Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 iulie 2009

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PASTRAVENI
   
PROCES-VERBAL,
 
Incheiat astazi, 28 iulie 2009.
In sedinta extraordinara a Consiliului local al comunei Pastraveni, convocata prin Dispozitia primarului nr. 218 din 24.07.2009, la care participa un numar de 12 domni consilieri din 13 in functie.
Ca invitati participa d-ra consilier Ripanu Eugenia, dl. Ciocoiu Ioan – referent UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei cat si dl. Gherasim Constantin - presedinte al Asociatiei Floricom Lunca Moldovei si dl. Vasiliu Ioan – membru al asociatiei.

La sedinta extraordinara a consiliului local comunal participa si dl. primar Onisei Ioan.

La sedinta mai participa d-ra consilier Gherasim Elena din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pastraveni.

Doamna secretar Brinzei Lidia face prezenta domnilor consilieri, fiecare semnand in registrul de prezenta. In continuare prezinta actele normative noi aparute, considerate mai importante de la sedinta anterioara pana in prezent, anexa la procesul verbal.
In continuare prezinta adresa Consiliului judetean Neamt nr. 8573 din 08.07.2009 cu privire la adoptarea prin hotararea consiliului local a modificarilor si completarilor domeniului public al comunei Pastraveni pana la data de 17.07.2009 intrucat Consiliul judetean Neamt va initia proiect de hotarare de Guvern referitor la modificarea si completarea H.G. nr. 1356/2001.
Mai aduce la cunostinta domnilor consilieri locali Circulara Inspectoratului de Concurenta Neamt cu privire la acordarea ajutoarelor de stat, circulara care a fost pusa la dispozitia dumnealor.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, procesul – verbal de la sedinta anterioara (06.07.2009) a fost supus la vot si aprobat in unanimitate.
Domnul presedinte de sedinta Perta Ioan prezinta proiectul ordinii de zi:
1.     Proiect de hotarare – privind aprobarea acordurilor de parteneriat in cadrul proiectului ”Proiect integrat finantat prin FEADR pe Masura 322 in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
2.     Proiect de hotarare – privind aprobarea demolarii constructiei ”Gradinita Radeni”.
3.     Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii „Modernizare drumuri comunale si vicinale in comuna Pastraveni, judetul Neamt, Camin cultural sat Radeni, comuna Pastraveni – extindere, modernizare, dotari, imprejmuire si utilitati, Gradinita doua grupe Radeni – dotari, imprejmuire si utilitati”.
4.     Proiect de hotarare – privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie: ”Proiect integrat finantat prin FEADR pe Masura 322 in comuna Pastraveni, judetul Neamt.”
Domnul presedinte de sedinta Ioan Perta supune la vot ordinea de zi care este aprobata in unanimitate.
Se trece la primul punct al ordinii de zi, respectiv:

Proiect de hotarare – privind aprobarea acordurilor de parteneriat in cadrul proiectului ”Proiect integrat finantat prin FEADR pe Masura 322 in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. Perta Ioan – presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar Onisei Ioan pentru a prezenta expunerea de motive.
Dl. Borda Leon – presedinte al comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica arata ca, comisia a dat aviz favorabil proiectului de hotarare cu doua voturi ”pentru” si un vot ”impotriva” a d-lui Borda Leon. Doreste sa puna 2 intrebari, si anume: - Cu ce scop se face acest acord de parteneriat?
D-na secretar sa completeze la temeiul legal din proiectul de hotarare si cu art. 36 alin.(7) lit.”a”, considera ca cele inscrise sunt insuficiente.
Discutii:
Dl. Borda Leon – doreste sa asculte si punctul de vedere al reprezentantilor asociatiei.
Dl. Gherasim Constantin – este bine daca Asociatia Floricom vine in sprijinul comunei Pastraveni si in special a cetatenilor din satul Lunca Moldovei care au ”slabe puteri”.
Dl. Vasiliu Ioan – nu este rau daca se face ceva, se creaza locuri de munca. Asociatia a venit in sprijinul cetatenilor din Lunca Moldovei, persoane in varsta care vin sa faca ulei, sa faca un sac de crupe pentru pui, sa cumpere ceva de la magazin si tot este bine.
Dl. Borda Leon – a auzit punctul de vedere al reprezentantilor de la Asociatia Floricom, este intru-totul de acord cu incheierea unui acord de parteneriat pentru realizarea unor obiective de interes local. Au trecut aproape 10 ani de cand s-a dat cu titlu gratuit cladirea, in afara acelui magazin care isi deruleaza activitatea acolo, nu stie daca se mai desfasoara alte activitati. Cu exceptia primului an de activitate sau mai bine zis in ultimii 4 – 5 ani nu-si aminteste sa fi auzit de vreo activitate desfasurata acolo.
Dl. Vasiliu Ioan – s-au mai facut activitati.
Dl. Borda Leon – ar fi de parere ca Asociatia Floricom sa prezinte un bilant contabil pe ultimii 5 ani, sa vedem ce activitati s-au derulat, totusi s-au investit niste bani acolo. E bine ca si-au extins activitatile de natura sociala dar sa vedem daca au spatiu, bani, daca au oameni competenti cu pregatire in domeniu sa deruleze niste activitati si sa se ocupe de aceasta. Din discutiile avute in comisie, dl. viceprimar spunea ca incheierea unui acord de parteneriat cu un ONG mareste punctajul la proiectul care va fi depus pe Masura 322. In ziar a citit ca termenul de depunerea proiectelor pe aceasta masura se apropie de sfarsit, sa ne dea si noua niste relatii dl. primar, d-ra contabil, in ce fel ne ajuta acest parteneriat cu ONG, ce reprezinta acest punctaj, in ce stadiu ne aflam cu aceste proiecte.
Dl. primar Ioan Onisei – multumeste d-lui Gherasim Constantin, d-lui Vasiliu Ioan cat si celorlalti membri ai asociatiei pentru ca au acceptat sa semneze modificarea Statutului si Actului constitutiv, intrucat aveau si ei suspiciuni, ce se va intampla prin modificarea acestor acte. Pentru incheierea unui acord de parteneriat cu un ONG se acorda 10 puncte la proiectul pe Masura 322, dar se mai ia in calcul si gradul de saracie, gradul de izolare a localitatii, etc. Am dori sa se mai infiinteze un ONG pe raza comunei, aici la Pastraveni dl. Ciocoiu Victor ar dori ca la fostul CAP sa faca un centru de zi pentru copii. Sunt colegi primari care ar dori sa incheie parteneriate cu ONG, dar nu au pe raza comunei, ne-au solicitat sprijinul dar un ONG nu poate incheia mai multe acorduri de parteneriat pentru derularea mai multor proiecte.
Data limita pentru depunerea proiectului este 31 iulie, ne-am inscris pentru data de 30 iulie la Agentia de Plati pentru depunerea proiectului si asta daca considerati ca merita, daca sunt utile, mai ales dupa ce s-a muncit mult, am alergat dupa avize la mai multe institutii, respectiv Apele romane, Drumuri, Inspectia de stat in constructii, Pompieri, Prefectura, etc.
Sa speram ca o sa obtinem un punctaj bun, proiectul sa fie eligibil, iar daca se va aproba va vom aduce la cunostinta in sedinta consiliului local. Mai avem de lucru astazi, maine si la noapte pentru a-l putea definitiva iar joi sa-l putem depune. Am primit aviz de la Bucuresti de la Inspectia de stat in constructii pentru gradinita, asteptam pentru drumuri si camin cultural Radeni.
Dl primar - parteneriatul nu este nici o afacere, spune ca o sa se intereseze la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului pentru derularea unui proiect pentru copii abuzati. ONG nu poate accesa proiecte fara noi si invers. Este un lucru bun daca dl. Ciocoiu ar dori sa faca o cresa sau un centru de zi in spatiile de la fostul CAP.
Dl. Borda Leon intreaba daca in cadrul acestui parteneriat nu era corect si firesc sa fie si un reprezentant din Consiliul local?
D-ra Ripanu Eugenia – consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului, nu – pentru ca noi am luat formularul de pe Ghid si acesta este modelul, apare comuna care este reprezentata de catre dl. primar.
Dl. Pelin Haralambe – gradinita asta unde se va face?
Dl. Ciocoiu Victor – la Radeni 1, ca la Radeni 2 vom face una cu o grupa.
Dl. Perta Ioan – a citit toate materialele puse la dispozitie si pentru faptul ca da semnatura pe hotarare ca presedinte de sedinta, este intr-o dilema pentru care cere lamuriri, si anume: in acordul de parteneriat la capitolul obligatii reiese ca dvs. trebuie sa angajati doua persoane, educatori si sa va ocupati de toate activitatile la aceasta gradinita. Daca presedintele se angajeaza ca asigura functionarea acestei gradinite, nu are nimic impotriva. Dumnealui vede ca trebuie sa bagati bani nu sa scoateti. Citind ca ”Mos Ion Roata” nu stie daca asociatia isi poate pune in ”cârcă” aceste cheltuieli. La scoala s-a incheiat parteneriat cu consiliul local pentru constructia centralei termice, iar daca consiliul n-a mai avut bani a ramas asa, neterminata in timp ce la alte comune functioneaza.
Dl. Borda Leon este de acord cu ce spune dl. Vasiliu ca trebuie sa se asigure locuri de munca si oamenilor, la constructii asigura dumnealui ca are firma de constructii (materiale, manopera), construiesti dumneata dar sa vedem cu ce le intretineti, nu vor fi fonduri pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, etc., cum vor functiona?, cine se va ocupa? votăm in continuare ca in sedinta PCR din 1966, va fi o ”apa de ploaie”.
Dl. primar Onisei Ioan – nu doreste sa incite discutiile, vorbeste foarte calm, dar spune ca a stiut dinainte de sedinta cu 2 ore ca nu se va aproba.
Dl. Perta Ioan – il deranjeaza faptul ca dl. primar ca si in sedintele trecute afirma ca stia dinainte ca nu se voteaza proiectele de hotarare. Atrage atentia - sa nu-si mai permita dl. primar ca inainte de supunerea la vot a proiectului de hotarare ”stia ca nu se voteaza”. Daca se va aproba proiectul trebuie sa se implice pentru finalizare nu cum s-a intamplat cu centrala termica la scoala, iar dl. Gherasim Constantin sa ne asigure ca dupa finalizarea proiectului va functiona gradinita.
Dl. Copcea Constantin – sa se faca proiecte in comuna, unde sunt ”prostii” nu, dar unde trebuie sa se faca, nu am vazut cladiri facute unde sa stea ”cucuvelele” in ele.
Dl. Borda Leon – am vazut cum s-a facut si cu Dispensarul medical Radeni.
Dl. Pascal Ioan – referitor la proiecte toti spun ca se cheltuiesc bani pentru proiecte, daca nu cheltui nu se va obtine, asa a facut si dumnealui cu fabrica, daca nu ar fi cheltuit nu ar fi castigat un proiect de 3 miliarde si jumatate. Atata timp cat se face este bine, important este sa incercam.
Dl. Perta Ioan – data trecuta ni s-a spus ca daca nu aprobam inventarul nu putem depune proiectul si se duce programul de depunere pana la 31 iulie, asa faceti si acum cu ONG-ul daca nu se aproba se vor pierde 10 puncte.
Dl. Copcea Constantin – daca nu se face nimic in comuna, nu este bun, daca se vine cu proiecte nu se aproba, mereu sunteti impotriva.
Dl. Nastasa Lazar – dl. Copcea in fiecare sedinta ridica tonul, trebuie sa se munceasca doar se ia salariul la sfarsit de luna, stie ca se castiga de la aceste proiecte.
Dl. Borda Leon – acest proiect de hotarare este pentru interes de grup.
Dl. Ciocoiu Victor – este interes de grup al comunitatii, pentru cei care ne-au votat.
Dl. Chirila Constantin – exista un termen de depunere a proiectelor, daca le depunem este bine, daca nu vom pierde banii. Cand vedem ca in alte comune se face cate ceva, construiesc asfalt, etc. si la noi - nu, nu stie nimeni cati consilieri sunt de la PSD sau PD-L in consiliul local, interesul este sa obtinem punctaj cat mai mare, chiar daca se poate punctaj maxim, ca sa castigam proiectul.
Dl. Borda Leon – explicati-ne din ce se compune punctajul?
Dl. Chirila Constantin – punctajul se face in functie de niste criterii, de saracie, de amplasament – distanta fata de oras, daca exista parteneriat cu un ONG, etc.
Dl. Perta Ioan – azi, la acest proiect de hotarare este PSD-ist, vrea sa-l dezamageasca pe dl. primar, pe dl. Chirila si pe dl. Copcea ca va vota acest proiect de hotarare si o sa vedeti ce va spun daca nu se va putea duce la bun sfarsit acest proiect ”o sa va dau un pumn in gura”.
Nemaifiind discutii pe marginea acestui proiect de hotarare, dl. presedinte de sedinta Perta Ioan prezinta proiectul de hotarare, care supus la vot este aprobat in unanimitate.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, respectiv: Proiect de hotarare – privind aprobarea demolarii constructiei Gradinita Radeni.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – considera ca este benefic si trebuie sa facem o cladire noua, ne implicam cu totii ca sa finalizam.
Dl. primar Ioan Onisei – daca proiectul va fi eligibil, atunci se va demola, daca nu vom castiga proiectul n-o vom demola.
Nemaifiind discutii, domnul presedinte de sedinta Perta Ioan – supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat cu un numar de 11 voturi ”pentru” si o ”abtinere” dl. Pelin Haralambe. 
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi, respectiv:
Proiect de hotarare – privind aprobarea Studiilor de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii „Modernizare drumuri comunale si vicinale in comuna Pastraveni, judetul Neamt, Camin cultural sat Radeni, comuna Pastraveni – extindere, modernizare, dotari, imprejmuire si utilitati, Gradinita doua grupe Radeni – dotari, imprejmuire si utilitati”.
D-na secretar Brinzei Lidia face unele precizari in sensul ca se vine cu o alta forma a proiectului de hotarare si speram sa ramana asa. Proiectul de hotarare prezentat in aceasta forma este transmis de catre consultantul proiectului.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin   – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.  
Discutii:

Dl. Borda Leon – considera ca este deosebit de benefic faptul ca s-a spus ca rediscutam proiectul in forma prezentata de ultima ora. Se bucura ca va fi adoptat acest proiect tinand cont de faptul ca nu s-a aprobat domeniului public si privat.
Dl. Perta Ioan – daca aduna drumurile constata ca este lungimea mai mare de 8360m. Da, spune d-ra Ripanu este greseala la Obiectiv nr. 3 lungimea este de 515 m). Posibil si la valori sa fie diferente. Sa se mai verifice o data pentru a se trece corect.
Dl. primar Ioan Onisei – stiti dumneavoastra ca proiectele care s-au aprobat mai inainte aveau punctaj mic, dupa Ghidul nou aparut alimentarea cu apa si canalizare are 15 puncte iar pentru drumuri 25 de puncte. Am fost la o sedinta de partid (in martie si acum vreo 2 saptamani) la care dl. Harbuz ne-a spus sa intocmim proiecte in vederea accesarii de fonduri europene, sa nu stam cu ”mana intinsa la guvern” ca nu sunt bani. Cine are intocmite proiecte sa le depuna, va avea un avantaj si comunitatea pe care o reprezinta, astfel: 40 % primarii PSD, 40% primarii PD-L si 20 % primarii de la celelalte partide. In prima faza se face o evaluare apoi o reevaluare. Eu nu spun ca va fi eligibil, dar daca nu faci proiecte nu stii daca se aproba. Munca este enorma, de umblat pe drumuri, institutiile statului nu mai au incredere in noi, pana nu duci ordinul de plata nu-ti dau avizul. Politia Romana a luat 200 lei pentru aviz de principiu, aviz prin care ne obliga sa semnalizam corespunzator noi drumurile. S-au mai depus proiecte mai mici prin SAPARD, ne pare rau ca nu am accesat si noi.
Dl. Perta Ioan – nu s-a aprobat domeniul public, nu vrem sa accesam fonduri europene?, da, suntem de acord sa accesam fonduri europene.
Nemaifiind discutii, se spune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, respectiv:
Proiect de hotarare – privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie: ”Proiect integrat finantat prin FEADR pe Masura 322 in comuna Pastraveni, judetul Neamt”.
Dl. primar Onisei Ioan prezinta expunerea de motive.
Dl. Copcea Constantin – presedinte al comisiei de specialitate buget - finante arata ca, comisia a dat aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Borda Leon – daca tot a fost aprobat proiectul de hotarare cu parteneriatul ONG sa introducem si acesta in titlu.
Dl. Perta Ioan – nu se poate, pentru ca aceasta este denumirea proiectului.
Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare, dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizata, dl. presedinte de sedinta Perta Ioan propune suspendarea lucrarilor sedintei extraordinare, propunere care a fost aprobata in unanimitate de toti domnii consilieri prezenti.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces-verbal.
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR,           CONSILIER,
  Ioan PERTA                  Lidia BRINZEI          Elena GHERASIM