Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 septembrie 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 30 septembrie 2015.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 320 din 24.09.2015, la care participă un număr de 13 consilieri in functie.
La şedinţa ordinară  a consiliului local participă şi d-ra Rîpanu Eugenia – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, doamna Chirila Dorina – director Scoala Gimnaziala Păstrăveni, domnul Brînzei Lucian – bibliotecar comunal, responsabil cu achiziţiile publice şi d-na Nistor Cristina-Iulia - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
La sedinţă mai participă domnul Pelin Haralambe.
Domnul Scripcaru Pavel face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (07.09.2015) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de  voturi.
Domnul Hanganu Emilian – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind stabilirea traseului autobuzului şcolar pentru transportul elevilor la şi de la scoală.
2.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 374 m.p. teren curţi-construcţii din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
3.  Proiect de hotărâre – privind iniţierea procedurii de concesiune prin licitaţie publică a suprafeţei de 540 m.p. teren curti-construcţii din domeniul privat al comunei Păstrăveni.
4.  Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
5.  Întrebări – interpelări.
Domnul preşedine de şedinţă – întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se trece la votarea ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
1.  Proiect de hotărâre – privind stabilirea traseului autobuzului scolar pentru transportul elevilor la si de la scoala.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, protecţie socială, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirmă: „ am văzut că, în referatul în care este prezentat traseul microbuzului şcolar, consider că, era mai bine de făcut un Regulament privitor la transportul elevilor, o Fişă de însoţire a transportului, cu ora de pornire, ora de sosire, staţia de pornire, numărul de elevi tranportaţi. Revin că, se crede ca este o gluma, dar am vorbit cu doamna director Chirila Dorina, cu Inspectoratul Scolar si este necesar sa se intocmeasca Regulamentul de transport, cu toate datele necesare. Va promit ca, daca in 2 saptamani nu se rezolva, voi sesiza autoritatile care se ocupa cu acest aspect. Va rog, domnule viceprimar, sa se revina la acest proiect”.
Domnul primar  - raspunde ca, nu trebuie nici un Regulament, nici o scoala nu are Regulament.
Domnul Borda Leon – afirma: „domnule primar, va rog sa nu mai dezinformati consilierii !”.
Doamna Chirila Dorina – raspunde: „nu am vorbit cu Inspectoratul Scolar si presupun ca, daca trebuie un Regulament, acesta nu trebuie sa-l faca Scoala. Regulamentul respectiv trebuie facut de catre consilierii locali, deoarece microbuzul este in proprietatea Consiliului Local. Eu am stabilit doar traseul si persoanele care insotesc elevii, respectiv, fochistii de la Scoala Primara Radeni si Scoala Gimnaziala Radeni. Elevii sunt insotiti”.
Domnul Pascal Ioan – raspunde: „referitor la Fisa, nu cred ca, soferul poate sa scrie cati elevi sunt. Trebuie sa stea minute intregi, pentru a-i scrie”.
Doamna Chirila Dorina – afirma: „am stabilit la fiecare localitate, cati copii sunt. Altfel, s-ar pierde timp”.
Domnul Primar  - raspunde: „obligatia consilierilor locali si a Primarului, este sa asigure managementul transportului, la acest microbuz – are aviz domnul Pascal Ioan, dar trebuie platit, pentru a obtine acest aviz de la A.R.R. (sa fie angajat al institutiei, nu consilier local)”.
Domnul Borda Leon – afirma ca, trebuie sa fie o baza legala, in acest sens.
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba daca, doamna director Chirila Dorina este de acord cu proiectul in forma initiala. Intreaba apoi: „daca avem sofer, cand se va organiza concurs?”.
Doamna Chirila Dorina – raspunde: „ceea ce-mi apartine, sunt de acord cu traseul, s-a experimentat, copiii ajung la timp, la scoala”.
Domnul Borda Leon – intreaba daca este suficient.
Doamna Chirila Dorina – raspunde ca, pentru dumneaei, da, este suficient.
Domnul Primar  - afirma ca, acest microbuz functioneaza.
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba: „pe cine aveti sofer?”.
Domnul Primar  - raspunde ca, sofer este domnul Ciocoiu Lica, se incadreaza in timp, este angajat cu forme legale.
Domnul Borda Leon – raspunde: „nu transportam copiii cum vrem noi. Nu am nimic cu domnul Ciocoiu Lica, dar, pe ce baza transporta elevii?”.
Domnul Primar  - raspunde: „prin Dispozitia Primarului poate face orice!”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
2.  Proiect de hotărâre – privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 374 m.p. teren curti-constructii din domeniul privat al comunei Pastraveni.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – afirma ca, are anumite aspecte de lamurit, si anume: „mai sunt cereri din anul 2013, carora nu le dati curs. Consider ca, pretul de concesionare este derizoriu. S-a mai respins un proces de concesiune, cu doamna Daraba Zinica, concesiune care trebuia facuta prin licitatie”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (domnul Borda Leon).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
3.  Proiect de hotărâre - privind initierea procedurii de concesiune prin licitatie publica a suprafetei de 540 m.p. teren curti-constructii din domeniul privat al comunei Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
4.  Proiect de hotărâre – privind rectificarea bugetului local pe anul 2015.
Dl. primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Borda Leon – o roaga pe domnisoara Ripanu Eugenia sa-i dea mai multe detalii, referitoare la acest Proiect de hotarare.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, „cei 50 mil. lei vechi pentru Centrala termica de la Biblioteca comunala Pastraveni, sunt necesari pentru intocmirea altui proiect. Trebuie luati 20 mil. lei vechi, pentru proiectul tehnic”.
Domnul Borda Leon  - afirma ca, este o premiera, acest lucru.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde ca, sumele nu se pot deconta altfel.
Domnul Borda Leon  - intreaba: ”este aceeasi suma, pentru centrala termica?”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde:” da, suma este aceeasi”.
Domnul Borda Leon  - afirma: „suma este mult prea mare”.
Domnisoara Ripanu Eugenia – raspunde: „va veni pentru aprobare, in Consiliul Local”.
Domnul Borda Leon  - raspunde: „atunci vom verifica toate aceste actiuni”.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” (domnii Borda Leon si Gherasim Dumitru).
Întrebări – interpelări.
Domnul Hanganu Emilian – preşedinte de şedinţă – prezinta Hotararea Comisiei de Autorizare a imprumuturilor locale, nr. 4455 din 21.09.2015, inregistrata la noi sub nr. 5994 din 23.09.2015.
Domnul Hanganu Emilian - preşedinte de şedinţă – citeste sesizarea domnului Pelin Haralambe, inregistrata sub nr. 7 din 25.09.2015.
Domnul Hanganu Emilian – il intreaba pe domnul Pelin Haralambe: „ce raspuns asteptati, in urma acestei sesizari ?”
Domnul Pelin Haralambe – raspunde: „am dus oile pe pasune, pentru a nu muri de foame. Vacile nu mai ies la deal, de 2 saptamani. Primarul nu este in masura sa ma avertizeze pe mine !”
Domnul Hanganu Emilian – repeta: „ ce raspuns asteptati?”
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „ sa spuna domnul Primar, care sunt oamenii care au facut sesizarea? Domnule Primar, nu-mi dai pace, sa traiesc ?”
Domnul Primar – raspunde: „ eu am facut totul legal. Cand se intampla ceva, va sesizeaza si pe dumneavoastra, in calitate de consilieri. Oamenii vin pentru culturile din camp. Pe „Corlati”, distrug culturile oile lui Valeanu din Urecheni, ale lui Asiminei Viorel, ale lui Mucileanu.  Eu trebuie sa fac o instiintare. Scrisul din Sesizarea dvs. este a domnului Borda Leon” De asemenea, maine este 01.10.2015 si este necesar sa se verifice daca s-au facut toate lucrarile necesare, care trebuiea facute, conform Programului de masuri.
Domnul Pelin Haralambe – raspunde ca, a curatat terenul, a dat cu ingrasaminte.
Domnul Borda Leon – afirma: „ce faci dumneata, este amenintare si santaj. Nu merge pe povestile oamenilor din comuna !”.
Domnul Primar – raspunde: „va rog frumos, sa mergem sa vizitam toate pasunile, sa constatam situatia, de pe teren. Luam Programul de masuri, sa vedem. Apoi, actionam in Instanta, pentru rezolvare”.
Domnul Borda Leon – raspunde: „ constatarile se fac la fata locului, orice neajuns se rezolva pe cale amiabila si numai in caz extrem, pe cale judecatoreasca. Este nepermis, sa-l ameninti in scris, ca-i reziliezi contractul !”.
Domnul Pelin Haralambe – afirma: „animalele nu mai ies la pascut, de 2 saptamani !”.
Domnul Borda Leon – intreaba daca, proprietarii de teren, cu teren de la A.D.S. au platit impozitul.
Domnul Primar – raspunde: „toti, inclusiv S.C. AGROMIXT DUMBRAVA”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „ de ce nu s-a intocmit Regulament pentru transport elevi?
Domnul Primar – raspunde: „ nu este cazul”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „de ce transporta domnul Ciocoiu Lica, elevii cu microbuzul?”
Domnul Primar – raspunde: „ pentru ca are Dispozitie emisa de Primar”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „ce defectiuni are autogrederul ?”
Domnul Primar – raspunde: „autogrederul nu este defect”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „cate proiecte cu studii de fezabilitate s-au facut in ultimii 4 ani ? Exista pentru aceste proiecte  avizele necesare?”
Domnul Primar – raspunde: „sunt avize si tot ce trebuie”.
Domnul Borda Leon – afirma: „am sesizari de la cetateni ca, sunt gunoaie aruncate peste tot”.
Domnul Onisei Catalin – il intreaba pe domnul Borda Leon, referitor la gunoaiele aruncate: „de ce vin oamenii la dumneavoastra? Sunteti Primar ?”
Domnul Borda Leon – intreaba: „ cate persoane au fost la instruire, in anul 2015?”
Domnul Primar – raspunde: ”au fost 4 persoane”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „cati bani s-au cheltuit in acest scop ?”
Domnul Primar – raspunde: ”40 milioane lei vechi, pentru 4 persoane”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „ au fost prinsi in buget acesti bani ? S-au dat vaucere de vacanta pentru anul 2015 ?”
Domnul Primar – raspunde: ”da, au fost prinsi in buget banii pentru instruiri. N-am auzit de vaucere de vacanta”.
Domnul Borda Leon – intreaba: „domnule Primar, unde scrie ca, pentru problemele personale, se pot emite adrese cu  antetul si stampila Primariei?”
Domnul Primar – raspunde: ”in Instanta, am dreptul !”.
Domnul Hanganu Emilian - preşedinte de şedinţă – citeste cererea domnului Pascal Beniamin, din satul si comuna Pastraveni, judetul Neamt, inregistata la noi sub nr. 6041 din 25.09.2015, prin care acesta solicita unui spatiu de 1 m.p. in cadrul Scolii Gimnaziale Pastraveni, pentru punerea unui aparat cu ceai, lapte ciocolata calda (fara cafea).
Domnul Primar – afirma: „Scoala Gimnaziala reprezinta domeniul public al comunei, deci consilierii locali isi pot da acordul, referitor la avizul de principiu”.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot pentru avizul de principiu si rezultatul este: 1 „abtinere” (domnul Borda Leon) si 12 voturi „pentru” pentru inchirierea spatiului de 1 m.p. in cadrul Scolii Gimnaziale Pastraveni, de catre domnul Pascal Beniamin, pentru punerea unui aparat cu ceai, lapte ciocolata calda (fara cafea).
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,        SECRETAR,               CONSILIER, 
     Emilian HANGANU                  Lidia BRÎNZEI        Cristina-Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free