Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

29 noiembrie 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI  

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 29 noiembrie 2016.
În şedinţa ordinară lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 397 din 23.11.2016, la care participă un număr de 11 consilieri din 13 in functie, lipsesc motivat domnul Irimoaie Ion si domnul Onisei Pavel – Catalin.
La şedinţa ordinară lunara a consiliului local participă doamna secretar Lidia Brinzei, doamna Elena Borda – consilier personal al primarului, domnisoara Eugenia Rîpanu – Sef serviciu financiar contabilitate,doamna Mihaela andrei – responsabil achizitii publice, domnul Ioan – Lucian Brinzei, doamna Maria – Roxana Durubala – consilier juridic in cadrul aparatului de specialitate al primarului, doamna Mihaela Marian – director ECO Neamt,  zona 3, domnul Constantin - Iulian Movila – jurist.
Domnul primar Anton –Nicolai Gorea lipseste motivat.
Doamna Marian Mihaela – „ V – as fi recunoscatoare daca am putea sa ne expunem problemele in ceea ce priveste firma pe care o reprezint si institutia dumneavoastra. Situatia e destul de grea, e cea mai grea situatie comparativ cu situatia comunelor din imprejurimi.”
Doamna secretar – „ Sunt 4 proiecte pe ordinea de zi si la ultimul punct, intrebari – interpelari, veti putea discuta pe marginea acestui subiect.”
Doamna secretar face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, doamna secretar prezintă actele normative nou apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (31.10.2016) a fost supus la vot şi  aprobat cu unanimitate de voturi.
Doamna secretar da cuvantul domnului Luca Manole, presedinte de sedinta, care preia conducerea lucrărilor şedinţei ordinare lunare si da citire proiectului ordinii de zi, dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare – privind acceptarea unei donatii si trecerea in proprietatea publica a Comunei Pastraveni;
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016 al comunei Pastraveni;
4. Proiect de hotarare – privind modificarea Anexei nr. 3 pct. C.3.7. la H.C.L. nr. 66 din 31.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
5. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă  întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru a fi incluse pe ordinea de zi.
Nefiind alte propuneri, se voteaza pentru aprobarea ordinii de zi: in unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobata. 
Se trece la primul punct al ordinii de zi.
1. Proiect de hotarare – privind acceptarea unei donatii si trecerea in proprietatea publica a Comunei Pastraveni;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu precizarea ca se incadreaza in prevederile Legii nr. 213/1998 si ale Legii nr. 215/2001.”
Discutii:
Domnul Movila Mihai – „ Doamna Popovici Aurica doneaza terenul, doreste sa se construiasca o troita si pe restul terenului sa fie amenajat un loc de joaca pentru copii. Eu am propus un spatiu de joaca pentru copii pe acel teren, nu cred ca va avea alta destinatie.”
Domnul Pascal Ioan – „ Referitor la teren, cred ca cel mai bine este sa se respecte destinatia pe care doamna Popovici Aurica a dat-o in oferta de donatie.”
Domnul Natasa Lazar – „ Daca in cerere nu e consemnata o anume destinatie, putem sa amenajam un loc de agrement.”
Domnul Roibu Vasile – „ Daca isi exprima dorinta de a dona cu o anumita destinatie, trebuia sa fie exprimata clar dorinta pentru acest lucru.”
Domnul Luca Manole – „ Tot noi vom hotari ce destinatie va avea terenul dupa finalizarea demersurilor de donatie.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.
2. Proiect de hotarare – privind rectificarea bugetului local pe anul 2016;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre, cu rugamintea ca domnisoara Ripanu Eugenia sa ne prezinte care sunt motivele care au impus aceasta rectificare bugetara.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Rectificarea are la baza Adresa Directiei de Finante Neamt prin care ne comunica faptul ca este necesar o rectificare intrucat era un excedent la salariile din invatamant.”
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea influentelor in Programul anual al achizitiilor publice pe anul 2016 al comunei Pastraveni;
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.
4. Proiect de hotarare – privind modificarea Anexei nr. 3 pct. C.3.7. la H.C.L. nr. 66 din 31.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Domnul viceprimar  –  prezintă expunerea de motive.
Domnul Borda Leon – „Comisia de specialitate pentru agricultura, economico – financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii – Nu sunt.
Se trece la vot si se adopta hotararea cu 10 voturi „pentru” si 1 vot „abtinere” (domnul Onisei Ioan).
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi.
5. Intrebari – interpelari.
Doamna Marian Mihaela, director ECO Neamt, zona 3 – „ Suntem reprezentantii firmei de salubritate care ridica gunoiul. Cunoastem problemele comunei insa,  primaria comunei Pastraveni are o datorie fata de firma noastra de 30.000 lei, suma care este foarte mare.
Ridicam gunoiul de 2 ori pe luna iar, in ceea ce priveste plata, avem un cont blocat al Primariei Pastraveni. Am stresat contabila pentru a achita datoria, este vorba despre 30.000 lei; celelalte comune platesc lunar, constant.
Avem 2 masini stricate, in service, de platit salariile angajatilor, in contextul in care nu stingeti din creante ne vedem nevoiti sa recurgem la alte metode de constrangere. Consiliul local poate sa ne ajute la achitarea datoriei. Saptamana aceasta nu va pot trimite masina. Toata lumea are nevoie de curatenie.
O rog pe doamna contabil sa ne dea un extras de cont cu platile efectuate.
In septembrie era o datorie fata de firma noastra in valoare de 26.000 lei.”
Domnul Borda Leon – „ Acest serviciu s-a implementat tarziu in comuna noastra. Fostul primar a asteptat ani de-a randul ca H.C.L. sa se puna in aplicare. Toate comunele folosesc acest serviciu de vreo 10 ani. Acest serviciu este obligatoriu si trebuie ca cetatenii sa plateasca pentru el. Pentru cei care nu au inteles ca trebuie sa plateasca, s-au facut somatii; din punctul meu de vedere, s-au stabilit niste sume prea mari pentru colectarea deseurilor – 5-6 lei  / locuinta. Pentru o persoana juridica tariful stabilit este de 45 lei, in conditiile in care in Tg. Neamt tariful este de 26 lei.
O alta nemultumire este legata de faptul ca masina nu intra pe toate ulitele pentru a ridica gunoiul.”
Doamna Marian Mihaela – „ Comuna Pastraveni face parte din asociatia  „ ADI ECO Neamt ”. Eu am facut parte din consiliul local al orasului Tg. Neamt cand s-a infiintat  asociatia „ADI ECO Neamt”. Ati fost de acord cu sumele prezentate.”
Domnul Borda Leon – „ Sa inteleg ca sunteti un operator agreat de asociatia „ ADI ECO Neamt”? Aveti obligatia de a aduce in locurile special amenajate pubele, si fiecarui cetatean trebuie sa aiba o astfel de pubela.”
Doamna Marian Mihaela – „ Aveti un reprezentant pe comuna care confirma ridicarile de gunoi la nivelul comunei. Pubelele se dau in baza unor cereri. Dispunem de 100 de pubele care pot fi acordate gratuit cetatenilor.”
Domnul Roibu Vasile – „ Trebuie sa avem un calcul pragmatic. De exemplu, comuna Urecheni s-a gospodatrit singura.”
Doamna Marian Mihaela – „ Comuna Urecheni nu face parte din asociatia „ADI ECO Neamt. Contractul comunei Pastraveni cu firma noastra a fost incheiat in februarie 2016.”
Domnul Roibu Vasile – „ Am retinut ca nu stiti cati bani datoreaza comuna Pastraveni firmei dumneavoastra de salubritate.”
Doamna Marian Mihaela – „ Banii se duc intr – un cont. Sa sun de fiecare data contabilul si sa cer un extras de cont cu privire la sumele depuse si sa nu primesc nimic, nu e de bun augur. Doamna contabil, puteti, la o rectificare de buget, sa va achitati si datoria pe care o aveti la firma de salubritate.”
Domnul viceprimar – „ Contractul e facut de asa natura incat tot ce se incaseaza de la populatie se vireaza in contul ECO Tg Neamt.”
Doamna Marian Mihaela – „ In momentul in care fac eforturi sa vin in fata dumneavoastra, inseamna ca situatia nu este deloc placuta nici pentru noi, nici pentru institutia dumneavoastra. Este o datorie ce figureaza in evidenta noastra pe care trebuie sa o achitati. Referitor la taxele pentru serviciul de salubritate, acestea nu au fost stabilite de noi, ci de comuna Pastraveni.”
Domnul viceprimar – „ Nu am folosit in niciun alt scop banii incasati de la cetateni; ce s-a incasat, s-a virat in contul dumneavoastra.”
Doamna Marian Mihaela – „ Sunt dispusa sa stau la discutii cu dumneavoastra. Am nevoie urgent de bani.”
Domnul Gherasim Dumitru – „ Va delegam serviciul de la 1 ianuarie 2017 si incheiati contract cu fiecare cetatean. Urmati exemplul companiei de apa ApaServ.”
Domnul Borda Leon – „ De la 1 ianuarie 2017 sa mergeti si sa incasati dumneavoastra taxa de salubritate de la cetateni.”
Doamna Marian Mihaela – „ Vom merge sa incasam de la cetateni numai daca dorim sa incheiem contract cu fiecare cetatean in parte.”
Domnul Borda Leon – „ Noi v-am adus la cunostinta ca exista si aceasta posibilitate, sa va delegam serviciul.”
Domnul Pascal Ioan – „ Sa vina reprezentanti ai firmei de salubrizare si sa incheie contract cu fiecare cetatean in parte. Sunt calcule facute referitoare la cantitatea de reziduri pe care un om o genereaza intr-o zi.”
Domnul viceprimar – „ Ar trebui sa plateasca mai intai consilierii locali si personalul primariei taxa de salubritate pentru a da exemplu.”
Domnul Pascal Ioan – „ Daca eu, ca administrator al unei societati, vin sa inchei un contract cu firma dumneavoastra, vine masina sa ridice gunoiul menajer de la sediul societatii?”
Doamna Marian Mihaela – „ Da, sigur, puteti incheia contract sa vi se ridice gunoiul de la sediul societatii.”
D – ra Ripanu Eugenia – „ Va platesc atat cat se incaseaza de la cetateni.”
Doamna Marian Mihaela – „ Cum celelalte primarii pot plati, iar la dumneavoastra acest lucru nu este posibil? Daca ati prins actiunea in bugetul de venituri si cheltuieli, unde sunt banii?”
Domnul Borda Leon – „ Noi, consiliul local, nu avem cum sa aprobam pentru achitarea sumei datorate de comuna Pastraveni firmei dumneavoastra. Nu suntem de rea-credinta, vrem sa platim.”
Domnul Nastasa Lazar – „ Exista si metode coercitive care pot determina cetateanul sa plateasca.”
Domnul Roibu Vasile – „ Conform normativelor, omul are obligativitatea de a plati pentru un serviciu prestat. Conceptia cetateanului: platesc taxa de salubrizare daca dau gunoiul catre masina firmei de salubrizare. Plus ca, in comuna sunt si batrani care nu scot gunoiul pentru a fi luat de firma dumneavoastra.”
Doamna Marian Mihaela – „ Cati oameni batrani sunt in comuna Pastraveni?”
Domnul Luca Manole – „ La noi in comuna situatia este grea; sunt oameni cu o situatie finciara dezastruoasa.”
Domnul Pelin Haralambe – „ De unde stiu cei din Radeni sa vina sa plateasca taxa de salubrizare?”
Domnul viceprimar – „ Cum stiu sa vina dupa ajutorul social, pot veni sa plateasca taxa de salubrizare!”
Domnul Borda Leon – „ Singura solutie ar fi ca taxa de salubrizare sa fie introdusa sau inclusa printre alte taxe.”
Doamna Marian Mihaela – „ Eu ma retrag. Mi-am expus problemele pe care le doresc rezolvate cat mai curand, le-ati luat la cunostinta, din acest moment este o discutie de consiliu local, de ordin intern. Ramane sa discutati, iar contabilul sa imi dea situatia contabila deoarece nu putem veni sa ridicam gunoiul atat timp cat exista datorii.
Domnul Movila Mihai – „ Noi suntem vinovati! Trebuie sa mergem si sa vorbim cu cetatenii, sa le spunem ca trebuie sa plateasaca. Nu mergem pe principiul ca nu ne ducem la poarta omului ca nu ne mai voteaza peste 4 ani.”
Domnul Roibu Vasile – „ Ne uitam la televizor si vedem cum se cearta si nu ne place…Nu am reusit sa ajungem la nici un consens, nu am reusit sa facem nimic.”
Domnul Roibu Vasile – „ Ajutorul social este pentru unii cetateni ai comunei sursa din care isi procura bautura.”
Domnul Pelin Haralambe – „ Se poate bloca ajutorul social pentru cei care nu au platit taxa de salubrizare.”
Domnul Borda Leon – „ Se poate trece la executarea silita, dupa somatiile adresate celor care nu si-au achitat taxele.”
Domnul Movila Mihai – „ Ne facem de ras… Suntem singura comuna care se confrunta cu asa ceva!”
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,     SECRETAR,           CONSILIER JURIDIC,


Manole LUCA                  Lidia BRÎNZEI     Maria–Roxana DURUBALĂ

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free