Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 septembrie 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
 
 
PROCES-VERBAL,
 
Incheiat astazi, 30 septembrie 2009.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 304 din 24.09.2009, la care participa un numar de 12 domni consilieri din 13 in functie.

Ca invitati participa d-ra Ripanu Eugenia – consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Pastraveni.

La sedinta ordinara lunara a consiliului local comunal participa si dl. primar Onisei Ioan.

La sedinta mai participa si d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.

Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, si anume:
O.U.G. nr. 95 din 02.09.2009 – privind modificarea si completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei;

H.G.R. nr. 985 din 02.09.2009 – privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2009.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (31.08.2009) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate de domnii consilieri prezenti la sedinta. 

Domnul presedinte de sedinta Perta Ioan prezinta proiectul ordinii de zi:

1.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
2. Intrebari – interpelari.
Domnul presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include la ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi, care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:
1.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2009.
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget-finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – are unele nelamuriri legate de alocarea acestor fonduri. Roaga pe d-ra Ripanu Eugenia sa explice ce reprezinta cheltuielile detaliate in referatul compartimentului de specialitate?
D-ra Ripanu Eugenia – prezinta detaliat, dupa cum urmeaza:
-    Transport - 10 mii lei, transportul masinii de pompieri din Germania in Romania;
-   5 mii lei - taxa de publicare in SEAP (utilizarea serviciului electronic pentru achizitii publice) 1800 lei, actualizare abonament Monitorul Oficial 1500 lei, 1000 lei pagina internet, etc;
- 10 mii lei – intocmire documentatii cadastrale, taxe notariat, intabulare pentru cabinetele medicale;
-   Taxa publicare SEAP pentru scoala 2 mii lei;
-    Cheltuieli pentru telefon scoala 1 mii lei;
-    Reparatii curente scoala 7 mii lei.
-  Transporturi – reparatii curente la drumuri – 9 mii lei, reprezinta lucrari de balastat efectuate.
Dl. Borda Leon – referitor la balastarea drumurilor, in anul 2008 cat s-a cheltuit pentru balastarea drumurilor? Este intocmit proces verbal de receptie a lucrarilor?. Pentru anul 2009 este un proiect, o documentatie pentru aceste lucrari? Conform art. 126 din Legea nr. 215/2001 ”lucrarile de constructii si reparatii de interes public se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice aprobate de consiliul local”?
D-ra Ripanu Eugenia – pentru aceste lucrari nu era necesar intocmirea de documentatii tehnico-economice.
Cat s-a cheltuit in luna iunie a.c. pentru balastarea drumurilor? Intrucat anul trecut pe aceleasi portiuni de drum s-a balastat! Ce fel de lucrare s-a facut daca a necesitat din nou pietruirea drumurilor respective. Dl. primar sa ne prezinte detalii.
Dl. primar Ioan Onisei – in acest an s-au efectuat lucrari de balastare a drumurilor in valoare de 240 milioane lei vechi, dar s-au achitat numai 150 milioane, ramanand de achitat 90 milioane.
Dl. Borda Leon - s-a facut receptia lucrarii?
Dl. Primar s-a facut. Am fost cercetati de organele in drept. Daca doriti depuneti o cerere si vi le pun la dispozitie si dumneavoastra.
Dl. Perta Ioan – la un buget de criza, se va mai gandi daca va aproba proiectul de hotarare datorita sumei de 10 mii lei pentru transportul masinii. S-a aprobat acceptarea donatiei dupa ce s-a adus masina iar dansul daca isi aduce bine aminte la data respectiva a votat impotriva. La drumuri, nu era nici o urgenta trebuia sa pietruim de cati bani aveam si nu mai mult.
La scoală sunt foarte putini bani, 7 mii lei alocati pentru reparatii curente si lucrari de igienizare, posta, telefon 1 mie lei sunt insuficienti, la Scoala Radeni in luna septembrie a fost taiat telefonul. Bagam sute de milioane pentru drumuri, pentru o masina pe care nu o vad utilă, mai refacem 2 sobe si in scoli sunt niste sobe ca tie frica sa mergi pe langa ele. Mai bine construiam cladirea pentru centrala termica si montam centrala termica pentru ca instalatia este facuta la scoli. La Scoala Ocea, comuna Grumazesti au inceput proiectul mai tarziu cu un an si la 3 luni functiona centrala. Nu i se pare justificat sa cheltuim asa banii din bugetul local. Repeta, masina s-a adus pe urma aprobam donatia si platim, transportam balast numai cu cati bani avem  si nu mai mult. Pentru urmatoarea rectificare de buget sa alocam bani pentru centrala termica ca se apropie frigul si s-ar putea sa se dea drumul la Radeni, fata de asta de la Pastraveni care este aprobata inaintea celei de la Scoala Radeni. La Scoala Păstraveni s-a aprobat prin hotarare a consiliului local contributia primariei de 10 % (constructia cladirii si centrala termica).
D-ra Ripanu Eugenia – si la Scoala Radeni constructia cladirii a fost facuta cu bani din fondul de rulment.
Dl. Perta Ioan – are rugamintea la d-ra contabil sa vina cu mai multe hartii la urmatorul proiect de hotarare privind rectificarea de buget, crede ca domnii consilieri ar merita mai multa atentie.
D-ra Ripanu Eugenia – scolii i-au fost alocati 1 miliard de lei, aceasta situatie se datoreaza directorului scolii care a fundamentat bugetul, respectiv a repartizat bugetul pe capitole si aliniate. Trebuia sa calculeze mai bine, bugetul l-a impartit cum a crezut el de cuviinta.
Dl. Perta Ioan – nu crede ca s-au alocat bani pentru centrala si directorul a cheltuit banii pe altceva, a deturnat fondurile?
D-ra Ripanu Eugenia – suma a repartizat-o dl. director in functie de necesitati.
Dl. primar Onisei Ioan – va fi o rectificare de buget, vor veni 16 miliarde pentru judetul Neamt, din care pentru Pastraveni 435 milioane lei cu destinatie pentru scoli. Domnul director vine cu un buget in suma de 4 miliarde lei, daca am de unde dau, dar ganditi-vă ca scoala inseamna si la Lunca Moldovei, Radeni 2 si la Radeni 1 nu numai la Pastraveni. Dl. Mahu putea sa-si echilibreze bugetul, eu stiu ca este scoala de centru unde vin inspectorii de la Inspectoratul scolar, dar trebuie chibzuit bugetul si sa dam si la celelalte scoli din comuna. Dumneavoastra stiti ca la Scoala Lunca Moldovei ne-am descurcat si noi cum am putut cu dl. viceprimar nu au un WC, trebuie dusa apa si curatate WC –urile cu vitanja la scoli. Stim ca ne certam de la nui, dar mai sunt alte cheltuieli pentru care nu sunt fonduri, proiecte incepute si neterminate, dar la noi totusi mai functioneaza primaria si institutiile, sunt localitati unde nu sunt bani si nu mai functioneaza.

Pe 14 octombrie a.c. avem licitatie la drumul DC 19 Pastraveni – Radeni, s-au inscris firme la licitatie si le spunem ca nu avem bani. Dar cand ni se cere la judet o situatie cu obiective incepute si neterminate, noi o transmitem si in functie de aceasta primim fonduri.
La Lunca Moldovei este aprobata scoala noua, proiectul este depus de acum 4 ani, nu ne mai asteptam, dar iata ca am fost la Inspectoratul Scolar Neamt unde am semnat pentru inceperea lucrarilor (in judet sunt 4 scoli unde se demareaza lucrarile).
Eu stiu ca dvs. spuneti tot incepem, tot incepem si nu finalizam, dar vedeti ni se cer studii de fezabilitate.
De la Ministerul Economiei ne-a trimis o adresa privind intocmirea documentatiei pentru racordarea la gaz metan.
Dl. Ciocoiu Victor – din experienta altor comune sa facem si la noi.
Dl. primar Onisei Ioan – tocmai din experienta altor comune, la Tibucani au facut studii de fezabilitate si pentru gaz metan, iau costat 600 de milioane. Doreste sa-i consulte pe domnii consilieri in gasirea unor solutii in ceea ce priveste si amplasarea unui bloc ANL cu 24 de apartamente. Dati-va si dvs. cu parerea, dumnealui s-a gandit la iesire din Pastraveni pe dreapta spre Urecheni sau sa cumparam teren, sunteti de acord? A discutat cu dl. viceprimar, cu dl. Ciocoiu, cu d-ra contabil, cu d-na secretar si a ajuns la concluzia ca la iesirea din Pastraveni spre Urecheni ar fi cel mai bine.
Dl. Gherasim Dumitru – va consultati cu salariatii primariei dar nu cu consilierii, ca doar noi votam, vedeti… lipsa de comunicare.
Dl. Primar – daca iese scandal, solutia este sa plece ca sa evite discutiile….ca asa facea si dl. Marcel...
Dl. Perta Ioan – nu trebuie sa iesiti din sedinta, trebuie sa stati si sa discutam pana cadem de acord, odata ce v-ati asumat aceasta functie nu trebuie sa fugiti. 
Domnule primar sunteti ordonator principal de credite iar directorul scolii este ordonator tertiar de credite, dumneavoastra trebuie sa-l trageti de manecuta si sa-i puneti in vedere sa faca reparatii si la celelalte scoli din comuna. Avem o speranta daca va veni o rectificare de buget pentru scoli prin care sa se aloce bani si pentru centrala termica de la Scoala Pastraveni.
Dl. Primar a auzit ca vor veni 435 milioane pentru scoli prin hotarare de guvern.
D-ra Ripanu Eugenia – trebuie sa vedem cu ce destinatie vin banii, nu ne putem angaja de pe acum. În hotararea de guvern se specifica pe ce capitol de cheltuieli sunt destinati, respectiv cheltuieli curente, cheltuieli de capital, etc.
Dl. Perta Ioan – acum sa vedem ce era mai important, balastare, studii de fezabilitate, bloc ANL, gaz metan, etc. fiind situatie de criza trebuie gandit foarte bine.
 Dl. Gherasim Dumitru – pentru blocul ANL, noi cu ce venim? documentatii, teren?
Dl. Primar – da, se cer foarte multe documente, vom vedea.
Mai sunt discutii?
Dl. Pelin Haralambe – propune sa se voteze pe capitole de cheltuieli, si nu in bloc. Dl. primar face toata cearta, a spus la Pavaluca ca a reclamat 40 de cetateni care au construit ilegal. Balastarea sa nu se faca pana la Urecheni, sa puna mai bine la Negruș.
Domnul primar Onisei Ioan – da, il pun in fundul gradinii pentru mine. Trebuie si acolo pentru ca si acolo sunt si cetateni de-ai nostri.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, domnul presedinte de sedinta Perta Ioan supune la vot proiectul de hotarare fiind aprobat cu un numar de 8 voturi ”pentru ” si 4 ”abtineri” (domnii Perta Ioan, Gherasim Dumitru, Borda Leon si Pelin Haralambe).
Se trece la utimul punct al ordinii de zi, respectiv: Intrebari – interpelari.
Alte discutii:
Dl. primar Onisei Ioan – unde amplasam blocul ANL cu 24 de apartamente?
Dl. Gherasim Dumitru – pe drumul Radenilor.
Dl. Nastasa Lazar – este bine de amplasat la intrare in comuna, arata bine la intrare in comuna.
Dl. Primar este terenul ADS-ului, sunt interese mari. Va amintiti ca am incercat sa luam 4 ha din terenul ADS-ului pentru constructia de locuinte (Legea 15) si nu ne-a aprobat.
Dl. Borda Leon – in curtea CAP –ului cat teren este?
Dl. Primar – pista de 1000 mp, este putin.
Dl. Ciocoiu Victor - nu se poate cumpara?
Dl. Primar – ne-am interesat la Bodron, peste drum de Ripanu Maria, la Perta.
Dl. Gherasim Dumitru – la intrare in Pastraveni pe stanga?
Dl. Primar – este terenul oamenilor.
Dl. Gherasim Dumitru – ce se mai stie de constructia caminului cultural Păstraveni? Dar cu proiectul pe Masura 322 ? in ce stadiu ne aflam?
Dl. Primar – este aprobat proiectul cu caminul cultural dar nu s-a dat drumul la finantare iar cu proiectul pe Masura 322, proiectul l-am depus la Piatra Neamt, apoi a fost dus la Iasi la verificat. A inteles ca le verifica o comisie de la Constanta. Pana in prezent au verificat proiectele depuse de judetele Botosani, Iași, Vaslui.
A discutat cu dl. director Belinschi de la ANL si ne-a inaintat toata documentatia necesara pentru blocul de locuinte.
Dl. Perta Ioan – haideti sa vedem ce ne cere.
Dl. Copcea Constantin – intreaba, ramane loc sa treaca vacile?
Dl. primar Onisei Ioan – sa luam din domeniul privat 8000 mp, sa-i trecem in domeniul public, ca poate anul viitor poate ne mai aproba un bloc de apartamente.
Dl. Perta Ioan – sa vedem ce este cu gazul!
Dl. Ciocoiu Victor – este costisitor ca studiu de fezabilitate.
Dl. Copcea Constantin – este bine sa facem, ca daca nu facem noi poate fac copiii nostri. 
Dl. Gherasim Dumitru – cat de grabnica este aceasta.
D-ra Ripanu Eugenia – cheltuiala este mare.
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta, da citire adresei de la Ministerul Economiei prin care ni se comunica conditiile privind racordarea la gaz metan.
Dl. primar Onisei Ioan – daca Țibucanii au facut haideti sa facem si noi, pe langa Urecheni si Tupilati.
In concluzie, domnii consilieri isi dau avizul de principiu pentru constructia unui bloc ANL cu 24 de apartamente si pentru intocmirea documentatiei pentru gaz metan.
Alte discutii:
Dl. Borda Leon – cand preconizati ca se da in folosinta Dispensarul medical Radeni?
Dl. Primar – pe 13 octombrie se implinesc cele 55 zile, termen de finalizare a lucrarilor cu centrala termica, apa, etc.
D-ra Ripanu Eugenia – presupunem ca pe la sfarsitul lunii noiembrie, sa spuna dl. primar.

Dl. Borda Leon – deci, la sfarsitul lunii noiembrie. O alta nelamurire, ce se intampla cu cele aproximativ 3 miliarde din fondul de rulment? cum se vor cheltui? pentru ca se apropie sfarsitul anului.
D-ra Ripanu Eugenia – este o lista de investitii aprobate.
Dl. primar Onisei Ioan – o sa fie licitatia pe data de 14 octombrie pentru reabilitare drum comunal DC 19 Pastraveni – Radeni, o sa fie cate un reprezentant de la fiecare partid politic, si la selectare de oferte daca doriti puteti sa participati. Intentionam sa facem niste fantani cu banii primiti de la APIA, stiti dvs. acesti bani pot fi folositi pentru infiintare de pasune cultivata si pentru fantani.
Dl. Iacob Gheorghe – nu este apa in fantani la Lunca Moldovei.
D-na secretar Brinzei Lidia – arata ca, așa este la Lunca Moldovei nu este apa in fantani, vin oamenii si iau apa din fantana de la mama sa.
Dl. Primar – facem proiect pentru extinderea retelei de alimentare cu apa.
Dl. Borda Leon – cand facem terenul de sport?
Dl. Primar – facem, cu bani din fondul de rulment.
Dl. Borda Leon – aveti in vedere un proiect pentru deseuri menajere?
Dl. Primar – m-am gandit, sa stabilim, dar sa nu ne grabim asa cum au facut alte comuni, au stabilit o taza de 1 leu/persoana/luna. Au facut calculul la 150 tone de deseuri, dar au depasit aceasta cantitate, respectiv 300 tone; firma vine, ridica deseurile si le-au intocmit facturi in valoare de 200 milioane lei, in conditiile in care au incasat de la populatie 100 milioane de lei.
Dl. Perta Ioan – au incasat 5 lei/familie taxa de salubrizare.
Dl. Primar – la alte comune platesc salubrizarea cu bani de la buget.
Dl. Gherasim Dumitru – trebuie sa ne gandim si sa gasim o solutie.
Dl. Primar Onisei Ioan – AGROMEC Pastraveni a intrat in lichidare si l-a preluat un lichidator din Piatra Neamt. Pe data de 1 decembrie va fi a licitatie pentru sediu,hala, teren, etc., evaluarea constructiilor este de 678 950 lei plus terenul ajunge la 713 005 lei, respectiv 167 mii euro. Banii sunt ai oamenilor si se vor da la cei 950 de actionari si mai au 1 miliard lei in cont dinainte. Sunt interesati: dl. Porumboiu, MARSAT Roman, Nistor ioan din Radeni.
Dl. Borda Leon – Culita Tarata nu vine?
Dl. Primar – ar veni si maine dar vrea teren mai mult.
Dl. Gherasim Dumitru – cel de la Miroslovesti nu vine?
Dl. Primar – acesta este reprezentantul d-lui Porumboiu.
Nemaifiind discutii pe marginea ordinii de zi, dl. presedinte de sedinta Perta Ioan propune suspendarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere aprobata in unanimitate de catre toti domnii consilieri prezenti.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR,        CONSILIER,
    Ioan PERTA             Lidia BRINZEI           Elena GHERASIM
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free