirila Constantin – face o prezentare a punctelor de colectare stabilite la Radeni de sus, respectiv la Teaca, la Manolache, la Troita si la Cucu.
Dl. Perta Ioan – arata ca, la Radeni de sus sunt mai putine puncte de colectare, iar la Radeni de jos sunt mai multe.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, in Radeni de jos populatia este si mai concentrata fata de cea de la Radeni de sus.
Dl. Perta Ioan – intreaba: unde este punctul de la Onisei Ioan?
Dl. Chirila Constantin – precizeaza ca, punctul de colectare, de fapt, se afla undeva pe ulita, mai exact in spate la Pastravanu.
Dl. Perta Ioan – spune ca daca in punctul respectiv este drum, sa o puna si in drum.
Dl. Chirila Constantin – prezinta, iarasi, toate punctele.
Se poarta discutii referitoare la amplasarea pubelei din centrul satului Radeni, respectiv Dispensar uman Radeni.
Dl. Nastasa Lazar – spune ca nu poate sa amplaseze pubela in fata Dispensarului medical uman de la Radeni. Ati putea sa o amplasati vizavi cu Tutu sau in spatele caminului cultural.
Dl. Perta Ioan – spune ca pubela de la Purcei ar fi bine sa fie mutata la Boscanet.
Dl. Chirila Constantin – intreaba cum sa se amplaseze pubela din punctul 9 din anexa la proiectul de hotarare, respectiv vizavi de Codreanu?
In continuare prezinta toate punctele de colectare conform anexei la proiectul de hotarare si face modificarile asa cum au fost propuse de catre domnii consilieri.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat la acest punct al ordinii de zi se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala la care se abtin toti domnii consilieri.
Se supune la vot proiectul de hotarare in forma modificata, si se aproba cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Borda Leon).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Intrebari - interpelari
Dl. Pelin Haralambe – intreaba: cine a pus semnele de circulatie? Cum au gandit limita de viteza la 30 km/h de la Pastraveni (Troita) spre Radeni si au pus linie continua pana la biserica.
Dl. Chirila Constantin – raspunde: drumarii.
Dl. Perta Ioan – spune ca aceeasi problema au ridicat-o si cetatenii. Cine a aprobat? A fost prins in proiect? Au aprobare de la Politie?
Dl. Chirila Constantin – arata ca, acum doi ani a stabilit impreuna cu domnul sef de post Macovei Gheorghe indicatoarele si amplasamentul lor.
Dl. Perta Ioan – spune ca, inca din luna octombrie a ridicat aceasta problema. Au fost cazuri cand politistii de la politia rutiera au dat amenzi soferilor pentru ca au circulat cu 60 de km/h pe portiunea de sosea unde este limitare de viteza la 30 km/h, aceasta situandu-se in afara localitatii. Considera ca nu este corect si ar trebui luata o masura cat mai repede.
Dl. Chirila Constantin – spune ca, va lua legatura cu domnul Macovei si va discuta problema indicatoarelor.
Dl. Pelin Haralambe – unde ati mai vazut astfel de restrictii?
Dl. Chirila Constantin – spune ca mai sunt astfel de restrictii.
Dl. Pelin Haralambe – a auzit ca s-au adus ajutoare si ar vrea sa stie cui i se dau? Spune ca s-au dus la el oameni si au intrebat. El a vorbit si cu domnul Teaca.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR,
Pavel-Catalin ONISEI                            Lidia BRINZEI
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free