Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 august 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 29 august 2017.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 310 din 25.07.2017, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie (lipsa dl. Nastasa Lazar). 
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă d-ra Rîpanu Eugenia – sef serviciu financiar -contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice si administrative si d-na Zaharia Elena – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Intrucat doamna secretar Brînzei Lidia nu se afla in localitate, d-na Zaharia Elena face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă. 
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal. 
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (28.07.2017) a fost supus la vot şi aprobat in unanimitate. 
Domnul Irimoaie Ion – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de
zi: 

1. Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni, judetul Neamt a unui Podet – punct “Barbieru Mihai”, sat. Radeni
2. Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
3. Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2016 in anul bugetar 2017.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea scoaterii din functiune partial si demolarea suprafetei de 37,44 mp din constructia “cladire administrative+beci (posta).
5. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si o abtinere (dl. Onisei Ioan ).
Se trece la primul punct al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni, judetul Neamt a unui Podet – punct “Barbieru Mihai”, sat. Radeni 
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate buget – finante, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Onisei Ioan – Intreaba: „s-a facut studiu de fezabilitate?”.
Domnul primar – spune ca, „nu”.
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – spune ca, „nu a auzit nimic despre dotari la caminele culturale Pastraveni si Radeni.”
Dl. primar – aduce la cunostinta domnilor consilieri ca, in ceea ce priveste Caminul cultural Pastraveni inca suntem pe rol la instanta, iar pentru Caminul cultural Radeni ii trimite somatii domnului Stoica in fiecare luna, dar nu se prezinta sa termine lucrarea.
Dl. Roibu Vasile – ar dori sa stie: „pentru ziua comunei sunt alocati 33 mii lei?”
Dl. primar – spune ca: „Da! Am avut 20 mii lei si chiar si doamna de la Curtea de Conturi a spus ca trebuie sa avem o rezerva”
Dl. Roibu Vasile – intreaba: „ toti cei 33 mii lei sunt de la bugetul local?”
Dl. primar – „Da! Toti sunt de la bugetul local”.
Dl. Pascal Ioan – intreaba: „pe ce se vor cheltui?”
Dl. primar – spune ca: „pe artisti si organizare”.
Dl. Roibu Vasile – spune ca:”zilele comunei sunt foarte bine venite, doar ca suntem ca intr-o familie si deci mai sunt si alte prioritati.”
Dl. primar – spune ca: „chiar si dl. Arsene a spus sa organizam si anul acesta ziua comunei”.
Dl. Onisei Ioan – intreaba: „dati si la cei saraci?”
Dl Pascal Ioan – spune ca: „mi se pare ca se da prea mult de pomana, sunt multi care primesc ajutor social, care lucreaza si prin alte parti si sunt platiti de la primarie, sunt apoi oameni care se complac in situatia asta, oameni buni de munca”.
Dl. Pelin Haralambe – spune ca: „asta e legea”
Dl. primar – precizeaza ca: „ li s-a suspendat ajutorul social persoanelor care au fost plecate din localitate”.
Dl. Borda Leon – spune ca:” in cazul in care se modifica conditiile in baza carora li s-a acordat ajutorul social, acestia au obligatia sa anunte primaria (functionarul care se ocupa de dosare). Daca alti cetateni, chiar si domnii consilieri au cunostinta despre astfel de situatii sa anunte la primarie. Finantele publice sunt bine informate si banii primiti de persoanele care nu mai intrunesc conditiile de acordare a ajutorului social sunt recuperati.”
Dl. Vasiliu Ioan – spune ca:”dl. Pascal Ioan are dreptate, este nevoie de oameni, avem nevoie de forta de munca si ei stau pe ajutor social”. 
D-na Zaharia Elena – solicita acordul domnilor consilieri pentru a introduce un articol distinct in proiectul de hotarare privind cheltuirea sumei 33 mii lei pentru ziua comunei.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre cu introducerea unui articol distinct privind cheltuierea sumei de 33 mii lei pentru ziua comunei şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan) .
Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2016 in anul bugetar 2017.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si 1 abtinere (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea scoaterii din functiune partial si
demolarea suprafetei de 37,44 mp din constructia “cladire administrative+beci (posta).
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Întrebări – interpelări.
1 . Dl. presedinte de sedinta – prezinta cererea domnului Marchidan Florinel prin care solicita cumpararea terenului concesionat in suprafata de 1050 mp pe care are construita locuinta proprietate personala.
Discutii:
D-ra Ripanu Eugenia – sef serviciu financiar, explica unde se afla terenul in discutie.
Dl. Onisei Ioan – intreaba: „se scoate la licitatie”
Dl. Primar – spune ca:”Nu! Are intaietate, dat fiind faptul ca are construita locuinta proprietate personala pe acea suprafata de teren.”
Dl. Pascal Ioan – este si el de acord cu vanzarea terenului catre dl. Marchidan Florinel, dar sa fie un pret acceptabil.
Dl. Borda Leon – isi exprima o opinie personala: respectiv, „ daca terenul se afla in domeniul public trebuie trecut in domeniul privat.”
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca, „se afla in privat”.
Dl. Borda Leon – spune ca, „ar trebui sa dea o declaratie ca in momentul in care nu cumpara sa plateasca cheltuielile cu intocmirea evaluarii.”
Dl. viceprimar – spune ca, „se face vanzare directa”
Dl. Onisei Ioan – spune ca, „legile se bat cap in cap pentru ca legea fondului funciar nu permite mai mult de 1000 mp”.
Dl. Roibu Vasile – ar vrea sa stie daca mai sunt terenuri concesionate in comuna, pentru ca atunci ar trebui sa se faca evaluarile la toate aceste terenuri si sa se ofere astfel fiecaruia posibilitatea de a-si cumpara terenul pe care il are concesionat.
Dl. viceprimar – spune ca, „si dl. Onisei Ioan a facut evaluari pentru terenurile concesionate, dar valorile au fost prea mari si cetatenii in cauza au renuntat la a mai solicita cumpararea acestora.”
Nemaifiind discutii pe marginea acestei solicitari s-a supus la vot pentru acordarea avizului de principiu si s-a aprobat in unanimitate.
Dl. Roibu Vasile – aduce in discutie trei probleme: una dintre acestea se refera la incheierea contractelor cu persoanele fizice, nefiind gasite acasa acestea nu incheiat contract si nici nu stiu saracii oameni ca o sa plateasca pretul dublu.
Dl. primar – spune ca, „reprezentantul SC ROSSAL SRL termina acum de incheiat contracte in Lunca Moldovei, dar si acolo nu prea ii gaseste pe oameni acasa. Apoi societatea de colectare a gunoiului nu gaseste persoane sa lucreze pentru ei. De acum reprezentantul lor va fi gasit si la primarie pana la ora 12,00.” „De altfel, stiti si problema cu societatile. Au fost discutii cu taxa de colectare a deseurilor si au lasat din pret pana la 60 de lei.”
Dl. Roibu Vasile – „nu vreau sa deranjez pe nimeni, dar asta e politica. Va invit sa tratati cu multa seriozitate problema raului Topolita care se polueaza. Un rau care trece printr-o comuna este o bogatie. Sa gasim solutii pentru toti cei care-l folosesc.”
Dl. primar – „ spuneti mai clar la ce va referiti”
Dl. Roibu Vasile – „ nu eu spun, oamenii se plang!”
Dl. Pascal Ioan – spune ca: „am luat analiza la apa. Vidanjam saptamanal. Ne va veni o statie de epurare. Imi iau o statie de preepurare iar pe viitor ma voi racorda la statia de epurare a comunei.”
Dl. primar – „domnule Pascal eu v-am spus de multe ori ca oamenii se plang”.
Dl. Pascal Ioan – „mi-ati spus de foarte mult timp.”
Dl. Borda Leon – spune ca: „ intradevar sunt multe animozitati pentru deversarea de la domnul Pascal si chiar am fost la fata locului si am vazut ca, intradevar, s-a deviat cursul apei. Trebuie facut o sesizare la Apele Romane sa revina albia la cursul normal.”
Dl. Pelin Haralambe – spune ca: „la oameni s-a dublat pretul la colectarea gunoiului menajer, sa fie la fel si la societati, respectiv dublat.”
Dl. Borda Leon – „operatorul este cel care stabileste.”
Dl. Pelin Haralambe – „cand o sa veniti la deal o sa vedeti ce mizerie este acolo.”
Dl. primar – spune ca: „am trimis om acolo”.
Dl. Onisei Ioan – spune ca: „daca la fiecare sedinta mai spun cate o gluma este ca sa descretesc fruntile. Apoi poate mai luati si cate un sfat de la mine. Prin Radeni oamenii care v-au sustinut in campania electorala spun ca nu le-ati dat loc de munca si lunar ma intreaba: cine mai este primar la comuna? O saptamana este dl. Luca Manole, alta saptamana altcineva.”
Dl. Pascal Ioan - spune ca: „ as vrea sa nu fim nici rautaciosi, iar partea buna a lucrurilor este ca imi dau silinta sa montez o statie de epurare in cel mult o luna de zile. De altfel, pe rau mai sunt aruncate si alte mortaciuni. Trebuie sa stiti ca eu am controale lunar.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal. 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free