Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 iunie 2010

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

PROCES-VERBAL,

Incheiat astazi, 29 iunie 2010.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 156 din 23.06.2010 la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
La sedinta participa d-ra consilier Ripanu Eugenia si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local participa si domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta.
In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul verbal. In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (25.05.2010) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Borda Leon prezinta proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind aprobarea listei cu statiile publice de calatori existente pe raza comunei Pastraveni.
2. Proiect de hotarare – privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetelor de pasune aflate in administrarea Consiliului local Pastraveni.
3. Intrebari – interpelari Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv: - Proiect de hotarare – privind aprobarea listei cu statiile publice de calatori existente pe raza comunei Pastraveni.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive. Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. primar Ioan Onisei – arata ca, sunt exact aceleasi statii care au existat si inainte, sunt cunoscute de cetateni si de societatile de transport. Daca dumneavoastra aveti alte propuneri le astept. In luna iulie, Consiliul judetean intocmeste caietul de sarcini aferent licentei de traseu in vederea scoaterii la licitatie.
Dl. Copcea Constantin – ar trebui sa facem ceva cu geamurile pentru ca, copiii le sparg si trece curentul de la un capat la altul. Propune inlocuirea sticlei cu tabla.
Nemaifiind alte discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, se supune la vot si este aprobat in unanimitate.
In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi: Proiect de hotarare – privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a suprafetelor de pasune aflate in administrarea Consiliului local Pastraveni.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive. Domnul Copcea Constantin presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia nu a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – avem 2 situatii distincte; 1. – proiectul de hotarare aprobat in sedinta anterioara prin care noi am propus si aprobat concesionarea directa, dar legile s-au modificat si completat, Legea nr. 219/1998 s-a abrogat, asa ca, orice concesionare conform Legii nr. 215/2001 se face prin licitatie publica, astfel ca, dumnealui propune abrogarea HCL nr. 17 din 25.05.2010;
Dl. Pelin Haralambe – supunem spre aprobare abrogarea hotararii.
Dl. Borda Leon – supune la vot abrogarea hotararii si se aproba in unanimitate. 2. – al doilea aspect nu avem nici o obligatie sa concesionam pasunea, dar au aparut si alte modalitati pentru a beneficia de subventiile de la APIA. Prin discutiile ce le vom purta astazi vom hotara care sunt alternativele.
Dl. Pelin Haralambe – ati primit de la Tibucani, cum au procedat ei.
Dl. Borda Leon – se poate prin concesionare si toate acestea se pot face prin licitatie publica, cu caiet de sarcini si toata documentatia. Dvs. stabiliti daca, sa se concesioneze, eu imi mentin punctul de vedere exprimat in sedinta trecuta, daca vine o persoana sa concesioneze 10 ha, ceilalti raman cu mai putina pasune.
Dl. Copcea Constantin – am mai discutat si am ajuns la concluzia sa nu se concesioneze. Ce mai fac oamenii cu animalele, unde le mai pasuneaza. In cazul de fata apa a malit pasunea, iar posibilitatea de pasunat ar fi pe Malu Mare, daca am fi concesionat unui cetatean Malu Mare, oamenii ce ar face cu animalele.
Dl. Borda Leon – pentru vaci sa zicem ca merge omul cu ea, dar la oi nu merge fiecare cu oaia,putem sa concesionam doar pentru oi, ar fi mai multe alternative.
Dl. Pelin Haralambe – Tibucanii au facut arenda.
Dl. Perta Ioan – stiti ca in sedinta trecuta am discutat, daca nu concesionam Asociatiei de bovine, la licitatie ar putea veni sa concesioneze oricine, pana la urma putem sa instituim din nou taxa.
Dl. Pascal Ioan – putem renunta la subventie si sa mentinem taxa la pasune. La licitatie se poate inscrie oricine si are dreptul oricine sa vina sa o concesioneze.
Dl. Chirila Constantin – legea este facuta din birou, pentru interese.
Dl Perta Ioan – legea este data pentru anumite interese, nu pentru noi ci pentru cei cu suprafete mari de pasune.
Dl. primar Ioan Onisei – proiectul de hotarare initiat la sedinta anterioara a fost legal, dar am incalcat legea prin adoptarea hotararii privind concesionarea directa si numai pentru a impiedica alte persoane din afara comunei sa concesioneze. Ne-am consultat cu Prefectura si Consiliul judetean - ne-au spus ca nu este legal sa facem arenda sau inchiriere, iar acum discutand din nou ne-au spus ca unele comune au incheiat contracte de arenda. Spre deosebire de alte comune, noi avem intocmit raport de evaluare, raport care s-a intocmit pentru concesionare si va sta la baza stabilirii nivelului arendei. Astazi, impreuna cu d-na secretar am sunat la APIA la d-na Barbieru si ne-a spus ca avem depuse actele pentru subventie, putem face transfer de exploatatie doar la o singura asociatie, respectiv la Asociatia crescatorilor de taurine, daca nu avem Asociatia crescatorilor de ovine pe raza comunei. D-na Barbieru a spus ca s-ar putea sa ramana tot asa pe primarie subventia, in cazul in care ne prinde - ne suspenda plata.
Dl. Borda Leon – Prefectura a spus ca nu putem face concesionare directa, dar legea achizitiilor publice spune ca se face prin licitatie de la o anumita suma.
Dl. primar – se poate face prin selectare de oferta.
D-ra Eugenia Ripanu – dar nu-i achizitie, este un serviciu – eu vand nu fac achizitie.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare in forma initiata de primar, toti domnii consilieri sunt impotriva.
Se supune la vot abrogarea HCL nr. 17 din 25.05.2010, care se aproba in unanimitate.
Domnul Borda Leon – pana cand se poate face transferul de exploatatie?
Domnul primar – spune ca dosarul pentru subventie la pasunea comunala este depus si se poate face oricand transferul de exploatatie, dar numai la o singura asociatie.
Domnul Chirila Constantin – il intreaba pe domnul Pelin Haralambe: ~ de ce nu faceti asociatie”? Domnul Pelin Haralambe – pana fac eu trece subventia.
Doamna secretar – intreaba cum ramne cu arendarea pasunii?
Domnul primar – nu putem face nimic pana cand nu stim cum va fi.
Domnul Gherasim Dumitru – bine a spus domnul Copcea si anume: ramane asa pana anul viitor si apoi vom stabili.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi: Intrebari – interpelari.
Domnul primar – prezinta o solicitare a comunei Tupilati de aderare la Asociatia Tirgurilor de Animale, pentru ca acesta sa fie legal si oamenii sa nu mai fie amendati de catre autoritatile sanitar veterinare. Este initiat si un proiect de hotarare pentru un parteneriat cu 20 de comune limitrofe, atat din judetul Neamt, cat si din judetul Iasi. Am fost si noi invitati la acest parteneriat si in plus ei mai cer sa platim si o cotizatie.
Domnul Perta Ioan – dar beneficiu nu avem si noi. Noi doar cotizam, beneficiul fiind al lor.
Domnul primar – ei s-au gandit sa amenajeze targul cu banii nostri.
Domnul Pelin Haralambe – nu suntem de acord cu contributia de bani. Domnul Gherasim Dumitru - in ce conditii sa contribuim cu bani?
Domnul Copcea Constantin – trebuie sa stabilim ca noi sa participam si la beneficii.
Domnul Pascal Ioan – spune ca, daca s-ar asocia cu domnul Gherasim la cheltuieli, ar trebui sa fie asociat si la venituri.
Domnul primar – da citire acrodului de parteneriat.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot pentru acordul de principiu rezultand un numar de 9 voturi ”impotriva”, 3 ”abtineri”, 1 vot ”pentru”.
Domnul Gherasim Dumitru – intreaba: a ramas sa se puna in discutie proiectul cu salubrizarea. Domnul primar – legea achizitiilor publice se modifica, dupa care vom proceda cu selectare de oferta.
Doamna secretar – spune ca, trebuie infiintat serviciul de salubrizare.
Domnul Perta Ioan – ridica problema energiei electrice pe timp de furtuna. Cei de la E-ON au spus ca nu mai curata crengile, pentru asta trebuie facut adresa la E-ON sa intrerupa energia electrica, cu cetatenii si cu persoanele de la ajutor social sa se ocupe de curatat copacii. Apoi mai sunt si santurile necuratate, iar daca mai continua vremea asa apa va curge pe drum. Ar trebui luate masuri in acest sens. As vrea sa aduc in discutie acei 3 lei pentru placutele cu numar de casa. Ma intreaba cetatenii si nu stiu ce sa le spun.
Domnul primar - referitor la crengile care ating firele de curent electric vreau sa va spun ca, deja am facut adresa si am inaintat-o la E-ON si ramane de vazut cand vom putea demara actiunea, apoi pentru a taia crengile sau copacii trebuie sa avem acceptul scris al oamenilor. Cand vom incepe aceasta operatiune vom lua 3 persoane carora le vom face instructajul impreuna cu domnul Dumitru Dorin si cu masina din dotare.
Domnul Ciocoiu Victor – nu cei de la E-ON au aceasta obligatie?
Domnul primar – este obligatia proprietarului sa-si curate copacii, dar obligatia de a intrerupe energia este a lor si aceea de reparare a retelei, noi trebuie doar sa taiem crengile care deranjeaza, dar cu acordul omului. Acum noi trebuie sa infiintam si serviciul de salubritate, serviciul de energie electrica. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Teritoriala Botosani ne pune in vedere infiintarea unor astfel de servicii prin hotarare de consiliu local.
Domnul Pascal Ioan - arata ca sunt pe malul Topolitei niste stalpi de curent electric foarte inclinati, care stau sa cada, trebuie facut ceva.
Doamna secretar – au venit domnii de la E-ON si i-au vazut.
Domnul primar – revin si spun ca am facut adresa la E-ON si pentru acesti doi stalpi cat si pentru un stalp aflat langa cimitirul din satul Lunca Moldovei, care are o inclinatie de aproape 50 de grade. La cea de-a doua problema, referitoare la santuri, pot sa mai spun ca am vorbit cu domnii de la SC Viarom Construct, care se ocupa de reabilitarea DC 19, si care din cauza fenomenelor meteorologice au fost obligati sa suspende lucrarile pentru ca mai au o portiune de drum care trebuie terminata in cel mai scurt timp. O a treia problema este recensamantul populatiei si agricol, iar pana la 1 iulie trebuie sa terminam cu numerotatul cladirilor, gospodariilor si intocmita o situatie statistica si comunicata, astfel ca pentru operativitate, toti salariatii primariei au fost repartizati pe sectoare, iar la nivel de comuna ne-am gandit sa propunem achizitionarea unor tablite cu numere, dar omul nu este obligat sa cumpere, doar daca vrea, daca nu, nu. Noi dam comanda pentru acele gospodarii pentru care s-au strans bani.
Doamna secretar – in satul Lunca Moldovei toti cetatenii au dat cate 3 lei pentru tablite, am facut si comanda.
Domnul Perta Ioan – mi s-a spus sa dau 3 lei dar nu mi-a spus pentru ce.
Domnul primar – sunt dator sa va instiintez ca, astazi am avut sedinta fulger, am fost convocati in sala de sedinte a Primariei Roman pentru a ne pune la curent cu cresterea nivelului apelor Moldova – 1000 l/sec. si Siret 1300 l/sec. Se pune accentul in primul rand pe viata omului, animale si apoi restul. Judetele Suceava, Botosani si Galati au cod rosu. Probleme la nivel de comuna nu prea sunt, decat domnul Abalasei care este aproape de Moldova. Sunt comune izolate la nivel de judet. Cetatenii solicita tuburi pentru scurgerea apelor.
Domnul Borda Leon – spune ca ar fi necesare niste tuburi la Gavril din satul Radeni, ca sa aiba pe unde se scurge apa.
Nemaifiind alte discutii se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri prezenti la sedinta.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,          CONSILIER,
Leon BORDA          Lidia BRINZEI                Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free