Consiliul Local
comuna Păstrăveni judetul Neamţ

28 martie 2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂSTRĂVENI

PROCES - VERBAL,

Încheiat astăzi, 28 martie 2018.
În şedinţa ordinara lunara a Consiliului local al comunei Păstrăveni, convocată prin Dispoziţia primarului comunei Păstrăveni nr. 136 din 21.03.2018, la care participă un număr de 12 consilieri din 13 în funcţie.
La şedinţa ordinara lunara a consiliului local participă d-na secretar Brinzei Lidia, d-na Zaharia Elena – consilier superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului, dl. Chirila Constantin – sef SVSU si dl. Luca Manole – inspector in cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Doamna secretar Brînzei Lidia face prezenţa domnilor consilieri, fiecare semnând în registrul de prezenţă.
În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, procesul – verbal de la şedinţa anterioară (16.02.2018) a fost supus la vot şi aprobat cu unanimitate de voturi din cei prezenti la sedinta.
Doamna secretar Brinzei Lidia solicita domnilor consilieri propuneri pentru un nou presedinte de sedinta, mandatul domnului Hanganu Emilian a ajuns la final. 
Domnul Borda Leon propune ca presedinte de sedinta pentru un mandat de trei luni pe dl. Vasiliu Ioan, iar dl. Roibu Vasile propune pe doamna Macovei Cristina. 
Se supune la vot propunerea domnului Borda Leon si intruneste un numar de noua voturi „pentru”, si trei abtineri. Nu se mai supune la vot a doua propunere.
Domnul Vasiliu Ioan – presedinte de sedinta – preia conducerea lucrărilor şedinţei şi prezintă proiectul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2017.
2. Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
3. Proiect de hotarare – privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teriroriul administrative al comunei Pastraveni,  judetul Neamt.
4. Proiect de hotarare – privind acordarea de sprijin financiar, din bugetul local, unor unitati de cult din comuna Pastraveni, apartinand cultelor  religioase recunoscute din Romania.
5. Informare - privind activitatea comisiei pentru problem de aparare in anul 2017.
6. Raport de activitate al primarului comunei Pastraveni pe anul 2017.
7. Intrebari – interpelari.
Domnul preşedinte de şedinţă intreaba daca mai sunt si alte propuneri a se introduce pe ordinea de zi.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu unanimitate de voturi.
Dl. Pelin Haralambe – „ nu sunt de acord cu stabilirea sedintei de consiliul la ora 9,00 pentru unii consilieri mai au si alte probleme de rezolvat, trebuie sa mearga la doctor, etc.”
Se trece la primul punct al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind executia bugetului local pe anul 2017
Dl. Primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Nefiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot si se aproba cu unsprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul doi al ordinii de zi.
Proiect de hotarare - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Dl.. Roibu Vasile – “ sa-mi spuna si mie d-ra Ripanu Eugenia ce inseamna la art. 9 se aproba suma pentru editia a II - a si editia a III –a, despre ce este vorba?”
D-ra Ripanu Eugenia – “ se refera la sarbatorile de iarna suma de 55 000 lei se utilizeaza la organizarea editiei a III-a a sarbatorilor de iarna, iar suma de 45 000 lei este aferenta platii cheltuielilor Editiei a II-a a sarbatorilor de iarna care s-a desfasurat in luna decembrie 2017, iar platile trebuiau efectuate pana la 31.12.2017, iar guvernul a sistat platile din 27.12.2017.”
Dl. Onisei Ioan – “ la acest punct nu este prea mult 55000 lei pentru obiceiuri? Eu as dori ca aceasta suma sa fie prinsa la Biserica din Radeni pentru ca preotul sta cu chirie in suma de 700 lei si astfel s-ar termina mai repede casa parohiala.”
Dl. Primar – “dvs ati fost primar atata timp, de ce nu ati facut nimic pentru biserici? Ati dat cate 3000 de lei, acum eu am dat 20.000 lei si tot nu este bine?”
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unsprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul trei al ordinii de zi:
Proiect de hotarare - privind privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teriroriul administrative al comunei Pastraveni, judetul Neamt.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil.
Discutii:
Dl. Irimoaie Ion – “s-a pus in discutie proiectul de hotarare si in comisia noastra de specialitate si am observat ca sunt opt loturi de pasune si restul devalmasie. Apoi as vrea sa mai fac unele precizari: aceasta lucrare are o introducere foarte frumoasa, monografia comunei. Apreciez persoanele care au lucrat la aceasta documentatie, care este valabila 10 ani. Am observant ca se face licitatie pentru pasunea comunei sa fixat desfasurarea acesteia o data la sapte ani si mi se pare ca fiind prea mare perioada de sapte ani. Domnii consilieri nu pot veni cu completari? ”
D-ra Ripanu Eugenia – “perioada de sapte ani a fost stabilita prin lege.”
Dl. Onisei Ioan – “ va da voie sa platiti aceasta din bani publici?”
D-ra Ripanu Eugenia – “ documentatia nu este platita de noi. Pana anul trecut puteam sa o platim si noi , dar de anul trecut, prin lege, o plateste DADR-ul.”
Dl. Irimoaia Ion – “mai este valabil ca primaria sa cumpere ingrasamantul pentru pasunea comunala sau o plateste persoana care a inchiriat pasunea?”
D-ra Ripanu Eugenia – “ pana acum cumparam noi ingrasamantul cu banii incasati ca taxa de pasune de la cetateni, dar acum aceasta este facuta de persoana care a inchiriat pasunea.”
Nefiind discutii pe marginea materialului prezentat se supune la vot si se aproba cu unsprezece voturi “pentru” si o abtinere (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul patru al ordinii de zi:
Proiect de hotarare – privind acordarea de sprijin financiar, din bugetul local, unor unitati de cult din comuna Pastraveni, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.
Dl. primar – prezinta expunerea de motive.
Comisia de specialitate – aviz favorabil
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “chiar daca plictisesc si enervez, revin la problema mea, am mai discutat si cu cativa domni consilieri, la casa parohiala trebuie numai 25 de milioane (lei vechi) pentru eliberarea autorizatiei de constructie, dar mai trebuie si geamuri, usi, pardoseala , mobila, etc. ”
Dl. Pascal Ioan – “nu mi se pare corect ca unele culte sa primeasca sume de bani si altele nu. Am avut control de la PSI si ni s-a spus ca nu avem conditiile necesare, ne-ar trebui si o magazine de lemne.”
Dl. Vasiliu Ioan – “ ati avut cerere?”
Dl. Pelin Haralambe – “s-au dat 20.000 lei la biserici, asa este trebuie dati la toti, dar daca nu sunt bani ce sa facem?”
Dl. Roibu Vasile – “gresit spus, daca nu ati facut cerere. Trebuie convocati de la toate cultele si sa se puna de acord. Eu consider ca acest proiect are si un iz electoral, dar nu am nimic impotriva.”
Dl. Primar – “propun ca la rectificare de buget sa va dam si dvs. bani si la celelalte culte care mai sunt pe raza comunei.”
Dl. Borda Leon – “ impartasesc ideea cu titlul general al domnului Roibu. Eu in calitate de presedinte al comisiei buget – finante am facut cu dl. Primar o analiza a cererilor in sedinta de comisie economica si am constatat ca, la Radeni este o lucrare foarte mare si ne-am gandit sa facem un efort mai mare pentru Parohia Radeni, apoi la o rectificare de buget si pentru celelalte culte.”
Dl. Onisei Ioan – “in anexa 3 este prins fondul de salarii?”
D-ra Ripanu Eugenia – “da! Este fondul de salarii cu tot cu cotele la stat, respectiv 14 miliarde lei. Salariul pare mare dar dupa ce se achita cotele la stat, salariatul primeste net doar 55% din salariu.
Nemaifiind discuţii pe marginea materialului prezentat, se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu un numar unsprezece voturi „pentru” si o „abtinere” (dl. Onisei Ioan).
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi:
Informare - privind activitatea comisiei pentru probleme de aparare in anul 2017.
Dl. viceprimar Hanganu Emilian prezinta domnilor consilieri informarea privind activitatea comisiei pentru probleme de aparare in anul 2017.
Discutii:
Dl. Roibu Vasile – „ as vrea sa-mi raspundeti la doua intrebari. In primul rand, care este componenta comisiei? Si a doua intrebare: in caz de asediu cum concentreaza fortele de munca pentru o eventuala problema.”
Dl. Hanganu Emilian – ii prezinta domnului Roibu componenta comisei. Referitor la cea dea doua intrebare nu putem lua noi hotarari, suntem subordonati prefecturii, colaboram cu STPS Neamt.
Se trece la punctul sase al ordinii de zi:
Raport de activitate al primarului comunei Pastraveni pe anul 2017.
Dl. Primar – “este foarte detaliat si multumesc angajatilor primariei ca mi-au fost aproape ca si competitivitate, am fost laudat, felicitat in fata domnilor primar aflati la o sedinta in cadrul ACoR chiar si de catre domnul Draghici (presedintele ACoR) pentru activitatea desfasurata la secretariat si contabilitate, Pentru a nu dura prea mult cu prezentarea materialului facem copii dupa material si le punem la dispozitie domnilor consilieri, asa ca, in continuare prezinta succint raportul de activitate pe anul 2017.
Discutii:
Dl. Onisei Ioan – “ asa cum spunea si dl. Gorea ca le multumeste salariatilor, in mare parte activitatea primarului revine salariatilor.
Nemaifiind alte discutii pe marginea materialului prezentat, se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
Intrebari – interpelari.
Dl. Onisei Ioan – „au inceput sa apara nemultumitii in urmatoarele cazuri: lucrari, copii in plasament, balastari, fond funciar, chiar si printre vecinii mei se discuta.”
Dl. Luca Manole – „ ca si epitrop, consilier al parohiei Radeni multumim pentru suma de 20.000 lei, chiar si de la cetateni s-au adunat 7700 lei in numai 2 zile. Ce s-a construit in cateva luni nu s-a construit in ani buni.” Actualmente se lucreaza la instalatia de incalzire, spera sa se mai strang cca. 10.000 lei, daca se va putea in maxim 2 luni parintele se va muta in casa parohiala si casa praznicala va fi data in folosinta.”
Dl. Primar – „dupa cum ati aflat dl. Roibu si dl. Onisei au inceput o denigrare la adresa persoanei mele. Dl. Onisei ma face hot, sau asa ceva.”
Dl. Onisei Ioan – „ Stiu ce inseamna legea si nu pot spune ca este hot.”
Dl. primar – „nu este frumos, iar dl. Roibu arata cetatenilor tabele cu salariile angajatilor primariei.”
Dl. Roibu Vasile – „ sunt oameni care vin si va informeaza gresit domnule primar. Eu stau vertical si spun ca nu este justificat. Am aratat cetatenilor raportul meu de activitate si am spus ca s-au marit taxele, dar nu a denigrat pe nimeni. Bursele pentru copii nu s-au marit, dar taxele da! Propun sa fiti atent la de informari??” 
Dl. Luca Manole – „ ati facut referire la angajarea mea, postula fost scos la concurs, afisat si putea participa oricine, chiar si tineri. In activitatea lui de 40 de ani ca director a avut doar prieteni, dar de cand a venit la primarie are numai dusmani. 
Dl. Roibu Vasile – „v-am avut profesor la scoala si am ramas cu un gust placut, dar tineam postul la concurs pana se inscria unul tanar.”
Dl. Primar – „ si dumneavoastra v-ati angajat doi copii la camin spital.”
Dl. Borda Leon – „dumneavoastra ati ratat urcarea in tren, daca vrreti sa faceti ceva pentru consiliul local nu puteti decat sa sfidati.”
Dl. Gherasim Dumitru – „ati spus ca sunt vreo sapte, opt consilieri care voteaza mecanic, va rog sa-mi spuneti care sunt acestia?”
Dl. Onisei Ioan – „domnul Gorea este tanar si mai are multe de invatat. M-am gandit sa-l sustin si eu pe dl. Hanganu, dar nici pe el nu pot sa-l sustin. Apropo de camin spital il acuzati pe dl. Roibu ca si-a angajat 2 copii, dar si dumneavoastra v-ati angajat cumnata.”
Dl. Presedinte de sedinta – prezinta solicitarea SC Yucca Farmasia SRL care doreste sa inchirieze spatiul aflat in cladirea administrativa pentru deschiderea unei farmacii.
D-na Zaharia Elena – spune ca acolo este spatiul in care se afla depozitata arhiva primariei si a CAP-ului.
Dl. Onisei Ioan – „sa i se ofere spatiul vechi.”
Dl. Movila Mihai – „este vorba de un aviz de principiu.”
D-ra Ripanu Eugenia – „daca doreste putem sa-i oferim spatiul ramas liber, unde a fost inainate depozitata arhiva.”
Se supune la vot pentru obtinerea unui aviz de principiu si obtine cinci voturi „pentru”, (d-na Macovei Cristina si d-nii Onisei Ioan, Movila Mihai si Gherasim Dumitru, Roibu Vasile).
Dl. Presedinte de sedinta – prezinta referatul intocmit de d-ra Ripanu Eugenia prin care aduce la cunostinta ca SC Yucca Farmasia SRL solicita compensarea platii efectuate cu renovatul spariululi inchiriat. Lucrarile sunt receptionate. Consiliul local este de acord, numai dl. Pelin Haralambie nu este de acord. 
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, se supune la vot sistarea lucrărilor şedinţei ordinare lunare, propunere care este aprobată de toţi domnii consilieri prezenţi.
Drept pentru care, am încheiat prezentul proces – verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR, CONSILIER,
Ioan VASILIU Lidia BRINZEI Elena ZAHARIA
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free