Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

30 iunie 2011

R O M A N I A
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI

  PROCES-VERBAL,

 
Incheiat astazi, 30 iunie 2011.
In sedinta ordinara lunara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului comunei Pastraveni nr. 174 din 23.06.2011, la care participa un numar de 13 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia si dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT in aparatul de specialitate al Primarului comunei Pastraveni.
Sedinta ordinara lunara a consiliului local fiind publica mai participa dl. Nistor Ioan, dl. Gherasim Neculai, dl. Cozma Petru, dl. Baciu Ioan.
La sedinta ordinara lunara a consiliului local nu participa domnul primar Ioan Onisei.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, cuprinse in anexa la procesul - verbal.
In conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (08.05.2011) a fost supus la vot si aprobat cu un numar de 11 voturi “pentru” si doua “abtineri” (domnii consilieri locali Borda Leon si Nastasa Lazar).
Domnul Perta Ioan – presedintele de sedinta preia conducerea lucrarilor sedintei si prezinta proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind actualizarea Comandamentului antiepizootic local.
2.     Proiect de hotarare – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I – VIII Pastraveni.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Infiintare  sistem  de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
4.     Proiect de hotarare – privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Extindere alimentare cu apa in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
5.     Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
6.     Proiect de hotarare – privind aprobarea taxelor de pasunat pentru bovine pe pasunea aflata in domeniul privat al comunei Pastraveni.
7.     Proiect de hotarare – privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii curente la cladirea Primariei Pastraveni.
8.     Intrebari – interpelari.  
Dl. presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt alte propuneri a se include pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri a se include pe ordinea de zi, dl. presedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi si este aprobata cu un numar de 12 voturi „pentru” si un vot „contra” (domnul consilier Borda Leon  motivand faptul ca pentru a 9-a oara cel care initiaza proiectele de hotarare nu se prezinta la sedinta).
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind actualizarea Comandamentului antiepizootic  local.
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui viceprimar Chirila Constantin pentru a prezenta expunerea de la primul punct al ordinii de zi.
Dl. Borda Leon – presedintele comisiei pentru administratie publica locala, juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Nefiind discutii pe marginea materialelor, se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 10 voturi “pentru”, dl. Borda Leon se « abtine » iar domnii Nastasa Lazar si Pascal Ioan nu voteaza.
Se trece la punctul doi al ordinii de zi :
Proiect de hotarare – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de administratie al Scolii cu clasele I – VIII Pastraveni.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedintele comisiei pentru administratie publica locala, juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – face o precizare: acest proiect de hotarare trebuia initiat mai de mult, odata cu schimbarea legislaturii, respectiv de cand si-a inceput activitatea noul consiliu local.
D-na secretar Brinzei Lidia – daca scoala nu a solicitat! Trebuia sa revina cu adresa ca si acum.
Dl. Borda Leon – si legea este cam ambigua, spune, sa fie doi reprezentanti ai consiliului local in consiliul de administratie al scolii.
Dl. Perta Ioan – deoarece este reprezentantul consiliului local din anul 2002 la Scoala Pastraveni iar Ciocoiu Teodor pentru Scoala Radeni, cum aceasta si-a pierdut personalitatea juridica, a ramas valabil doar reprezentantul pentru Scoala Pastraveni. Este aparuta metodologia pe site-ul EDU, acolo spune ca reprezentantii, fie a parintilor, a consiliului local, a primarului, etc.  trebuie sa aiba ca studii cel putin liceul, daca nu au studii superioare.
Dl. Borda Leon – propune pe dl. Perta Ioan ca reprezentant al consiliului local si in continuare, intrucat este si cadru didactic mereu este in tema cu ceea ce se intampla la scoala.
Dl. Onisei Pavel – Catalin – propune pe dl. Ciocoiu Victor.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot prima propunere, domnul Perta Ioan intrunind patru voturi „pentru” si opt „abtineri”, personal nu voteaza.
Dl. Perta Ioan – doreste sa-si exprime un punct de vedere, acest proiect de hotarare poate fi continuat,  dupa cum se vede in adresa scolii domnul director doreste sa fie numita o alta persoana si nu o persoana. Pe baza adresei Inspectoratului Scolar din decembrie 2010, in luna ianuarie 2011 a fost acelasi consiliu de administratie si nu stie de ce la jumatatea anului vine cu  adresa sa-l schimbe. Asta este viziunea d-lui director, hotararea este a dumneavoastra,  pentru dumnealui nu este nici un beneficiu. Nu stie motivele, dar el stie ca si-a facut treaba bine atat ca profesor, cat  si ca membru in Consiliul de administratie al scolii.
Dl. Pelin Haralambe – daca tot trebuie sa facem schimbarea de ce nu o lasam asa pana la inceputul noului an scolar.
Dl. Nastasa Lazar – iar incepem razboiul? Ce insemnatate are Scoala Pastraveni?
Dl. Pascal Ioan – in adresa se solicita o alta persoana.
Dl. Borda Leon -  dupa alegeri putea sa nu mai fie consilier local  dl. Perta Ioan si atunci ar fi trebuit sa fie desemnata o alta persona ca reprezentant al consiliului local in consiliul de administratie al scolii, dar daca s-a intamplat sa fie in continuare consilier local, de ce nu ar ramane asa?
Dl. Perta Ioan – dupa cum vedeti domnul director are o exprimare tendentioasa „o alta persoana”, domnul primar in expunerea de motive si doamna secretar in proiectul de hotarare a scris „o persoana”.
Dl. Nastasa Lazar – daca este domnul Perta Ioan, de ce sa-l schimbam? Dumnealui este si profesor cu gradul I, este de forta majora sa-l inlocuim?
Nemaifiind discutii se supune din nou la vot:
Doamna secretar – precizeaza ca la proiectele de hotarari cu  desemnare persoane se  voteaza prin vot secret. Domnii consilieri nu sunt de acord.
Pentru dl. Perta Ioan s-au obtinut patru voturi „pentru” si opt „abtineri”, personal nu voteaza, iar pentru domnul Ciocoiu Victor s-au obtinut 7 voturi „pentru”, 4 „abtineri” ( domnii Borda, Nastasa, Pelin si Gherasim), un vot „contra” dl. Perta , iar domnul Ciocoiu nu voteaza.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Infiintare  sistem  de canalizare si statie de epurare in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin  – presedintele comisiei buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – o parte din cei prezenti probabil isi mai aduc aminte cand in legislatura 2000 – 2004, s-a aprobat cu mare bucurie proiectul privind alimentarea cu apa si a fost executat de o firma de la Bucuresti. Dansul a spus ca nu se putea aproba alimentarea cu apa fara canalizare, domnul primar a spus ca  cetatenii isi vor face fose septice. Trebuie sa recunoastem ca o mare sursa de poluare a apei o reprezinta fosele septice. Anul trecut s-a aprobat studiu de fezabilitate, dar n-au fost bani, iar acum venim sa aprobam alt studiu, dar cu siguranta nu sunt bani pentru a se finaliza.  Ne poate spune cineva daca va fi dus pana la capat proiectul, d-ra consilier sau dl. viceprimar pentru ca dl. primar nu este. Din documentele atasate in spatele proiectului de hotarare rezulta ca valoarea totala este de 6 miliarde, din care 3 miliarde C+M , iar cu restul de 3 miliarde ce se intampla cu ei? Este inadmisibil.
D-ra consilier Ripanu Eugenia – spune ca nu stie cat de inadmisibil este, pentru ca este facut de un proiectant si exista un deviz in spate.
Dl. Gherasim Dumitru – este mai mare decat jumatate C+M.
D-ra consilier – precizeaza ca este o hotarare de guvern, iar cine are proiecte pe alimentare cu apa si canalizare trebuie sa le depuna la guvern  si noi le-am redepus la MDLP prin Consiliul Judetean Neamt.
Dl. Borda Leon – care este suma cu care se greveaza consiliul local?
D-ra Ripanu Eugenia – cu suma de 6000 lei.
Dl. Borda Leon – atat?
Dl. Copcea Constantin – fara nici o tenta, dar stiti cum se spune? Trebuie incercat, daca nu depunem proiecte, nu se rezolva.
Dl. Nastasa Lazar – atunci cand faci proiecte trebuie sa stii daca sunt realizabile sau nu.
Dl. Borda Leon – dupa cum spune dl. Copcea Constantin, eu stiu ca pentru Dispensarul de la Radeni s-a aprobat un proiect cu o suma, la finalizare s-a ajuns la alta suma.
Dl. Copcea Constantin –  ii contrazice,  spunand ca asa se intampla, ca de exemplu, costurile autostrazii au ajuns la o suma de 3 ori valoarea.
Dl. Borda Leon – o sa raspunda cineva acolo.
Dl. Copcea Constantin – cel care nu face ce trebuie o sa raspunda.
Dl. Gherasim Dumitru – drept la replica, nu-i cu tenta, dar atata timp cat se vine cu explicatii clare, nu se impotriveste, chiar sunt de acord sa se cheltuie 6000 lei, daca sunt bani. Anul trecut cand s-a discutat despre generator pentru scoala n-au fost bani.
D-ra Ripanu Eugenia – este prins la cheltuieli de investitii pentru anul acesta.
Dl. Borda Leon – referitor la Caminul cultural s-au facut studii de fezabilitate, dar am trimis banii inapoi, tot miliardul. De ce nu s-a inceput constructia?
Dl. Perta Ioan – s-au facut studii de fezabilitate si pentru Scoala de la Lunca Moldovei, iar dansul  a spus atunci ca nu se va construi, stie ca nu se va face! Banii se baga in studii de fezabilitate, pentru ca acolo se invart banii.
Dl. referent UAT Ciocoiu Ioan – precizeaza ca nu era proiectul nostru  pentru Scoala Lunca Moldovei, era a Inspectoratului Scolar Judetean Neamt.
Nemaifiind alte discutii dl. presedinte de sedinta Perta Ioan supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 8 voturi „pentru” si 5 „abtineri” ( domnii Nastasa, Borda, Gherasim, Pelin si Perta).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Extindere alimentare cu apa in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin  – presedintele comisiei buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare.
Discutii:
Dl. Borda Leon – de la inceput precizeaza ca nu este impotriva extinderii  retelei de alimentare cu apa si canalizare dar nu intelege cat costa si ce votam?
D-ra Ripanu Eugenia – amandoua studii costa 6000 lei, au fost aprobate in anul 2009. Parametrii sunt aceeasi, doar preturile sunt altele.
Dl. Borda Leon – vede si un deviz atasat!
D-ra Ripanu Eugenia - devizul nu putem sa-l facem noi.
Dl. Borda Leon – aductiunea de apa a costat 23 de miliarde lei, s-au racordat doar 189 de persoane sau gospodarii din Pastraveni din 573 gospodarii.
Dl. Gherasim Dumitru – sunt 189 de case.
Nemaifiind discutii pe marginea materialelor, se supune la vot proiectul de hotarare, care este aprobat cu 10 voturi „pentru” si 3 „abtineri” (domnii consilieri Nastasa Lazar,  Borda Leon si Perta Ioan).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2011.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Perta Ioan – este proiectul pentru care domnul director a si facut adresa sa fie schimbat din consiliul de administratie, banii de naveta a cadrelor didactice. In primul trimestru la executia bugetara s-a aprobat ca din 5000 lei s-au cheltuit 3000 lei si au mai ramas 2000 lei. El le-a spus colegilor sa-si ia banii de naveta. Scoala nu trebuie sa prezinte si ei executie bugetara la trimestru?
D-ra Ripanu Eugenia – in fiecare luna prezinta situatia cu cheltuielile de personal. Daca au fost 5000 de lei in primul trimestru s-au cheltuit 3000 si au mai ramas 2000 lei. Hai, sa o lamurim! In primul tirmestru s-au luat banii pe naveta pentru luna decembrie 2010, ianuarie – februarie 2011, iar pentru luna martie s-au luat in luna aprilie, respectiv 10 aprilie , odata cu ziua de salarii, iar pentru luna aprilie trebuia sa primeasca banii in luna mai, dar s-au terminat.
Dl. Ciocoiu Victor – domnisoara probeaza cu hirtii, dumneata…
Dl. Borda Leon – pe decembrie, ianuarie, februarie  3000 lei? La rectificarea de buget s-a aprobat?
D-ra Ripanu Eugenia – nu!
Dl. Perta Ioan – adresa de la finante a venit in 10 mai, de ce nu s-a facut sedinta extraordinara?
D-ra Ripanu Eugenia – trebuie platita sedinta comisiei de specialitate, sedinta extraordinara nu se plateste, iar apoi dumneavoastra spuneti ca veniti la sedinta si nu luati bani.
Dl. Perta Ioan – sunt persoane care fac naveta si cheltuie 200 lei pe luna si au un salariu de 600 lei, cu ce traiesc oamenii astia?
Dl. Borda Leon – adresa aceea cum a venit, cu cati bani?
D-ra Ripanu Eugenia – 9000 lei pentru transport cadre didactice, din care: 5000 lei s-au dat de la cheltuieli de personal de la primarie, acum trebuie sa-i luam inapoi si mai raman 4000 lei.
Dl. Borda Leon – banii astia nu vin cu destinatie precisa?
D-ra Ripanu Eugenia – s-au majorat pe hartie, dar nu si cu bani. Anul acesta bugetul la cheltuieli de personal a fost stabilit de catre Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, finantele ne-au dat diferenta acum. Cand s-a intocmit bugetul la inceputul anului domnul primar a zis sa le dam 5000 lei la cadrele didactice pentru transport din bugetul primariei, de la capitolul cheltuieli de personal si acum vom lua cei 5000 lei inapoi, ramanand de luat diferenta 4000 de lei.
 Dl. Perta Ioan – cu toate ca este controversat si nu voiam sa votez, dar pentru ca si colegii mei sa ia banii o sa-l aprob acest proiect de hotarare cu conditia ca de acum incolo va trebui sa prezinte la executia bugetara justificarea privind deplasarile conform Instructiunilor MECTS privind decontarea navetei cadrelor didactice.
D-ra Ripanu Eugenia – spune ca va face adresa la scoala sa prezinte situatia decontarii navetei pe trimestrul II pentru a se aproba in sedinta consiliului local din luna iulie.
Dl. Borda Leon – tot n-a inteles.
Nemaifiind  alte discutii pe marginea materialului prezentat s-a supus la vot si s-a aprobat cu 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri” ( domnii Nastasa si Borda).
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea taxelor de pasunat pentru bovine pe pasunea aflata in domeniul privat al comunei Pastraveni.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Ciocoiu  Victor – se gandeste ca este cam tardiv, aceasta taxa trebuia aprobata inainte de a iesi vacile la pasunat, ma indoiesc ca se pot colecta banii.
Dl. Borda Leon – vedeti ce inseamna bolmojeala asta care s-a facut si cred ca este de vina dl. viceprimar pentru ca, anul trecut s-a venit cu concesionarea pasunii si a venit anul 2011, iar domnul viceprimar nu a mai zis nimic. Venim acum sa aprobam taxa care trebuia aprobata de la inceputul anului iar rezolvarea situatiei pasunilor s-a prelungit pana la aprobarea  arendarii acesteia.
Dl. viceprimar a venit cu un program de masuri pentru anul 2011, dar acesta nu se face la jumatatea anului.
Dl. viceprimar Chirila Constantin – concesionarea se face prin licitatie publica, poate sa vina oricine, de oriunde, Harghita sau din alta parte si poate lua pasunea. Animalele comunitatii unde mai pasuneaza? Asa ca anul trecut dl. primar a facut demersurile si s-a primit subventia ca sa poata merge oamenii cu animalele la pasune. Acum cu arendarea au depus cereri atat presedintele asociatiei de taurine, cat si crescatorii de ovine. Intrucat Asociatia crescatorilor de taurine nu are cum sa incaseze bani de la crescatorii de animale pentru  achitarea taxei de arenda, au renuntat la arendarea pasunii si, in concluzie, la intocmirea dosarului pentru subventie. Astfel ca, pentru suprafata de pasune solicitata de asociatie s-a pierdut subventia pentru anul acesta si  ne-am vazut nevoiti sa venim in consiliul local cu un  proiect de hotarare privind taxa de pasunat. Nu acelasi lucru il putem spune despre crescatorii de ovine, care au incheiat contracte de arendare a pasunii si care au si depus documentatia pentru subventie, avand si obligatia de a justifica cheltuirea banilor ce-i vor primi ca subventie la pasune.
Dl. Borda Leon – la concesionare se intocmeste un caiet de sarcini si acolo se putea pune conditia ca aceasta concesiune sa fie in favoarea comunitatii. De ce sa pasuneze Haralambie si sa nu merg si eu. O sa vedeti ca o sa se anuleze hotararea in contencios.
Dl. Perta Ioan – discutiile sunt referitoare la sedinta din luna trecuta cu arendarea, da domnule Borda, reveniti la proiectul de acum.
Dl. Ciocoiu Victor – nu stim cat se va incasa.
Dl. Borda Leon – orice lege care se da are aplicabilitate de acum inainte si nu de anul trecut.
Nemaifiind  alte discutii pe marginea materialului prezentat s-a supus la vot si s-a aprobat cu 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri” ( domnii Nastasa si Borda).
Se trece la punctul sapte al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea executarii lucrarilor de reparatii curente la cladirea Primariei Pastraveni.  
Dl. viceprimar Chirila Constantin – prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – aceasta lucrare nu este inscrisa in programul de investitii.
D-ra Ripanu Eugenia- nu este investitie ci sunt reparatii curente.
Dl. Borda Leon – dar reparatiile capitale de ce sunt la investitii??
D-ra Ripanu Eugenia – reparatiile capitale da!, dar nu reparatiile curente.
Dl. Borda Leon – daca tot se fac reparatii curente, de ce nu faceti si un grup sanitar? La instalatia electrica vad ca apare la sfarsit un miliard, aprobam tot?
D-ra Ripanu Eugenia – grupul sanitar se include la  reparatii capitale.  Suma totala a reparatiilor curente este de 88.621 lei, care include instalatia electrica cat si celelalte lucrari de reabilitare.
Dl. Gherasim Dumitru – este umilitor, sfidator, sa fie si persoana de fata care a facut devizul de lucrari as intreba-o, se ia valoarea minima de piata?
Dl. Chirila Constantin – a mai fost si la alte primarii si nu se poate compara.
Dl. Nastasa Lazar – ce sume sunt astea? Preturile sunt umflate.
Dl. Chirila Constantin – de fiecare data cand a vorbit dl. doctor, dansul nu a zis nimic, nu contesta preturile, preturile sunt informative. De multi ani vorbeste de construirea unui WC va trebui facuta lucrarea.
Dl. Ciocoiu  Victor– preturile sunt informative, se vor inscrie la licitatie si vor castiga cei care  au oferta cu preturi reale.
Dl. Borda Leon – cate lucruri s-au aprobat la un pret si s-au facut la preturi mult mai mari.
Dl. Perta Ioan – a facut parte din comisia de licitatie si a vazut cum stau lucrurile, pleaca de la niste preturi minime si daca sunt preturile astea minime atunci oferta se ridica mai mult.
Dl. Pascal Ioan – daca sunt banuti sa aprobam si o centrala decat sa se faca atatea sobe.
Dl. Chirila Constantin - dar sunt bani? Vorbim de pielea ursului din padure.
D-ra. Ripanu Eugenia – sunt 700 de milioane lei (ROL).
Dl. Borda Leon – daca aprobam 800 de milioane lei (ROL), sigur depaseste 1 miliard lei (ROL).
Dl. Perta Ioan – nu sunt preturi reale, puteti modifica suma sa o treceti mai mica?
Nemaifiind  alte discutii pe marginea materialului prezentat s-a supus la vot si s-a aprobat cu  8 voturi „pentru”, 4 „abtineri” ( domnii Perta, Pelin,  Nastasa si Borda) si un vot „contra” ( dl. Gherasim).
Se  trece la utimul punct al ordinii de zi: Intrebari – interpelari.
1.  Dl. presedinte de sedinta prezinta contestatia d-lui Borda Leon  impotriva HCL nr. 20 din 08.05.2011.
Dl. Perta Ioan – nu este persoana juridica si nu a dat el hotararea, aceasta este aprobata de Consiliul local  si nu este votata numai de el. Vede ca contestatia este adresata presedintelui de sedinta, dar el nu poate da nici un raspuns. Un raspuns l-a primit de la d-na secretar.
Dl. Ciocoiu Victor – el nu se adreseaza consiliului local, doar presedintelui.
Dl. Perta Ioan – hotararea este legala atata timp cat este aprobata de consiliul local, daca este contestata  mai departe prefectura isi va spune punctul de vedere si vom reveni la ea sau daca va fi contestata in instanta, instanta de judecata va pronunta o hotarare in acest sens.
Dl. Pelin Haralambe – in cat timp se da raspuns la o cerere?
D-na secretar – 30 de zile.
2. S.C. Conmira SRL Tirgu – Neamt  - solicita cumpararea magaziei de la fostul CAP Pastraveni.
Dl. Copcea Constantin – aceasta cladire a mai fost pusa in discutie si in alta sedinta.
Dl. presedinte de sedinta - intreaba consiliul local daca este de acord cu initierea proiectului de hotarare pentru scoaterea la vanzare. 
Consiliul local nu este de acord, 5 consilieri locali au fost „pentru” si 8 „abtineri”.
3. Daraba Stelian si Daraba Zanica – solicita cumpararea suprafetei de 113 mp, suprafata aflata in domeniul public al comunei.
Dl. Presedinte de sedinta – arata ca aceasta suprafata ar trebui trecuta din domeniul public in domeniul privat si apoi scoasa la vanzare. Cine este de acord cu initierea proiectului de hotarare in acest sens.
S-a stabilit initierea proiectului de hotarare pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat, cat si scoaterea la vanzare a suprafetei de 113 mp cu 10 voturi „pentru si 3 „abtineri” (domnii Perta, Nastasa si Borda).
4. Tataru Gheorghe – solicita cumpararea  suprafetei de  1111,5 mp teren concesionat din domeniul privat al comunei unde are construita casa si anexele gospodaresti.
Consiliul local a stabilit initierea proiectului de hotarare pentru cumpararea suprafetei de 1000 mp cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Perta).
5. Anusca Constantin – solicita concesionarea suprafetei de 30 mp suprafata ocupata in  plus fata de 501 mp concesionati, teren curti – constructii din incinta fostului  CAP Pastraveni.
Consiliul local este de acord in unanimitate cu initierea proiectului de hotarare pentru  scoaterea la licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 30 mp.
 6.  Anusca Gheorghe – solicita concesionarea suprafetei de 276 mp suprafata ocupata in  plus fata de 437 mp concesionati, teren curti – constructii din incinta fostului  CAP Pastraveni.
Consiliul local este de acord  in unanimitate cu initierea proiectului de hotarare pentru  scoaterea la licitatie in vederea concesionarii suprafetei de 276 mp.
Intrebari:
Dl. Gherasim Dumitru – ce se mai stie despre licitatia cu deseurile?
D-ra Ripanu Eugenia – s-a stabilit delegarea serviciului.
Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi se supune la vot sistarea lucrarilor sedintei ordinare lunare, propunere care este aprobata de toti domnii consilieri.
 Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal. 

PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR,     CONSILIER,  Ioan PERTA              Lidia BRINZEI        Elena GHERASIM

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free