Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

31 august 2015

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI 

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 31 august 2015.
În şedinţa ordinară lunară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 286 din 24.08.2015, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie, lipseste domnul Paduraru Leonard.
La şedinţa ordinară lunară a consiliului local participă şi d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Chirila Constantin – sef S.V.S.U. Pastraveni, doamna Chirila Dorina – director Scoala Gimnaziala Pastraveni si d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
La sedinta mai participa domnii: Azamfirei Ioan, Cojocaru Ioan, Asiminei Pavel, Ciocoiu Mihai, Ciocoiu Neculai si Pelin Haralambe.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (22.07.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de  voturi.
Pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare lunare de astăzi cât şi pentru perioada următoare, este necesară alegerea unui preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 luni. Cine face propuneri ?
Domnul  Borda Leon  – il propune pe domnul Hanganu Emilian.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea si se aprobă în unanimitate ca domnul Hanganu Emilian să fie preşedinte de şedinţă pe o perioadă 3 luni.
Domnul Hanganu Emilian – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe trim. II – 2015.
2.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontarii drepturilor banesti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic si auxiliar, pe luna iulie 2015.
3.  Proiect de hotărâre – privind scoaterea din functiune, in vederea valorificarii sau casarii, a unor mijloace de transport.
4.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii „ CONSTRUIRE GARAJ SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
5.  Proiect de hotărâre – privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”.
6.  Proiect de hotărâre – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, Pastraveni.
7.    Întrebări – interpelări.
Domnul preşedinte de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind executia bugetului local pe trim. II – 2015.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiara, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – ii solicita lamuriri domnisoarei Ripanu Eugenia, referitoare la investitiile prevazute in bugetul local, pentru anul 2015, conform listei de investitii.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, executia este reprezentata pe capitole, dupa cum se poate vedea in anexele din proiectul de hotarare.
Domnul Borda Leon – doreste lamuriri, referitoare la proiectele ce cuprind studii de fezabilitate, sa prezinte ce s-a prevazut in buget si ce s-a realizat, daca sunt bani si pentru alte investitii.
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma ca: „la 30 iunie 2015, erau prevazute 315 mii lei la sectiunea dezvoltare, incasari de 231.215 lei (subventie de la buget), cheltuieli de proiectare pentru modernizarea drumurilor comunale, conform Ordomantei 28, finantate de la bugetul de stat si partial de la bugetul local. Apoi, 79.915 lei pentru sediul Primariei si drumuri, aceasta insemnand cheltuieli pentru proiectare cladire, si avize pentru inceperea lucrarii. Cap. 61 – referitor la sediul S.V.S.U. – se refera la sumele necesare studiului de fezabilitate si inceperea construirii garajului. Cap. 67 – se refera la centrala termica de la biblioteca – tr. 3- 4 –nu sunt cheltuieli. Cap. 70 – referitor la alimentarea cu apa – este in lucru autorizatia de constructie. Cap. 84 – referitor la autogreder – s-a achizitionat cu 94.996 lei. Modernizarea drumurilor comunale – proiecte in cuantum de 74.000 lei. In total, avem 203.306 lei pentru investitii, la data de 30.06.2015”.
Domnul Borda Leon – raspunde ca: „avem 5-6 lucrari de peste 20 miliarde lei, dar nu s-a inceput nici o lucrare, pana azi”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca: „sunt cheltuieli efectuate pana la data de 30.06.2015, eu v-am spus executia”.
Domnul Borda Leon – afirma ca: „mai este putin si se termina anul bugetar si nu s-a realizat nimic”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si un vot „impotriva” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea decontarii drepturilor banesti pentru cheltuielile de transport aferente personalului didactic si auxiliar, pe luna iulie 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3.  Proiect de hotărâre - privind scoaterea din functiune, in vederea valorificarii sau casarii, a unor mijloace de transport.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – cere o singura lamurire si  anume, daca masina propusa pentru scoaterea din functiune, este masina cu care se transportau copiii la scoala.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde afirmativ.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru”  si 1 abtinere (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investitii „ CONSTRUIRE GARAJ SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA, COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma ca: „am studiat un pic devizul de lucrari care este anexat la proiectul de hotarare si am vazut trecute sume exorbitante. Nu stiu daca acest garaj este cel mai important pentru comuna Pastraveni, la pretul de 4 miliarde lei vechi. Este inadmisibil ca 300 milioane lei vechi sa coste amenajarea terenului si 200 milioane lei vechi, alte lucrari. Nu degeaba am intrebat de ce nu s-a inceput nici o alta lucrare. Aceasta investitie se finanteaza din bugetul local? Cati bani se incaseaza pe an din taxe si impozite, daca ne putem incadra pe esalonarea de 2 ani, cum s-a prevazut?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „se incaseaza 800.000 lei pe an, de la populatie, din impozite si taxe, venituri proprii, deci 1.600.000 lei pentru 2 ani. Pentru functionarea primariei, cati bani ne trebuie de la bugetul local ? Nu putem functiona numai cu banii din impozite si taxe. Restul banilor sunt de la bugetul de stat”.
Domnul Borda Leon  - intreaba: „deci, banii acestia ii avem in fiecare an, in doi ani sunt 1.600.000 lei? Cati bani sunt necesari pentru functionarea primariei, sa vedem cati raman pentru investitii”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – afirma ca: „ depinde, de la an la an. Pentru ce doriti sa stiti: pentru primarie sau gospodarie sau tot, inclusiv invatamantul?”
Domnul Borda Leon  - raspunde: „ spuneti-mi cu apoximatie, deoarece consider ca nu este oportuna aceasta lucrare. Se fac studii de fezabilitate pentru lucrari pe care nu le finalizam”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca: „statul ne da sume defalcate, pentru echilibrare. Investitiile se esaloneaza si se realizeaza in functie de finantari. De exemplu, esalonarea pentru garaj S.V.S.U. este pe 2 ani”.
Domnul Primar – afirma: „tot ce-a spus domnul Borda Leon  - isi da importanta in fata dumneavoastra – bugetul a fost aprobat de catre Consiliul local. Investitiile sunt prinse in buget, am avut investitii pornind de la  zero, de exemplu, asfaltul de la Radeni. Derulam proiectele in functie de banii pe care ii avem, dar nu din bugetul local, deoarece 800.000 lei sunt putini, pentru comuna Pastraveni. Este necesar acest garaj, pentru ca, actualul garaj este vechi, toate masinile pe care le avem necesita un acoperis: microbuzul scolar, autogrederul, masina de pompieri, masina de serviciu. Consilierii locali au luat la cunostinta de acest buget. Daca nu incerci si nu faci, nimeni nu face proiectele fara investitii”.
Domnul Borda Leon  - raspunde: „pe lista de investitii pentru anul 2015 nu este prins acest garaj. In ultimii ani, se tot cheltuie bani pe studii de fezabilitate, de miliarde de lei. Intreb: ce se construieste, concret? Este corect asa, sa tot dam banii acestia la proiectanti?”
Domnul Primar – raspunde: „ aceste proiecte cu asfaltarea au inceput in anul 2008. Toate proiectele care nu au fost aprobate si care au fost pierdute, tot din cauza domnului Borda Leon, nu s-au aprobat!”.
Domnul Borda Leon – raspunde: „de ce spuneti minciuni? Au fost 10 consilieri impotriva unuia ( adica a mea)!”
Domnul Copcea Constantin – afirma: „ domnule Borda Leon, faci numai scandal!”
Domnul Gherasim Dumitru – afirma: „se fac multe aluzii, direct sau indirect, care ma vizeaza si pe mine. Din anul 2004, au fost consilieri locali majoritari din P.S.D., nu puteti afirma lucruri gratuite, fara argumente. Nu suntem in Coreea, sa fie majoritate absoluta. Niciodata nu a fost sa nu fie majoritate. Ati avut o majoritate simpla. Ati realizat ceva? Nimic! Acum, veniti si spuneti ca nu s-a realizat din cauza noastra, a mea si a domnului Borda Leon? Verificati procesele verbale de la sedintele anterioare. Pompierii erau singura investitie? Nu avem asfalt! Teren de sport nu avem! Copiii joaca fotbal pe un teren delimitat de 4 pari, ca pe vremuri. Nu este posibil asa ceva. Am votat pentru gard. Ati facut ceva?’
Domnul Primar – raspunde: ”in sedinta urmatoare, va aduc toate procesele verbale, in care ati votat impotriva”.
Domnul Gherasim Dumitru – afirma: „adu acum, procesele verbale”.
Domnul Copcea Constantin – afirma: „cu proiectul pentru asfalt, nu a fost bine, a trebuit sa aprobam proiectul cu drumurile vicinale. Atunci nu s-a aprobat. La 2-3 sedinte abia ati aprobat, dar a fost prea tarziu”.
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba: „de ce la Tupilati s-a facut?”
Domnul Copcea Constantin – raspunde: „cum sa nu facem proiecte? Altfel nu se poate”.
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba: „cat este un studiu de fezabilitate valabil?”
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „daca nu sunt modificari, studiul de fezabilitate este valabil permanent”.
Domnul Borda Leon – afirma ca: „termenul legal este de 1 an”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi „pentru”  si 2 abtineri (domnii Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” .
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, Pastraveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Doamna Brinzei Lidia – aduce la cunostinta domnilor consilieri locali ca trebuie propuse 2 persoane, pentru a reprezenta Consiliul local,  in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, Pastraveni.
Domnul Borda Leon – il propune pe domnul Onisei Catalin pentru a reprezenta Consiliul local  in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Pastraveni.
Propunerea se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.
Doamna Brinzei Lidia – intreaba daca mai sunt si alte propuneri, pentru a doua persoana.
Domnul Ciocoiu Mihai – o propune pe doamna Tataru Doina, sa fie a doua persoana pentru a reprezenta Consiliul local  in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Pastraveni.
Propunerea se supune la vot si se aproba cu 9 voturi „pentru”.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Întrebări – interpelări.
Domnul viceprimar Hanganu Emilian – preşedinte de şedinţă – prezinta Adresa de la Consumcoop nr. 125/18.08.2015, inregistrata la noi sub nr. 5133/20.08.2015.
Domnul Pascal Ioan – afirma: „am si eu un magazin, concesionat de la Cooperatie, pe teritoriul comunei Petricani, judetul Neamt. Comuna si-a pastrat terenul, pentru a primi concesiunea de la Cooperatie”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „de ce nu ne vand ei cladirea, noua?”
Domnul Pascal Ioan – afirma: „depinde de pret, cu tot cu teren cladirea are un pret mult mai mare”.
Domnul Hanganu Emilian – afirma: „solicitam aviz de principiu, pentru efectuarea unui studiu de oportunitate si evaluare teren”.
Domnul Primar – raspunde: „pretul este stabilit de catre evaluator. Consilierii locali pot decide daca scad sau cresc pretul”.
Domnul Gherasim Dumitru – afirma: „ el ar putea avea alta intentie si sa faca de exemplu, un club de noapte – nu sunt de acord”.
Domnul Borda Leon – afirma: „nici eu nu sunt de acord”.
Domnul Pascal Ioan – afirma: „ nu sunt de acord. Banii se pot aduna din concesiune”.
Nemaifiind discuţii pe marginea adresei prezentate, se supune la vot şi se respinge solicitarea, cu 12 voturi „impotriva”, consilierii locali nu sunt de acord cu vanzarea terenului.
Domnul viceprimar Hanganu Emilian – preşedinte de şedinţă – prezinta Comunicarea – S.C. nr. 65/CA/18.02.2015, emisa de Tribunalul Neamt, Sectia a II-a civila de contencios administrativ si fiscal, inregistrata la noi sub nr. 5114/19.08.2015. Domnul Borda Leon solicita sa se prezinte dispozitivul sentintei – se prezinta -.
Domnul viceprimar Hanganu Emilian – preşedinte de şedinţă - prezinta cererea domnului Pelin Haralambe domiciliat in satul Radeni, comuna Pastraveni, judetul Neamt, cerere inregistrata la noi sub nr. 5254/6 din 27.08.2015, prin care susnumitul mentioneaza ca revine pentru a 3-a oara cu cerere la domnul Primar, precizand ca, este vorba si despre oile oamenilor.
Domnul Pelin Haralambe – afirma in continuare: „domnule Primar, daca nu chemati oamenii care mi-au distrus pasunea de 3,5 ha, pe care am platit impozite, domnule viceprimar si presedinte de sedinta, va rog sa identificati oamenii care au distrus pasunea. Eu nu mai am bani sa fac investitii. Pamantul are 500 m.l. si au intrat cei de la Tibucani pe el. Astept raspuns de la consilierii locali, nu de la Primar”.
Domnul Hanganu Emilian – raspunde: „trebuie sa ne punem de acord cu domnul Primar, pentru raspuns”.
Domnul Primar – afirma: „atata timp cat a fost o licitatie, dumneavoastra ati aprobat. Ati stipulat urmatoarele: oile nu au ce cauta pe pasunea vacilor. Ele trebuie sa pasca pe Haitau. Orice modificare se face prin hotararea Consiliului local. Domnul Pelin Haralambe are ambitia sa vina cu oile pe pasunea vacilor. El a luat la „Sonde”, cu contract de inchiriere, nu cum vrea Primarul. De cand sunt Primar, domnul Pelin Haralambe nu a reusit sa-mi puna - o veriguta in nas -. Asa i-a dus pe domnii Stan si Maricel Anton”.Domnul Borda Leon – intreaba: „cum incearca domnul Primar sa induca in eroare cetatenii si Consilierii locali? Conform art. 23 din Legea 215, primarul are obligatia de a gestiona toate suprafetele. In realitate, nu o face. Daca s-au scos la licitatie in mod abuziv terenurile pentru inchiriere, Stoica Mihai (prietenul lui), trebuia, conform art. 6 din Legea administrarii pasunilor, pentru a da voie catatenilor sa duca animalele pe deal. Azi, oamenii platesc 150 lei pentru un animal, ca taxa de pasunat. Cat timp v-ati dus la fata locului, din cele 29 ha, conform listei, 1 ha l-a dat la Gaz Metan, 3,5 ha au fost arate si trebuie insamantate (erau bani de la primarie, pentru asta). 3 ha sunt semanate cu floarea soarelui, porumb, rapita, de catre cei de la Tibucani. Trebuie ca Primarul sa faca plangere penala pentru a vedea cine a arat si insamantat terenul respectiv”.
Domnul Primar – raspunde: „la plangeri penale nu ma pricep”.
Domnul Borda Leon – continua: „ datorita secetei prelungite, pe pasunea de la „Haitau”, de unde lipseau 10 ha, luate de catre cei de la Tibucani - greu s-au recuperat - nu au avut oile ce sa pasca. Va arat procesul verbal de la sedinta in care, domnul Primar spunea ca, cine a inchiriat pasunea, are dreptul de a lua taxe de la oameni, pentru a pasuna animalele. Ati cheltuit 180 milioane lei vechi pentru o fantana, dar fantanile nu au apa, animalele nu au de unde bea apa”.
Domnul Primar – raspunde: „s-a facut totul, cu acte legale”.
Domnul Hanganu Emilian – afirma: „nu cred ca, consilierii locali modifica o hotarare a Consiliului local. Domnul Pelin Haralambe trebuie sa ceara in instanta, modificarea acelui articol”.
Domnul Pelin Haralambe – intreaba: „pe aceste 28 ha, sunt obligat sa primesc vaca altui cetatean?”.
Domnul Ciocoiu Mihai – intreaba: „cine a luat bani pentru animale, de la cetateni, a dat vreo chitanta pentru acesti bani?”
Domnul Borda Leon – raspunde: „ prin Consiliul local se poate stabili pe unde sa intre oile. I-am spus domnului consilier Nistor Constantin ca, nu are dreptul sa inchirieze pasunea, deoarece este in conflict de interese ( nu are voie sa ia taxe de pasunat, de la cetateni)”.
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „ va rog sa-mi aprobati o suprafata de 2 ha intr-o margine, pentru a-mi putea duce animalele”.
Domnul Borda Leon – afirma: „ am fost in audienta la domnul Prefect cu domnii Pelin Haralambe, Mucileanu Ion si Bratu Constantin. Domnul Prefect a ramas mirat, ca nu putem rezolva pe plan local, aceasta problema umanitara. ”.
Domnul Primar – afirma, referitor la cei 6 cetateni participanti la sedinta, care sesizasera ca s-a stricat un pod din vina lui Nistor Constantin, sa repare podul. Domnul Nistor Constantin incaseaza cate 150 lei pentru fiecare vaca: „ va pot ajuta, va dau vola. Datorita domnilor Borda Leon si Pelin Haralambe, s-a ajuns la acest pret, de 88 milioane, lei vechi.
Domnul Hanganu Emilian – afirma ca: „referitor la cererea domnului Pelin Haralambe, trebuie revazut contractul de inchiriere si caietul de sarcini, regulamentul de pasunat, documente care au sta la baza licitatiei”.
Domul Borda Leon – propune sa se revina, cu propunere de modificare a Contractului de concesiune prin act aditional. De asemenea, continua: „ Va promit ca fac plangere penala la D.N.A. Bacau, pentru domnul consilier Nistor Constantin”.
Domnul Hanganu Emilian – afirma: „domnule Pelin Haralambe, veniti cu cerere pentru Proiect de hotarare, pentru modificarea Contractului”.
Domnul Borda Leon – are cateva intrebari pentru domnul Primar, si anume: „ Ce se intampla cu microbuzul? A fost scos la concurs postul pentru soferul pentru microbuz? S-a platit ajutorul de incalzire cu lemne pentru sezonul: noiembrie 2014 - martie 2015, beneficiarilor de ajutor social? (Am facut sesizare in acest sens, vreau sa stiu, cand se vor plati acesti bani?). Atrag atentia ca, pe Scoala Radeni 1 s-a pus tabla de vre-o 4 ani, dar pe partea Gradinitei este azbest, care s-a spart in urma grindinei din vara aceasta, ceea ce nu este bine, deoarece, cand vor incepe cursurile scolare, vor veni ploile de toamna si va ploua in clasele respective, o sa cada tavanul pe copii. Daca domnul Primar a fost corect si a folosit cele 6,5 ha teren, de ce le-a luat inapoi? Am informatii ca Primaria a donat la biserica Pastraveni, 100 de coli de tabla, dar pe ce baza? Vreau sa rezolvam problema cu podul (domnule Nistor) si problema apei de pe pasuni. Vreau sa vad ce s-a facut cu 560 mil. lei vechi din 2010, daca s-au folosit sau nu, pentru pasuni.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
   Emilian HANGANU                  Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free