Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

06 iulie 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

 PROCES-VERBAL, 

Incheiat astazi, 6 iulie 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 195 din 01.07.2009, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa dl consilier Scripcaru Pavel si dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local comunal participa si dl. primar Onisei Ioan.
La sedinta mai participa dl. Buduroi Emanuel - consilier personal al primarului si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.
Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, si anume:
- Legea nr. 201/02.06.2009 – pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
- O.U.G. nr. 71/17.06.2009 – privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (29.05.2009) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.   
Dl. Borda Leon – propune achizitionarea unui reportofon din bugetul consiliului local pentru o mai buna redactare a procesului – verbal.
Doamna secretar arata ca, pentru buna desfasurare a sedintei consiliului local propune alegerea unui domn consilier ca presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni, care va conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta.
Domnul Borda Leon propune ca presedinte de sedinta pe dl. consilier Perta Ioan
Nemaifiind alte propuneri, dl. Perta Ioan este ales in unanimitate presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni.
Domnul presedinte de sedinta Perta Ioan prezinta proiectul ordinii de zi:
 
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea Proiectului tehnic ”REABILITARE   DRUM COMUNAL DC 19 Km 0+000 – 4 + 270” PASTRAVENI – RADENI.  
2. Proiect de hotarare – privind reactualizarea PUG –ului si a Regulamentului local de urbanism si amenajarea teritoriului comunei Pastraveni. 
3. Proiect de hotarare – privind acceptarea unor donatii din partea Ministerului Bavarez pentru Munca si Ordine Sociala, Familie si Femei – Germania. 
4. Proiect de hotarare – privind reactualizarea listei de inventar privind bunurile din domeniul privat al comunei Pastraveni.  
5. Proiect de hotarare – cu privire la modificarea si completarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pastraveni, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001 (anexa nr.44), modificata si completata prin HGR nr. 650/2007.  
6. Intrebari – interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Domnul primar Onisei Ioan propune includerea pe ordinea de zi a sedintei ordinare lunare a:
- Proiectului de hotarare - privind aprobarea Master Planului Judetului Neamt pentru Apă si Apă Uzata.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot mai intai includerea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind aprobarea master planului, fiind aprobat in unanimitate iar apoi se supune la vot ordinea de zi in noua forma (7 puncte) cu propunerea ca la ultimul punct al ordinii de zi sa ramana intrebari – interpelari, care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
1.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Proiectului tehnic ”REABILITARE   DRUM COMUNAL DC 19 Km 0+000 – 4 + 270” PASTRAVENI – RADENI.
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – solicita lamuriri legate despre acest proiect. Este un proiect in folosul comunitatii care trebuie neaparat finalizat, drumul fiind ”jalnic”, nu stie daca se poate, daca sunt bani, ar trebui facut mai mult, daca este cazul si un alt proiect pentru extindere in continuarea asfaltului existent. Solicita relatii despre proiect, respectiv date tehnice, in ce consta lucrarea, este lucrare de amploare, se toarna covor asfaltic?
Dl. primar Onisei Ioan – lungimea asfaltului va fi aceeasi cu cea existenta, se va compune din doua straturi, un strat care sa acopere si gropile si un strat de uzura aplicat deasupra. Prin plombare nu se mai poate face. Dupa obtinerea autorizatiei de construire lucrarea va fi publicata pe SEAP, conform legii. Banii nu sunt in totalitate, dar sunt firme interesate care ne intreaba cand scoatem pe SEAP lucrarea de asfaltare, turnat covor asfaltic. Un kilometru de covor asfaltic costa 1,9 miliarde lei vechi.
Si maine avem o licitatie pentru reactualizarea PUG-ului, din comisie vor face parte si domni consilieri locali.
Este o criza mare, pana si pentru domnii profesori, s-au luat bani din trimestrul IV pentru trimestrul III ca sa li se asigure banii de concediu de odihna, asa ca daca se aproba proiectul se va pune in practica cand vor fi bani.
Dl. Perta Ioan arata ca este foarte bine daca se realizeaza aceasta lucrare, pentru ca o plombare nu ajuta la nimic.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba in unanimitate.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare privind reactualizarea PUG –ului si a Regulamentului local de urbanism si amenajarea teritoriului comunei Pastraveni.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Gherasim Dumitru intreaba pe domnul Ciocoiu Ioan cu ce noutati se vine, sa prezinte pe scurt daca sunt modificari fata de PUG –ul vechi, ceva extinderi de intravilan, zonele de risc maxim daca vor fi prinse.
Dl. Ciocoiu Ioan – acum aprobam numai investitia - reactualizarea PUG –ului, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 modificata si completata, la cel mult 10 ani se reactualizeaza PUG – ul localitatii, iar acum se face conform cerintelor Uniunii Europene, filmare prin satelit atfel ca orice constructie nou aparuta va fi trecuta pe harta. Modificarile de intravilan care se vor face vor fi supuse aprobarii consiliului local, primaria va veni cu propuneri dar si dvs. domnilor consilieri veti face propuneri pentru reactualizare, respectiv pentru modificarea PUG.
Dl. primar Onisei Ioan – se va face o lucrare mare, investitia o aprobam acum, apoi dupa consultarea dumneavoastra vom veni cu un alt proiect de hotarare pentru extindere de intravilan si alte modificari.
Dl. Borda Leon – intreaba sunt bani pentru aceasta lucrare, cine finanteaza?
Dl. primar Onisei Ioan – prin consiliul local, bani sunt putini dar cel care va castiga licitatia va trebui sa ne mai astepte de bani, plata se va face chiar si pe ani. Sunt case construite, cetatenii nu pot sa-si traga energie electrica ca nu au autorizatie de construire, autorizatie nu li se poate elibera ca nu este in perimetrul construibil (intravilan).
Dl. Borda Leon – cu ocazia aceasta vom veni si in sprijinul cetatenilor care au construit ilegal si nu pot sa-și traga curent electric, nu au autorizatie de construire si vor trece in legalitate.
Nemaifiind discutii, domnul presedinte de sedinta Perta Ioan – supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate. 
6. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare – privind acceptarea unor donatii din partea Ministerului Bavarez pentru Munca si Ordine Sociala, Familie si Femei – Germania.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – analizand materialele de la acest proiect de hotarare am constatat ca partea germana nu stie in ce imprejurari si nici nu ma intereseaza s-a hotarat sa ne dea o donatie, o masina mai complexa pentru PSI si scaun stomatologic, dar conform Legii nr. 215/2001 orice donatie poate fi acceptata doar cu acordul consiliului local. Aceasta donatie poate fi grevata de niste cheltuieli, trebuie sa punem in balanta daca se merita sa acceptam aceasta donatie.
In data de 22.06.2009 prin fax s-a primit de la dl. Fabritius din Germania Actul de donatie prin care se solicita Acceptul de donatie si Codul fiscal.
De la acesta data si pana la sfarsitul lunii iunie se putea face o sedinta de consiliul local pentru a se da acceptul de donatie, dar mai mult decat atat s-a trasmis prin fax acceptul si dl. primar s-a si deplasat in Germania sa aduca acele donatii.
Intreaba: ce Accept s-a dat si unde sunt acele bunuri?
Tot din aceste acte atasate la proiectul de hotarare rezulta ca masina este inmatriculata prima data in anul 1973 si are un consum de combustibil de 25 litri/100 km. Se pune intrebarea: Daca aceasta masina va putea fi inmatriculata la noi? Vad ca este si un scaun stomatologic in valoare de 5 000 euro, unde se va folosi acesta? Ceva nu este in regula ca nu s-a aprobat in consiliul local donatiile.
Dl. Gherasim Dumitru – in expunerea de motive a primarului a observat ca este scris la calculator cu litere ingrosate, parca anume sa sara-n ochi, ca acceptul se poate da numai cu acordul consiliului local, considera ca nu este doar o greseala de redactare. Face o paranteza, la Caminul spital s-au primit multe donatii si printre care si un camion vechi (de o varsta cu dansul), se poate inmatricula dar cu cheltuieli mari, e bine sa fie aduse donatii in comuna, dar de ce inainte si nu dupa acceptul consiliului local. Se va abtine la aprobarea acestui proiect de hotarare.
Dl. Borda Leon – in ce conditii se face transportul bunurilor?
Dl. primar Onisei Ioan – daca vreti aprobati, din Actul de donatie se vede ca trebuia sa fiu prezent pe data de 1 iulie sa ridic donatiile, masina este intr-o stare exceptionala, arata bine nu zici ca este din 1973, masina s-a defectat in Ungaria si este parcata la o benzinarie OMV. Scaunul stomatologic este adus si dus la Dispensarul medical Radeni. Masina se poate inmatricula la nivel de comuna ca sa poata circula in comuna, este necesara pentru taiat brazii pe la biserici, de pus becuri, etc.
Dl. Borda Leon – daca este exceptionala, cum s-a defectat.
Dl. primar – si o masina noua se poate defecta, partea germana se va interesa pentru discul de ambreaj, va remedia defectiunea si vom vedea cum o vom aduce. Sunt multe solicitari de la cetatenii din Radeni pentru curatirea copacilor. Masina va fi folosita doar pentru comuna. Acceptul l-a dat dumnealui. Firma care a castigat transportul in urma selectiei a trei oferte este din Agapia, 2300 euro pentru 1700 km, 3 persoane, dansul, soferul care a adus masina si soferul de la autoduba care a adus scaunul stomatologic.
Dl. Pelin Haralambe - de pe 22 iunie pana pe 1 iulie se putea face o sedinta de consiliu local.
Dl. Copcea Constantin – aceasta donatie este binevenita, daca nu s-ar fi deplasat nu ar fi ajuns pe data de 1 iulie, acolo trebuiau semnate niste acte. Daca nu s-ar fi dus nu s-ar fi putut incadra in termen. Scaparea este sa vedem care este cauza, cand au ajuns hartiile, daca ar fi ajuns mai tarziu nu s-ar fi putut face demersurile, hai sa nu ne mai dusmanim, este un lucru care se aduce pentru comuna.
Dl. Perta Ioan – proiectul de hotarare din punct de vedere legal este nul.
Intreaba pe dl. consilier personal al primarului: ce valabilitate au actele acelea care s-au intocmit pentru licitatie. Considerati ca demersurile facute de primar sunt legale?
Dl. Buduroi Emanuel – consilier personal al primarului cu atributii de consilier juridic raspunde: nu.
Dl. Perta Ioan continua, primarul nu poate niciodata sa se substituie consiliului local. Daca era asa urgent putea sa faca sedinta si la 12 noaptea. Chiar daca s-au adus bunuri pentru comuna trebuia intai dat acceptul de catre consiliul local. Scaunul s-a si dus la Dispensarul medical Radeni, are deja o destinatie probabil pentru o persoana fizica. Dansul nu poate fi partas la tot ceea ce se aproba acum.
Dl. Borda Leon completeaza, aceste bunuri sunt in folosul comunitatii. Avand in vedere faptul ca sunt donatii din partea statului german, multumim, este bine, dar nu putem trece peste aspectul legal, respectiv acceptul fiind hotararea de consiliul local.
S-a facut licitatie cu trei firme pentru transport, s-a creat deja un precedent, se aproba studii de fezabilitate, acum aceste donatii si tot asa se va merge in viitor, ar trebui sa mergem pe legalitate, se vor sesiza organele abilitate. Trebuie sa ne cunoastem prerogativele consiliului local si ale primarului.
Nemaifiind discutii de spune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu 8 voturi ”pentru”, 4 ”abtineri” (domnii Nastasa Lazar, Borda Leon, Perta Ioan si Gherasim Dumitru) si un vot ”impotriva” dl.Pelin Haralambe.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare – privind reactualizarea listei de inventar privind bunurile din domeniul privat al comunei Pastraveni.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Pelin Haralambe – ma gandesc sa aprob domeniul public si privat, dar cum: la Birgau a turnat temelie, la Sacâz a mutat gardul, in Prisaca cine tine terenul de la teren foraj Radeni, fac si eu in parcare o temelie.
Dl. Borda Leon – a inceput sa apara un aspect nedorit legat de aceasta hotarare a consiliului local privind bunurile din patrimoniul comunei, este un mar al discordiei ele sunt scriptic dar faptic nu sunt. A rugat comisia care inventariaza sa ni se spuna clar cat este faptic la fiecare. Face precizarea ca, in conformitate cu art. 122 din Legea nr. 215/2001 dl. primar avea obligatia sa prezinte un raport anual asupra situatiei gestionarii bunurilor, dar nu-si aminteste daca de la alegerile de anul trecut a facut acest lucru.
Dl. ing. Scripcaru Pavel – ne cramponam de o perioada de timp de acest domeniu public sau privat, cine crede ca se poate miscora patrimoniu se insala, ”eu nu-mi asum riscul sa micsorez nici un centimetru” iar sarcina noastra este de a mentine domeniu public si privat. Terenul este doar ca trebuie mutat gardul, nu sta in sarcina mea sa faca acest lucru.
Dl. Borda Leon – ai venit sa ne spui cum este treaba, nu ati semnat dvs. cu dl. Chirila inventarul? ati facut referat la dl. primar cu schite pentru a fi pus in executare. A citit in presa ca la Consiliul local Piatra Neamt au inventariat patrimoniu si prezentau diferente de cativa m.p. sau cm.p.
Dl. Scripcaru Pavel – terenul este acolo, dar nu daramam noi, comisia gardul, la Birgau este hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, nu sunt dubii cu cei 610 mp sunt in domeniul public al comunei.
Dl. Perta Ioan – dumneata mergi la fata locului, atata este scriptic, efectiv este atat iar restul este ocupat de .. Faceti un raport la consiliul local si vedem ce hotarare se ia. Dl. primar reprezinta executivul si poate sa puna in practica, este politie comunitara, politie, jandarmerie, daca este cazul.
Dl. Ciocoiu Ioan - rolul comisiei este de a inventaria dupa cum era inainte.
Dl. Nastasa Lazar – stiti ce insemana inventariere? Adica intrari si iesiri, scriptic, faptic la un moment dat.
Dl. Scripcaru – ce vreti sa scoateti in evidenta? Ca inventarul nu este, la teren foraj Radeni nu este suprafata?, nu ma puneti sa fac politie, sedintele de consiliu local ”sunt porcarii”, faceti lumina.
Dl. Borda Leon - roaga pe domnul primar sa ia masuri pentru inventarierea corecta, iar daca nu s-a facut corect sa le dea cate o sanctiune acelora care au intocmit raportul.
Dl. Chirila Constantin - stiu ca toata discutia porneste de la terenul aflat in centrul satului Radeni, respectiv dispensar si camin cultural, am facut masuratori si acolo exista un gard, chestiunea este aceeasi si nu mi-am permis sa trec mai putin, discutia a fost cu oamenii, la Onisei a mutat gardul urma ca si la Asiminei sa se mute, este si un WC.
Dl. Pelin Haralambe – este numai gardul sau si un garaj? Primaria ce masuri a luat? Daca eu construiesc ma sanctionati?
Dl. Borda Leon – dl. Scripcaru nu stie care este situatia terenurilor in fapt, situatia terenurilor trebuie sa fie corecta, cu schite intocmite, la Haitau exista suprafata de 50 de ha?
Dl. Ciocoiu Ioan – noi, ca si comisie nu putem diminua.
Dl. Perta Ioan – nu trebuie inventariat scriptic ci si faptic, un raport cu schita pe fiecare suprafta de teren inaintat la primar cat si la consiliul local, de ce este inventar? Daca eu am o masina si sta pe o roata si nu mai are trei roti, atunci o inventariati cu patru roti? Pentru pasunea de la Tinta trebuia sa se faca actiune judecatoreasca cu Urechenii, la fel si la Aseminei, ati facut asta? La aprobarea inventarierii trebuiau facute schite pe fiecare suprafata. Dl. primar iese pe drum si spune ca PD-L-ul nu a aprobat inventarul. Pana cand nu vor fi puse la punct nu vom aproba inventarul nici in ruptul capului.
Dl. Scripcaru Pavel – are schite intocmite si sunt la doamna secretara;
Doamna secretar – schitele nu sunt la mine, eu doar am spus sa faca schite pentru fiecare suprafata de teren care figureaza in domeniul public si privat.
Dl. Scripcaru - va aduce schitele in sedinta urmatoare.
Dl. primar – bataia este spre noi, aparatul de specialitate al primarului, eu am cautat sa solutionez un caz cu probleme din domeniul public, iar persoana in cauza mi-a aratat ca are titlu de proprietate, act de vanzare – cumparare si dumneavoastra mi-l luati, eu asa am preluat in 2000 si asa le voi preda mai departe. Asa ati fost instruiti ca sa nu se aprobe domeniul public si privat pentru a nu se realiza proiecte FEADR pe Masura 322, asa cum spune si domnul Perta voi spune oamenilor ca nu se aproba domeniul public si privat intentionat. A intrebat-o pe Ileana Ciocoiu cine i-a dat pamantul? Ea a spus ca l-a luat asa cum l-a luat si nu este treaba nimanui. Pe de o parte domnul Pelin Haralambe face vorbire despre terenul de la Bargau Zinica, iar pe de alta parte o trimite la mine sa-i dau tot terenul.
Aceste proiecte nu le fac pentru mine, nu le iau cu mine, pot sa stau si eu linistit. Am sa vorbesc cu oamenii si am sa le spun greselile care sunt si ale mele si ale consiliului local, proiectele de hotarare cu domeniul public stiam ca nu se aproba, termenul de depunere a proiectelor pe Masura 322 este 31.07.2009, hotararea daca se adopta se inainteaza la consiliul judetean inainteaza pentru publicare in Monitorul Oficial, iar noua ne elibereaza o adeverinta prin care atesta acest lucru.
Dl. Chirila Constantin – cred ca discutiile care sunt pleaca mai mult de la caminul cultural Radeni de sus, suprafata de teren este acolo.
Dl. Gherasim Dumitru – dumneavoastra ati inceput-o, cu ce v-a afectat pe dumneavoastra domnule Scripcaru? Anul trecut in luna august nu s-a aprobat proiectul, mai tarziu s-a aprobat. Intreaba pe dl. ing. Chirila Constantin – ce masuri ati luat de anul trecut si pana acum? La Asiminei pentru suprafata ocupata trebuia sa se ia o masura, respectiv sa concesioneze, la Birgau trebuie reglementata treaba. O bucatica din coala aceasta daca este stirbita cum sa o aprobam intreaga?
Dl. Perta Ioan – daca in luna iunie nu s-a facut sedinta consiliului local, acum in iulie se spune ca daca pana la 31 iulie nu aprobam ca sa poata fi depus proiectul, se vine cu aceeasi placa si fara nici o masura.
Dl. copcea Constantin – de cate ori ia cuvantul cineva tot interveniti domnul Perta.
Dl. Borda Leon – spunea printre altele, domnul primar ca asa a preluat de la celalalt primar si asa va preda. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construire completata prin Legea 350/2001, cetateanul trebuie somat, nu are autorizatie – demolat. Dl. primar iese din sala, la sedinta trecuta a plecat la Iasi pentru ca sa-si repare motorul de la tractor. Dl. primar sa-si puna oamenii din subordine sa-si faca treaba, sa faca referat, sa actioneze in instanta, etc.
Dl. Copcea Constantin – 2,5 milioane euro se pierd pentru terenul de la Asiminei Aurora. Trebuie sa punem in balanta ce este mai importat cei 2,5 milioane euro sau o suta si ceva de metri patrati de la Asiminei, este o porcarie ce se intampla.
Dl. Perta Ioan – daca primarul stie ca are proiecte facut, ca cetatean trebuie sa-ti faci ordine in ograda, ograda lui este domeniul public si privat. Trebuie sa avem o situatie corecta a terenurilor si nu sa votam doar pentru ca se pierd banii pentru proiecte, respectiv 2,5 milioane euro. Voteaza legalitatea si nu ca se pierd banii.
Dl. Ciocoiu Victor – sa fie consemnate suprafetele corecte.
Dl. Borda Leon – trebuie verificat si terenul comcesionat de cetateni la CAP, au mai mult teren decat cel concesionat.
Nefiind discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, rezultatul votului fiind 8 voturi ”pentru”, 3 abtineri (domnii Nastasa Lazar, Borda Leon, Gherasim Dumitru) si 2 voturi ”impotriva” (domnii Perta Ioan si Pelin Haralambe). Pentru aprobarea proiectului de hotarare erau necesare 9 voturi ”pentru” (2/3 din nr. consilierilor in functie), deci nu s-a aprobat.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, respectiv proiect de hotarare – cu privire la modificarea si completarea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pastraveni, judetul Neamt atestat prin Hotararea Guvernului nr.1356/2001 (anexa nr.44), modificata si completata prin HGR nr. 650/2007.  
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – considera ca s-a discutat destul pe baza proiectului de hotarare.
Dl. Perta Ioan – observa ca in noul inventar al domeniului public apar inscrise si gardurile, dar nu a vazut trecut gardul de la Scoala Radeni 1.
Dl. Ciocoiu Victor – daca este aceeasi situatie, sa revenim intr-o sedinta extraordinara pentru aprobarea domeniului public.
Nefiind discutii, domnul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare, rezultatul votului fiind 8 voturi ”pentru”, 4 abtineri (domnii Nastasa Lazar, Borda Leon, Gherasim Dumitru si Pelin Haralambe) si un vot ”impotriva” domnul Perta Ioan. Pentru aprobarea proiectului de hotarare erau necesare 9 voturi ”pentru” (2/3 din nr. consilierilor in functie), deci nu s-a aprobat acest proiect de hotarare.
In continuare dl. presedinte de sedinta Perta Ioan da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive de la punctul 6 al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare – privind aprobarea Master Planului Judetului Neamt pentru Apă si Apă Uzata.
Dl. presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica locala, juridica Borda Leon arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – un comentariu, cam stufoasa documentatia, am inteles ca sunt implicate mai multe comune fiind o strategie la nivel de judet, sunt de acord cu aprobarea acestui master plan.
Nefiind alte discutii, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate de voturi.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Intrebari-interpelari.
Dl. Pelin Haralambe – la sedinta urmatoare doreste un raspuns, cum se cheltuiesc banii publici, respectiv s-au achizitionat niste costume pentru pompieri, cine a depus oferte si cat au costat?
Dl. Gherasim Dumitru – doreste sa discute o alta problema, si anume, mergand la Tg. Neamt a vazut un lucru foarte frumos, un sistem de colectare a deseurilor la Urecheni, fiecare gospodarie are pubela la poarta. De la intrarea in Urecheni pana la iesirea din Ingaresti, pe partea stanga au pubele, este frumos si civilizat pentru 2 lei/luna. Trecea masina , lua cosul de la poarta. Intreaba: Chiar nu putem face si noi un sistem centralizat pentru colectarea deseurilor?
Dl. Perta Ioan – la fel este si la Grumazesti.
Dl. Borda Leon – pana la urmatoarea sedinta sau la sedinta urmatoare, trebuie sa primeasca raspuns la urmatoarele intrebari:
1. Cati bani s-au primit de la APIA si ce s-a facut cu ei? Sau daca exista vreun proiect?
2.     Ce proiect a fost aprobat pentru pietruirea drumurilor din comuna din perioada 1-6 iunie 2009, cati bani s-au cheltuit si in ce conditii s-a achitat?
3.     Cati bani au fost cheltuiti pe actiuni judecatoresti, care sunt ele defalcate pe cauze si in ce conditii s-au achitat?
4.     Daca domnul primar a fost la Radeni de sus la Negrus, daca ia foc vreo casa pe acolo nu se poate intra cu masina de pompieri!
5.     In ce conditii si cine a angajat avocat in dosarul 1801/103/2009 a Tribunalului Neamt – revizuirea, cine va plati cheltuieli de judecata, onorariu avocat, etc. in aceasta cauza?
6.     De ce domnul primar s-a substituit consiliului local si a scos 2 reprezentanti din comisia comunala de fond funciar si a pus pe altii 2?
7.     De ce domnul primar s-a substituit consiliului local si a dat un raspuns pe care il citesc acum la invitatia pe care a facut-o o asociatie din Italia: ”va puteti deplasa doar in nume propriu si nu in numele institutiei, deoarece nu suntem infratiti cu alte localitati din tara sau din Uniunea Europeana”. De cand suntem infratiti cu Germania? Domnul primar de ce a plecat pe bani publici fara acceptul consiliului local, de ce a lipsit de la locul de munca?
8.     De ce domnul primar s-a deplasat in satul Radeni cu o doamna blonda (medic) pentru a-si inscrie pacienti la medic de familie? Mai este un aspect pe care il voi spune in alta sedinta, nu acum.
9.     Cand prevede dl. primar ca se va da in folosinta cladirea noului dispensar medical Radeni. Aduce aminte ca doctorul Nastasa a depus o cerere in decembrie 2008 in acest sens.
10. Cand are de gand domnul primar sa respecte hotararea judecatoreasca privind vanzarea spatiilor medicale?
11.Cate studii de fezabilitate si proiecte s-au facut, cate au fost finalizate, cate sunt in lucru si cati bani s-au cheltuit? La unele proiecte apar persoane apropiate, rude ale persoanelor din primarie. 
12. La alegerile Europarlamentare domnul primar a avut atributii de organizare, cum de in fiecare comisie a facut parte cate doi reprezentanti de la taranisti?
13. D-na Secretar, de ce in luna iunie nu s-a tinut sedinta de consiliu local, daca pana la data de 15 ale lunii domnul primar nu da nici o intentie de convocare a consiliului local doresc sa fiu anuntat.
14. In continuare prezint rezolutia in dosarul 1801/103/2009 – revizuire.
Dl. Perta Ioan - o parte din proiecte ar fi trecut, chiar daca donatia este buna, dar prin faptul ca se iau hotarari inainte de a fi consultati, sau sunt chemati domnii consilieri PSD in biroul domnului primar, sa-i cheme si dl. Gherasim Dumitru pe consilierii de la PD-L sa-si spuna parerea si sa nu ne mai adunam sa facem sedinta de consiliu local.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Perta Ioan propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR,           CONSILIER, 
 Ioan PERTA              Lidia BRINZEI               Elena GHERASIM
 
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free