Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

12 iulie 2016


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI   

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 12 iulie 2016.
În şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 220 din 07.07.2016, la care participă un număr de 13 consilieri.
La şedinţa ordinară a consiliului local participă domnul primar Anton – Nicolai Gorea, doamna Dorina Chirila – director Scoala Pastraveni, judetul Neamt, domnisoara Eugenia Rîpanu – consilier superior în aparatul de specialitate al primarului, domnul Ioan – Lucian Brinzei – responsabil achizitii publice, domnul Constantin Chirila – sef SVSU, domnul Ioan Ciocoiu – referent Urbanism, doamna Elena Borda – consilier personal al primarului, doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului si doamna Cristina-Iulia Nistor - consilier superior în aparatul de specialitate al primarului.
Domnul ing. Scripcaru Pavel (o inlocuieste pe doamna secretara care este in concediu de odihna) face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, domnul Scripcaru Pavel prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal si ureaza noilor consilieri un mandat cat mai fructuos, cat mai linistit, ceea ce faceti, sa fie bine gandit, ceea ce spuneti sa se si faca, sa fie spre binele cetatenilor comunei. Totodata, are rugamintea de a fi cat mai concisi, mai sistematizati.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (25.06.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Borda Leon – preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I - 2016.
2. Proiect de hotarare – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2016.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de inchiriere  nr. 5763 din  08.09.2014.
4. Proiect de hotarareprivind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii  ”CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT”.
5. Proiect de hotarareprivind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni a obiectivului « Retea de distributie apa, Pastraveni – extindere, 651 m.l. ».
6. Proiect de hotarare – pentru abrogarea HCL nr. 10 din 29.01.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii « SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».
7. Proiect de hotarare – pentru abrogarea HCL nr. 11 din 29.01.2016 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de teren , apartinand domeniului public al comunei Pastraveni, necesare implementarii proiectului de investitii « SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».
8. Proiect de hotarare – privind modificarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2015.
9. Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016.
10. Proiect de hotarare – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Pastraveni.
11. Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul scolar 2016 - 2017.
12. Proiect  de  hotarare  - privind  aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
13. Proiect  de hotarare – pentru   aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni modificat pentru anul 2016.
14. Intrebari – interpelari
Domnul preşedinte de şedinţă  întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Votul pentru aprobarea ordinii de zi: - 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la primul punct al ordinii de zi, nemaifiind propuneri.
1. Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe trim. I - 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu  Vasile –Cand am propus pentru comisia de invatamant, sanatate si familie, 5 membri, s-au ales doar 3. Voi ridica mana de acum mecanic. Din aceasta comisie trebuia sa faca parte medicul, profesorul, dar am fost propus eu, Onisei Ioan si Hanganu Emilian.
La ultimul punct de pe ordinea de zi voi spune mai multe.
Domnul Nastasa Lazar – Ati propus asta in sedinta trecuta?”
Domnul Roibu  Vasile – Da, am propus 5 membri; va voi spune la sfarsit mai multe.”
Domnul Borda Leon Discutiile sunt de prisos, trebuia sa spuneti atunci.”
Domnul  Roibu Vasile – Toate comisiile au fost stabilite dinainte. Voiau sa desemneze si presedintii de comisii din prima. ”
Domnul Movila Mihai – S-a supus la vot; a spus domnul Roibu 5 membri in loc de 3. ”
Domnul Borda Leon S-a votat cu 3 membri, nu mai are rost sa discutam, s-a aprobat prin hotarare a Consiliului local. Sa prezinte d - ra Ripanu Eugenia referatul privind executia bugetara pe 2016.”
D - ra Ripanu Eugenia – Am revenit cu referatul pentru trim. I intrucat nu s-a aprobat executia in sedinta trecuta din cauza numarului de voturi. Comisia economica s-a intrunit si am discutat pe fiecare element in parte. Executia a ramas aceeasi, o supunem hotararii de consiliu local. Nu sunt modificari fata de sedinta anterioara.”
Domnul Pascal Ioan – In sedinta anterioara de ce nu s-a aprobat?”
D- ra Ripanu Eugenia – Nu s-a intrunit numarul de voturi; a fost ultima sedinta ( trebuiau 8 voturi).”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza  in unanimitate „ pentru”.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi:
2.     Proiect de hotarare – privind  rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu  Vasile – Vreau sa fiu direct. In legatura cu alocarea unei sume pentru cabinetul medical Radeni, este normal sa fie persoane in opozitie care sa intrebe. Voi juca rolul pe care il juca domnul Borda. Cabinetul este de pe vremea primarului Onisei Ioan. Ce relevanta mai au banii daca cladirea sta degeaba?”
Domnul primar – Cautam o utilitate. Nu putem sa o lasam asa.”
Domnul Nastasa Lazar – In cladirea respectiva functioneaza cabinetul  unui asistent medical comunitar 3 zile pe saptamana. Se duc satenii, isi iau tensiunea.”
Domnul primar – Pretul e minim la toate materialele. Costurile sunt minime.”
Domnul Roibu  Vasile – Nu neaparat ca nu sunt bune costurile…acesti bani vor fi ingropati in timp, cladirea isi va regasi utilitatea.”
Domnul primar – Avem oferte pentru locatia respectiva de la farmacii. In momentul actual, constructia arata dezastruos.”
Domnul Onisei Ioan – Vad ca infiintati din nou posturile de politie locala. Aveti obligatii pentru cei care v- au facut campanie?”
Domnul Pelin Haralambe – Nu am fost de acord niciodata cu camerele.”
Domnul primar – Sunt necesare, insa mentenanta le-a scumpit.”
Domnul Movila Mihai – E necesar..se zvoneste ca s-a dat foc la camere.”
Domnul Roibu Vasile –Niciodata omul nu poate inlocui sistemul video. Omul este atacabil, flexibil, sistemul ceea ce filmeaza ramane relevant. In alte tari s-a renuntat la sistemul de supraveghere, insa noi trebuie sa facem distinctie si pentru ceea ce urmeaza. Noi trebuie sa avansam, nu trebuie sa involuam.”
Domnul Irimoaie Ion – Nu s-a renuntat total la sistemul video. Poate anul viitor se infiinteaza si camerele, anul acesta politia comunitara.”
Domnul Roibu Vasile – Trebuie platite niste polite.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza : 11 voturi „ pentru”, 1 vot „ abtinere” (domnul Movila Mihai) si 1 vot „impotriva” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi:
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Contractul de inchiriere  nr. 5763 din  08.09.2014.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Borda Leon – „Domnisoara Ripanu Eugenia, dati-ne un exemplu, cateva informatii suplimentare.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ In hotararea de anul trecut s-a aprobat contractul cu RomGaz cu posilbilitatea de prelungire pe 08.09.2014 – a expirat pe 08.09.2015, a solicitat prelungire, hotararea consiliului local sta la baza achitarii taxei de concesiune, iar prelungirea se incadreaza in prevederile HCL  din 2014.”
Domnul Onisei Ioan – „ Cati bani s-au dat?”
D – ra Ripanu Eugenia – „ 216.000 lei anul trecut, 1 mld. autorizatia.”
Domnul Onisei Ioan – „ Deci erau bani pentru supraveghere electronica!”
Domnul Movila Mihai – „ E ceva serios acum, nu?”
Domnul Borda Leon – „ Am o obiectiune. Nu ati venit in fata consiliului local la acea data cu adresa prin care RomGaz a solicitat prelungirea. S – a prelungit si nu s-a mentionat in sedinta Consilului local?”
Domnul Nastasa Lazar – „ S-a prelungit contractul fara aprobarea consiliului local? Cine prelungeste ?”
Domnul Roibu Vasile – Ori se stabilesc comisiile in alta parte, si se propun pe banda… Am un mod realist de prezentare.”
Domnul Borda Leon – „ In contractul initial – se poate prelungi; de ce se vine tocmai acum in fata consiliului local? ”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Pentru ca primarul nu a desemnat sa reprezinte in contract!”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza  unanimitate „ pentru”.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi:
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii  ”CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL IN SATUL PASTRAVENI, COMUNA PASTRAVENI,  JUDETUL NEAMT.”
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – “ Propun sa va ganditi si sa actionati ca intr-o gospodarie privata. Nu dati prin rostogolire cu piciorul banilor publici. Sa facem un camin cultural modern, care sa ajunga la stadiul european, dotat, imprejmuit, ca si comuna Pastraveni sa ajunga la standardele aliniate de celelalte comune din zona.”
Domnul primar  – „ Mergem pe proiectele vechi.”
Domnul Roibu Vasile – Propun sa facem un camin bun, care sa nu fie facut de mantuiala. Mi-am spus punctul de vedere; actualizati-l, sa revenim la realitatea de zi cu zi.”
Domnul Borda Leon – „ Dorinta noastra asta este, dar e necesar sa avem si bani.”
Domnul Roibu Vasile – Sa ne zbatem, sa- l facem gospodareste; decat sa il facem prost, mai bine mai asteptam un an; cum a asteptat 20 de ani, mai poate sta 1 an.”
Domnul Pelin Haralambe – As avea o rugaminte: sa nu ne mai impungem de la inceput, ca fiecare si-a adus familia… e problema fiecaruia.”
Domnul Roibu Vasile – Rolul consilierului local- nu trebuie sa imi puneti calusul in gura, va rog sa ma lasati sa vorbesc; imi puteti reprosa daca am un ton nepoliticos, dar lasa-ti-ma sa vorbesc, sa imi exprim punctul de vedere. Vorbesc strict la subiect. La punctul 14 din ordinea de zi voi completa cu mai multe detalii”.
Domnul Borda Leon – „ Credeti ca numai dumneavoastra va puteti exprima punctul de vedere?”
Domnul Pelin Haralambe – Dumneavoastra sunteti la prima sedinta de consiliu local. Eu sunt in consiliul local la al 5 – lea mandat.”
Domnul Onisei Ioan – Cati bani sunt in buget pentru caminul cultural?”
D – ra Ripanu Eugenia – „ S- au luat 160.000 lei si s-au redistribuit, dandu-se la scoala. Au mai ramas 100.000 lei.
Domnul primar – „ Scoala este deplorabila, nu – i asa, doamna director?”
D – ra Ripanu Eugenia – „ In loc de 260.000 lei au mai ramas 100.000 lei.”
Domnul Leon Borda – „ Supun la vot modificarea proiectului de hotarare, in loc de 260.000 lei- 100.000 lei.”
Vot pentru modificarea proiectului de hotarare, in loc de 260.000 lei- 100.000 lei – 12 voturi „pentru”, 1 vot „impotriva” (domnul Onisei Ioan).
Vot pentru aprobarea proiectului de hotarare: 12 voturi “pentru”, 1 vot “abtinere” ( domnul Onisei Ioan)
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Proiect de hotarare – privind includerea in domeniul public al comunei Pastraveni a obiectivului « Retea de distributie apa, Pastraveni – extindere, 651 m.l. ».
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Borda Leon – „Domnisoara Ripanu Eugenia, explicati-ne in 2-3 cuvinte despre ce este vorba.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Am avut extindere 651 ml retea de apa, a fost finalizat pe 06.04.2016. Trebuie stabilit modul de exploatare: o dam la ApaServ sau o includem in domeniul public?”
Domnul Roibu Vasile – Vedeti ce cheltuieli implica, ce avantaje, ce dezavantaje sunt daca este data la ApaServ.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Extinderea de 651 ml ar trebui data la ApaServ.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza in unanimitate „ pentru”.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi:
6. Proiect de hotarare – pentru abrogarea HCL nr. 10 din 29.01.2016 privind aprobarea documentatiei tehnice si realizarea obiectivului de investitii « SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ». 
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii  - Nu sunt.
Se trece la vot si se voteaza : 11 voturi „ pentru”, 1 vot „ abtinere” ( domnul Roibu Vasile ) si 1 vot „impotriva” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi.
7. Proiect de hotarare – pentru abrogarea HCL nr. 11 din 29.01.2016 privind aprobarea inchirierii directe a unor suprafete de teren , apartinand domeniului public al comunei Pastraveni, necesare implementarii proiectului de investitii « SISTEM DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS, PENTRU SUPRAVEGHERE IN COMUNA PASTRAVENI, JUDETUL NEAMT ».
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii  - Nu sunt.
Se trece la vot si se voteaza : 12 voturi „ pentru” si 1 vot „impotriva”  ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi.
8. Proiect de hotarare – privind modificarea utilizarii excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2015.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Borda Leon – „ D – ra Ripanu Eugenia, explicati-ne in 2-3 cuvinte despre ce este vorba, dati- ne niste informatii suplimentare, de ce s-a modificat excedentul bugetar? ”
Domnul Roibu Vasile – Este normal sa se modifice? ”
D – ra Ripanu Eugenia – „Excedentul bugetar este de 834 734.00 lei, presupune diminuarea sumei alocate pentru construirea caminului cultural cu suma de 60.000 lei si majorarea sumei alocate pentru construirea garajului SVSU Pastraveni cu suma de 60.000 lei.”
Domnul primar  – „ Ce s-a inceput trebuie finalizat pentru a nu se degrada. Cladirea unde este garajul SVSU trebuie acoperita pentru ca altfel se degradeaza.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza : 12 voturi „ pentru” si 1 vot „impotriva” ( domnul Onisei Ioan ).
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi.
9. Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se voteaza : 12 voturi „ pentru” si 1 vot „impotriva” ( domnul Onisei Ioan ).
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi.
10. Proiect de hotarare – privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Pastraveni.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – Ati vazut o prima reactie? Am facut o prima aluzie la comisiile stabilite anterior… Lucrurile sunt deja aranjate! ”
Domnul primar  – „ Imi pare rau, dar nu stiti cum functioneaza politica. Aceste lucruri le stiam deja.”
Domnul Borda Leon – „Va rog, propuneri pentru reprezentantii Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale. 
Domnul Onisei Catalin – Propun pe doamna Macovei Cristina.”
Domnul Nastasa Lazar – Propun pe domnul Luca Manole, pentru ca este in domeniu.”
Domnul Pelin Haralambe – Propun pe domnul Irimoaie Ion.”
Domnul Roibu Vasile – Asteptam ca domnul profesor, care mi-a fost si mie profesor, sa faca parte din comisia de invatamant, in care sunt eu; doctorul sa faca parte din comisia de sanatate. Tonul meu e mai ridicat pentru ca am lucrat in armata, militar; sa auda toata lumea!”
Domnul Borda Leon – „ Asteptam si alte propuneri.”
Vot pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale, comuna Pastraveni :
- Macovei Cristina – vot : unanimitate pentru “;
- Luca Manole – vot : 12 voturi pentru“ si 1 vot  abtinere “( domnul Onisei Ioan ).
Domnul Borda Leon – „ Pentru propunerea 3 nu mai are rost sa votam, intrucat s-au ales cei doi reprezentanti.”
Domnul primar  – „ Ati vazut, domnule Roibu, ca s-a indeplinit dorinta dumneavoastra? Aveti omul dumneavoastra in consiliul de administratie al scolii.”
Domnul Roibu Vasile – Eu nu am oamenii mei; eu am colegi de partid... atat.”
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi.
11. Proiect de hotarare – privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Pastraveni, judetul Neamt pentru anul scolar 2016 - 2017.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru invatamant, sanatate si familie, protectie sociala a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Borda Leon – „ Daca e nevoie de lamuriri, doamna director Dorina Chirila ni le poate oferi.”
Doamna Chirila Dorina – „ Am facut un plan de scolarizare pe care l – ati aprobat. La Lunca Moldovei nu se mai poate invata; este o expertiza facuta, nu pot baga 39 de copii in clase pentru ca sunt insalubre. Functioneaza simultan 5 clase. La fel si la Pastraveni – avem 2 clase , am dus copiii in sala de sport. Sunt necesare investitii, anul acesta nu cred ca este posibil. La scoala de la Radeni este pericol de imbolnavire deoarece este umezeala ridicata.”
Domnul Onisei Ioan – E adevarat, insa nu sunt de acord cu desfiintarea scolii. Este o crima sa desfiintezi scoala. Va rog sa veniti cu proiect de hotarare privind desfiintarea bisericii din Lunca Moldovei. Eu nu votez pentru desfiintarea scolii. Daca erau interese, nu se cerea desfiintarea. Se poate face o noua scoala acolo, mai mica. Eu stiu ca natalitatea este scazuta.”
Domnul Irimoaie Ion – “ Luati initiativa! Ati vrut sa faceti o scoala noua in fata scolii vechi. Acum 15 ani v-am rugat sa faceti o scoala noua.”
Domnul Borda Leon – „ Va supun spre atentie adresa scolii nr. 4174 din 29.06.2016 prin care este prezentata situatia scolii de la Lunca Moldovei, conform expertizei tehnice realizate in 2007”
Domnul Ciocoiu Ioan – „ In 2007 s-a intocmit o expertiza la scoala Lunca Moldovei si un proiect de scoala noua la care s- a renuntat la scurt timp de la initiere. Scoala a functionat ilegal, anul acesta am aflat de expertizele nefavorabile. Nimeni nu si- a asumat raspunderea; primul care raspundea era referentul UAT, nu din cauza ca nu a vrut fostul prefect, domnul Mocanu. Fostul primar a dat declaratie pe propria raspundere conform careia poate functiona scoala Lunca Moldovei. Cine isi asuma responsabilitatea, sa dea scris.”
Domnul Roibu Vasile – Scoala functiona fara aviz.”
Domnul Nastasa Lazar – Domnule Roibu, sunteti atotstiutor? De o ora astept randul la cuvant.”
Domnul Ciocoiu Ioan – „ Am adus la cunostinta ca scoala nu poate functiona. Domnul Onisei Ioan  a semnat pentru functionarea ei. Azi mai semneaza cineva pentru a functiona scoala?”
Domnul Onisei Ioan – „ Expertiza este din 2007.”
Domnul Nastasa Lazar – Raman surprins. Se discuta despre cladiri, bani... la copiii aceia se gandeste cineva? Cum invata copilul de clasa I cand invatatoarea vorbeste cu unul de clasa a IV a? Despre ce vorbim? Unde este performanta copiilor, cand ies semianalfabeti? Am luat autobuz, avem drumuri, nu tinem discursuri populiste. La Catuna, scoala noua, s-a inchis pentru ca nu erau copii.  Avem Dispensarul la Radeni, de 8 mld. lei – inchis; bani cheltuiti aiurea. Am pus asistent comunitar, un punct informare. “
Domnul primar – Si atunci, cladirea trebuie desfiintata?”
Domnul Nastasa Lazar – De ce sa fie desfiintata?”
Domnul Roibu Vasile – Chestia cu desfiintarea scolii trebuie stabilita de inspectorat. E nefiresc sa se predea simultan la 4 clase. Este inadmisibil sa avem clase fara autorizatie si scoala din centru sa nu fie functionala. Ce a spus domnul doctor voiam sa zic si eu.”
Doamna Chirila Dorina – „ Scoala Pastraveni are autorizatie.”
Domnul Roibu Vasile –La scoala din Lunca Moldovei, decizia care trebuie luata e cea de desfiintare.”
Domnul Movila Mihai – “ Ce se va face cu terenul, cu cladirea?”
Domnul Nastasa Lazar – “ Vom stabili pe parcurs, tot noi vom fi cei care vom hotari.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot si se voteaza  pentru desfiintarea  scolii Lunca Moldovei, cu 11 voturi „ pentru”, 1 vot „ abtinere” ( domnul Irimoaie Ion) si 1 vot „impotriva” ( domnul Onisei Ioan ).
Votul pentru proiectul de hotarare- 12 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi.
12. Proiect  de  hotarare  - privind  aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni si al serviciilor publice de interes local.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina  a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Domnul Roibu Vasile – Propun pentru posturile libere, sa nu le dati oamenilor din comuna; mentineti brandul din familiile dumneavoastra, dati-le celor apropiati.”
Domnul Onisei Ioan – De ce s-au transformat posturile de politisti comunitari? Aveti obligatii din campanie de le-ati modificat?”
Domnul  primar – Eu nu am obligatii, ca dumneavoastra!”
Domnul Nastasa Lazar – Nu, s-au modificat conform legislatiei.”
Domnul  primar – Posturile sunt libere, poate oricine sa le ocupe prin concurs. Persoanele care imi sunt prieteni nu au dreptul sa dea examinare?”
Domnul Nastasa Lazar – Si dumneavoastra ati avut 2 veri primari directori de scoli.”
Domnul Luca Manole – Director nu m-a pus domnul Onisei, el m-a gasit director. Eu l-am pus primar.”
Domnul Roibu Vasile – Ati contribuit sa ajunga primar.”
Domnul Luca Manole – “ In 2000 a mers domnul Onisei Ioan la domnul Sandu la Piatra-Neamt pentru a-i primi dosarul…Vreau sa mentionez ca am 38 de ani in invatamant si consider ca desfiintarea scolii de la Lunca Moldovei este buna deoarece nu era eficienta. Accentuez ce a spus domnul Roibu. Problema este urmatoarea: sa facem in asa fel incat sa nu ne mai batem joc unii de altii, cand avem o abtinere sa o motivam, la fel si cand suntem impotriva. Atacul la persoana este urat, nu trebuie facut in sec. XXI. Este bine sa respectam niste legi, niste hotarari, nu sa venim apoi si sa spunem ca hotararea data e gresita. Legea trebuie aplicata iar cel care nu o respecta, trebuie sa raspunda. Trebuie responsabilitate in absolut tot ce afirmam. Noi, consilierii, trebuie sa raspundem pentru ceea ce facem. Daca nu gandim, ajungem ca la Tibucani, unde au de platit sume colosale in urma unor hotarari populiste.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se trece la vot: 12 voturi „ pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan – la serviciul politiei locale).
Se trece la punctul 13 al ordinii de zi.
13. Proiect  de hotarare – pentru   aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni modificat pentru anul 2016.
Domnul primar  –  prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se voteaza : 12 voturi „ pentru” si 1 vot „abtinere” ( domnul Onisei Ioan ).
Se trece la punctul 14 al ordinii de zi.
14. Intrebari – interpelari
Domnul Borda Leon – „ Am epuizat ordinea de zi, insa va mai aduc la cunostinta 2 cereri, a domnlui Negrus Vasile, a domnului Meza Ion si o sentinta pentru domnul Popa Trandafir.
Domnul Negrus C. Vasile, domiciliat in sat Radeni, comuna Pastraveni, solicita ajutor pentru saparea unei fantani. Are o familie numeroasa, compusa din aproape 20 de membri si aduc apa de la 400 m distanta fata de casa unde locuiesc.”
Domnul Pascal Ioan – „ Cele 20 de persoane sa vina la mine si sa munceasca pentru ca eu caut oameni pentru munca si nu gasesc si le fac eu fantana.”
Domnul Onisei Ioan – „ Sunt de acord sa le dam bani pentru fantana.”
Domnul primar – „ Ati facut fantani, de ce le-ati facut in camp? Cat ati dat pe ele?”
Domnul Roibu Vasile – Sa mearga o comisie la fata locului, sa verifice daca este apa.”
Domnul Borda Leon Aviz de principiu favorabil pentru ajutor- unanimitate “pentru”.
Domnul primar – „ Dupa sedinta sa mergem la scoala la Radeni sa vedem ce s-a facut acolo!”
Domnul Nastasa Lazar – Acolo trebuie largit drumul, o salvare nu ajunge acolo, sub padure.”
Domnul Borda LeonO a doua cerere pe care o supun spre atentia dumneavoastra este cea a domnului Meza Ion.
Domnul Meza Ion, domiciliat in comuna Pastraveni, posesor al C.I. seria NT, nr. 659796, solicita aprobarea concesionarii unei suprafete de teren de pana la 1000 m.p. in sat Pastraveni, comuna Pastraveni, in vederea construirii unei locuinte.”
Domnul Roibu Vasile – Stiu ce stiu, primarul le va rezolva pe toate; tinerii care nu au, sau ascund ca nu au mostenire, trebuie ajutati. Sunt si alte tipuri de proiecte, dar acestea sunt principale.”
Domnul primar – „ Eu iau orice consilier vreau eu.”
Domnul Roibu Vasile – Puteti lua orice decizie doriti.”
Domnul Borda Leon ..chiar daca sunt venetici.”
Domnul Nastasa Lazar –Eu sunt convins ca in pseudoconflictul aparut din cauza afirmatiilor domnului Roibu, cum ca « v-ati servit familia », nu se referea la domnul Borda, ci la « familia politica ». Aveti o dictie perfecta!”
Domnul Roibu Vasile – Venetici facea referire la mine, cum ca as fi venit in Pastraveni.”
Domnul Hanganu Emilian – Este teren scos la licitatie pentru construirea de locuinte. Nu s-a prezentat nimeni la licitatie.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Am avut la CAP 540 mp, nu s-a prezentat nimeni la licitatie, am cheltuit bani din bugetul primariei... ce facem, procedam la fel?”
Domnul Hanganu Emilian – Intervin acte ce se fac la primarie, pe bani grei.”
Domnul Borda Leon Ce raspundem? Are posibilitatea sa participe la licitatie?”
Domnul Brinzei Lucian – Referitor la terenul de la CAP, este a doua licitatie, nu s-a prezentat nimeni, bunul va fi retras de la licitatie.”
Domnul Borda LeonAviz de principiu favorabil pentru concesionare teren.”
Domnul Borda Leon – „ Judecatoria Tirgu Neamt / Biroul de executari penale a transmis catre consiliul local al comunei Pastraveni copia extrasului sentintei penale nr. 102 din 24.03.2016, pronuntata in dosarul penal nr. 202/ 321/ 2016 privind pe inculpatul Popa Trandafir care are de executat o pedeapsa principala de 8 ani inchisoare si 2 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi.
Domnul Pascal Ioan – Va intreb ca si colegi…am un teren de 3 ha; lucrez la documentatie, il fac loturi si vreau sa donez ca si cale de acces primariei 7 m /400 m. Sunteti de acord?”
Domnul Onisei Ioan – Ai documentatie cadastrala?”
Domnul Pascal Ioan – Drumul sa fie drumul primariei, sa se ocupe primaria de tras utilitatile, ca doar primeste taxe si impozite.”
Domnul Borda Leon Faceti o adresa scrisa si o sa analizam.”
Domnul Pascal Ioan – Care este parerea, pot face documentatia?”
Domnul Borda Leon – “ Avand in vedere ca e prima sedinta nu e o promisiune zadarnica.”
Domnul Roibu Vasile – Eu si atitudinea mea nu le voi schimba; nu am vrut sa intervin, dar pot sublinia ca, dupa ce s-a votat viceprimarul, domnul Borda a spus in “unanimitate”;Nu stiti sa faceti distinctia intre un vot “pro “ si unul “contra”; domnul presedinte de sedinta era orbit de planul care urma sa fie adus la executie.
Referitor la consilierul primarului, va rog, sa imi raspundeti, pe ce criterii de performanta l-ati ales? Vreau sa sustin cauza lucrarilor bune in comuna. La presiunea domnului Borda ati angajat-o? Nu voi fi impotriva proiectelor pentru ca am interes sa iasa lucrurile bine pentru comuna. Angajati si politisti tot preferential?”
Domnul primar – „ Nu trebuie sa va dau explicatii; am propus-o pe doamna Borda consilier, cum domnul Onisei Ioan l-a propus pe domnul Ciocoiu Victor.”
Domnul Roibu Vasile – Mergem pe acelasi brand?”
Domnul primar – „ Spre deosebire de domnul Ciocoiu Victor, doamna Borda vine la serviciu.”
Domnul Roibu Vasile – Atunci cand veti face echipa de fotbal si stadion, o veti numi pe doamna Borda antrenor?”
Domnul Nastasa Lazar – Trebuie sa facem distinctie intre numire in functie si alegere intr-o functie.”
Domnul Roibu Vasile – Facem parte din comunitate, care sunt criteriile de performanta ale doamnei Borda in problemele comunitatii?”
Domnul Onisei Ioan – Va rog, atunci cand mai sunt sedinte de consiliu local, trimiteti convocarea la fiecare consilier acasa; cand mai sunt sedinte de consiliu local, vom umbla cum umbla domnul Borda inainte.”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,           CONSILIER JURIDIC,

        Leon BORDA                Lidia BRÎNZEI    Maria–Roxana DURUBALĂ
                     

CONSILIER,
   Cristina – Iulia NISTOR

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free