Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

16 februarie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 16 februarie 2018.
În şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 93 din 12.02.2018, la care participă un număr de 13 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa extraordinară a consiliului local participă d-ra Rîpanu Eugenia – sef serviciu financiar -contabilitate, impozite si taxe, achizitii publice si administrativ si d-na Zaharia Elena – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În continuare, prezintă actele normative noi apărute, considerate mai importante de la şedinţa anterioară până în prezent, anexă la procesul – verbal.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (29.01.2018) a fost supus la vot şi aprobat in unanimitate.
Domnul Hanganu Emilian – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind modificarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt.
2. Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2017 in anul bugetar 2018.
3. Proiect de hotarare – privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2018.
4. Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.
Domnul preşedinte de sedinta supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitate de voturi.
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind modificarea HCL nr. 74 din 20.12.2016 privind atribuirea si incheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECONEAMT”, din Zona 3, judetul Neamt.
Domnul primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico - financiara, a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Borda Leon – „ cine este imputernicit sa semneze actul aditional cu ADI ECONEAMT?”.
Dl. viceprimar – „ dl. inginer Chirila Constantin sef SVSU”.
Dl. Roibu Vasile – „inteleg ca se mareste tariful pe persoana cu 0,37 lei. S-a facut in ultimele trei luni un calcul, cat gunoi menajer s-a colectat? Cel mai mare indiciu sunt multe gospodarii care nu scot gunoi. Eu vad la familia mea si la vecinii mei cati saci de gunoi se scot la poarta, pe strada principala. Dar la periferie? Nici nu mai vorbesc!”
Dl. Nastasa Lazar – „am auzit si ceva despre carburant?”
Dl. viceprimar – „da!”
Dl. Nastasa Lazar – „deci nu se refera la cantitate.”
Dl. Borda Leon – „atata vreme cat s-a facut o evaluare si s-a calculat pretul pe fiecare persoana deci nu se pune problema pe cantitate. Cresterea de 0,37 lei este nesemnificativa, nu cred ca este necesar sa facem o problema. Am vazut in adresa inaintata de cei care colecteaza gunoiul ca tariful este calculat pentru rural si pentru urban. Cred ca cei care locuiesc la bloc nu stau sa vada cine duce gunoiul. Cresterea pretului de colectare este proportionala cu celelalte cresteri a preturilor, respectiv carburant, energie,etc.
Dl. Pascal Ioan – „ar trebui sa se stie ce cantitate se ridica”.
Dl. Roibu Vasile – „te obliga sa faci contract, ca apoi sa tot mareasca preturile. Trebuie sa luam si noi atitudine.”
Dl. Nastasa Lazar – „cred ca si dl. Roibu are dreptate, nu putem la 2-3 luni tot sa marim pretul.”
Dl. Roibu Vasile – „ incet, incet ne ducem in prapastie, cetatenii asteapta sa ne certam in consiliu local. Rolul nostru este sa si contramandam, nu numai sa aprobam.”
Dl. Onisei Ioan – „ eu nu pot sa votez aceste tarife. Am vazut la televizor ca un primar hotarat i-a obligat prin contract ca toata cantitatea de gunoi sa o cantareasca.
Aceste societati sunt cele mai bogate. Intr-o zi am fost in Radeni inaintea masinii de gunoi si am vazut ca erau cam 146 de saci de gunoi la portile oamenilor. Aprobam bugetul, asa ca puneti bani la buget ca sa platim gunoiul.”
Dl. viceprimar – „in contract nu se stipuleaza cantitatea predata ci doar tariful/persoana si faptul ca masina ridica gunoiul din poarta in poarta.”
Dl. Borda Leon – „sigur ca acum nu ne place, dar o buna parte dintre noi, chiar si domnii consilieri, au fost de acord si am aderat la asociatiile AQUA si ECONEAMT. S-au incheiat contracte cu fiecare unitate administrativ – teritoriala, iar operatorul a incheiat contracte cu fiecare persoana in parte, fie ca ne place fie ca nu. Sa zicem ca ne retragem din asociatie, ce facem? Este o lege prin care se prevede ca, daca nu suntem in asociatie trebuie sa infiintam noi un serviciu de colectare si unde ducem deseurile, unde le depozitam? Este simplu de spus, dar trebuie sa respectam legea.”
Dl. Pascal Ioan – „ traim in civilizatie.”
Dl. Pelin Haralambe – „doar am facut un contract, de ce imi mai majoreaza tariful?”
Dl. Gherasim Dumitru – se retrage si este de acord cu toate proiectele de hotarare de pe ordinea de zi.
Dl. primar – spune ca, „la toate sedintele la care am participat s-a ridicat si problema cantaririi deseurilor, asa cum a spus si dl. Roibu Vasile, si s-a ajuns la concluzia ca ar fi mai mare tariful. Fiecare primar este nemultumit, daca si alta comuna va actiona altfel, vom actiona si noi.
Dl. Borda Leon – „ ca tot este si dl. reprezentant al comunei Pastraveni in ADI Econeamt la sedinta poate ca atunci cand se duce sa semneze la Piatra Neamt se va interesa si va sti cum sa puna problema.”
Dl. Onisei Ioan – „o sa vedeti ca se va veni si in vara cu scumpiri, veti veni cu un proiect de hotarare pentru retragere din asociatie. Mai bine infiintam noi serviciu de salubrizare si luam o masina de gunoi.”
Dl. viceprimar – „nu se poate sa facem serviciu de salubrizare. Unde ducem gunoiul?”
Dl. Onisei Ioan – „sunt oameni care duc gunoiul in poarta la vecini pentru ca nu au cu ce sa plateasca taxele.Comuna Vanatori s-a retras din asociatie. Eu am fost amendat cu 350 de milioane si i-am platit pentru ca nu a fost infiintat serviciu de salubrizare.”
Nemaifiind alte discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se obtine un numar de zece voturi „pentru”, doua „abtineri” (domnii Onisei Ioan si Roibu Vasile) si un vot „impotriva” (dl. Pelin Haralambe) .
Se trece la punctul doi al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind utilizarea excedentului bugetului local inregistrat la 31.12.2017 in anul bugetar 2018.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – „ aceste proiecte sunt prin hotarare de guvern (camin cultural, poduri, etc), dar pentru drumurile vicinale?”
Dl. primar – „proiectele sunt cele vechi care trebuie finalizate, iar pentru drumuri din bugetul local.”
Dl. Onisei Ioan – „sperati sa astfaltati toata comuna? Sa dea dumnezeu! Sperati sa mai faceti ceva, mai ales acum ca s-au marit salariile si pensiile?”
Dl. primar – „da! vom face.”
Dl. Nastasa Lazar – „ mi-a aduc aminte ca inainte am tot aprobat studii de fezabilitate si atat. Nu s-a mai facut nimic.”
Dl. Onisei Ioan – „acum imi pare rau ca am facut atatea studii de fezabilitate, firmele acestea nu fac decat sa-ti ia banii. Mai bine le faceam eu, fara proiecte.” 
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu douasprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan) .
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul 2018.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Roibu Vasile – „anul trecut cat a fost acest plafon?”
Dl. primar – „la fel ca si anul acesta.”
Dl. Roibu Vasile – „la bietii copii nu s-au marit salariile ca sa se mareasca si bursa, nu s-a marit pretul la benzina, nu s-a scumpit curentul. Pentru copii nu se dau bani in plus. Dam la Rossal si pe unde mai suntem si noi parte in contracte. Nu trebuiau si acestea indexate? Ar trebui sa avem pareri constructive”
Dl. primar – „dumneavoastra dl. Roibu sunteti in opozitie si sunteti pe ajutoare sociale, dar in vara cand s-au aprobat salariile si au fost discutii, dumneavoastra ati fost de acord cu ele, apoi ati luat tabelele cu salariile „nesimtite” si le-ati aratat la toata lumea.”
Dl. Roibu Vasile – „ am fost de acord pana cand s-au aprobat taxele locale, iar la ultimul proiect privind salariile am fost impotriva.”
Dl. Borda Leon – „bugetul este impartit in sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, cheltuielile pe care trebuie sa le faca primaria in anul 2018 pe langa cresterile sustinute care s-au dat la salarii mai sunt si alte cheltuieli care adunate se ajunge la o suma mare. Bugetul este atat cat este. Am vrut sa mai punem bani si la investitii, pentru ca oamenii vor sa vada si altceva facut in comuna, asa ca ne-am limitat. E bine sa alocam aceeasi suma ca si anul trecut, respectiv 55 lei/elev/luna.” 
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.
Dl. primar – prezintă expunerea de motive.
Comisia de specialitate economico-financiară - a dat aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – „dupa stilul meu de a lucra, as vrea sa stiu daca ati asigurat salariile pana la sfarsitul anului si pentru asistentii personali.
D-ra Ripanu Eugenia – „da!”
Dl. Onisei Ioan – „dar pentru scoala ati pus ceva? La Lunca Moldovei oamenii zic ca s-a facut ziua comunei, dar cu banii aceea se putea face extinderea cu alimentarea cu apa.”
Dl. primar – „am renovat o scoala”.
Dl. Borda Leon – „mi-am dat si imi dau tot interesul pana la sfarsitul mandatului.”
Dl. Roibu Vasile – „ dl. Borda Leon lucreaza la alta strategie pentru viitoarele alegeri.”
D-na Director –„ am o dezamagire, scoala nu a primit bani pentru investitii, cea mai mare nevoie este de a repara cele doua sali de clasa. Avem o evaluare externa pe care nu am avut-o pana acum, suntem alesi intr-un program de dezvoltare, dar avem doua neajunsuri printre care si faptul ca nu avem sala de sport. Inteleg hotararea si logica dvs. dar totusi o aplecare mai mare asupra copiilor sa intram intr-un circuit. Si bursele isi au rolul lor, o parte dintre acestia sunt motivati sa vina la scoala. 
Dl. primar – „dumneavoastra va referiti la investitiile mari care nu se pot face doar cu bani/elev.”
D-ra Ripanu Eugenia – „sa nu se creada de catre domnii consilieri ca nu sunt bani la scoala. Aceasta are un buget.”
Dl. primar – „cand am intrat primar la scoala Radeni era un dezastru, am alocat bani pentru reparatii. Am inaintat si un proiect prin PNDL, dar nu s-a aprobat. Pentru cele doua sali de clasa nu avem avizele de la ISU. Cand vor fi toate avizele, vom reface cele doua sali de clasa, daca nu anul acesta, atunci anul viitor. Sa vedem dureaza trei luni.”
D-na director – „scoala are un buget din care trebuie sa asiguram salariile, dar nu putem face si investitii.”
Dl. Borda Leon – „daca dl. Roibu a zis ca eu santajez, atunci voi santaja in continuare sa mai iasa un mandat dl. primar.”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu douasprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl Onisei Ioan).
Dl. Roibu Vasile – „la sedinta trecuta d-na secretar ne-a atras atentia ca trebuie sa prezentam raportul de activitate, eu mi-am facut raportul de activitate si vi-l prezint.”
D-na secretar – „ o sa mi-l dati sa-i dam numar de inregistrare si sa-l afisam la avizier.”
Dl. Roibu Vasile – „conform Constitutiei pot sa-l afisez, dar vreau sa-l inmanez personal.”
Dl. Onisei Ioan – „rog ca d-na secretar si d-na Zaharia sa consemneze in procesul – verbal numele si prenumele persoanelor care se abtin, care voteaza contra la proiectele de hotarare. Toate sedintele de consiliu local sa fie televizate, transmise pe postul retelei de cablu din comuna. ”
Ordinea de zi, fiind epuizata, se sisteaza lucrarile sedintei extraordinare.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal 

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR, CONSILIER,
Emilian HANGANU Lidia BRINZEI Elena ZAHARIA
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free