Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

12 februarie 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI    

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 12 februarie 2016.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 27 din 08.02.2016, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 13 consilieri (lipsesc domnii Gherasim Dumitru si Paduraru Leonard).
La şedinţa extraordinară a consiliului local participă domnul primar Ioan Onisei, domnul Brinzei Lucian – bibliotecar comunal, responsabil cu achizitiile publice, domnul Ciocoiu Ioan – referent in aparatul de specialitate al primarului si doamna Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar Lidia Brinzei afirma ca, nu sunt aparute acte normative noi, de la şedinţa anterioară până în prezent.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.01.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna Secretar Lidia Brinzei – afirma: “pentru buna desfăşurare a şedinţei extraordinare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesară alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?’
Domnul  Hanganu Emilian  – il propune pe domnul Onisei Pavel Catalin.
Domnul Onisei Pavel Catalin – o propune pe doamna Tataru Doina.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot prima propunere si se aproba cu unanimitate de voturi ca domnul Onisei Pavel Catalin să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă 3 luni.
Domnul Onisei Pavel Catalin – preia conducerea lucrărilor şedinţei extraordinare şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt  pentru anul scolar 2016 – 2017.
2.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea  obiectivului de investitii ”REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL RADENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea  obiectivului de investitii ”CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
4.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.         Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt  pentru anul scolar 2016 – 2017.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate, familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Borda Leon – intreaba: „domnule presedinte, este vorba de cifra de scolarizare in Pastraveni, trebuie sa stiu daca avem logistica pentru stabilirea acestor cifre. Daca locatia este in regula, la scoala din satul Lunca Moldovei, care trebuia demolata, in timp s-a demolat! Avem locatiile necesare pentru desfasurarea activitatii scolare? La scoala Radeni 2, la un cutremur de 6-7 grade  pe scara Richter, nu se stie daca raman in picioare aceste cladiri.”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „banuiesc ca, se fac studii, in acest sens.”
Domnul Primar – raspunde: „avem proiect, pentru scoala noua din satul Lunca Moldovei, Ministerul Dezvoltarii a transmis ca, vor fi 6 scoli noi in judetul Neamt. Proiectul pentru scoala noua din satul Lunca Moldovei, va cuprinde 2 sali de clasa, baie, tot ce trebuie.”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „credem ca vor fi copii la scoala din satul Lunca Moldovei.”
Domnul Primar – raspunde:”in satul Lunca Moldovei, copiii sunt in scadere. Pe Ord. 28 vor veni bani, special pentru scoala din satul Lunca Moldovei.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 10 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.         Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea  obiectivului de investitii ”REABILITARE SI MODERNIZARE CAMIN CULTURAL IN SATUL RADENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Borda Leon – afirma: „precizez ca, nu am nimic impotriva reabilitarii, trebuia facuta cu multi ani in urma, dar mi se pare ca devizul este mult prea umflat. Aproape 2 miliarde le vechi pentru reparatia unei cladiri e mult, cu inca ceva bani, se poate face una noua.”
Domnul Primar – raspunde: „proiectul este bine facut, banii vor veni. Datorita partidului PDL care era in trecut, nu s-a aprobat proiectul pentru scoala din satul Lunca Moldovei. Am facut toate actele necesare. Dosarul este la domnul Ciocoiu Ioan. Banii nu-i ia primarul. Cine nu se pricepe, sa intrebe specialistii in domeniu. Totul este legal.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3.         Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea  obiectivului de investitii ”CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma: „ domnule presedinte, este exagerata afirmatia domnului Primar, ca daca nu esti la PDL, nu se dau bani. Va aduc un exemplar dintr-un ziar din perioada in care ati facut podul de la Domnica cu 7 miliarde lei vechi.”
Domnul Primar – raspunde: „era domnul Tariceanu, atunci !”
Domnul Borda Leon – raspunde: „daca eram in locul dumneavoastra, treceam la PDL, pentru a avea proiecte. In perioada 2004-2008 ati transformat caminul cultural in magazie, pentru a primi bani. Ati primit 1 miliard lei vechi, pe care il raportati de la an la an. Ati ajuns la 14,5 miliarde lei vechi, pentru o cladire. Devizul este umflat si nu corespunde realitatii.  S-au mai facut studii, ce s-a facut cu banii? Nu sunt impotriva construirii caminului cultural, dar nu cu 14 miliarde lei vechi.”
Domnul Copcea Constatin – raspunde: „banii erau de la domnul Iorgulescu, ministrul culturii. Demult, am primit si schita. Atat ne-a dat, 1 miliard lei vechi, de aceea nu s-a facut nimic, deoarece cu acesti bani, nu se putea nici macar demola cladirea existenta, cu atat mai putin, sa construim alta noua. Dovada este ca, avem si azi acei bani. Nu trebuie sa ne opunem la ceea ce se construieste in comuna. Fiecare raspunde in dreptul lui. Daca cineva face prostii, da socoteala, odata ce este un act semnat, parafat. Pentru niste semnaturi, se va raspunde. Noi nu suntem de specialitate.”
Domnul Primar – afirma: „domnilor consilieri, n-am crezut ca domnul Borda Leon se pricepe si la constructii, se vede acasa la dumnealui. Credeam ca este priceput doar la juridic.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 10 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4.         Proiect de hotarare – privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Primar – arata ca, ar fi necesara achizitionarea unui tub pentru pasunea Radeni-Huciungani, achizitionarea materialelor sportive pentru deschiderea terenului de sport, remedierea instalatiilor electrice de la gardurile scolilor Radeni 1, Radeni 2 si a Primariei, care au fost distruse intentionat, datorita rautatii unor cetateni din comunitate.
Domnul Iacob Gheorghe – afirma ca, trebuie si la Lunca Moldovei, reparat.
Domnul Primar – raspunde: „vom tine cont de 2 tuburi: unul cu o de 2 m si lungime 6 metri liniari si la Lunca Moldovei si 1 tub cu o de 70 cm si lungimea de 4 metri liniari, cu ocazia unei rectificari de buget.”
Domnul Borda Leon – intreaba daca nu era conform legii, sa se intocmeasca un program de achizitii publice, pana la 01 iulie.
Domnul Brinzei Lucian – raspunde: „programul de achizitii publice se intocmeste in ultimul trimestru al anului in curs, pentru anul urmator. Va rog sa cititi legea!”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza cu 10 voturi „pentru” si 1 „abtinere” (domnul Borda Leon).
Domnul Primar doreste sa aduca la cunostinta urmatoarele: „am scos la concurs postul de asistent medical comunitar, a luat concursul doamna Trifescu Sidonia Gabriela. Am scos la concurs posturile de consilier juridic, de achizitii publice, de ofiter de stare civila, 2 posturi de soferi la S.V.S.U, pentru a fi prezenti in turele de zi si de noapte, deoarece 2 soferi sunt la pensie. Am demarat colectarea gunoaielor (azi este deja a 2-a vineri, pentru colectare), platim in functie de cantitatea de gunoi adunata. In fiecare zi de vineri, vine masina sa colecteze gunoiul, incepand cu ora 700. Raspunde de aceasta, domnul Anton Alin.”
Domnul Iacob Gheorghe – intreaba: „sunt cetateni cu 5-6 copii. Platesc pentru toti copiii?”
Domnul Primar – raspunde: „de exemplu, fiica mea si-a luat casa la Girov la rosu si a platit taxa de salubrizare, chiar daca ea este in Italia. Tinem cont de faptul ca, pe cei plecati in Italia nu-i punem la plata. In rest, plata este obligatorie.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei extraordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,    SECRETAR,                  CONSILIER,
     Catalin Pavel  Onisei             Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free