Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

09 martie 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 09 martie 2017.
În şedinţa de indata a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 105 din 06.03.2017, la care participă un număr de 11 consilieri.
Domnul Onisei Ioan si domnul Pascal Ioan lipsesc motivat.
La şedinţa de indata a consiliului local participa doamna secretar Lidia Brinzei, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate, domnul Ciocoiu Ioan – referent Urbanism si doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (28.02.2017) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar solicita din partea domnilor consilieri propuneri pentru un nou presedinte de sedinta, mandatul domnului Movila Mihai fiind ajuns  la final.
Domnul Borda Leon – “ Il propun pe domnul Gherasim Dumitru.”
Domnul Irimoaia Ion - “ Il propun pe domnul Gherasim Dumitru.”
Nemaifiind alte propuneri, se voteaza si se desemneaza domnul Gherasim Dumitru – presedinte de sedinta, pe o perioada de 3 luni, cu unanimitate de voturi „pentru”.
Domnul Gherasim Dumitru – preia conducerea lucrărilor şedinţei de indata si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
-         Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”;
-         Proiect de hotarare – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului  „ Construire si dotare Centru cultural multifunctional in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”;
-         Proiect de hotarare – privind completarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Pastraveni, judetul Neamt – 2014 – 2020.
Se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata.
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea valorii de finantare a obiectivului de investitii „ INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT”
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul Borda Leon – „ Sa intelegem ca este o reevaluare a investitiei?”
Domnul primar – „ Se fac estimari in cuantum ceva mai mare decat cel stabilit initial , intrucat in cursul anului nu se pot aduce modificari la suma preconizata initial. Noi cerem de la Minister o suma mai mare, platim ceea ce executa firma, ce ramane, daca ramane, ii dam inapoi la Minister.”
Domnul Borda Leon – „ La Ordonanta 28/2013 exista norme care ofera posibilitatea suplimentarii devizului initial de lucrari. Daca nu facem demersurile necesare, trebuie sa asiguram suplimentarea din bugetul local.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Putem suplimenta cu 20 %? Daca da, atunci e bine.”
Domnul primar – „ E bine sa fie initial o suma mai mare.”
Domnul Borda Leon – „ Firma constructoare poate notifica faptul ca putem suplimenta suma initiala.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate „ pentru”.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului  „ Construire si dotare Centru cultural multifunctional in satul Pastraveni, comuna Pastraveni, judetul Neamt”
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul primar – „ Am depus o anexa 3 pentru a cere finantare pentru Caminul cultural Pastraveni. Proiectul necesita si investitii din bugetul local. Incerc sa atrag bani de la Minister fara a mai fi nevoiti sa contribuim cu bani din bugetul local. Din cate informatii detin, s-ar oferi bani pentru centru cultural, nu pentru camin cultural. Cei de la Minister ne pot oferi 19 miliarde de lei.Noi putem folosi banii din bugetul local in alt scop.
Nu este nimic alocat prin fonduri europene pentru cultura, sanatate, sport. Poate apar anul viitor noi reglementari.
Din 8 proiecte depuse, este de ajuns sa se aprobe macar doua proiecte.
Nu vreau sa ma laud, dar primarii din zona nu au depus proiecte nici pe fonduri europene, nici pe investitii.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate „ pentru”.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare – privind completarea strategiei de dezvoltare locala a comunei Pastraveni, judetul Neamt – 2014 – 2020
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Discutii:
Domnul primar – „ Prin programul european se construiesc 2500 de gradinite in toata tara, fara a contribui cu vreun ban de la bugetul local. E bine sa facem o gradinita ultra moderna, daca nu punem nici un ban de la bugetul propriu.
Saptamana viitoare se da startul programului.
In locatia vechii gradinite este bine sa amenajam un muzeu.
Daca tot facem moderna gradinita, sa o facem cu tot ce implica ea – gradina de vara, spatii de joaca, in cazul in care vor fi prescolari, e bine de facut si un „after – school.
Anul trecut nu a fost nici un proiect din fonduri europene in judetul Neamt.
Proiectul cu gradinita este singurul proiect la care comuna Pastraveni se incadreaza.”
Domnul Borda Leon – „ Daca vrei sa castigi la loto, trebuie sa cumperi un bilet.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu unanimitate „ pentru”.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei consiliului local, convocata de indata, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR,               CONSILIER JURIDIC,
    Dumitru GHERASIM               Lidia BRÎNZEI        Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free